04009222
SOLGT
kr 2 300 000,-
m2
53
m2
LAKSEVÅG

Eliasmarken 23

2-roms med sentral beliggenhet på Laksevåg | Vestvendt balkong | Flotte overflater | Veldrevet borettslag | Parkering

Prisantydning
kr 2 300 000,-
Totalpris
kr 2 445 199,-
P-rom
53
m2
BRA
53
m2
Tomtareal
m2
SOVEROM
1
BOLIGtype
Andelsleilighet
eiertype
Andel
etasje
4
felleskostnader
kr 3 947,- pr. mnd.
fellesgjeld
kr 87 389,-
Byggeår
1959
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Lisa Blankenburgh Nilsen
Lisa Blankenburgh Nilsen
Eiendomsmeglerfullmektig
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Eliasmarken 23, 5164 LAKSEVÅG

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 149
Bnr. 540
Snr. 0
Knr. 4601

Eierform

Andel

Kort om eiendommen

Leiligheten

 • Vestvendt balkong på ca. 8,3 kvm med gode solforhold (sol til ca. kl 22 midtsommers)
 • Epoq kjøkkeninnredning fra 2017 med integrerte hvitevarer, herunder stekeovn, platetopp, oppvaskmaskin og kjøleskap med frys
 • Downlights I himling, lys enstavs parkett på gulv
 • Helfliset baderom oppgradert i 2010 med varmekabler og opplegg for vaskemaskin
 • Vannrør av typen rør-i-rør og sikringsskap med automatsikringer
 • To boder med god laringsplass
 • Parkeringsplass og mulighet for elbil-lading Området
 • Gangavstand til dagligvare, bussholdeplass, skoler og barnehager
 • Nærhet til skog og mark samt flere treningsfasiliteter
 • Kort kjørevei til Bergen sentrum og Vestkanten storsenter
 • Sykkelvei til sentrum Husk visningspåmelding. Velkommen!

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje 4.etg: 53 kvm BRA / 53 kvm P-rom Leiligheten går over 1 plan og følgende rom er inkludert i P-rom: 4.etg: Gang, bad, kjøkken, stue/spisestue og soverom. I tillegg medfølger 2 stk. eksterne boder, 1 i underetasje på ca. 3,1 kvm, samt 1 på loft med skråtak (gulvflate er målt til ca 5 kvm).

  Byggeår

  1959

  Beskrivelse av tomt

  Felles eiet tomt for borettslaget opparbeidet med asfaltert vei, diverse beplantninger, plenareal, støpte veier og trapper, diverse støttemurer, lekeplass og biloppstillingsplass.

  Tomtetype

  Eiet

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anticimex: Grunn og fundamenter: Grunnmur og bærende konstruksjoner i hovedsak av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygger er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger: Yttervegger av betong/trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med fasadeplater. Takkonstruksjoner: Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Gulvsystemer: Etasjeskillere av betong. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Bad: Vannrør. Se punkt "Vannrør" under avsnitt om tekniske anlegg. Overflater gulv. Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Fliser med bom kan løsne. Årsaken er ukjent. Fallforhold (gulv). Lokalfall i dusjen er mindre enn hva som ideelt kan anbefales. Det ble målt på tilfeldig sted og målingen viste en høydeforskjell på 5 mm. Fallet er mindre enn 1:50 i en avstand på 80 cm (16 mm). Nivåforskjell fra døråpning på topp overflate gulv og til hovedsluk er på tilfeldig sted målt til ca. 6 mm, og vurderes som ikke tilstrekkelig med tanke på lekkasjesikkerhet (anbefalingen sier minimum 25 mm). Til informasjon: Det er registrert oppkant ved dør, men det kan ikke verifiseres at membransjiktet følger oppkanten. Kjøkken: Overflater gulv. Det er stedvis knirk i gulvet. Eksakt årsak er ukjent. Øvrige rom: Overflater gulv. Det er stedvis knirk i gulvet. Eksakt årsak er ukjent. Innedører. Innerdør til bad bærer preg av skader/slitasje. Forholdet er av estetisk karakter. Tekniske anlegg, VVS anlegg: Vannrør (sjekkpunkter utover det som inkludert i andre rom). Vannrør av kobber er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsakelig vurdert ut ifra alder. Restlevetiden er usikker. Fordelerskap har åpninger/utettheter til omsluttende veggkonstruksjon. Konsekvens kan være fukstskader hvis det skulle oppstå lekkasje fra vanninstallasjoner i fordelerskapet. Tiltak anbefales. Fordelerskap: Varerør i bunnen av skapet er ikke avsluttet over terskelhøyden, det vil si kanten på åpningen i skapet. Kan føre til at lekkasjevann ledes inn i varerør hvis lekkasje i skapet skulle oppstå. Elektrisk anlegg: Forenklet vurdering av det elektriske anlegget. Varmtvannsbereder har ikke fast tilkobling, men er koblet med stikkontakt (konsekvens er fare for varmgang). Det er kun fremlagt samsvarserklæring på deler av utførte arbeider på det elektriske anlegget. Med bakgrunn i TG2 bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Dører og vinduer: Vinduer. Enkelte vinduer bærer preg av slitasje og elde. Det er ikke observert synlige skader av større betydning, men basert på tilstanden er restlevetiden usikker. Dører. Balkongsdøren har defekt/treg dørvroder. Eksakt årsak er ukjent. Tiltak må påregnes. Balkonger, terrasser, veranda etc: Utkragede eller understøttede konstruksjoner. Rekkverkshøyden er under 1,2 meter. Avvik fra gjeldende forskrift, grunnet balkonghøyde over 10 meter. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Ingen forhold har fått tildelt tilstandsgrad 3. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Med godkjennelse fra styret kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre for opptil tre år dersom andelseieren selv, eller personer nevnt i brl § 5-6 første ledd nr. 3, har hatt bosted i minst ett av de to siste årene. Godkjenning kan kun nektes dersom det foreligger saklig grunn eller dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.

