04009822
SOLGT
kr 2 600 000,-
48705
m2
77
m2
BERGEN

Mannsverk 32

Luftig og fin 2-roms med stor innglasset altan - Lekkert kjøkken fra 2018 - Varmtvann og sentralvarme inkl i felleskost!

Prisantydning
kr 2 600 000,-
Totalpris
kr 3 082 239,-
P-rom
58
m2
BRA
77
m2
Tomtareal
48705
m2
SOVEROM
1
BOLIGtype
Aksjeleilighet
eiertype
Aksje
etasje
3
felleskostnader
kr 3 987,- pr. mnd.
fellesgjeld
kr 178 736,-
Byggeår
1958
Steffen Bilsbak
Steffen Bilsbak
Eiendomsmegler MNEF
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Mannsverk 32, 5094 BERGEN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 160
Bnr. 797
Snr. 0
Knr. 4601

Eierform

Aksje

Kort om eiendommen

Nordic bolig v/Steffen Bilsbak har gleden av å presentere denne flotte leiligheten sentralt på Mannsverk! Leiligheten ligger pent i 3-etg, tilbaketrukket mot enden av en blindvei. Rolige omgivelser, men med gangavstand til dagligvare, Sletten Senter og Landåstorget, bussholdeplass og bybane. Boligen holder god standard og tidsriktige fargevalg!
Kort om eiendommen:

 • Innglasset altan på 19 kvm + Balkong fra vaskerom
 • Sentralvarme og varmtvann inkl i felleskost
 • Lave felleskostnader
 • Stort soverom med god garderobeplass
 • Store vindusflater og lyse overflater
 • Lekkert kjøkken i 2018
 • Adskilt vaskerom
 • Moderne overflater og luftig takhøyde
 • Praktisk planløsning med store rom og gode oppbevaringsmuligheter
  Velkommen til visning!

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje 3.etg: 77 kvm BRA / 58 kvm P-rom Leiligheten går over 1 plan og følgende rom er inkludert i P-rom: 3.etg: Stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom og gang/entré I tillegg disponerer leiligheten en romslig innglasset altan, samt medfølger 2 stk. eksterne boder på ca. 0,8 kvm hver.

  Byggeår

  1958

  Standard

  Leiligheten ligger fint til i byggets 3. etg. Boligen holder generelt god standard og er oppgradert jevnlig i årenes løp. Dagens eier har bodd her i 7 år, og skal flytte med tungt hjerte. Gjennom eiertiden har selger oppgradert noe gulv og listverk, elektrisk arbeid til innglasset balkong, sikringsskap og montering av downlights, ny og lekker kjøkkeninnredning, nyere garderobeløsning, nye himlinger samt er nymalt i flere rom. Ingen bygningsdeler er gitt tilstandsgrad 3. For mer informasjon om kvaliteter og standard, se vedlagt tilstandsrapport.

  Beskrivelse av tomt

  Festet tomt. Tomten disponeres som felles for borettslaget. Tomten er pent opparbeidet med asfalterte interne veier og gangveier, parkeringsplasser, grøntarealer og bebyggelse av næring og boliger. Bortfester er Bergen Kommune. Festeavtalen er uoppsigelig.

  Tomtetype

  Festetomt

  Tomteareal

  48704.6m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann Atle Kallestad: Grunn og fundamenter: Grunnmur og bærende konstruksjoner i hovedsak av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger: Yttervegger av betong/trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med fasadeplater. Takkonstruksjoner: Flatt tak. Gulvsystemer: Etasjeskillere av betong. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Bad: - Helhetsvurdering - TG 2 er valgt på hele våtrommet på grunn av alder og avvik fra gjeldende forskrifter. Tiltak må påregnes. Vaskerom: - Helhetsvurdering - TG 2 er valgt på hele våtrommet på grunn av at bygningsdelen er vurdert til å være i slutten av sin forventede levetid. Tiltak må påregnes. Tekniske anlegg, VVS anlegg: - Vannrør - Vannrør av kobber er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsakelig vurdert ut ifra alder. Restlevetiden er usikker. - Avløpsrør - Avløpsrør er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsakelig vurdert ut ifra alder. Konsekvens er usikker restlevetid. - Vannbåren varme - Røropplegg til radiator er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. Konsekvens er usikker restlevetid. Elektrisk anlegg: - Forenklet vurdering av det elektriske anlegget - Det er kun fremlagt samsvarserklæring på deler av utførte arbeider på det elektriske anlegget. Med bakgrunn i TG2 bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Ingen bygningsdeler er tildelt tilstandsgrad 3. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Med godkjennelse fra styret kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre for opptil tre år dersom andelseieren selv, eller personer nevnt i brl § 5-6 første ledd nr. 3, har hatt bosted i minst ett av de to siste årene. Godkjenning kan kun nektes dersom det foreligger saklig grunn eller dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.

