04008322
SOLGT
kr 4 450 000,-
499
m2
91
m2
BERGEN

Fredlundveien 17

Strøken 4-roms toppleilighet med lekre kvaliteter fra 2020. Meget god takhøyde og planløsning. Parkering ved bygget.

Prisantydning
kr 4 450 000,-
Totalpris
kr 4 520 070,-
P-rom
87
m2
BRA
91
m2
Tomtareal
499
m2
SOVEROM
3
BOLIGtype
Eierseksjon
eiertype
Eierseksjon
etasje
3
felleskostnader
fellesgjeld
Byggeår
1898
No items found.
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Fredlundveien 17, 5073 BERGEN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 18
Bnr. 350
Snr. 3
Knr. 4601

Eierform

Eierseksjon

Kort om eiendommen

Velkommen til Fredlundveien 17! En stilsikker leilighet som ble betraktelig pusset opp i 2020 ifm. at bygget ble delt opp i leiligheter. Boligen har flere fine detaljer og alt arbeid utført av fagfolk. Eget inngangsparti fra bakkeplan og enkel tilgang til felles hage. Parkering like ved boligen. Kort om boligen:

 • Lave fellesutgifter
 • Takhøyde på mellom 2.7 og 2.8 meter
 • Nytt rør-opplegg og elektrisk anlegg i 2020
 • Nye vinduer, etterisolering av vegger og tak i 2020
 • Store vindusflater og flott utsikt mot Ulriken
 • Rålekkert kjøkken
 • Uinnredet lofstetasje med gulvflate på 50 kvm Det er kort avstand til kommende bybanestopp som gjør Haukeland sykehus enda nærmere, i tillegg til at det bare er få minutter å kjøre til Bergen sentrum.

  Byggeår

  1898

  Beskrivelse av tomt

  Felles eiet tomt. Tomten er felles for sameiet. Eiendommen er på 498,7 m² og ligger i sydøstvendt skrånende terreng med felles tomt. Asfaltert nnkjørsel og planert areal for biloppstillingsplasser. Hagen er opparbeidet med plen, beplantning og murer. Støpt betong rundt deler av boligen. Trapper av betong. Frittstående bodrekke med en bod til hver av husets tre leiligheter.

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  498.7m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anticimex. Grunnmur av naturstein (pusset). Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med liggende trekledning. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Yttertak er utvendig tekket med skiferstein. Entrédør med glassfelter. Vinduer med karmer av plast, og to-lags glass. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Bad. Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Vaskerom. Ingen ventilasjon. Elastiske fuger har stedvis manglende vedheft. Kjøkken. Det er ikke montert automatisk lekkasjestopper med fuktsensor. Stedvis knirk i gulvet. Øvrige rom. Stedvis knirk i gulvet. Enkelte dørblad kommer i kontakt med karmen. Uinnredet loft. Luftespaltene mellom taksperrene er i hovedsak tettet. Avstanden mellom taksperrene er mer enn 60 cm. Sutaksbordene er overmalt. Symptomer på stripet borebille registreres (sannsyligvis eldre angrep). Forholdet kan tyde på forhøyet luftfuktighet på kaldtloftet. Eksakt årsak er ukjent, men kan være et resultat av luftlekkasjer fra underliggende varme rom, eller at ventilasjonen av kaldtloftet ikke er tilstrekkelig. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Uinnredet loft. Moderate tegn til fuktmerker og råteskader observeres stedvis på taktro og taksperr (malte overflater). Eksakt årsak er ukjent. Det ble målt betydelige fohøyede fuktverdier i taktro (piggmålinger: 25,4 - 27,0 vektprosent). Stikkprøveprinsippet er benyttet i områder med tilkomstmulighet. Ukjent om forholdet fortsatt er i utvikling. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Seksjonseier kan som hovedregel fritt leie ut sin egen seksjon. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret kan kun nekte godkjenning dersom det foreligger en saklig grunn. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Det er tillatt med dyrehold. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, kabel-TV og bredbånd, kommunale avgifter, felleskostnader og innboforsikring.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. I vedtektene kan det fastsettes en mer omfattende panterett for krav mot seksjonseierne enn legalpanteretten. Slik beslutning krever at de seksjonseierne det gjelder, har sluttet seg til. Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Det er ikke tinglyst noen servitutter på eiendommen.

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Megler har tilskrevet Bergen kommune og fått opplyst følgende: Det foreligger ikke ferdigattest fra byggeår, men etter seksjonering av huset foreligger det ferdigattest datert 12.01.2021 for: - Bruksendring i kjelleretasje og etablering av en ny boenhet. - Etablering av en ny biloppstillingsplass. - Endring av planløsning i 1. og 2. etasje slik at begge eksisterende leiligheter får egen inngang i 1. etasje. - Fasadeendring i form av innsetting av ny inngangsdør på fasade vest i 1. etasje, jf. plan- og bygningsloven § 21-10. Det kan likevel være utført søknadspliktige arbeider på eiendommen som ikke er omsøkt, og som det ikke er gitt ferdigattest for.

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er regulert til Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse - ifølge Bergen kommune.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger og vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

  Område

  Beliggenhet

  Eiendommen ligger høyt og luftig med praktfull utsikt. Det er enkel tilkomst til eiendommen som ligger ved enden av blindvei. Fra Fredlundveien er det kort avstand til meget fint turterreng og fine rekreasjonsområder, sommer som vinter. Det er også gangavstand til skole og barnehage, buss og butikk. Det er kort avstand til kommende bybanestopp og bare få minutter å kjøre til Bergen sentrum. Eiendommen er også beliggende med nærhet til et av byens mest spennende områder med en positiv utvikling av infrastruktur og nye bolig og næringsbygg. Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

  Parkering

  Parkering på egen plass utenfor bygget. Ellers gateparkering etter områdets bestemmelser.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 4 450 000,-

  Omkostninger

  4 450 000,- (Kjøpesum) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 111 250,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 4 450 000,-)) 7 650,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 120 070,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 4 570 070,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 4 520 070,-

  Formuesverdi primær

  kr 1 002 995,- pr. 2021

  Formuesverdi sekundær

  kr 3 610 781,- pr. 2021

  Info formuesverdi

  Megler har forespurt skatteetaten om formuesverdi for eiendommen, uten svar. Tall oppgitt i salgsoppgave er hentet fra skatteetaten sin skattekalkulator og er å anse som veiledende. For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Kommunale avgifter

  kr 8 206,- pr. år

  Info kommunale avgifter

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

  Eiendomsskatt

  kr 3 908,- pr. 2022

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift/rundskriv, og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Meglerforetaket har plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, avklaring pep, kontroll av reelle rettighetshavere og å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art). Kundetiltak skjer løpende av alle parter i handelen. Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil meglerforetaket ikke kunne etablere kundeforholdet, bistå med handelen eller foreta oppgjør. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: 1,0% inkl.mva av salgssum. Markedsføring: kr 15 900,- Tilrettelegging: kr 14 900,- Oppgjør: kr 5 900,- Visning: kr 2 000,- Øvrige kostnader: kr 8 300,- Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Intet salg, ingen kostnad.

  Oppdragsnummer

  04008322

  No items found.
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Fredlundveien 17
  BERGEN

  Fredlundveien 17

  Strøken 4-roms toppleilighet med lekre kvaliteter fra 2020. Meget god takhøyde og planløsning. Parkering ved bygget.

  Link til kart
  60.359631
  5.339028

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  No items found.