04009422
SOLGT
kr 2 700 000,-
m2
93
m2
FYLLINGSDALEN

Dag Hammarskjölds vei 69

Nydelig 3-roms leilighet like ved Oasen |Lekkert kjøkken |Oppgradert fasade |Vestvendt balkong |Ny bybanelinje like ved

Prisantydning
kr 2 700 000,-
Totalpris
kr 3 576 877,-
P-rom
75
m2
BRA
93
m2
Tomtareal
m2
SOVEROM
2
BOLIGtype
Andelsleilighet
eiertype
Andel
etasje
3
felleskostnader
kr 6 501,- pr. mnd.
fellesgjeld
kr 869 067,-
Byggeår
1966
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Lisa Blankenburgh Nilsen
Lisa Blankenburgh Nilsen
Eiendomsmeglerfullmektig
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Dag Hammarskjölds vei 69, 5144 FYLLINGSDALEN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 24
Bnr. 10
Snr. 0
Knr. 4601

Eierform

Andel

Kort om eiendommen

Eiendommen

 • Lekkert kjøkken fra 2017 med integrerte hvitevarer og 25 års garanti
 • Nylig oppgradert fasade og innglasset balkong på ca 18 kvm. Borettslaget vant prisen "Årets Borettslag/Sameie" av foreningen Vi Fornyer Bergen i 2022.
 • Balansert ventilasjon og nye avløpsrør i forbindelse med rehabilitering
 • Prima beliggenhet i borettslaget; ingen innsyn, utsikt over flott fellesareal, vestvendt balkong med gode solforhold
 • Oppgradert elektrisk anlegg
 • Eget vaskerom
 • Vaktmestertjenester
 • Parkeringsplass/elbil-lading Området
 • Gangavstand til "alt" du trenger ved Oasen, skoler, barnehager og kollektivtransport.
 • Flotte turområdet i umiddelbar nærhet som Løvstakken og Nipedalen
 • Flotte fellesområder med nyoppusset park, skatepark og frisbeegolf

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje 3.etg: 93 kvm BRA / 75 kvm P-rom Leiligheten går over 1 plan og følgende rom er inkludert i P-rom: 3.etg: Stue, kjøkken, 2 soverom, bad, WC, vaskerom og entré. I tillegg medfølger 1 stk. bod i kjeller på ca. 1,8 kvm og 1 stk. bod i felles gang på ca. 3,2 kvm.

  Byggeår

  1966

  Beskrivelse av tomt

  Felles eiet tomt. Tomten er felles for borettslaget opparbeidet med asfaltert vei, belegningsstein, diverse beplantninger, plenareal, lekeplass og biloppstillingsplass.

  Tomtetype

  Eiet

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anticimex: Grunn og fundamenter: Grunnmur og bærende konstruksjoner i hovedsak av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger: Yttervegger av betong/trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med fasadeplater. Takkonstruksjoner: Flatt tak (ikke besiktiget). Gulvsystemer: Etasjeskillere av betong. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Bad: - Vannrør: Se punkt "Vannrør" under avsnitt om tekniske anlegg. - Overflater vegger: Det registreres åpninger rundt avløpsrøret til servanten og tettesjiktet i veggen. Løsningen er ikke vannsikker mot eventuelle lekkasjer. - Overflater gulv: Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Fliser med bom kan løsne. Årsaken er ukjent. - Fallforhold (gulv): Lokalfall i dusjsonen er mindre enn hva som ideelt anbefales. Det ble målt på tilfeldig sted og målingen viste en høydeforskjell på 5 mm. Fallet er mindre enn 1:50 i en avstand på 80 cm. - Avløpsrør (ink. sluk): Se punkt "Avløpsrør" under avsnitt om tekniske anlegg. Vaskerom: - Vannrør: Se punkt "Vannrør" under avsnitt om tekniske anlegg. - Membran, tettesjikt og overgang til sluk: Det er ukjent om det benyttet membran på våtrommets gulvflater/veggflater. Konstruksjoner uten membran/fuktsikring har økt risiko for fuktskader. Ytterligere undersøkelser anbefales. - Fukt i tilleggende kontruksjon: Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking grunnet våtsonens plassering. Basert på våtrommets slitasjegrad og registrerte avvik er TG2 valgt for å belyse at konstruksjonen har fuktrisiko selv om tilstanden inne i konstruksjonen er ukjent. - Avløpsrør (ink. sluk): Se punkt "Avløpsrør" under avsnitt om tekniske anlegg. Selv om det er gjort oppgraderinger på våtrommet, er sluket ikke skiftet. Erfaringsmessig er dette en løsning som medfører økt fare for lekkasje rundt sluket. TG2 er valgt for å belyse risiko, selv om synlige skader ikke er observert. Toalettrom: - Vannrør: Se punkt "Vannrør" under avsnitt om teknisk anlegg. - Avløpsrør: Se punkt "Avløpsrør" under avsnitt om teknisk anlegg. Øvrige rom: - Overflater gulv: Det registreres stedvise riper og skader i gulvets overflatemateriale. Tekniske anlegg: - Vannrør: Vannrør av kobber er vurdert til å ha en alder som tilser at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsaklig vurdert ut i fra alder. Restlevetiden er usikker. - Avløpsrør: I følge huseier er avløpsrørene fornyet i 2022. Omfanget/detaljer vedrørende rørfornyingen er ikke kjent. Vurderingen er gjort basert på informasjon fra huseier. Forholdet er ikke videre undersøkt i denne rapporten. Elektriske anlegg: - Forenklet vurdering av det elektriske anlegget: Varmtvannsbereder har ikke fast tilkobling, men er koblet med stikkontakt (konsekvens er fare for varmgang). Med bakgrunn i TG2 bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Ingen forhold har fått tildelt tilstandsgrad 3. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Med godkjennelse fra styret kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre for opptil tre år dersom andelseieren selv, eller personer nevnt i brl § 5-6 første ledd nr. 3, har hatt bosted i minst ett av de to siste årene. Godkjenning kan kun nektes dersom det foreligger saklig grunn eller dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.

