04009622
SOLGT
kr 2 400 000,-
m2
81
m2
LODDEFJORD

Vestre Vadmyra 13

Sentral 4-roms i Loddefjord | Lekkert bad fra 2019 |Sørvestvendt balkong | Stort og flott fellesområde |Ingen dok.avgift

Prisantydning
kr 2 400 000,-
Totalpris
kr 2 527 810,-
P-rom
76
m2
BRA
81
m2
Tomtareal
m2
SOVEROM
3
BOLIGtype
Andelsleilighet
eiertype
Andel
etasje
2
felleskostnader
kr 6 392,- pr. mnd.
fellesgjeld
kr 170 000,-
Byggeår
1971
Lisa Blankenburgh Nilsen
Lisa Blankenburgh Nilsen
Eiendomsmeglerfullmektig
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Vestre Vadmyra 13, 5172 LODDEFJORD

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 124
Bnr. 95
Snr. 0
Knr. 4601

Eierform

Andel

Kort om eiendommen

Leiligheten

 • Nytt og lekkert bad fra 2019 med downlights i himling og varme i gulv.
 • Varmtvann og sentralvarme inkludert i felleskostnader.
 • Sørvestvendt, innglasset balkong med utsikt mot flott fellesareal.
 • Automatisk vannstopper med fuktsensor på kjøkken.
 • Mulighet for elbil-lading.
 • Sosialt borettslag med arrangementer for store og små.
 • Ekstern bod på 7 kvm.
 • Spot-belysning i stue, kjøkken og gang. Området
 • Gangavstand til Vestkanten, Loddefjord terminal og skoler.
 • Umiddelbar nærhet til barnehage, dagligvare og bussholdeplass.
 • Gangavstand til treningsfasiliteter og kort vei til flere flotte turer, herunder Lyderhorn, Kanadaskogen og Storavatnet. Husk visningspåmelding. Velkommen!

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje 2.etg: 81 kvm BRA / 76 kvm P-rom Leiligheten går over 1 plan og følgende rom er inkludert i P-rom: 2.etg: Entré, 3 soverom, stue, kjøkken og bad. I tillegg medfølger 1 stk. ekstern bod på ca. 7 kvm.

  Byggeår

  1971

  Modernisering og påkostninger

  Badet ble pusset opp i 2019 av fagfolk.

  Beskrivelse av tomt

  Felles tomt for borettslaget opparbeidet med asfaltert vei, belegningsstein, diverse beplantninger, plenareal, støpte veier og trapper, terrasse på terreng, diverse støttemurer, lekeplass, grillplass, blomsterkasser, biloppstillingsplasser og sittegrupper.

  Tomtetype

  Eiet

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anticimex: Grunn og fundamenter: Grunnmur og bærende konstruksjoner i hovedsak av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygger er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger: Yttervegger av betong/trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med fasadeplater. Takkonstruksjoner: Flatt tak (ikke besiktiget). Gulvsystemer: Etasjeskillere av betong. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Bad: -Vannrør. Se punkt "Vannrør" under avsnitt om teknisk anlegg. -Overflater vegger. Det registreres åpninger rundt avløpsrøret til servanten og tettesjiktet i veggen. Løsningen er ikke vannsikker mot eventuelle lekkasjer. -Overflater gulv. Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Fliser med bom kan løsne. Årsaken er ukjent. -Avløpsrør. Det registreres redusert avrenningshastighet i avløp til servant. Eksakt årsak er ukjent. Kjøkken: -Ventilasjon. Det er kun kullfilter og ikke separat avtrekk fra rommet. Dette kan medføre økt fuktbelastning i rommet/boligen. Ventilator er kun funksjonstestet. Avtrekkseffekten til systemet i en brukssituasjon er derfor ukjent. -Vannrør. Se punkt "Vannrør" under avsnitt om teknisk anlegg. -Innredning. Kjøkkeninnredning bærer preg av alder/slitasje. Tegn til svelleskader etter vannsprut på benkeplate. Forholdet er av estetisk karakter. Øvrige rom: -Ventilasjon. Lite ventilasjon i etasjen. Det er ukjent om ventilasjon/tilluft er tilstrekkelig. Ventilering ved åpning av vinduer må påregnes. -Overflater gulv. Gulvets overflatemateriale er slitt/aldringspreget. Forholdet er av estetisk karakter. -Innedører. Enkelte innedører bærer preg av skader/slittasje. Forholdet er av estetisk karakter. Tekniske anlegg, VVS anlegg: -Ventilasjon. Avtrekksvifte på kjøkken er ikke tilkoblet egen utløp. Forholdet kan medføre økt fuktbelastning og redusert luftkvalitet i rom som er tilknyttet viften. Tiltak må påregnes. Til info: Avtrekk på bad er tilkoblet felles anlegg for bygningen. Bygningsdelen er ikke undersøkt. -Vannrør. Vannrør av kobber er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfellet hovedsaklig vurdert ut ifra alder. Restlevetiden er usikker. -Vannbåren varme. Radiatorer (med tilhørende røropplegg) er vurdert til å ha en alder som tilsier anbefalt brukstid er passert. Konsekvens er usikker restlevetid. -Avløpsrør. Stedvis redusert avrenning i utstyr tilkoblet avløpssystemet. Ukjent eksakt årsak. Ytterligere undersøkelser anbefales. Radon: -Radon. Det er ikke foretatt radonmåling i boligen. Elektrisk anlegg: -Forenklet vurdering av det elektriske anlegget. Det er kun fremlagt samsvarserklæring på deler av det utførte arbeidet på det elektriske anelgget. Med bakgrunn i TG2 bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Ingen forhold har fått tildelt tilstandsgrad 3. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Med godkjennelse fra styret kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre for opptil tre år dersom andelseieren selv, eller personer nevnt i brl § 5-6 første ledd nr. 3, har hatt bosted i minst ett av de to siste årene. Godkjenning kan kun nektes dersom det foreligger saklig grunn eller dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.

