04008522
SOLGT
kr 2 800 000,-
561
m2
79
m2
LAKSEVÅG

Øvre Fyllingsveien 62

4-roms leilighet med sentral beliggenhet | Egen garasje og biloppstillingsplass | Oppgradert bad, kjøkken og rør i 2021

Prisantydning
kr 2 800 000,-
Totalpris
kr 2 678 820,-
P-rom
77
m2
BRA
79
m2
Tomtareal
561
m2
SOVEROM
3
BOLIGtype
Eierseksjon
eiertype
Eierseksjon
etasje
3
felleskostnader
fellesgjeld
Byggeår
1957
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Lisa Blankenburgh Nilsen
Lisa Blankenburgh Nilsen
Eiendomsmeglerfullmektig
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Øvre Fyllingsveien 62, 5161 LAKSEVÅG

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 154
Bnr. 550
Snr. 2
Knr. 4601

Eierform

Eierseksjon

Kort om eiendommen

Eiendommen

 • Garasjetomt med garasje og biloppstillingsplass medfører leiligheten
 • 2 (3) soverom av god størrelse
 • Nytt parkettgulv i gang og kjøkken
 • Nye avløpsrør og rør-i-rør fra 2022 samt nytt elektrisk anlegg med automatsikringer og jordfeilbryter fra 2022.
 • Nytt og ubrukt bad og kjøkken fra 2021
 • Integrerte hvitevarer på kjøkken, herunder komfyr, induksjon platetopp, oppvaskmaskin og kjøl/frys.
 • Alle rom er nymalt Området
 • Gangavstand til skole, barnehage og dagligvare samt kort kjøretur til Bergen sentrum og Oasen senter
 • Idrettspark rett over veier med kunstgressbane og innehall
 • Flotte turområder like ved boligen som Løvstakken og gangavstand til treningsfasiliteter Husk visningspåmelding!

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje 2. etg: 65 kvm BRA / 65 kvm P-rom Loft: 14 kvm BRA / 12 kvm P-rom Leiligheten går over 2 plan og følgende rom er inkludert i P-rom: 2.etg: Entré, bad, kjøkken, stue og 2 soverom. Loft: Soverom. I tillegg medfølger 4 boder samt 1 stk garasjetomt med garasje og biloppstillingsplass til 2-3 biler.

  Byggeår

  1957

  Modernisering og påkostninger

  Bad og kjøkken er pusset opp. Det er nytt røropplegg og rør-i-rør i forbindelse med oppussing av kjøkken og bad. Dette er alt utført av firma i 2021. Det er lagt nytt beslag på skorstein utført av taktekkerfirma i 2022.

  Beskrivelse av tomt

  Felles eiet tomt. Tomten er felles for sameiet. I tillegg medfølger det denne seksjonen en privat garasjetomt på 115,9m2 med garasje og biloppstillingsplass.

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  561.3m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Jarleif Amundsen. Grunn og fundamenter: Boligen er fundamentert på faste masser - grunnmur av betong. Grunnet fukt i grunnmur ( og alder) er det påregnelig at drenering er svekket. Yttervegger: Trekonstruksjoner med utvendig malt enkelfallset kledning. Det er observert råte i kledning. Takkonstruksjoner: Yttertak med sperr, sultaksbord og skifertekking fra byggeår. Gulvsystemer: Etasjeskiller av tre/bjelkelag. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Innredet rom i kjeller: - TG2 gis at rommet er uisolert og at her er eldre overflater. Kjøkken: -Ventilator: Ventilator er ikke ferdig montert med rør ut eller kullfilter, TG2. - Ventilator må ferdigstilles. Varmtvannsbereder: - TG2 grunnet at over 50% av forventet levetid er benyttet. Ventilasjon: - Kun spalteventiler i vinduer. Normalt anbefales mekanisk avtrekk fra kjøkken og bad. - Det bør monteres luftventiler i yttervegg på oppholdsrom. Bad/vaskerom: - TG2 gis grunnet at det er et eldre, slitt vindu som er utsatt for fukt ved bruk av dusj. Dette vil føre til problemer på sikt om vindu ikke beskyttes eller skiftes. - Det anbefales at vindu byttes og at foringer utføres med egnet materiale. Sanitær og ventilasjon: - Ikke tilluft under dør, ikke mekanisk avtrekk. Derav begrenset utlufting av rommet. - Det anbefales på generelt grunnlag at det benyttes mekanisk avtrekk. Tilluft bør etableres. Garasje: - Det er noe saltutslag i yttervegg mot fjell. Her bør legges knotteplast/fuktsikring. Gruset parkering foran garasje på egen eiendom. TG2 gi grunnet opprinnelig taktekking og saltutslag i vegg. Et vedlikeholdsløft kan med fordel utføres. Gulv: - Slitasje og bruksmerker i stue, TG2. - Nytt gulv i gang, kjøkken og bad, TG0. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Balkong/terrasse: - Balkong bør oppgraderes da både rekkverk og gulv er slitt. Råte i rekkverk. Rekkverk er også lavt. - Utbedringskostnader: kr 50 000 - 150 000,- For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Boligen kan i sin helhet leies ut til boligformål.