  Oppvarming

  Balansert ventilasjon, varmekabler i gulv på bad og elektrisk oppvarming. Det opplyses for ordens skyld at det ikke er varmekilder i alle rom.

  Energimerke

  Energimerking er utført av selger og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, felleskostnader, innboforsikring, brøyting av felles privat vei etc.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i andelen for opptil 2 x folketrygdens grunnbeløp (2G). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader og andre krav borettslaget kan knytte til andelseieren. På grunnboksbladet til borettslagets eiendom er det tinglyst pant for borettslagets fellesgjeld og andelseiernes borettsinnskudd. Grunnboksbladet er tilgjengelig for gjennomlesning på meglers kontor. Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn én andel. Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andelen. På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Ingen tinglyste heftelser følger andelen.

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Megler har tilskrevet Bergen kommune og fått opplyst følgende: Det foreligger ferdigattest vedrørende 3 etasjes boligblokk i betong datert 31.10.1966.

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er i henhold til gjeldende kommunedelplan avsatt til "Byfortettingssone" ifølge Bergen kommune. Reguleringsplaner på grunne: PlanID: 11440000. Plannavn: Fyllingsdalen. Boligfelt VII. Status: Endelig vedtatt arealplan. Ikrafttrådt: 31.03.1966. Dekningsgrad: 99,9%. Reguleringsplaner under arbeid: PlanID: 63860000. Plannavn: Fyllingsdalen. GNR 22, 23 og 24, Fyllingsdalen sentrale deler. Dekningsgrad: 100% Planen sier at bydelssentrene, deriblant Oasen i Fyllingsdalen, skal videreutvikles som urbane, aktive og attraktive møtesteder for bydelen. Målsetningen for arbeidet er at sentrale deler av Fyllingsdalen skal videreutvikles som et tettbygd område med gode bokvaliteter, rundt Oasen som et urbant og mangfoldig bydelssentrum og kollektivknutepunkt. Området skal ha trygge gangforbindelser, attraktive offentlige møtesteder og en tetthet som skapet aktivitet og mangfold. Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpStøySone. Beskrivelse: Vei støy - gul sone. Dekningsgrad: 9,4%. Hensynssoner Rød støy i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpStøySone. Beskrivelse: Vei støy - Rød sone. Dekningsgrad: 1,5%.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger og vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt. Kommunal- og fylkesvei frem til privat vei.

  Borettslag

  Borettslag

  Lynghaug Borettslag

  Om borettslag

  Lynghaug Borettslag består av 19 blokker med tilsammen 263 leiligheter fordelt på 2, 3, 4 og 5 roms. Blokkene ligger på ca 28 mål som er fordelt på plener, parkeringsplasser, beplantning og 4 lekeplasser. Borettslaget er spesielt godt kjent i Fyllingsdalen for sine store grøntområder rundt blokkene.