  Oppvarming

  Oppvarming med radiatorer tilkoblet varmesentral kombinert med elektrisk oppvarming.

  Energimerke

  Energimerking er utført av megler og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, felleskostnader, innboforsikring, brøyting av felles privat vei etc. I borettslaget er det lov å ha hund hvis du får underskrift av naboer i tilstøtende leiligheter. Borettslaget må ha underskriftene før hunden anskaffes. Du må sende ny søknad for hver hund. Kun 1 hund pr. leilighet. Klager på dyrehold skal leveres skriftlig til styret. Det er kun lov å ha innekatt i borettslaget.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i andelen for opptil 2 x folketrygdens grunnbeløp (2G). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader og andre krav borettslaget kan knytte til andelseieren. På grunnboksbladet til borettslagets eiendom er det tinglyst pant for borettslagets fellesgjeld og andelseiernes borettsinnskudd. Grunnboksbladet er tilgjengelig for gjennomlesning på meglers kontor. Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn én andel. Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andelen. På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Ingen tinglyste heftelser og rettigheter følger andelen.

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Megler har tilskrevet Bergen kommune og fått opplyst følgende: Det foreligger ferdigattest vedrørende "Fasadeendring" datert 30.09.1994..

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er i henhold til gjeldende kommuneplan avsatt til "Ytre fortettingssone" ifølge Bergen kommune. Reguleringsplaner på grunnen: PlanID: 40310001. Plannavn: Laksevåg. Gnr 124, Hetlevik, Revidert plan for Loddefjord Felt 2 og 4. Ikrafttrådt: 06.06.1967. Dekningsgrad: 100% PlanID: 40310000. Plannavn: Laksevåg. Reguleringsplan for Loddefjorddalen. Ikrafttrådt: 12.08.1966. Dekningsgrad: 30,5%. PlanID: 63080000. Plannavn: Laksevåg. Gnr 124 Bnr 98 MFL., Loddefjord, Vestre Vadmyra 2D, Lyngfaret barnehager. Ikrafttrådt: 24.06.2015. Dekningsgrad: 4,6%. Reguleringsformål på grunnen: PlanID: 63080000. Reguleringsformål: Parkeringsplasser. Dekningsgrad: 3,7%. PlanID: 63080000. Reguleringsformål: Renovasjonsanlegg. Dekningsgrad: 0,5%. PlanID: 63080000. Reguleringsformål: Kombinert beb. og anl. samt andre hovedform.-angitt. Dekningsgrad: 0,2%. PlanID: 63080000. Reguleringsformål: Gangveg - gangareal - -gågt. Dekningsgrad: 0,2%. Reguleringsplaner under arbeid: PlanID: 70000000. Plannavn: Laksevåg. Gnr 124 Bnr 180 MFL., Loddefjordåsen. Dekningsgrad: 0,3%. I september 2018 varslet Norconsult AS oppstart av planarbeid for Laksevåg, gnr. 124, bnr. 180 m.fl. Frieda Fasmers minne tjenesteyting på vegne av forslagsstiller Etat for utbygging. Formålet med planen var å regulere nytt sykehjem og omsorgsboliger, i tillegg til å avklare behov for flere offentlige tilbud som barnehage, skole, idrett, kultur, park og friluftsliv og tilrettelegge for dette i den grad det var hensiktsmessig. Siden da har planen blitt delt i to, en detaljreguleringsplan for nytt sykehjem i regi av Etat for utbygging og en større områdereguleringsplan i regi av Plan- og bygningsetaten. Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpStøySone. Beskrivelse: Flystøy gul sone iht. T1441: 2028 og 2060 prognose. Dekningsgrad: 56% PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpStøySone. Beskrivelse: Vei støy - gul sone. Dekningsgrad: 1,7%. Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen: Eiendom: 4601-124/37. Endring: Påbygg. Bygningstype: Stort frittliggende boligbygg på 5 etg. el. mer. Status: Igangsettingstillatelse. Dato: 21.11.2022.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløpsnett via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt. Eiendommen er tilknyttet privat vei frem til kommunal vei frem til fylkesvei.