  Oppvarming

  Varmekabler på bad og elektrisk oppvarming. Det opplyses for ordens skyld at det ikke er varmekilder i alle rom.

  Energimerke

  Energimerking er utført av selger og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, felleskostnader, innboforsikring, brøyting av felles privat vei etc. Dyrehold er tillatt etter søknad til styret og godkjenning av andelseiere i oppgangen.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i andelen for opptil 2 x folketrygdens grunnbeløp (2G). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader og andre krav borettslaget kan knytte til andelseieren. På grunnboksbladet til borettslagets eiendom er det tinglyst pant for borettslagets fellesgjeld og andelseiernes borettsinnskudd. Grunnboksbladet er tilgjengelig for gjennomlesning på meglers kontor. Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn én andel. Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andelen. På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Ingen tinglyste heftlser og rettigheter følger andelen.

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Megler har tilskrevet Bergen kommune og fått opplyst følgende: Det foreligger ferdigattest vedrørende "BOLIGBYGG" datert 26.10.1994. Det kan likevel være utført søknadspliktige arbeider på eiendommen som ikke er omsøkt, og som det ikke er gitt ferdigattest for.

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er i henhold til gjeldende kommuneplan avsatt til "Ytre fortettingssone" ifølge Bergen kommune. Reguleringsplaner på grunnen: PlanID: 40270000. Plannavn: Laksevåg. Ytre Nygård, Endret regulerings- og bebyggelsesplan. Ikrafttrådt: 04.09.1964. Dekningsgrad: 72,9%. PlanID: 40270002. Plannavn: Laksevåg. GNR 149, Ytre Nygård, Eliasmarken, Parkering og Lekeareal. Ikrafttrådt: 18.03.1974. Dekningsgrad: 24,5%. PlanID: 4930000. Plannavn: Laksevåg. GNR 149 BNR 115, 261 og 272, Ytre Nygård. Ikrafttrådt: 20.03.1978. Dekningsgrad: 2,5%. Planer i nærheten av eiendommen: PlanID: 66210000. Plannavn: Laksevåg. GNR 146 BNR 9 MFL., Laksevåg Idrettsanlegg. Saksnr: 202220556. Eksisterende hall skal rives og det skal legges til rette for oppføring av nye bygg som vil videreutvikle området, med idrettshall, svømmehall, turnhall og møteplassfunksjonerl/nærmiljøanlegg. Planområdet er i underkant av 25 dekar, men kan snevres inn i løpet av planprosessen. PlanID: 64830000. Plannavn: Laksevåg. GNR 149 BNR 1139 MFL., Lyngbøveien. Saksnr: 201516982. Det er planlagt arbeid på Lyngbøveien. Forslaget er godkjent og vedtatt. En må kunne forvente byggearbeid i disse områdene om planforslagene blir vedtatt. Konferer megler for ytterligere opplysninger.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger og vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt. Privat vei frem til offentlig vei.

  Borettslag

  Borettslag

  Eliasmarken Borettslag

  Org.nr.