  Org.nr.

  953244284

  Andelsnummer

  209

  Forretningsfører

  Vestbo Bbl

  Forkjøpsrett

  Det praktiseres ikke forkjøpsrett i borettslaget.

  Sikringsordning

  Boliglaget har avtale om sikring- og forskuttering av felleskostnader hos Vestbo Finans AS. Avtalen kan sies opp av hver av partene med en frist på 6 mnd.

  Styregodkjennelse

  Borettslaget har avtale om at Vestbo godkjenner nye andelshaver boligselskapet.

  Vedtekter

  All ombygging av våtrom eller øvrige rom skal godkjennes av styret. I hver leilighet er en avsperret ventilasjonskanal som inneholder asbest. Oppussing som medfører åpning av forseglinger skal varsles, utføres av kvalifisert personell og kanalen skal tettes igjen ihht gjeldende krav. Endringer i kjøkkenventilasjon (skifte mellom kullfilter og vifte ut) skal søkes til styret. Det er ikke tillatt å koble seg på den gamle ventilasjonskanaler, verken med kjøkkenvifte, tørketrommel eller annet. Kanalen er brannfarlig og er ikke i bruk. Skader som følge av ulovlig tilkobling blir belastet andelseier. Skader på bygg rør, leilighetsdmrer, vinduer eller altan som skyldes dårlig vedlikehold ihht beboers plikter eller følger av uvørenhet kan belastes andelseier. Det er ikke lov å anvende kullgrill på altanene. Gass og elektrisk grill er tillatt.

  Borettslagets forsikringsselskap

  IF Skadeforsikring

  Polisenummer felles forsikring

  SP0001887575

  Område

  Beliggenhet

  Velkommen til Dag Hammarskjölds vei 69! Leiligheten ligger sentralt til i Fyllingsdalen, med flott vestvendt utsikt over nærområdet fra 3 etasje. Leiligheten ligger i et trivelig og barnevennlig nabolag med flere skjermede lekearealer, helt fri for biltrafikk og borettslaget er kjent i Fyllingsdalen for sine store og flotte grønt arealer. Leiligheten passer for etablerere, familie med barn og par. Fra leiligheten er det gangavstand til Oasen senter med alt av servicetilbud. Her finner man bla. treningssenter, cafeer, restauranter, butikker, bank mm. Med under 10 minutters kjøretid befinner en seg i Bergen Sentrum, med flere servicetilbud. Videre er det ca.15 minutters kjøring til store arbeidsplasser på Sandsli- og Kokstadområdet samt kort avstand til Flesland. Området har et godt kollektivtilbud, med bussholdeplass like ved hovedveien med hyppige avganger og kort kjøretid til sentrum. Her vil det også være gangavstand til bybane ved Oasen. Skoler i nærheten: - Løvås barneskole - Lynghaug ungdomsskole - Fyllingsdalen VGs Barnehager i nærheten: - Minken Barnehage (1-6 år) - Nebbestølen Barnehage (0-6 år) Dagligvare i nærheten: - Kiwi Oasen, Søndagsåpen - Coop Extra Løvås, Post i butikk, PostNord - Rema 1000 Lynghaugparken, PostNord Fellesarealet til borettslaget består av 4 lekeplasser, hvor 2 av disse skal renoveres i 22/23 samt mye gressareal som gir en god "park" følelse. Det er ellers kort vei til ballbinge og skatepark i Lynghaugparken like ved. Om vinteren er det populære akemuligheter rett bak blokkene samt i parken rett bak borettslaget. Området byr også på flotte og varierte turområder for både liten og stor med Løvstakken, Gullstølen og Ortuvannet. Treningssenter som Nr 1 Fitness, Sprek og blid er like i nærheten.

  Parkering

  Borettslaget praktiserer soneparkering med oblater for andelseier i henhold til gjeldende parkerinsbestemmelser. Det er noen selveiende garasjer som kan kjøpes av andelseier når de blir ledig. Gjester må benytte parkerinsautomat.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 2 700 000,-

  Fellesgjeld

  kr 869 067,-

  Omkostninger

  2 700 000,- (Kjøpesum) 869 067,- (Fellesgjeld) ----------------------------------------------------- Omkostninger: 480,- (Tingl.gebyr pantedokument) 480,- (Tingl.gebyr skjøte) 6 850,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ----------------------------------------------------- 7 810,- (Omkostninger totalt) ----------------------------------------------------- 3 576 877,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 3 576 877,-

  Formuesverdi primær

  kr 661 005,- pr. 2020

  Formuesverdi sekundær

  kr 2 379 618,- pr. 2020

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Info kommunale avgifter

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11. Kommunale avgifter er inkludert i felleskostnadene.

  Felleskostnader

  kr 6 501,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Avdrag på lån, rentekostnader, fondsavsetning, vedlikehold, kommunale avgifter, driftskostnader, forsikring, forretningsførsel, bodleie, trappevask og kabel-tv/bredbånd. Bodleie gjelder leie av ekstra bod. Leie av ekstra bod følger ansiennitet og følger ikke med andelen. Bodleie koster 50kr mnd. Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av borettslaget/sameiet kan medføre økning i fellesgjeld/felleskostnadene. Styreleder opplyser at det foreligger noen konkrete planer om økning i utgiften. Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av felleskostnadene. Fra 1.1.23 vil fellesutgiftene (minus trappevask, kabel-tv/bredbånd og bodleie) øke med 7%. Summen som vil øke med 7% er kr. 5 919,-. Fellesutgiftene vil fra 1.1.23 da være kr. 6 334,- eksl trappevask og kabel-tv/bredbånd og kr. 6 866,- inkl trappevask og kabel-tv/bredbånd. (Summen for bodleie er ikke medtatt i utregning da dette ikke medfølger andelen).

  Lånebetingelser fellesgjeld

  Bank: Handelsbanken Restgjeld: 1 222 770 Restgjeld per: 02.11.2022 Rentevilkår: 4,1% pa. Term. Per. År: 4 Type rente: Antall terminer til innfrielse: 2 Andel av saldo: 4 596 Sikringsordning fellesgjeld: Ja. Bank: Handelsbanken Restgjeld: 60 000 000 Restgjeld per: 02.11.2022 Rentevilkår: 1,9% pa Term. Per. År: 4 Type rente: Antall terminer til innfrielse: 163 Andel av saldo: 225 514 Sikringsordning fellesgjeld: Ja. Bank: Handelsbanken Restgjeld: 60 000 000 Restgjeld per: 02.11.2022 Rentevilkår: 2,1% pa Term. Per. År: 4 Type rente: Antall terminer til innfrielse: 163 Andel av saldo: 225 514 Sikringsordning fellesgjeld: Ja. Bank: Handelsbanken Eiendomskreditt Restgjeld: 60 000 000 Restgjeld per: 02.11.2022 Rentevilkår: 2,1% pa Term. Per. År: 4 Type rente: Antall terminer til innfrielse: 163,6 Andel av saldo: 225 514 Sikringsordning fellesgjeld: Ja. Bank: Handelsbanken Restgjeld: 35 000 000 Restgjeld per: 02.11.2022 Rentevilkår: 3,95% pa Term. Per. År: 4 Type rente: Antall terminer til innfrielse: 163 Andel av saldo: 131 550 Sikringsordning fellesgjeld: Ja.

  Info om fellesgjeld

  Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av sameiet/borettslaget kan medføre økning i fellesgjeld og fellesutgifter. Styreleder opplyser at det ikke foreligger noen konkrete planer om økning i fellesgjeld. Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av fellesutgiften.

  Regnskap

  Regnskapet for 2021 ble oppgjort med et negativt resultat på kr. 54 107 646 ,-. Borettslaget har per 31.12.2021 disponible midler på kr. 2 473 356,-. Kopi av budsjett og siste årsregnskap følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift/rundskriv, og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Meglerforetaket har plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, avklaring pep, kontroll av reelle rettighetshavere og å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art). Kundetiltak skjer løpende av alle parter i handelen. Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil meglerforetaket ikke kunne etablere kundeforholdet, bistå med handelen eller foreta oppgjør. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: 1,7% av salgssum. Markedsføring: kr. 11 900,- Tilrettelegging: kr. 8 900,- Oppgjør: kr. 5 900,- Øvrige kostnader: kr. 19 113,- Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Intet salg, ingen kostnad.

  Oppdragsnummer

  04009422

  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF
  Lisa Blankenburgh Nilsen
  Eiendomsmeglerfullmektig
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Dag Hammarskjölds vei 69
  FYLLINGSDALEN

  Dag Hammarskjölds vei 69

  Nydelig 3-roms leilighet like ved Oasen |Lekkert kjøkken |Oppgradert fasade |Vestvendt balkong |Ny bybanelinje like ved

  Link til kart
  60.352752
  5.297713

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Stian Bruaas
  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF