04010122
SOLGT
kr 4 100 000,-
2921
m2
67
m2
BERGEN

Møllendalsveien 61B

Flott toppleilighet beliggende i et sentrumsnært og meget populært område|Heis|Takterrasse|Mulighet for å leie parkering

Prisantydning
kr 4 100 000,-
Totalpris
kr 4 345 024,-
P-rom
63
m2
BRA
67
m2
Tomtareal
2921
m2
SOVEROM
3
BOLIGtype
Eierseksjon
eiertype
Eierseksjon
etasje
6
felleskostnader
kr 4 827,- pr. mnd.
fellesgjeld
kr 133 704,-
Byggeår
1958
Lisa Blankenburgh Nilsen
Lisa Blankenburgh Nilsen
Eiendomsmeglerfullmektig
Visning(er)
7/6/2023
,
17:00
-
18:00
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Møllendalsveien 61B, 5009 BERGEN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 163
Bnr. 16
Snr. 48
Knr. 4601

Eierform

Eierseksjon

Kort om eiendommen

Leiligheten

 • Takterrasse
 • Helfliset baderom med opplegg for vaskemaskin
 • Integrerte hvitevarer på kjøkken inkl. dampovn
 • Heis
 • Endeleilighet i toppetasje
 • Mulighet for å leie parkeringsplass i garasje
 • God takhøyde og flotte detaljer
 • Ekstern bod og innvendig bod
 • Velholdt og oppgradert sameie Området
 • Nærhet til "alt"
 • Gangavstand til Bergen sentrum og Haukeland sykehus
 • Kort vei til flere studieinstitusjoner (HVL, UiB, BI)
 • Umiddelbar nærhet til kollektiv transport (buss og bybane), dagligvare (søndagåpent) og flere spiseplasser
 • Møllendal er et område under utvikling som skal bli et nytt samlingssted, hvor det bl.a. kommer flotte parker, allé med kunstskulpturer og en ny bystrand Husk visningspåmelding. Velkommen!

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje 6.etg: 67 kvm BRA / 63 kvm P-rom Leiligheten går over 1 plan og følgende rom er inkludert i P-rom: 6.etg: Gang, bad, stue/spisestue/kjøkken og 3 soverom. I tillegg medfølger 1 stk. innvendig bod på ca. 4 kvm og 1 stk. ekstern bod på ca. 3,6 kvm, samt mulighet for 1 stk. fast parkeringsplass i felles lukket garasjeanlegg.

  Byggeår

  1958

  Modernisering og påkostninger

  Sameiet har de siste årene hatt flere oppgraderinger og utbedringer, herunder: -Nye lys i fellesareal (2016) -Ny dørautomatikk ved hoveddør og inn til 2. etasje (2016) -Ny heismaskin (motor etc.) (2016) -Hele fasaden (minus tak og vinduer) ble oppusset i 2017 -Ny porttelefon (2017) -Ny Nød Etat SAFE (2017) -Nytt brannvarslingsanlegg (2017) -Utbedringer på sprinkelanlegg i garasjeanlegg (2017) -Full elektrisk gjennomgang i fellesareal (2018) -Branntetting i bygget (2018/2019) -Vedlikeholdsplan for sameiet utarbeidet av BOB (2018/2019) -Tilstandsrapport av hovedstamme (2018) Hovedstamme for avløp var i god stand. Forgreningsnettet fra leilighetene til hovedstammen var ikke det. -Ny garasjeport for garasjen (2020) -Utbedringer av avløpsrør fra leilighetene til hovedstamme, 3.-6. etg. (2018-2022) -Utbedring av ventilasjonsanlegget (2021) -Installasjon av fiber i sameiet (2022)

  Beskrivelse av tomt

  Felles tomt for sameiet er hovedsaklig opparbeidet med bygget inklusiv næringslokaler, asfaltert vei, diverse støttemurer og garasjeanlegg i nederste etasje. Felles takaltan.