  950440678

  Andelsnummer

  56

  Forretningsfører

  OBOS

  Område

  Beliggenhet

  Velkommen til Eliasmarken 23 - en flott leilighet i et populært borettslag sentralt på Laksevåg. Her har du gangavtstand til det meste du trenger i hverdagen av dagligvare, kollektivtilbud, skoler og barnehager og det er ellers en kort kjøretur til Bergen sentrum eller Vestkanten Storsenter med alle sine fasiliteter og servicetilbud. Det er meget gode turmuligheter i området med blant annet Lyderhorn, Damgsgårdsfjellet, Løvstakken og Kanadaskogen. Ved Kanadaskogen er det en fin turløype rundt Tennebekktjørna som kanskje har en av byens fineste badeplasser. Boligen ligger sentrumsnært med ca. 5 min kjøretid til Bergen sentrum og ellers gode bussforbindelser i hovedvei som tar deg rask til og fra Bergen sentrum eller motsatt vei til Sotra og Askøy. Skoler i nærheten: - Nygårdslien skole (1-7 kl.), 6 min å gå - Holen skole (1-10 kl.), 14 min å gå - Laksevåg VGS, 7 min å gå Barnehager i nærheten: - Nygård barnehage (3-6 år), 6 min å gå - Valheim barnehage (0-6 år), 9 min å gå - Solgløtt barnehage (0-6 år), 9 min å gå Dagligvare i nærheten: - Rema 1000 Nygård (post i butikk), 3 min å gå - Kiwi Laksevåg senter, 16 min å gå Offentlig transport i nærheten: - Nygård kirke, 4 min å gå - Lyngbø rv. 555, 6 min å gå

  Parkering

  Felles parkeringsplass via VestPark hvor beboer kan registrere bilen sin via app. Gjester kan også registreres på denne appen ved besøk. Det er 10 ladestasjoner på parkeringsplassen. Hver beboer får registrere 1 beboer parkering og 2 gjesteparkeringer iflg. styreleder.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 2 300 000,-

  Fellesgjeld

  kr 87 389,-

  Omkostninger

  2 300 000,- (Kjøpesum) 87 389 ,- (Fellesgjeld) ----------------------------------------------------- Omkostninger: 480,- (Tingl.gebyr pantedokument) 480,- (Tingl.gebyr skjøte) 6 850,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ----------------------------------------------------- 7 810,- (Omkostninger totalt) ----------------------------------------------------- 2 395 199,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 2 445 199,-

  Formuesverdi primær

  kr 553 864,- pr. 2020

  Formuesverdi sekundær

  kr 1 993 910,- pr. 2020

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Andel fellesformue

  kr 28 753,-

  Felleskostnader

  kr 3 947,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Felleskostnader inkluderer internett/tv, kommunale avgifter, avsetning til diverse vedlikehold innvendig og utvendig av fellesareal, vaktmestertjenester, trappevask, brøyting og byggforsikring. Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av borettslaget kan medføre økning i felleskostnadene. Styreleder opplyser at det foreligger noen konkrete planer om økning i utgiften. Det er også normalt at det foretas en årlig indeksregulering av felleskostnadene. Styret har vedtatt å endre felleskostnadene med 8% fra 1. januar 2023. Felleskostnadene regnes ut etter en brøk som gjenspeiler størrelsen på leilighetene. Noen kostnader som renhold og TV/internett belastes ikke etter denne brøken, men som en kostnad pr. leilighet. Dette medfører at i tillegg til 8% økning av felleskostnadene øker disse kostnadene som følger: - Renhold øker med kr. 6,- pr. mnd pr. andel fra 1. januar 2023. - TV-anlegg øker med kr. 30 ,- pr. mnd. pr. andel fra 1. januar 2023.

  Info om fellesgjeld

  Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av borettslaget kan medføre økning i fellesgjeld. Det er også normalt at det foretas en årlig indeksregulering av fellesutgiftene. Styreleder/forretningsfører opplyser at det foreligger følgende planer som kan/kommer til å medføre økning i fellesgjeld. Det skal foretas en oppgradering av fasadene av blokkene i borettslaget. Dette er vedtatt og bestemt, men det er enda ikke visst hvor stort omfanget blir og hva dette vil koste. Megler har derfor ikke opplysninger om hvor mye gjelden vil øke. Det står mellom en enkel oppgradering med bytte av vinduer og isolering eller om det skal bli større og innglasset balkonger i tillegg.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift/rundskriv, og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Meglerforetaket har plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, avklaring pep, kontroll av reelle rettighetshavere og å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art). Kundetiltak skjer løpende av alle parter i handelen. Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil meglerforetaket ikke kunne etablere kundeforholdet, bistå med handelen eller foreta oppgjør. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: 1,8% Markedsføring: kr. 11 900,- Tilrettelegging: kr. 10 000,- Oppgjør: kr. 5 900,- Øvrige kostnader: kr. 19 213,- Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Intet salg, ingen regning.

  Oppdragsnummer

  04009222

  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF
  Lisa Blankenburgh Nilsen
  Eiendomsmeglerfullmektig
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Eliasmarken 23
  LAKSEVÅG

  Eliasmarken 23

  2-roms med sentral beliggenhet på Laksevåg | Vestvendt balkong | Flotte overflater | Veldrevet borettslag | Parkering

  Link til kart
  60.385106
  5.27408

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Stian Bruaas
  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF