04009922
SOLGT
kr 2 900 000,-
7376
m2
78
m2
STRUSSHAMN

Flaggmyra 3

3-roms i veletablert boligområde| Fast parkering med elbil-lader | Gode solforhold | Barnevennlig | Lave felleskostnader

Prisantydning
kr 2 900 000,-
Totalpris
kr 2 906 320,-
P-rom
73
m2
BRA
78
m2
Tomtareal
7376
m2
SOVEROM
2
BOLIGtype
Eierseksjon
eiertype
Eierseksjon
etasje
1
felleskostnader
kr 584,- pr. mnd.
fellesgjeld
Byggeår
2001
Lisa Blankenburgh Nilsen
Lisa Blankenburgh Nilsen
Eiendomsmeglerfullmektig
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Flaggmyra 3, 5302 STRUSSHAMN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Askøy
Gnr. 10
Bnr. 586
Snr. 9
Knr. 4627

Eierform

Eierseksjon

Kort om eiendommen

Eiendommen

 • Fast parkeringsplass med elbil-lader og ekstern bod på ca. 5m2
 • Terrasse på ca 16,2 m2
 • Innvendig bod hvor det er lagt opp mulighet til opplegg for vaskemaskin og derfor mulighet for eget vaskerom
 • God og praktisk planløsning samt trappefri adkomst
 • Flotte veggflater malt i en delikat og tidsriktig farge. Parkett på gulv
 • Sikringsskap med automatsikringer og rørsystem av typen rør-i-rør
 • Helfliset baderom med varme i gulv
 • Ingen fellesgjeld og lave felleskostnader Området
 • Gangavstand til skole, barnehage, bussholdeplass og Strusshamn senter.
 • Kort kjørevei til Kleppestø senter og terminal med bussavgang og hurtigbåtterminal
 • 17 min med bil til Bergen sentrum, 21 min med bil til Flesland Husk visningspåmelding. Velkommen!

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje 1.etg: 78 kvm BRA / 73 kvm P-rom Leiligheten går over 1 plan og følgende rom er inkludert i P-rom: 1.etg: Gang, bad, kjøkken, stue/spisestue og 2 soverom. I tillegg medfølger 1 stk. innvendig bod på ca. 5 kvm og 1 stk. ekstern bod på ca. 5 kvm, samt 1 stk. fast biloppstillingsplass på felles parkeringsplass, hvor det er montert elbil-lader.

  Byggeår

  2001

  Beskrivelse av tomt

  Felles tomt for sameiet opparbeidet med asfalterte veier, gruslaget veier, diversebeplantninger, diverse støttemurer, lekeplass og biloppstillingsplasser.