  Borettslag

  Borettslag

  Vestre Borettslaget

  Om borettslag

  Borettslaget Vestre er et stort borettslag bestående av hele 406 andeler fordelt på 1 høyblokk og 8 lavblokker. Borettslaget ligger sentral i Loddefjord med tilgang på alle byfasiliteter som kjøpesenter, aktiviteter og gode kollektivtilbud. Nærområdet: Kjøpesenteret – Vestkanten – inneholder en mengde butikker. Over veien for kjøpesenteret ligger Vannkanten, som også inneholder diverse butikker, legesenter, svømmehall, bowling og kultursal. Borettslaget ligger ca. 3 km fra Marinebasen Haakonsvern. I tillegg er det ca 15 min kjøretur til Bergen Lufthavn. Det er kort vei inn til Bergen sentrum. Ca ti minutters kjøretur. Fra Vadmyra er det hyppige bussavganger til/fra sentrum.

  Org.nr.

  951866121

  Andelsnummer

  49

  Forretningsfører

  OBOS

  Forkjøpsrett

  Øvrige andelseiere i borettslaget og eventuelt medlemmer av boligbyggelaget har forkjøpsrett. Forkjøpsretten lyses ut i etterkant av budaksept.

  Sikringsordning

  Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 - tolv - måneder regnet fra oppsigelsesdato.  

  Styregodkjennelse

  Ny eier skal godkjennes av styret før overtagelse. Det gjøres oppmerksom på at kjøper selv bærer risikoen for å bli godkjent av styret og at boligen ikke kan ikke tas i bruk før godkjennelse foreligger. Godkjenning kan kun nektes på saklig grunnlag.

  Borettslagets forsikringsselskap

  Gjensidige Forsikring

  Polisenummer felles forsikring

  82804664

  Område

  Beliggenhet

  Velkommen til Vestre Vadmyra 13, en flott leilighet med god beliggenhet i borettslaget med utsikt over flott fellesareal. Borettslaget er omkranset av naturområde med mange lekeplasser og rikelig med plass for forskjellige aktiviteter. Til tross for sin avskjermede beliggenhet har leiligheten en svært sentral beliggenhet i Bergen Vest, med gangavstand til bussholdeplass, dagligvarebutikk, Vestkanten storsenter og turområder. Nærmeste dagligvarebutikk er Coop Extra, som ligger i umiddelbar nærhet fra inngangsdøren til bygget. For et utvidet servicetilbud er det gangavstand til Vestkanten storsenter, som har et variert tilbud av butikker, restauranter, apotek, vinmonopol etc. Vestkanten tilbyr også andre fasiliteter som SATS treningssenter, legesenter med legevaktordning på ettermiddag/kveld, Vannkanten badeland, Iskanten ishall og bowlinghall. Eiendommen er godt tilknyttet offentlig transport, med få meters gange til nærmeste bussholdeplass, hvor det går buss til Bergen sentrum hvert 10. og 20. minutt. For et utvidet busstilbud er det i underkant av 10 minutters gange til Loddefjord bussterminal ved Vestkanten, hvor det går busser til blant annet Askøy/Sotra, Haukeland, og Sandsli/Flesland. Det er en rekke gode turmuligheter i nærheten, med både Kanadaskogen, Lyderhorn, Alvøskogen og Storavatnet i kort avstand fra boligen. Ellers er det ca. 10-12 minutters kjøretid til Bergen sentrum, og i overkant av 5 minutter til Haakonsvern. Bildeleringen har også etablert seg i området. Se nærmere info om dette på www.bildeleringen.no Skoler i nærheten: - Vadmyra skole (1-7 kl.), 8 min å gå - Loddefjord skole (1-7 kl.), 10 min å gå - Sandgotna skole (8-10 kl), 8 min å gå - Kjøkkelvik skole (1-10 kl.) 22 min nå gå - Olsvikåsen VG, 10 min å kjøre - Laksevåg VGs, 10 min å kjøre Barnehager i nærheten: - Vadmyra barnehage (0-6 år), 3 min å gå - Lyngfaret barnehage (0-6 år), 4 min å gå - Kidsa Sandgotna (3-6 år), 4 min å gå Dagligvare i nærheten: - Coop Extra Vadmyra, Post i butikk, PostNord, 1 min å gå - Joker Vestkanten, PostNord, Søndagsåpent, 13 min å gå Offentlig transport i nærheten: - Vestre Vadmyra, 3 min å gå -Loddefjord terminal, 13 min å gå

