09001723
SOLGT
kr 2 300 000,-
276
m2
140
m2
BREVIK

Hoffmannsgate 4

Sjarmerende enebolig midt i hjertet av Brevik. Enebolig med sjel og stort særpreg (ny prisantydning fra 21.09)

Prisantydning
kr 2 300 000,-
Totalpris
kr 2 358 670,-
P-rom
140
m2
BRA
140
m2
Tomtareal
276
m2
SOVEROM
2
BOLIGtype
Enebolig
eiertype
Selveier
etasje
0
felleskostnader
fellesgjeld
Byggeår
1700
Brage Aasen
Brage Aasen
Partner | Fagansvarlig | Eiendomsmegler
Visning(er)
28/9/2023
,
15:00
-
16:00
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Hoffmannsgate 4, 3950 BREVIK

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Porsgrunn
Gnr. 80
Bnr. 221
Snr. 0
Knr. 3806

Eierform

Selveier

Kort om eiendommen

Nordic Eiendomsmegling v/Brage Aasen har gleden av å presentere Hoffmannsgate 4 Dette er en eiendom som er renovert i henhold til vernegraden. Boligen er verneverdig, og selger har gjort en god jobb med å bevare boligens utseende. Boligen ligger midt i Brevik sentrum.

Innhold

Areal og fordeling pr etasje 1.etg: 75 kvm BRA / 75 kvm P-rom 2.etg: 65 kvm BRA / 65 kvm P-rom Eneboligen går over 2 plan og følgende rom er inkludert i P-rom: 1.etg: Entre, to stuer, kjøkken og bad 2.etg: Gang, wc og tre soverom Samt hems og loft

Byggeår

1700

Standard

Gulv med en-stavs heltrebord. Vegger med trepanel, mdf panel, tapet og tømmer. Himlinger med mdf panel, trepanel, takbjelker og malte slette flater. Profilert innerdør. Bad fra 2017. Gulvbelegg. Vegger og himling med trepanel. Plassbygget innredning i heltre med ovenforliggende servant og ett-greps blandebatteri. Gulvstående toalett med vegghengt sisterne. Dusjkabinett med skyvedører, to-greps blandebatteri og hånddusj. Vannrør av typen rør i rør system og forkrummet kobber. Mekanisk avtrekk. Varmekabler. Kjøkken fra 2017. Gulv med en-stavs heltrebord. Vegger med mdf panel og tapet. Himling med mdf panel. Plassbygget innredning med fronter og benkeplate i heltrebord. Integrert oppvaskmaskin, ovn og platetopp. Vegghengt avtrekksvifte. Frittstående kjøleskap. Vannrør av typen rør i rør system og avløpsrør i plastmateriale fra 2017 Toalettrom fra 2017. Gulvbelegg. Vegger og skråtak med trepanel. Plassbygget innredning med ovenforliggende servant og ett-greps blandebatteri. Opplegg for vaskemaskin. Vannrør av typen rør i rør system og avløpsrør i plastmateriale fra 2017. Rommet har sluk. Vinduer i 1-lags glass fra eldre ukjent årstall.