  Oppvarming

  Varmekabler på bad. Det opplyses for ordens skyld at det ikke er varmekilder i alle rom.

  Energimerke

  Energimerking er utført av selger og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger i handelen. Boligen seksjonert i fjor, det er derfor ikke inngått noen avtale om felleskostnader. Strøm: Denne seksjonen dekker strøm i gangen utenfor leiligheten, loftet, vedboden, taket utenfor og lys utenfor kjellerdøren. Vask: Denne seksjonen vasker gang utenfor egen leilighet, trapp ned til 1 etg, og loft og loftstrapp. Vedlikehold: Utvendig så er kosting, rydding og plenklipping vært delt på annenhver gang. Det øverste bedet ved trappeoppgang tilhører 2. etg. Felles husforsikring: Forfall en gang for året, 1. januar. Faktura ble sende til eier i 1. etg, hvor selger har overført sin halvpart av beløpet. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, kabel-TV og bredbånd, kommunale avgifter, byggforsikring og innboforsikring, brøyting av felles privat vei etc.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. I vedtektene kan det fastsettes en mer omfattende panterett for krav mot seksjonseierne enn legalpanteretten. Slik beslutning krever at de seksjonseierne det gjelder, har sluttet seg til. Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4601/154/550/2: Dato: 24.01.1957 Dokumentnr: 400250 Gjelder best. om vann/kloakkledn. Vegvesenets betingelser vedtatt Overført fra: Knr:4601 Gnr:154 Bnr:550 Gjelder denne registerenheten med flere Bestemmelsen gjelder tillatelse til å legge vannledning/kloakkledning gjennom Øvre Fyllingsveg med eiendommen gnr 54 bnr 550. Dato: 28.03.1957 Dokumentnr: 400780 Gjelder erklæring/avtale Bestemmelse om benyttelse vedr 2 hybler på loftet m.v. Overført fra: Knr:4601 Gnr:154 Bnr:550 Gjelder denne registerenheten med flere Bestemmelsen gjelder tillatelse til oppføring av nybygg på gnr. 54 bnr. 550 "Øvre Fyllingsvei 62". Erklærer herved at de to hybler på loftet bare skal benyttes som enkle rom i forbindelse med en av de øvrige leiligheter i huset og at der til oppvarming og belysning bare skal benyttes elektrisitet. Dato: 07.01.2021 Dokumentnr: 21481 Gjelder Seksjonering, opprettet 2 seksjoner Snr: 2 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 1/2

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Megler har tilskrevet Bergen kommune og fått opplyst følgende: Det foreligger ferdigattest vedrørende "Vindusendring" datert 16.06.1977. Det foreligger midlertidig brukstillatelse vedrørende "Nybygg" datert 14.03.1957. Med følgende vilkår for å oppnå ferdigattest: 1. Kjellergulvet må pusses. 2. Huller eller sliss mangler i matbod-dører og WC-dører. 3. Jernplate mangler foran feierluke på loftet, likeledes er avstanden fra trevegg til luken kun 24 cm, mens minimumsavstand er 50 cm. 4. Utvendige trapper og adkomst til disse må gjøres ferdig. 5. På forstøtningsmuren mot Øvre Fyllingsveien må oppsettes gjerde, likeledes må planering rundt huset gjøres ferdig. Om dette ble gjennomført har ikke megler dokumentasjon på. Eiendommen ble seksjonert 07.01.21. Seksjonering er godkjent av Bergen kommune.

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er i henhold til gjeldende kommuneplan avsatt til "Øvrig byggesone" ifølge Bergen kommune. Reguleringsplaner på grunnen: Plannavn: Fyllingsdalen. Hovedåren Tjønnen-Lauvåsen, Reguleringsendring. Ikrafttrådt: 13.10.1964. Dekningsgrad: 13,1%. Plannavn: Laksevåg/Fyllingsdalen. Boligfelt XIII, Vestbo. Ikrafttrådt: 29.04.1985. Dekningsgrad: 13% Planendringen relatert/muligens relatert aktuell eiendom: Ingen planendringen er markert innenfor - eller i umiddelbar nærhet til den aktuelle eiendommen. Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpStøySone. Beskrivelse: Vei støy - gul sone. Dekningsgrad: 68,4%. Hensynssoner Rød støy i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpStøySone. Beskrivelse: Vei støy - Rød sone. Dekningsgrad: 31,6%. Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen: Eiendom: 4601-154/404. Endring: Tilbygg. Bygningstype: Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 ett. Status: Igangsettelsestillatelse. Dato: 12.10.2022.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløpsnett via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

  Område

  Beliggenhet

  Øvre Fyllingsveien 62 ligger "Nært sentrum, men likevel nært naturen. Nært "alt", egentlig." lyder det fra et sitat fra en lokalkjent. Dette stemmer godt, ser man alt som ligger ved og rundt boligen. Du har gangavstand til skoler, barnehage, dagligvare, Frøyahallen og Tjønnen idrettsplass. Ellers er det korte avstander til Bergen sentrum og Laksevåg senter den ene retningen og Oasen senter den andre retningen. Her har du "alt" du trenger til hverdagen og mer til. Her finnes og gode bussforbindelser samt bybanetraseen. Ellers har du Løvstakken like i nærheten med flotte turmuligheter for store og små og gangavstand til SATS Laksevåg. Skoler i nærheten: - Damsgård skole (1-7 kl.), 12 min å gå - Lynghaug skole (8-10 kl.), 5 min å kjøre - Fyllingsdalen VGs, 7 min å kjøre Barnehager i nærheten: - Litlafjellet barnehage (0-6 år), 4 min å gå - Laksevåg barnehage (0-6 år), 5 min å gå - Damsgård barnehage (3-6 år), 5 min å gå Dagligvare i nærheten: - Rema 1000 Melkeplassen, 1 min å gå - Coop Prix Melkeplassen (Post i butikk), 3 min å gå

  Parkering

  Garasjetomt på ca. 115 m2 med garasje, tilhører denne seksjonen. Her er det også biloppstillingsplass til 2-3 biler utenfor garasje.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 2 800 000,-

  Omkostninger

  2 800 000,- (Kjøpesum) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 70 000,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 2 800 000,-)) 7 650,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 78 820,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 2 878 820,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 2 678 820,-

  Formuesverdi primær

  kr 757 194,- pr. null

  Formuesverdi sekundær

  kr 2 725 898,- pr. null

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien. Formuesverdi er estimert fra Skatteetatens ligningsverdikalkulator.

  Kommunale avgifter

  kr 9 022,- pr. år

  Info kommunale avgifter

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

  Eiendomsskatt

  kr 2 763,- pr. 2022

  Info eiendomsskatt

  Eiendomsskatt har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11. Faktureres sammen med de kommunale avgiftene.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift/rundskriv, og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Meglerforetaket har plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, avklaring pep, kontroll av reelle rettighetshavere og å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art). Kundetiltak skjer løpende av alle parter i handelen. Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil meglerforetaket ikke kunne etablere kundeforholdet, bistå med handelen eller foreta oppgjør. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: 2% av salgssum Markedsføring: kr 15 900,- Tilrettelegging: kr 12 900,- Oppgjør: kr 5 900,- Øvrige kostnader: kr 10 319,- Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Intet salg - ingen regning.

  Oppdragsnummer

  04008522

  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF
  Lisa Blankenburgh Nilsen
  Eiendomsmeglerfullmektig
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Øvre Fyllingsveien 62
  LAKSEVÅG

  Øvre Fyllingsveien 62

  4-roms leilighet med sentral beliggenhet | Egen garasje og biloppstillingsplass | Oppgradert bad, kjøkken og rør i 2021

  Link til kart
  60.37336
  5.303106

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Stian Bruaas
  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF