04008222
SOLGT
kr 2 300 000,-
5617
m2
45
m2
RÅDAL

Apeltunlien 6

Strøken leilighet med attraktiv og tilbaketrukken beliggenhet i Apeltunlien. Fast parkeringsplass og overbygget balkong.

Prisantydning
kr 2 300 000,-
Totalpris
kr 2 450 327,-
P-rom
42
m2
BRA
45
m2
Tomtareal
5617
m2
SOVEROM
1
BOLIGtype
Eierseksjon
eiertype
Eierseksjon
etasje
1
felleskostnader
kr 2 607,- pr. mnd.
fellesgjeld
kr 54 007,-
Byggeår
2006
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Lisa Blankenburgh Nilsen
Lisa Blankenburgh Nilsen
Eiendomsmeglerfullmektig
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Apeltunlien 6, 5238 RÅDAL

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 87
Bnr. 57
Snr. 4
Knr. 4601

Eierform

Eierseksjon

Kort om eiendommen

Leiligheten

 • Høy 1.etg med trappefri adkomst
 • Bygg fra 2006 med moderne løsninger
 • Overbygget balkong på ca. 11 kvm
 • Fast parkeringsplass - mulig å installere lader til elbil
 • Innvending og utvendig bod (inngang fra balkongen) på 3 kvm hver.
 • Rør-i-rør, balansert ventilasjon med varmegjenvinning
 • Helfliset bad med opplegg for vaskemaskin og tørketrommel
 • Romslig soverom (ca. 12 kvm) med god plass til båd garderobe og skrivepult Området
 • Etablert og populært boligområde med tilbaketrukket beliggenhet
 • Nærhet til Smøråsfjellet, Stendafjellet og Osbanetraséen
 • Gangavstand til dagligvare (Coop Extra), busstopp og Lagunen
 • Nærhet til skoler, barnehager og flere store arbeidsplasser Husk visningspåmelding

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje 1.etg: 45 kvm BRA / 42 kvm P-rom Leiligheten går over 1 plan og følgende rom er inkludert i P-rom: 1.etg: Stue/kjøkken, gang, soverom og bad. I tillegg medfølger 2 stk. boder (én innvendig og én utvendig bod på ca. 3 kvm hver, samt 1 stk. fast parkeringsplass like utenfor.

  Byggeår

  2006

  Modernisering og påkostninger

  Nytt gulv og varmtvannsbereder i bod/teknisk rom etter lekkasje (forsikringssak) og utført av fagfolk. Ny ventilator på kjøkken i 2019. Fasadene holder på å bli malt. I følge styreleder er det 15% som gjenstår. Arbeidet ble utsatt pga. værforhold, og er forventet å være ferdigstilt til våren.

  Beskrivelse av tomt

  Felles tomt for sameiet opparbeidet med asfaltert vei, belegningsstein, diverse beplantninger, plenareal og biloppstillingsplass.

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  5617.2m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann: Anticimex Grunn og fundamenter: Grunnmur og bære konstruksjoner i hovedsak av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Yttervegger: Yttervegger av betong/trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med fasadeplater og liggende trekledning. Takkonstruksjoner: Flatt tak (ikke besiktiget). Gulvsystemer: Etasjeskillere av betong. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Bad: Overflater vegger: Det er hull etter tidligere innfestinger i dusjsonen. Det er ukjent om løsningen er fullgod med tanke på fuktsikkerhet. Membran, tetsjikt og overgang til sluk: Det er ikke observert synlige skader, men membran er vurdert til å ha en alder som tilsier at restlevetiden er usikker. Tilstanden/tettefunksjon er ukjent. Elektrisk anlegg: Forenklet vurdering av det elektriske anlegget: Varmtvannsbereder har ikke fast tilkobling, men er koblet med stikkontakt (konsekvens er fare for varmgang). Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på det elektriske anlegget. Med bakgrunn i TG2 bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Ingen bygningsdeler har fått tildelt tilstandsgrad 3. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Seksjonseier kan som hovedregel fritt leie ut sin egen seksjon. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret kan kun nekte godkjenning dersom det foreligger en saklig grunn. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

  Oppvarming

  Varmekabler i gulv på bad. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

  Energimerke

  Energimerking er utført av selger og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, kommunale avgifter, felleskostnader, innboforsikring etc.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. I vedtektene kan det fastsettes en mer omfattende panterett for krav mot seksjonseierne enn legalpanteretten. Slik beslutning krever at de seksjonseierne det gjelder, har sluttet seg til. Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4601/87/57/4: 18.05.2005 - Dokumentnr: 15705 - Vilkår i kjøpekontrakt Bestemmelse om veg Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Bestemmelse om gjerde Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:4601 Gnr:87 Bnr:57 Gjelder denne registerenheten med flere 12.05.2006 - Dokumentnr: 231154 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:87 Bnr:37 Bestemmelse om vann og kloakkledning Med flere bestemmelser Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen Overført fra: Knr:4601 Gnr:87 Bnr:57 Gjelder denne registerenheten med flere 18.12.2017 - Dokumentnr: 1417884 - Bestemmelse om vannledning Rettighetshaver: Bergen Kommune Org.nr: 964 338 531 Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Gjelder denne registerenheten med flere 23.10.2006 - Dokumentnr: 508501 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 4 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning og grunn Sameiebrøk: 46/2794

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Megler har tilskrevet Bergen kommune og fått opplyst følgende: Det foreligger ferdigattest vedrørende "Nybygg Bolig" datert 24.10.2022.