  Oppvarming

  Sentralvarme med ovn i stue, varmekabler på bad, ellers mulighet for elektrisk oppvarming med panelovner. Det opplyses for ordens skyld at det ikke er varmekilder i alle rom.

  Energimerke

  Energimerking er utført av selger og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Kjøleskap på kjøkken medfølger. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, felleskostnader og innboforsikring etc. Det er tillatt med dyrehold ifølge styreleder etter fastsatte vilkår. Dyrehold må søkes om skriftlig til og godkjennes av oppgangen og aksjelaget. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  På aksjelagets eiendom er det tinglyst servitutter/erklæringer som følger eiendommens matrikkel. Disse er vurdert til å ha liten betydning for den enkelte aksjeeier/beboer i laget, men er listet under. 22.10.1959 - Dokumentnr: 8807 - Festekontrakt med vilkår. Panterett for forfalt festeavgift. 22.10.1959 - Dokumentnr: 8807 - Bestemmelse om gjerde 08.02.1961 - Dokumentnr: 1038 - Bestemmelse om bebyggelse - Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. daghjemsbygning 02.06.1961 - Dokumentnr: 4254 - Bestemmelse om bebyggelse - Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. skur 05.10.1962 - Dokumentnr: 7293 - Bestemmelse om bebyggelse - Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. skomakerverksted Aksjelaget har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i aksjen for opptil 2 x folketrygdens grunnbeløp (2G). Pantet dekker selskapets krav på felleskostnader og andre krav selskapet kan knytte til aksjonæren. På grunnboksbladet til aksjelagets eiendom er det notert pant for aksjelagets fellesgjeld og aksjonærenes aksjeinnskudd. Grunnboksbladet er tilgjengelig for gjennomlesning på meglers kontor. Bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være aksjonærer i aksjelaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn én aksje.

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Megler har tilskrevet Bergen kommune og fått opplyst følgende: Det foreligger ferdigattest vedrørende boligbygg på mannsverk 30-40 datert 26.02.1960. Det foreligger ferdigattest vedrørende fasadeendring blokk/bygård/terrassehus datert 25.04.2007. På godkjente byggetegninger er skap i entré og på soverom definert som "loft".

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er i henhold til gjeldende kommunedelplan avsatt til boligområder ifølge Bergen kommune. Eiendommen er regulert til boligformål ifølge Bergen kommune. Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen) PlanID 10776001, Reguleringsformål 113 - Blokkbebyggelse, Dekningsgrad 3,2 % PlanID 10776001, Reguleringsformål 710 - Felles avkjørsel, Dekningsgrad 1,9 % PlanID 10776001, Reguleringsformål 780 - Felles grøntareal, Dekningsgrad 1,6 % PlanID 10776001, Reguleringsformål 720 - Felles gangareal, Dekningsgrad 1,3 % PlanID 10776001, Reguleringsformål 910 - Bolig/Forretning, Dekningsgrad 1,2 % PlanID 10776001, Reguleringsformål 999 - Unyansert formål, Dekningsgrad 0,7 % PlanID 10776001, Reguleringsformål 120 - Forretning, Dekningsgrad 0,1 % Hensynssone: Kulturmiljø PlanID: 65270000 Hensynssonenavn: H570_3 Beskrivelse: Landås Dekningsgrad: 100% Hensynssone: Faresone PlanID: 65270000 Hensynssonenavn: H390_2 Beskrivelse: Luftkvalitet - gul sone Dekningsgrad: 31% Hensynssone: Faresone PlanID: 65270000 Hensynssonenavn: H310_1 Beskrivelse: Aktsomhetsområder for steinsprang, jord- og flomskred og snøskred Dekningsgrad: 6,3% Hensynssone: Grønn støy PlanID: 65270000 Hensynssonenavn: H230_1 Beskrivelse: Stille områder - grønn sone Dekningsgrad: 21,6% Hensynssone: Gul støy PlanID: 65270000 Hensynssonenavn: H220_3 Beskrivelse: Vei støy - gul sone Dekningsgrad: 3,3% Hensynssone: Rød støy PlanID: 65270000 Hensynssonenavn: H210_3 Beskrivelse: Vei støy - Rød sone Dekningsgrad: 2,4% Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger og vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

  Aksjelag

  Aksjelag

  Mannsverk Boliglag AS

  Om aksjelag

  Mannsverk Boliglag AS består av til sammen 588 leiligheter fordelt på en høyblokk og 10 lavblokker. Sentralt beliggenhet på Landås med diverse butikker, treningsenter og barnehage lokalisert i boliglaget. Store grøntarealer i boområdet. Kort vei til busser, bybane, skoler, Haukeland sykehus, butikker og barnehager. Fra 2005-2007 har boliglaget gjennomgått en fullstendig fasaderehabilitering med blant annet innglasset balkonger. Alle trappeoppganger og fellesrom blir rengjort av eget firma. Boliglaget har driftskontor med sekretær og vaktmester. Boliglaget har for utleie 132 parkeringsplasser og 48 garasjeplasser. Husleie er inkludert forbruk av sentralvarme og varmtvann. Nye automatiske strømmålere (AMS) er montert i alle leiligheter. Boliglaget er tilknyttet fiber gjennom Altibox fra BergenFiber for levering av tv-og internettjenester. Grunnpakke TV er inkludert i husleien.

  Org.nr.

  930642983

  Forretningsfører

  Vestbo Bbl

  Forkjøpsrett

  Det praktiseres ikke forkjøpsrett i aksjelaget.

  Styregodkjennelse

  Ny eier skal godkjennes av styret før overtagelse. Det gjøres oppmerksom på at kjøper selv bærer risikoen for å bli godkjent av styret og at boligen ikke kan ikke tas i bruk før godkjennelse foreligger. Godkjenning kan kun nektes på saklig grunnlag.

  Borettslagets forsikringsselskap

  If Skadeforsikring

  Polisenummer felles forsikring

  SP0000943306

  Område

  Beliggenhet

  Landås er et svært populært boligområde i bydelen Årstad. Området strekker seg fra Haukeland sykehus i nord til Nattland i sør, mellom Fridalen og Slettebakken i vest og byfjellet Ulriken i øst. Aksjelaget har en rolig og tilbaketrukket beliggenhet med mindre trafikk i gatene. Her finner en velholdte fellesarealer og trivelige grøntområder hvilket gir det et inntrykk av et rolig nabolag, til tross for dette er området svært sentralt med kort vei til kollektiv transport og det meste av servicetilbud. På lagets tomt finner en flere servicetilbud med blant annet treningssenter. Her ligger en omtrent med tilsvarende avstand til Sletten Senter som til Landåstorget. Ca 10 minutters gange fra boligen og en finner et rikt servicetilbud herunder frisør, apotek, bakeri, vinmonopol, dagligvare, optiker, samt en rekke andre butikker. Landåstorget tilbyr blant annet dagligvarebutikk (søndagsåpen), tannlege, blomsterforretning, pizzeria (populære San Marino), bibliotek, frisør og bensinstasjon. Når det gjelder dagligvarebutikker i området, har man gåavstand til et utvalg av konkurrerende storkjeder. Om man ønsker en hverdag hvor man ikke er avhengig av bil er man her på rett plass. Herfra er det svært gode bussforbindelser mot blant annet Bergen sentrum, Haukeland, Lagunen og Nesttun. Nærmeste bybanestopp ligger ved Sletten senter hvor bybanen tar deg til sentrum på 11 minutter. Her er også hyppige avganger mot Lagunen og Flesland. Det er kort vei til flere store arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner, blant annet Haukeland Sykehus, Haraldsplass og Høgskulen på Vestlandet. Er du av de som liker å trene ute, finner du et rikt utvalg turmuligheter i området. Fra området har man kort vei til starten av Ulriken, Isdalen, Landåsfjellet og de øvrige byfjellene. I skillet mellom Landåslien og Kolstien finner man "sikk-sakken", som beveger seg opp Landåsfjellet. Fra Landåsfjellet kommer man seg videre til Ulriken643 - som er en av Bergens flotteste byfjell. Herfra går det videre turstier til Rundemannen og Fløyen. Tveitevannet ligger også en spasertur unna. I området er det også gode muligheter for å benytte seg av Langhaugparken og den kommunale gressplenen mellom Kristofer Jansons vei og Adolph Bergs vei. Dersom det frister mer å trene innendørs, er Bergen Tennisarena, Turnhallen og Bergenshallen ikke langt unna unna leiligheten. Treningssentrene gir deg også mulighet til dette, både ved Sammen Kronstad, Sammen Fantoft Idrettshall og Nr1 Fitness Landås, som ikke er langt fra leiligheten. Ønsker du å delta i lagidrett er mulighetene mange, da flere områder rundt leiligheten innbyr til både ballspill og friidrettsaktiviteter. Blant annet kan "Kunsten", Landåsbanen og Nymark idrettsanlegg nevnes, hvor også Haukelandshallen ligger rett ved siden av. Det er også kort vei til både skole og barnehage, alt beliggende innen gangavstand. Alt i alt en rolig, men sentral beliggenhet som passer alle som ønsker en enkel hverdagslogistikk med gåavstand til det meste.