  Parkering

  Parkeringsplasser må leies av borettslaget. Det er mulighet for elbil-lading.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 2 400 000,-

  Fellesgjeld

  kr 170 000,-

  Omkostninger

  2 400 000,- (Kjøpesum) 170 000,- (Fellesgjeld) ----------------------------------------------------- Omkostninger: 480,- (Tingl.gebyr pantedokument) 480,- (Tingl.gebyr skjøte) 6 850,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ----------------------------------------------------- 7 810,- (Omkostninger totalt) ----------------------------------------------------- 2 577 810,- (Totalpris inkl. omkostninger og fellesgjeld)

  Totalpris inkl omk

  kr 2 527 810,-

  Formuesverdi primær

  kr 702 290,- pr. 2020

  Formuesverdi sekundær

  kr 2 528 243,- pr. 2020

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Andel fellesformue

  kr 30 159,-

  Felleskostnader

  kr 6 392,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Felleskostnader inkluderer driftskostnader, sentralvarme, varmtvann, vaktmestertjenester, tv-anlegg/bredbånd, kommunale avgifter, byggforsikring, nedbetaling av fellesgjeld, avsetning til generell vedlikehold. Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av borettslaget kan medføre økning i felleskostnadene. Styreleder opplyser at det foreligger noen konkrete planer om økning i utgiften. Det er også normalt at det foretas en årlig indeksregulering av felleskostnadene. Styret har vedtatt at felleskostnader økes med 7% fra 01.01.2023. Etter kjente fremtidige endringer, blir summen av de totale kostnadene kr. 6 805,-.

  Lånebetingelser fellesgjeld

  Bank: Handelsbanken Type: Annuitetslån Restsaldo: kr. 59 792 461,- Restløpetid: 20 år Term per år: 4 Type rente: Flytende Rente: 3,74% Bank: Husbanken Type: Serielån Restsaldo: kr. 176 580,- Restløpetid: 1 år 1 mnd Term per år: 4 Type rente: Flytende Rente: 1,72% Bank: Husbanken Type: Serielån Restsaldo: kr. 88 290,- Restløpetid: 7 mnd Term per år: 4 Type rente: Flytende Rente: 1,72% Bank: Husbanken Type: Serielån Restsaldo: kr. 70 650,- Restløpetid: 7 mnd Term per år: 4 Type rente: Flytende Rente: 1,72% Bank: Husbanken Type: Serielån Restsaldo: kr. 1 300 750,- Restløpetid: 2 år 1 mnd Term per år: 4 Type rente: Flytende Rente: 1,72% Bank: Husbanken Type: Serielån Restsaldo: kr. 70 650 Restløpetid: 7 mnd Term per år: 4 Type rente: Flytende Rente: 1,72%

  Info om fellesgjeld

  Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av borettslaget kan medføre økning i fellesgjeld. Det er normalt at det foretas en årlig indeksregulering av fellesutgiftene. Daglig leder av borettslaget opplyser at det foreligger følgende planer som kommer til å medføre økning i fellesgjeld: I 2025 er det planlagt en rehabilitering av fasadene til borettslaget. Dette er ikke vedtatt av generalforsamlingen enda, og megler har derfor ikke opplysninger om hva og hvor omfattende dette vil bli. Lånene fra husbanken vil på denne tiden være nedbetalt, så selvom gjelden øker, vil den ha blitt forminsket først frem til da.

  Regnskap

  Regnskapet for 2021 ble oppgjort med et positivt resultat på kr. 7 317 038,-. Borettslaget har per 31.12.2021 disponible midler på kr. 1 702 398,-. Kopi av budsjett og siste årsregnskap følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift/rundskriv, og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Meglerforetaket har plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, avklaring pep, kontroll av reelle rettighetshavere og å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art). Kundetiltak skjer løpende av alle parter i handelen. Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil meglerforetaket ikke kunne etablere kundeforholdet, bistå med handelen eller foreta oppgjør. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: 1,5% Markedsføring: kr. 15 900,- Tilrettelegging: kr. 10 000,- Oppgjør: kr. 5 900,- Øvrige kostnader: kr. 17 710,- Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Intet salg, ingen regning.

  Oppdragsnummer

  04009622

  Lisa Blankenburgh Nilsen
  Eiendomsmeglerfullmektig
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Vestre Vadmyra 13
  LODDEFJORD

  Vestre Vadmyra 13

  Sentral 4-roms i Loddefjord | Lekkert bad fra 2019 |Sørvestvendt balkong | Stort og flott fellesområde |Ingen dok.avgift

  Link til kart
  60.363053
  5.225498

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Lisa Blankenburgh Nilsen
  Lisa Blankenburgh Nilsen
  Eiendomsmeglerfullmektig