Beskrivelse av tomt

Lettstelt liten eiendomstomt

Tomtetype

Eiet

Tomteareal

275.8m²

Byggemåte

Boligen er oppført på grunnmur i betongkonstruksjon. Gulv mot grunn i støpt betong. Yttervegger, etasjeskiller og tak i trekonstruksjoner. Fasade med stående og liggende trekledning. Saltak tekket med takstein i tegl. Vinduer i 1-lags glass. Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Ventilasjon Ventilasjonen vurderes med fordel å kunne vært bedre. Manglende ventilering bør utbedres. Det ble registrert "kjellerlukt" i kjøkkenskap mot utlektet yttervegg. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Ventilasjonsspalte dør/terskel er ikke etablert. Fører til redusert avtrekkseffekt når døren er lukket. Lufttilførsel må etableres. Membran, tettesjikt og overgang til sluk Det er ikke etablert veggmembran i våtsoner. Krever oppfølging og jevnlig ettersyn. Fukt i tilliggende konstruksjoner Det er foretatt hulltaking og utført fuktmåling med egnet instrument (Protimeter MMS), i tilstøtende rom til våtsone. Det ble registrert forhøyede fuktverdier. Målingene viser følgende: RH 76,1 %, temperatur 16 grader C og duggpunkt 11,9 grader C. Årsak må avklares og videre fukttilførsel må stoppes. Konstruksjoner (tilfarergulv, himling og vegger). Det er foretatt hulltaking og utført fuktmåling med egnet instrument (Protimeter MMS), i utlektet kjellevegg. Det ble ikke registrert forhøyede verdier. De ble registrert plast i yttervegg mot terreng. Dette er å anse som en konstruksjonsfeil. Krever oppfølging og jevnlig ettersyn. Konstruksjonsoppbygging Konstruksjonen er lukket og det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført. Erfaringsmessig betraktes slike konstruksjoner som fuktrisikokonstruksjoner. TG2 er valgt for å belyse risiko, selv om det ikke ble observert skader eller symptomer på skader. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Annet Det ble stedvis observert spor etter treskadeinsekter. Yttligere undersøkelser anbefales. Innvendige trapper Åpninger i rekkverk på mer enn 0,10 meter. Trappene har åpninger på mer enn 0,10 meter. Inntrinn er mindre enn 0,25 meter. Trappene har stedvis fri ganghøyde lavere enn 2,0 m. Deler av trapp til hems mangler rekkverk. Trappene vurderes til å være for bratt for god funksjonalitet. TG2 er satt iht NS3600 (som henviser til dagens forsikriftskrav) grunnet sikkerhet. Vannrør Fordelerskap har åpninger/utettheter til omsluttende veggkonstruksjon. Konsekvens kan være fuktskader hvis det skulle oppstå lekkasje fra vanninstallasjoner i fordelerskapet. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Fasader inkl. kledning Panel er stedvis råteskadet. Råteskader må utbedres. Det kan ikke verifiseres at det er etablert musesikring. Yttligere undersøkelser anbefales. Vinduer bærer preg av slitasje og elde. Det er ikke observert synlige skader av større betydning. Utbedring/utskiftning anbefales. Takgjennomføring/pipe med tettedetaljer vurderes til ikke å være lekkasjesikker. Tettedetaljer bør utbedres. -Eksempelvis helbeslå teglsteinspipe. Grunnmur Stedvis sprekker registrert. Krever oppfølging og jevnlig ettersyn. Utvendig terreng, inkl fuktsikring av grunnmur Ikke mulig å oppnå tilfredsstillende terrengfall vekk fra grunnmur. Fuktmåling i lukkede konstruksjoner Hulltaking i forbindelse med fuktmåling viser at konstruksjonen har en oppbygning som erfaringsmessig medfører forhøyet risiko for fuktproblematikk. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Ventilasjon Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres. Gulv, vegger og himlinger/skråtak har betydelige skjevheter. Bør sees i sammenheng med boligens alder. Overflater gulv TG 3 gjelder gulv på loft. -Det ble registrert råteskader og forhøyede fuktverdier i gulv ved pipe. Målinger med pigg viser resultater over 23. Skjevhetsmåling Det er betydelige skjevheter 2 etg og loft/hems. Boligen er fra 1700-tallet og bør ses i den sammenheng. Skjevheter er mer påregnelige i eldre bygninger enn i nye. Årsaken til skjevhetene er ikke vurdert. Konstruksjon Boligen har større skjevheter. Må sees i sammenheng med boligen alder. Dører Ytterdører ved gang bærer preg av høy slitasjegrad/alder. Utskiftning må påregnes. For liten høydeforskjell på utvendig terreng og innvendig gulv. -Fare for vanninndriv. Tiltak bør påregnes. Dør subber i innvendig gulv. Takkonstruksjonen har tydelige tegn til svekkelser. Store skjevheter og svanker. Bør ses i sammenheng med boligens alder. Taket er en lukket konstruksjon, inspeksjon ikke mulig. Forstøtningsmurer Til dels store skjevheter og deformasjoner på forstøtningsmurer. Utbedrende tiltak vurdert å være nødvendig. Tiltak må påregnes. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

Adgang til utleie

Boligen kan i sin helhet leies ut til boligformål.

Oppvarming

Oppvarming er elektrisk. Det er skorstein, men ikke etablert ildsted. En vedovn i både1.- og 2. etasje må kobles til.

Energimerke

Energimerking er utført av selger og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

Diverse

Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, kabel-TV og bredbånd, kommunale avgifter, byggforsikring og innboforsikring. Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene.

Radonmåling

Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Offentlige forhold

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen er verneverdig. På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: K-Kulturminne: ref. 08050042136 Eiendommen er Sefrakregistrert; ref. 80542136 (alle utvendig endringer må avklares med kommunen) 3806/80/221: 11.04.2016 - Dokumentnr: 317327 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver: Porsgrunn Kommune Org.nr: 939 991 034 Bestemmelse om igangsetting og sluttføring av innvendig og utvendig rehabilitering innen 01.04.2018 11.04.2016 - Dokumentnr: 317327 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3806 Gnr:80 Bnr:6 14.12.2015 - Dokumentnr: 1168515 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3806 Gnr:80 Bnr:6 01.01.2020 - Dokumentnr: 1575319 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0805 Gnr:80 Bnr:221 11.04.2016 - Dokumentnr: 317327 - Best. om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:3806 Gnr:80 Bnr:6

Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller bygningstegninger for huset på eiendommen. Det kan derfor ikke dokumenteres at den er godkjent. Kjøper overtar risiko og ansvar for dette.

Regulerings- og arealplaner

Boligen ligger i regulert område: Planid: 805 828 Brevik med indre havn og deler av øya (13.9.2012) - Reguleringsformål: Bevaring kulturmiljø Planid: 3806 828 Brevik med indre havn og deler av øya (13.9.2012) - Reguleringsformål: Gatetun Planid: 3806 834 Mindre endring Hoffmannsgate 2-4 (28.5.2015) - Reguleringsformål: Boligbebyggelse

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger og vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Område

Beliggenhet

Eiendommen ligger i hjerte av Brevik, med umiddelbar nærhet til Brevik sentrum, småbåthavn, badeplasser og alt denne flotte byen kan by på. Det er gangavstand til Brevik oppvekstsenter med barnehage, barneskole og SFO, samt til kollektivtransport med gode forbindelser. Kort avstand til Dammane, som er et fint og mye brukt turområde.

Parkering

Eiendommen har parkering for en bil på tomten. Eller parkering i gaten etter gjeldende bestemmelser.

Bebyggelse

Enebolig over to plan og hems/loft.

Offentlig kommunikasjon

Buss

Økonomi

Prisantydning

kr 2 300 000,-

Omkostninger

2 300 000,- (Kjøpesum) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 57 500,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 2 300 000,-)) 15 050,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 73 720,- (Omkostninger totalt inkludert boligselgerforsikring) ------------------------------------------------------ 2 373 720,- (Totalpris inkl. omkostninger og boligkjøperforsikring)

Totalpris inkl omk

kr 2 358 670,-

Formuesverdi primær

kr 783 388,- pr. 2021

Formuesverdi sekundær

kr 2 820 198,- pr. 2021

Info formuesverdi

For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Kommunale avgifter

kr 18 648,- pr. år

Info kommunale avgifter

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Info eiendomsskatt

Faktureres sammen med de kommunale avgiftene.

Øvrige kjøpsforhold

Betalingsvilkår

Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

Overtagelse

Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

Budgivning

Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

Avhendingsloven

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Boligselgerforsikring

Da det er et firma som selger eiendommen, kan ikke eierskifteforsikring tegnes

Boligkjøperforsikring

Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Meglers vederlag

Det er avtalt vederlag på 1,5% av salgssum Tilretteleggingsgebyr kr 7 900,- Visninger: inkludert ! Nordic Bolig Skien tar ikke ekstra for visninger. Selgers utlegg er følgende: Betalingsutsettelsesgebyr: kr. 2 250,- Grunnboksutskrifter: kr. 408,- Kommunale opplysninger: kr. 2 463,- Markedspakke Nordic Boost: kr. 15 900,- Oppgjørsgebyr: kr. 5 000,- Tinglysningsgebyr - sikringsobligasjon/urådighet : kr. 585,-

Oppdragsnummer

09001723

Brage Aasen
Partner | Fagansvarlig | Eiendomsmegler
Visning(er)
28/9/2023
,
15:00
-
16:00
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kart

Hoffmannsgate 4
BREVIK

Hoffmannsgate 4

Sjarmerende enebolig midt i hjertet av Brevik. Enebolig med sjel og stort særpreg (ny prisantydning fra 21.09)

Link til kart
59.054885
9.698533

Meld interesse

Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Brage Aasen
Brage Aasen
Partner | Fagansvarlig | Eiendomsmegler