  Adkomst

  Ved å trykke på kartet i Finn-annonsen får du enkelt tilgang til en reiserute fra din startdestinasjon til eiendommen.

  Parkering

  Parkering i gate etter gjeldende bestemmelser.

  Bebyggelse

  Nærområdet består i hovedsak av blokkbebyggelse fra samme tid.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 2 600 000,-

  Fellesgjeld

  kr 178 736,-

  Omkostninger

  2 600 000,- (Prisantydning) 178 736,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 2 778 736,-,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 6 850,- (Boligkjøperforsikring Buysure (valgfritt)) 2 719,- (Transportgebyr) 6 215,- (Eierskiftegebyr) 2 719,- (Pantenoteringsgebyr) -------------------------------------------------------- 18 503,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 797 239,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 3 082 239,-

  Formuesverdi primær

  kr 692 253,- pr. 2020

  Formuesverdi sekundær

  kr 2 492 111,- pr. 2020

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Andel fellesformue

  kr 20 632,-

  Felleskostnader

  kr 3 987,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Felleskostnader inkluderer renhold/boss, vaktmester, grunnpakke TV med fiber gjennom Alibox, varmtvann og sentralvarme, strøm til fellesarealer, normalt vedlikehold, festeavgift, kommunale avgifter/eiendomsskatt, driftskostnader, forretningsførsel, felles byggforsikring, samt renter og avdrag på andel fellesgjeld. Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av laget kan medføre økning i fellesgjeld/felleskostnadene. Styreleder opplyser at det ikke foreligger noen konkrete planer om økning i utgiften, men det undersøkes muligheter for å øke kapasitet på elektrisk nett i laget for å kunne etablere el-bil lading. Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av felleskostnadene.

  Lånebetingelser fellesgjeld

  Et aksjelag er organisert som et selskap. Dette innebærer at dersom noen av aksjonærene ikke betaler sine fellesutgifter må aksjelaget selv ta tapet og fordele det på de øvrige aksjonærene. Man kan på denne måten bli tvunget til å betale dersom andre ikke betaler sine fellesutgifter. For å hindre at dette skjer er aksjelaget tilknyttet en sikringsordning/avtale om sikring- og forskuttering av felleskostnader. Sikringsordningen er levert av Vestbo Finans AS. Avtalen kan sies opp av hver av partene med en frist på 6 måneder. Lån, DnB Bank ASA Annuitetslån 4 terminer per år. Rentesats per 15.11.2022: 3.44% pa. Antall terminer til innfrielse: 140 Andel av saldo: 55 755 Første termin/første avdrag: 31.03.2008 Siste termin 30.09.2057 Lån, Husbanken Annuitetslån 4 terminer per år. Rentesats per 15.11.2022: 1.72% pa. Antall terminer til innfrielse: 57 Andel av saldo: 77 527 Første termin/første avdrag: 31.03.2008 Siste termin 31.12.2036 Lån, Husbanken Annuitetslån 4 terminer per år. Rentesats per 15.11.2022: 1.72% pa. Antall terminer til innfrielse: 55 Andel av saldo: 45 455 Første termin/første avdrag: 31.03.2008 Siste termin 30.06.2036

  Regnskap

  Regnskapet for 2021 ble oppgjort med et positivt resultat på kr. 13 125 920,-. Borettslaget har per 31.12.2021 disponible midler på kr. 13 352 871,-. Kopi av budsjett og siste årsregnskap følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet. Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift/rundskriv, og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Meglerforetaket har plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, avklaring pep, kontroll av reelle rettighetshavere og å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art). Kundetiltak skjer løpende av alle parter i handelen. Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil meglerforetaket ikke kunne etablere kundeforholdet, bistå med handelen eller foreta oppgjør. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: 1,5% av salgssum Markedsføring: 15 900,- Tilrettelegging: 12 900,- Oppgjør: 5 900,- Øvrige kostnader: 19 118 Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Intet salg, ingen kostnad

  Oppdragsnummer

  04009822

  Steffen Bilsbak
  Eiendomsmegler MNEF
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Mannsverk 32
  BERGEN

  Mannsverk 32

  Luftig og fin 2-roms med stor innglasset altan - Lekkert kjøkken fra 2018 - Varmtvann og sentralvarme inkl i felleskost!

  Link til kart
  60.353772
  5.365572

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Steffen Bilsbak
  Steffen Bilsbak
  Eiendomsmegler MNEF