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  7375.6m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anticimex: Grunn og fundamenter: Grunnmur av komprimert XPS-elementer og betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støp gulv mot grunn. Yttervegger: Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med liggende trekledning. Takkonstruksjoner: Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Yttertak er utvendig tekket med takstein. Gulvsystemer: Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Bad: - Slukets plassering i forhold til at vann utenfor dusjsonen kan nå det. Sluket er isolert inne i dusjsonen. Vannsøl eller lekkasjevann som skulle forekomme utenfor denne sonen har ingen/redusert mulighet til å nå sluket. - Overflater gulv: Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Fliser med bom kan løsne. Årsaken er ukjent. - Membran, tettesjikt og overgang til sluk. Det er ikke observert synlige skader, men membran er vurdert til å ha en alder som tilsier at restlevetiden er usikker. Tilstand/tettefunksjon er ukjent. Overgang mellom sluk og membran er uoversiktlig. Det kan derfor ikke verifiseres at utførelsen er korrekt, eller at lekkasjesikkerheten er ivaretatt. Ytterligere undersøkelser anbefales. - Fallforhold (gulv): Lokalfall i dusjsonen er mindre enn hva som ideelt anbefales. Det ble målt på tilfeldig sted og målingen viste en høydeforskjell på 6 mm. Fallet er mindre enn 1:50 i en avstand på 80 cm. Nivåforskjell fra døråpning på topp overflate gulv til hovedsluk er på tilfeldig sted målt til ca. 15 mm, og vurderes som ikke tilstrekkelig med tanke på lekkasjesikkerthet. Kjøkken: - Ventilasjon: Ukjent om ventilatoren gir tilstrekkelig avtrekk. Ved funksjonstest registreres liten effekt. Ytterligere undersøkelser anbefales. - Overflater gulv: Gulvets overflatemateriale er slitt/aldringspreget. Eksakt årsak er ukjent. Forholdet er av estetisk karakter. - Innredning: Tegn til skader på benkeplate ved kjøkkenservant. Ukjent eksakt årsak. Øvrige rom: - Overflater gulv: Gulvets overflatemateriale er stedvis slitt/aldringspreget. Forholdet er av estetisk karakter. Ildsteder/skorsteiner innvendig: - Skorsteiner inne i boligen: Sotluke i pipen har ingen underliggende ubrennbar plate. Tiltak anbefales. Etasjeskiller: - Skjevhetsmåling: Det er registrert skjevheter i gang, hvor forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til 13 mm. Tekniske anlegg, VVS anlegg: - Vannrør: Fordelerskapet har åpninger/utettheter til omsluttende veggkonstruksjon. Konsekvens kan være fuktskader hvis det skulle oppstå lekkasje fra vanninnstallasjoner i fordelerskapet. Tiltak anbefales. Radon: - Radon: Det er ukjent om radonmåling er gjennomført i boligen. Ytterligere undersøkelser anbefales. Elektrisk anlegg: - Forenklet vurdering av det elektriske anlegget: Kursoversikt er ikke oppdatert (ikke maskinskrevet). Varmtvannsbereder har ikke fast tilkobling, men er koblet med stikkontakt (konsekvens er fare for varmgang). Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på det elektriske anlegget. Med bakgrunn i TG2 bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon: - Fasader inkl. kledning: Bygningens ytterkledning/listverk har symptomer på slitasje og elde, og det ble observert stedvise begynnende råteskader (listverk). TG2 er valgt for å belyse at bygningsdelen har en alder og tilstand som tyder på behov for tiltak. Stedvis kort avstand fra underkant av kledning til terrenget. Forholdet kan gi forkortet levetid på nedre del av ytterkledningen. Forholdet bør holdes under oppsikt. Det er ikke montert musesperre bak hjørnebord/i ytterhjørner, og det er ukjent om det er musesperre bak trekledningen. Ytterligere undersøkelser og tiltak anbefales. Spiker er stedvis ført for langt inn i ytterkledningen. Forholdet kan føre til vannfeller i hullet og påvirke festefunksjonen. Tiltak anbefales. Dører og vinduer: - Vinduer: Lan/ingen klaring mellom utvendig listverk og vannbord under vinduene. Kan føre til fuktoppsug i trevirket, forkorte levetiden og vanskeliggjøre overflatebehandling. Forholdet bør holdes under oppsikt. Tiltak anbefales. Terrasser/platting på terreng - markterrasse: - Terrasser på terreng: Gulvoverflater har stedvis høy slitasjegrad. Tiltak må påregnes. Drenering: - Vann fra yttertak og bortledning. Nedløpsrør for takvann er ført direkte ned i grunnen. Konsekvens kan være økt fuktbelastning på grunnmuren. Tiltak anbefales. - Utvendig terreng, inkl. fuktsikring av grunnmur. Grunnmuren har ingen utvendig fuktsperre. Konsekvens kan være økt fare for fuktvandring i vegger og gulv mot grunn under bakkenivå. TGIU: Deler av terrengfallet kan ikke undersøkes på tilstrekkelig måte, grunnet plassering av terrasse. Terrengfallet her er ukjent. - Alder: Dreneringen er nedgravd og skjult, og av den grunn må estimert tilstand vurderes ut i fra alder. Estimert teknisk levetid på drenssystem har et betydelig sprang, og er mellom 20-60 år. Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand, men basert på alder er restlevetiden vurdert til å være usikker. Frittstående byggverk - Frittstående boder i felles rekke: - Frittstående byggverk: Det er gjort en forenklet vurdering av tilstanden på bygningsdelen. Stedvis kort avstand fra underkant av kledningen til terrenget. Kan gi forkortet levetid på ytterkledningen. Taket er kun inspisert fra bakkenivå. Deler av overflatene i boden var ikke tilgjengelig for inspeksjon pga. særlig tungt/store mengder inventar. TG2 er valgt basert på ovennevnte forhold. Tiltak må påregnes. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Ingen forhold har fått tildelt tilstandsgrad 3. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Seksjonseier kan som hovedregel fritt leie ut sin egen seksjon. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret kan kun nekte godkjenning dersom det foreligger en saklig grunn. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

  Oppvarming

  Oppvarming med elektriske varmekabler på bad, øvrig oppvarming med elektrisitet.

  Energimerke

  Energimerking er utført av selger og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Det er tillatt med dyrehold. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, kommunale avgifter, felleskostnader, innboforsikring etc. Kvartalsvis innbetaling til Flagget velforening for TV og internett via Telia på kr. 1200,- per kvartal. Halvtårs innbetaling til Flagget velforening for medlemskap på kr. 1380,- per halvår. Dette dekker blant annet brøyting og leie av konteiner til dugnad.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. I vedtektene kan det fastsettes en mer omfattende panterett for krav mot seksjonseierne enn legalpanteretten. Slik beslutning krever at de seksjonseierne det gjelder, har sluttet seg til. Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4627/10/586/9: 16.11.2001 - Dokumentnr: 14777 - Bestemmelse iflg. skjøte - Hjemmel til eiendomsrett Bestemmelse om veg Bestemmelse om vann/kloakkledning Bestemmelse om gjerde Med flere bestemmelser 20.08.2001 - Dokumentnr: 10126 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 9 Formål: Bolig Sameiebrøk: 78/1872

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Megler har tilskrevet Askøy kommune og fått opplyst følgende: Det foreligger midlertidig brukstillatelse vedrørende "Nyoppført 4-mannsbolig, BYGG F" datert 13.08.2001. Brukstillatelsen har begrenset gyldighet og oppheves pr. 01.01.2002. Som vilkår for utstedelse av ferdigattest, må følgende gjenstående arbeider være utført: -Felles uteareal må ferdigstilles, fortau må opparbeides i samsvar med plan. Om ovennevnte punkt ble gjennomført har ikke megler dokumentasjon på.

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er regulert til "Boligbebyggelse" ifølge Askøy kommune. Reguleringsplaner: PlanID: 469. Plannavn: Plan 59-04 - Endret vegløsning Flagget, Strusshamn. Status: Endelig vedtatt arealplan. Ikrafttredelse: 14.12.2000. Delarealer: - Konsentrert småhusbebyggelse. 2 963 m2. - Kjørevei. 78 m2. - Park. 179 m2. - Frittliggende småhusbebyggelse. 1 m2. PlanID: 59. Plannavn: Plan 59-00 - Flagget, Strusshamn. Status: Endelig vedtatt arealplan. Ikrafttredelse: 24.05.1984. Delarealer: - Kjørevei. 74 m2. - Boliger, B2. 4 054 m2. - Felles avkjørsel. 5 m2. - Boliger. 5 m2. - Gang-/sykkelvei. 15 m2. Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (50 meter) PlanID: 487. Plannavn: Skogtunet skole. Status: Planlegging igangsatt. Plantype: Detaljregulering.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet privat vei frem til kommunal veg samt offentlig vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

  Sameie

  Sameie

  Sameiet Flaggmyra;

  Om sameie

  Sameiet Flaggmyra er et koselig sameiet på Flagget, Strusshamn med 24 seksjoner.

  Org.nr.

  923298622

  Forretningsfører

  Bob Bbl

  Styregodkjennelse

  Ny eier skal godkjennes av styret før overtagelse. Det gjøres oppmerksom på at kjøper selv bærer risikoen for å bli godkjent av styret og at boligen ikke kan ikke tas i bruk før godkjennelse foreligger. Godkjenning kan kun nektes på saklig grunnlag.

  Vedtekter

  Vedtekter ligger vedlagt salgsoppgaven.