  Regulerings- og arealplaner

  Reguleringsplaner på grunnen: PlanID: 15170065, Plannavn: Fana. Gnr 87, Bnr 57, Apeltun, Felt B6-1, Ikrafttrådt: 28.11.2003, dekningsgrad 99,3% Arealformål i henhold til reguleringsplanen: Blokkbebyggelse Kommuneplan: Planid 65270000, plannavn Kommuneplanens arealdel 2018, ikrafttrådt 19.06.2019, dekningsgrad 100% Arealformål i henhold til kommuneplanen: Ytre fortettingssone Hensynssoner Gul støy i kommuneplan: PlanID: 65270000, Hensynssonetype: KpStøySone, Beskrivelse: Vei støy - gul sone, Dekningsgrad: 25,8%. Hensynssoner Rød støy i kommuneplan: PlanID: 65270000, Hensynssonetype: KpStøySone, Beskrivelse: Vei støy - rød sone, Dekningsgrad: 0,7%. Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen: Eiendom: 87/90, Endring: Påbygg, Bygningstype: Rekkehus, Status: Igangsettelsestillatelse, Dato: 20.05.2016. Eiendom: 87/93, Endring: Tilbygg, Bygningstype: Rekkehus, Status: Meldingssak registrer tiltak, Dato: 18.09.2009 Eiendom: 87/97, Endring: Tilbygg, Bygningstype: Tomannsbolig, Status: Igangsettelsestillatelse, Dato: 15.04.2021 Eiendom: 87/97, Bygningstype: Garasjeuthus anneks til bolig, Status: Igangsettelsestillatelse: Dato: 15.04.2021

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger og vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

  Sameie

  Sameie

  Sameiet Apeltunlien 2, 4 og 6

  Om sameie

  Sameie Apeltunlien 2, 4 og 6 består av 38 seksjoner fordelt på 3 bygg. Utdrag fra årsberetning 2022: Gjennom året har styret også fulgt opp vedlikeholdsavtaler hvor følgende har vært gjennomført; - Windsor – årlig kontroll av rulleport i garasje - Monsen Elektro – årlig kontroll av brannanlegg - Bergen Bin Cleaners – rengjøring av 7 bosscontainere annenhver måned. - Schindler Staal Heiser – heisene fungerer bra, og det har vært gjennomført vedlikeholde ved behov. (Alle heiser i sameiet ble skiftet i 2016-2017) - Team Service – gjennomført brøyting, salting, plen- og hekkeklipp. - Gresshoppa rengjøring – de har gjennomført vask av fellesareal inkludert heiser og støvsuging av inngangsmatter. - Rørleggermester Leif Gjesdal – kontroll av overrislingsanlegget, brannsikring av garasjeanlegg. Det ble gjennomført 2 dugnader i 2021. Vi spylte fasaden på bakkeplan, luket bed, kostet plassen og skiftet lyspærer i byggene. Sameiet holder nå på å male fasadene på sine 3 boligbygg. Jobben har blitt utsatt pga dårlig vær og det gjenstår ca. 15% av arbeidet per nå og det er forventet at dette blir ferdigstilt våren 2023, ifølge styreleder. Etter avstemning på årsmøte ble det bestemt at dette skulle finansierer gjennom alternativ 2: 50% lån og 50% innbetaling per seksjon. Totalsummen vil lande på ca. kr. 925 000,- inkl. mva. Dette inkluderer vask og 2 strøk maling av alle flater på alle 3 bygg. Sameiet har et lån i OBOS-banken. Dette ble opprinnelig tatt opp i forbindelse med utskifting av heisene i alle blokkene i 2016/2017, utskiftning a vinduer og dører, terrasseprosjekt, utskiftning av treverk på to altaner og malerarbeid. Lånet ble nylig økt i forbindelse med maling av fasader. Det foreligger pt ingen ytterligere planer som vil medføre økning i felleskostnader eller fellesgjeld ifølge styreleder.

  Org.nr.

  990525560

  Forretningsfører

  OBOS

  Forkjøpsrett

  Det praktiseres ikke forkjøpsrett i sameiet.

  Styregodkjennelse

  Det praktiseres ikke styregodkjennelse i sameiet.