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  2921.3m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anticimex. Grunn og fundamenter: Grunnmur av betong med sparestein. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med parkeringsanlegg i nederste etasje. Yttervegger: Bærende konstruksjoner og yttervegger i hovedsak av tegl-/murverk. Utvendig fasader av murpuss. Takkonstruksjoner: Flatt tak (ikke besiktiget). Gulvsystemer: Etasjeskillere av betong. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Våtrom: -Sanitærutstyr: Blandebatteri på servant er ikke tilstrekkelig festet/er løst. Tiltak bør påregnes. -Overflater vegger: Riss/sprekker i flisfuger observert i dusjsonen. Kan være en indikasjon på utettheter i våtrommets tettesjikt. Ytterligere undersøkelser anbefales. Det er etablert en koblingsboks i dusjsonen (over garnityr). Det er ukjent om løsningen er fullgod med tanke på fuktsikkerhet. Ytterligere undersøkelser anbefales. Vindu uheldig plassert i våtsone. Forholdet medfører risiko for fuktskader på foring og i veggkonstruksjonen. Ytterligere undersøkelser anbefales. -Overflater himling: Det er observert merker (hvor platene er skrudd) i himlingens overflatemateriale. Eksakt årsak er ukjent. Ytterligere undersøkelser anbefales. -Overflater gulv: Det registreres moderate tegn til bomlyd (tegn til hulrom) under enkelte gulvfliser. Eksakt årsak er ikke kjent. Tiltak vurderes ikke til å være nødvendig, men forholdet bør holdes under oppsikt. -Membran, tettesjikt og overgang til sluk: Det er ikke observert synlige skader, men membran er vurdert til å ha en alder som tilsier at restlevetiden er usikker. Tilstand/tettefunksjon er ukjent. Overgang mellom sluk og membran er uoversiktlig. Det kan derfor ikke verifiseres at utførelsen er korrekt, eller at lekkasjesikkerheten er ivaretatt. Ytterligere undersøkelser anbefales. Kjøkken: -Overflater gulv: Det registreres stedvise riper i gulvets overflatemateriale. Forholdet er av estetisk karakter. -Innredning: Fuktskade og merker/skade stedvis på benkeplate. Forholdet er av estetisk karakter. Øvrige rom: -Overflater gulv: Det registreres stedvise riper i gulvets overflatemateriale. Forholdet er av estetisk karakter. -Innedører: Enkelte dørblad kommer i kontakt med karm/terskel, noe som gjør at døren henger når den åpnes og lukkes. Elektrisk anlegg: -Forenklet vurdering av det elektriske anlegget: Varmtvannsbereder har ikke fast tilkobling, men er koblet med stikkontakt (konsekvens er fare for varmgang). Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på utførte arbeider på det elektriske anlegget. Med bakgrunn i TG2 bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Ingen forhold har fått tildelt tilstandsgrad 3. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Seksjonseier kan som hovedregel fritt leie ut sin egen seksjon. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret kan kun nekte godkjenning dersom det foreligger en saklig grunn. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

  Oppvarming

  Elektrisk oppvarming.

  Energimerke

  Energimerking er utført av selger og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger normalt sett ikke i handelen. Eier opplyser at alt av utstyr, inkludert møbler, hvitevarer, kjøkkenutstyr og TV medfølger i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, kommunale avgifter, felleskostnader, innboforsikring, etc. Dyrehold må søkes om.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. I vedtektene kan det fastsettes en mer omfattende panterett for krav mot seksjonseierne enn legalpanteretten. Slik beslutning krever at de seksjonseierne det gjelder, har sluttet seg til. Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4601/163/16/48: 12.12.1983 - Dokumentnr: 32651 - Erklæring/avtale Best. om tilfluktsrom på Haukelandsveien 71 m.v. Overført fra: Knr:4601 Gnr:163 Bnr:16 Snr:2 Gjelder denne registerenheten med flere 20.06.2006 - Dokumentnr: 290926 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Butikkeiendom Vest AS Org.nr: 893 871 632 Bestemmelse om adkomstrett Bestemmelse om vann og kloakkledning Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:4601 Gnr:163 Bnr:16 Snr:2 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Transport av rettighetshaver Fra: City Eiendom AS Org.nr: 881 613 662 Til: Butikkeiendom Vest AS Org.nr: 893 871 632 20.06.2006 - Dokumentnr: 290926 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Butikkeiendom Vest AS Org.nr: 893 871 632 Rett til tomt stor 793 m2 som skal fradeles østre del av eiendommen Overført fra: Knr:4601 Gnr:163 Bnr:16 Snr:2 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Prioritetsbestemmelse Veket for: Pantedokument 2013/714248-1/200 ---------- Transport av rettighetshaver Fra: City Eiendom AS Org.nr: 881 613 662 Til: Butikkeiendom Vest AS Org.nr: 893 871 632 29.11.2006 - Dokumentnr: 593443 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Butikkeiendom Vest AS Org.nr: 893 871 632 Bestemmelse om rett til utskilt tomt Bestemmelse om garasjeanlegg. Bestemmelse om atkomst. Bestemmelse om vann og kloakk. Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler. Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:4601 Gnr:163 Bnr:16 Snr:2 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Prioritetsbestemmelse Veket for: Pantedokument 2013/714248-1/200 ---------- Transport av rettighetshaver Fra: City Eiendom AS Org.nr: 881 613 662 Til: Butikkeiendom Vest AS Org.nr: 893 871 632 29.11.2006 - Dokumentnr: 593570 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:163 Bnr:16 Snr:1 Bestemmelse om midlertidig eksklusiv bruksrett av fellesareal, gjelder garasje-/parkeringsplasser. Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:4601 Gnr:163 Bnr:16 Snr:2 Gjelder denne registerenheten med flere 13.02.2007 - Dokumentnr: 194802 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:163 Bnr:15 Bestemmelse om bebyggelse Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:4601 Gnr:163 Bnr:16 Snr:2 Gjelder denne registerenheten med flere 05.07.2021 - Dokumentnr: 819469 - Bruksrett Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:163 Bnr:15 Gjelder denne registerenheten med flere 05.07.2021 - Dokumentnr: 819469 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:163 Bnr:15 Gjelder denne registerenheten med flere 13.02.2007 - Dokumentnr: 195157 - Resek/deling av seksjon Seksjon som deles: Snr: 2 Formål: Næring Sameiebrøk: 1552/3587 Ny seksjon: Snr: 48 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 66/3587

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Megler har tilskrevet Bergen kommune og fått opplyst følgende: Det foreligger ferdigattest vedrørende "Bruksendring kontor-/administrasjonsbygg" datert 25.06.2013. Ferdigattest gis i henhold til anmodning og signert kontrollerklæring fra ansvarlig søker mottatt 10.02.2011 og mail mottatt 06.06.2013 fra styreleder i Sameiet Møllendalsveien 61B for boligdelen. Det foreligger ferdigattest vedrørende "Bruksendring kontro-/administrasjonsbygg. Garasje" datert 04.04.2011. Ferdigattest gis i henhold til anmodning fra ansvarlig søker mottatt 10.02.2011 for etablering av ny underjordisk parkeringsetasje i tillegg til eksisterende, jf. tillatelse til endring dat. 25.01.08. Intet fra opprinnelig byggeår.

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er regulert til "Annet kombinert formål" ifølge Bergen kommune. Reguleringsplaner på grunnen: PlanID: 19410000. Plannavn: Bergenhus. Gnr 163 Bnr 1, 9 mfl., Møllendal Øst. Ikrafttrådt: 31.05.2010. Saksnr: 200710908. Dekningsgrad: 100%. Reguleringsformål på grunnen: PlanID: 19410000. Reguleringsformål: 990 - Annet kombinert formål. Dekningsgrad: 96,3%. PlanID: 19410000. Reguleringsformål: 320 - Gang-/sykkelvei. Dekningsgrad: 3,6%. Hensynssoner Angitt hensyn - kulturmiljø i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpAngittHensynSone. Beskrivelse: Historiske veifar. Dekningsgrad: 9,7%. Hensynssoner Faresone i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpFareSone. Beskrivelse: Luftkvalitet - gul sone. Dekningsgrad: 100%. Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpStøySone. Beskrivelse: Vei støy - gul sone. Dekningsgrad: 11,3%. Hensynssoner Rød støy i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpStøysone. Beskrivelse: Vei støy - Rød sone. Dekningsgrad: 11,1%. Planer i nærheten av eiendommen: PlanID: 66170000. Plannavn: Bergenhus. Gnr 163 Bnr 20 mfl., Møllendal Øst Felt B1. Saksnr: 202221834. PlanID: 64970000. Plannavn: Bergenhus. Gnr 163 Bnr 577 mfl., Møllendalsveien 63. Saksnr: 202220491. PlanID: 19530000. Plannavn: Bergenhus/Årstad. Gnr 162 Bnr 40, 52, 53, 1335 og Gnr 163 Bnr 4, 7 og Bnr 1, 563, Møllendal Vest, Grønneviksøren. Saksnr: 202220534. PlanID: 15590000. Plannavn: Bergenhus. KDP Fjellsiden Sør. Saksnr: 202004102. Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen: Eiendom: 163/15. Bygningsnr: 139852281. Bygningstype: Verkstedbygning. Status: Bygning godkjent for riving/brenning. Dato: 26.02.2021. Eiendom: 163/15. Bygningsnr: 23576147-1. Endring: Tilbygg. Bygningstype: Annen forretningsbygning. Status: Rammetillatelse. Dato: 26.02.2021. Saksnr: 201919817. Eiendom: 163/15. Bygningsnr: 300200320. Bygningstype: Garasjeuthus anneks til bolig. Status: Bygning godkjent for riving/brenning. Dato: 26.02.2021. Eiendom: 163/15. Bygningsnr: 301114525. Bygningstype: Parkeringshus. Status: Rammetillatelse. Dato: 26.02.2021. Saksnr: 201919817 Eiendom: 163/15. Bygningsnr: 301115725. Bygningstype: Store sammenb. boligbygg på 5 etg. el. mer. Status: Rammetillatelse. Dato: 26.02.2021. Saksnr: 201919817. Eiendom: 163/17. Bygningsnr: 23612992-2. Endring: Tilbygg. Bygningstype: Stort frittliggende boligbygg på 5 etg. el. mer. Status: Igangsettingstillatelse. Dato: 18.03.2015. Saksnr: 201504734. Andre opplysninger: Eiendommen er berør av BKK´s konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportaktivitet, bruk av skøytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventulet krav om avbøtende tiltak.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløpsnett via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

  Sameie

  Sameie

  Sameiet Møllendalsveien 61 B

  Om sameie

  Sameiet består av 47 seksjoner. Det er 46 boligseksjoner og 1 næringsseksjon.

  Org.nr.

  991073795

  Forretningsfører

  Bob Bbl

  Forkjøpsrett

  Det praktiseres ikke forkjøpsrett i sameiet.

  Sikringsordning

  Boligselskapet har inngått avtale om forskutterte felleskostnader med Klare Finans AS.

  Styregodkjennelse

  Ny eier skal godkjennes av styret før overtagelse. Det gjøres oppmerksom på at kjøper selv bærer risikoen for å bli godkjent av styret og at boligen ikke kan ikke tas i bruk før godkjennelse foreligger. Godkjenning kan kun nektes på saklig grunnlag.

  Borettslagets forsikringsselskap

  IF Skadeforsikring NUF

  Polisenummer felles forsikring

  SP0003233615

  Område

  Beliggenhet

  Møllendalsveien 61B ligger meget fint og sentralt til i et utviklingsområde like ved Store Lungegårdsvannet, som skal bli et sentralt byrom med flotte parker, allé med kunstskulpturer og bystrand. Du vil oppleve området som rolig og fredelig, samtidig som du vil befinne deg i nærhet av "alt" du måtte trenge. Fra leiligheten har du gangavstand til Bergen sentrum, Haukeland sykehus, flere utdanningsinstitusjoner og fjellturer, samt umiddelbar nærhet til dagligvare, café og kollektivtransport. Like ved Kunsthøyskolen, som for øvrig er boligens nærmeste nabo, er det nå klart at det nye Griegakademiet - Institutt for musikk, skal bygges her. Et mer sentralt og studentvennlig området er vanskelig å finne. Høsten 2022 åpnet den nye bybane-strekningen fra sentrum til Fyllingsdalen, hvor bybane-stoppet Fløen er plassert kun 2 minutters gange fra boligen. I anledning bybanen er det også blitt laget til en flott gang- og sykkelvei til sentrum samt en splitter ny gang- og sykkeltunnel fra Fyllingsdalen til Fløen. Med den nye bybane-linjen befinner du deg i sentrum på 6 minutter og i Fyllingsdalen, ved Oasen senter, på bare 11 minutter. Mot Fyllingsdalen har bybanen også et stopp ved Haukeland Sykehus. Ellers passerer buss linje 12 forbi Møllendal og tar deg i retning sentrum mot Lønborglien den ene veien og retning Haukeland sykehus mot Mannsverk den andre veien. Fra Møllendal er det lett tilkomst til natur og fjell, med Ulriken som nærmeste fjelltur og Store Lungegårdsvannet som nærmeste turløype. Det er ellers gangavstand til flere treningssentre på Danmarksplass (f. eks. SATS og iTrain) og på Årstad finner du SAMMEN, som er det beste tilbudet for studenter. Offentlig transport i nærheten: -Møllendalsveien bussholdeplass, 1 min å gå. Her finner du linje 12 som tar deg til sentrum og retning Handelshøyskolen den ene veien og til Haukeland sykehus i retning Mannsverk den andre veien. -Fløen bybanestopp, 3 min å gå Dagligvare i nærheten: -Bunnpris Møllendalsbakken (Post i butikk, PostNord, Søndagsåpent) - 0 km (Næringsseksjonen i 1. etg) -Joker Møllendal (Søndagsåpent) - 1 min å gå Studieinstitusjoner i nærheten: -Høgskolen på Vestlandet - 19 min å gå -Handelshøyskolen BI - 26 min å gå -Universitetet i Bergen - 30 min å gå Skoler i nærheten: -Kronstad skole (1-7 kl.) - 8 min å gå -Haukeland skole (1-7 kl.) - 13 min å gå -Møllebakken skole (1-10 kl.) - 14 min å gå -Gimle skole (8-10 kl.) - 15 min å gå -Årstad VGs - 17 min å gå -Amalie Skram VGs - 17 min å gå Barnehager i nærheten: -Hunstad barnehage (1-6 år) - 8 min å gå -Kronen barnehage (1-6 år) - 9 min å gå -Karusellen barnehage (1-6 år) - 9 min å gå

  Parkering

  Sameiet disponerer ikke parkeringsplasser før 2048. Den retten ligger hos næringsseksjonen frem til da. Sameiet har imidlertid vedtaksfestet rett til å leie plasser. I følge Regionsdirektøren i Region Vest for Bunnpris (som eier parkeringsplassene) var det per 11.05.2023 ledige plasser i garasjen og det er en månedsleie på kr. 1700,-.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 4 100 000,-

  Fellesgjeld

  kr 133 704,-

  Omkostninger

  4 100 000,- (Kjøpesum) 133 704,- (Fellesgjeld) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 102 500,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 4 100 000,-)) 7 650,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 111 320,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 4 345 023,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 4 345 024,-

  Formuesverdi primær

  kr 972 445,- pr. 2021

  Formuesverdi sekundær

  kr 3 500 803,- pr. 2021

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Andel fellesformue

  kr 9 722,-

  Kommunale avgifter

  kr 8 165,- pr. år

  Info kommunale avgifter

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

  Felleskostnader

  kr 4 827,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Tv og internett, avsetning til generell vedlikehold, driftskostnader, renter og avdrag på lån.

  Lånebetingelser fellesgjeld

  Bank: Nordea Bank Norge Asa Lånenr: 60308100564 Lånebeskrivelse: Nordea, flytende rente Lånetype: Annuitetslån Rentesats: 6,10% Andel av saldo: 133 703,54 Innfrielsesdato: 31.12.2030

  Info om fellesgjeld

  Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av sameiet kan medføre økning i fellesgjeld. Det er normalt at det foretas en årlig indeksregulering av fellesutgiftene. Styreleder opplyser at det foreligger følgende planer som kan komme til å medføre økning i fellesgjeld. Taket på boligblokken må oppgraderes, men det er ikke bestemt når eller hvordan dette blir gjort. Det er heller ikke innhentet noe pristilbud på arbeider av dette.

  Regnskap

  Regnskapet for 2022 ble oppgjort med et positivt resultat på kr. 762 859,-. Sameiet har per 31.12.2022 disponible midler på kr. 124 993,-. Kopi av budsjett og siste årsregnskap følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Eiendomsskatt

  kr 5 382,- pr. 2023

  Info eiendomsskatt

  Eiendomsskatt har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11. Faktureres sammen med de kommunale avgiftene.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: 1% av salgssum. Markedsføring: Kr. 15 900,- Tilrettelegging: Kr. 12 900,- Oppgjør: Kr. 5 900,- Øvrige kostnader: Kr. 19 265,- Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Intet salg, ingen kostnad.

  Oppdragsnummer

  04010122

  Lisa Blankenburgh Nilsen
  Eiendomsmeglerfullmektig
  Visning(er)
  7/6/2023
  ,
  17:00
  -
  18:00
  Meld meg på visning
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Møllendalsveien 61B
  BERGEN

  Møllendalsveien 61B

  Flott toppleilighet beliggende i et sentrumsnært og meget populært område|Heis|Takterrasse|Mulighet for å leie parkering

  Link til kart
  60.378693
  5.35368

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Lisa Blankenburgh Nilsen
  Lisa Blankenburgh Nilsen
  Eiendomsmeglerfullmektig