  Borettslagets forsikringsselskap

  Gjensidige Forsikring ASA

  Polisenummer felles forsikring

  87316966

  Område

  Beliggenhet

  Flott leilighet ved populære Flagget, et veletablert og barnevennlig boligområde. Nabolaget oppleves som veldig rolig og trygt. Området byr på flotte turområder i Follesemarka og flere treningsfasiliteter ved Nr1 Fitness Askøy og Energi Trening. Det er gangavstand til både skoler, barnehager og bussholdeplass og man kan også spasere til Strusshamn senter med fasiliteter som bl.a. restauranter, apotek, møbelbutikk og dagligvare. Ellers er det kort kjøretur til Kleppestø hvor du finner Kleppestø senter og Kleppestø terminal hvor det er flere bussavganger mot Bergen og omegn. Kjøreturen til Bergen sentrum tar ca. 17 minutter, og til Flesland ca. 21 minutter. Skoler i nærheten: - Strusshamn skole (1-7 kl.), 14 min å gå - Follese skole (1-7 kl.), 22 min å gå - Kleppestø ungdomsskole, 6 min å kjøre - Askøy VGs, 8 min å kjøre Barnehager i nærheten: - Gnist skogtunet, 6 min å gå - Skogen barnehage, 8 min å gå - Strusshamn barnehage, 10 min å gå Dagligvare i nærheten: - Rema 1000 Strusshamn, PostNord, 15 min å gå - Coop Prix Strusshamn, Post i butikk, 16 min å gå Offentlig tranpsort i nærheten: - Flagget byggefelt, 3 min å gå - Kleppestø terminal, 6 min å kjøre

  Parkering

  Parkering til alle. Plassene er tilknyttet seksjon/leilighet. Beboere setter opp ladepunkt til elbil for egen regning. Selger har installert elbil-lader på parkeringsplassen som medfølger aktuell seksjon.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 2 900 000,-

  Omkostninger

  2 900 000,- (Kjøpesum) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 72 500,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 2 900 000,-)) 7 650,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 81 320,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 2 981 320,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 2 906 320,-

  Formuesverdi primær

  kr 720 701,- pr. 2020

  Formuesverdi sekundær

  kr 2 594 525,- pr. 2020

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Andel fellesformue

  kr 9 677,-

  Kommunale avgifter

  kr 10 967,- pr. år

  Info kommunale avgifter

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 15/3, 15/6, 15/9 og 15/12.

  Felleskostnader

  kr 584,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Felles byggforsikring, forretningsførsel, avsetning til generell vedlikehold av fellesareal og driftskostnader. Sameiet har kvartalsvis innbetaling på kr. 1 750,-. Styreleder opplyser at felleskostnadene til sameiet vil fra januar 2023 øke med kr. 400,- i året. Det vil si at kvartalsvis innbetaling vil være kr. 1 850,- og månedtlig sum vil utgjøre kr. 617,-.

  Info om fellesgjeld

  Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av sameiet kan medføre økning i fellesgjeld Styreleder opplyser at det ikke foreligger noen konkrete planer om økning i fellesgjeld. Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av fellesutgiften.

  Regnskap

  Regnskapet for 2021 ble oppgjort med et negativt resultat på kr. 29 562,-. Sameiet har per 31.12.2021 disponible midler på kr. 138 089,-. Det negative resultatet skyldes: Utvendig vedlikehold ble høyere enn hva de budsjetterte med. Kopi av budsjett og siste årsregnskap følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Info eiendomsskatt

  Det er ikke innført eiendomsskatt i Askøy kommune.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift/rundskriv, og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Meglerforetaket har plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, avklaring pep, kontroll av reelle rettighetshavere og å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art). Kundetiltak skjer løpende av alle parter i handelen. Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil meglerforetaket ikke kunne etablere kundeforholdet, bistå med handelen eller foreta oppgjør. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: 1,3%. Markedsføring: kr. 15 900,- Tilrettelegging: kr. 12 900,- Oppgjør: kr. 5 900,- Øvrige kostnader: kr. 18 915,- Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Intet salg, ingen regning.

  Oppdragsnummer

  04009922

  Lisa Blankenburgh Nilsen
  Eiendomsmeglerfullmektig
  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Flaggmyra 3
  STRUSSHAMN

  Flaggmyra 3

  3-roms i veletablert boligområde| Fast parkering med elbil-lader | Gode solforhold | Barnevennlig | Lave felleskostnader

  Link til kart
  60.406768
  5.185266

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Lisa Blankenburgh Nilsen
  Lisa Blankenburgh Nilsen
  Eiendomsmeglerfullmektig