  Vedtekter

  Ladepunkt for el-bil: En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte seksjonseier. Strøm betales etter målt forbruk der måler er installert, eller ved et beløp fastsatt av styret dersom det ikke er egen måler. Det skal i alminnelighet være ro i leilighetene og felles gårdstun mellom kl. 22.00 og kl. 07.00. Dører til garasje, kjeller og inngangsdører skal alltid være låst.

  Borettslagets forsikringsselskap

  IF

  Polisenummer felles forsikring

  880600

  Område

  Beliggenhet

  Leiligheten har en flott og tilbaketrukket beliggenhet med skogen som nærmeste nabo. Er man glad i å bevege seg finner man Osbanetraseen, Smøråsfjellet og Stendafjellet like i nærheten som byr på varierte turløyper, noe som er en naturlig søndagsaktivitet for den sporty bergenseren. Ta turen til Bjørnevannet de flotte sommerdagene, og belønn deg selv med et forfriskende bad på toppen. Ellers finner man fine turstier, rasteplasser og bålplasser som er populært for både store og små. En av grunnene til at dette området er ettertraktet er den herlige beliggenheten i et bilfritt og attraktivt område, med kort avstand til dagligvarebutikk og busstopp. Busstoppet ligger i øyeblikkelig nærhet (cirka 30 sekunder å gå). Lagunen Storsenter ligger like i nærheten hvor en etablert turvei som heter Holo bakken gjør at det tar ca. 15 minutter å gå, med over 150 virksomheter, hvor man finner 135 butikker, serveringssteder og øvrige service- og tjenestetilbud. Midt i blinken for helgehandelen, og for den shoppingglade. Bybanestoppet ved Lagunen tar deg rett til Bergen sentrum med videre korrespondanse til øvrige bydeler. Området er flott for store og små når det kommer til utdanning og jobb. Man finner skoler som Rådalslien Skole, Rå Skole, Nordahl Grieg Videregående skole, og Slåtthaug skole. Nærmeste barneskole er anerkjente Apeltun, som er et steinkast unna. Er man kommet lengre i livsløpet er kjente arbeidsplasser som Flesland og Kokstad en kort biltur unna. Til Bergen sentrum tar det ca. 20 minutter med bil.

  Parkering

  Fast parkeringsplass på felles, oppstilt parkeringsplass. Mulighet for å installere elbil-lader.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 2 300 000,-

  Fellesgjeld

  kr 54 007,-

  Omkostninger

  2 300 000,- (Kjøpesum) 54 007,- (andel fellesgjeld) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 57 500,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 2 300 000,-)) 7 650,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 66 320,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 2 366 320,- (Totalpris inkl. omkostninger) 2 420 327,- (Totalpris inkl. fellesgjeld og omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 2 450 327,-

  Formuesverdi primær

  kr 599 599,- pr. 2020

  Formuesverdi sekundær

  kr 2 158 556,- pr. 2020

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Andel fellesformue

  kr 7 474,-

  Kommunale avgifter

  kr 6 309,- pr. år

  Info kommunale avgifter

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

  Felleskostnader

  kr 2 607,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Drift og forretningsførsel, avsetning til generelt vedlikehold, renter og avdrag på andel fellesgjeld, felles byggforsikring, strøm i fellesareal, grunnpakke kabel-tv og bredbånd, ekstra innbetaling og dugnad.

  Lånebetingelser fellesgjeld

  Bank: Obos Restgjeld: 54 007 Restgjeld per: 10.10.2022 Rentevilkår: 5,8 % Term. Per. År: 12 Type rente: Flytende Sikringsordning fellesgjeld: Nei

  Info om fellesgjeld

  Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av sameiet kan medføre økning i fellesgjeld og fellesutgifter. Styreleder opplyser at det ikke foreligger noen konkrete planer om økning i fellesgjeld eller fellesutgifter. Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av fellesutgiften.

  Regnskap

  Regnskapet for 2021 ble oppgjort med et positivt resultat på kr. 35 170 ,-. Sameiet har per 31.12.2021 arbeidskapital på kr. 304 099,-. Kopi av budsjett og siste årsregnskap følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Eiendomsskatt

  kr 2 600,- pr. 2022

  Info eiendomsskatt

  Eiendomsskatt har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11. Faktureres sammen med de kommunale avgiftene.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet. Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift/rundskriv, og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Meglerforetaket har plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, avklaring pep, kontroll av reelle rettighetshavere og å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art). Kundetiltak skjer løpende av alle parter i handelen. Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil meglerforetaket ikke kunne etablere kundeforholdet, bistå med handelen eller foreta oppgjør. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Oppdragsnummer

  04008222

  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF
  Lisa Blankenburgh Nilsen
  Eiendomsmeglerfullmektig
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Apeltunlien 6
  RÅDAL

  Apeltunlien 6

  Strøken leilighet med attraktiv og tilbaketrukken beliggenhet i Apeltunlien. Fast parkeringsplass og overbygget balkong.

  Link til kart
  60.293977
  5.342107

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Stian Bruaas
  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF