04007822
SOLGT
kr 2 190 000,-
221
m2
56
m2
RÅDAL

Krohnåsvegen 40

3-roms med usjenert beliggenhet like ved Lagunen og Bybanen | 21 kvm overbygget terrasse og utsikt over Apeltunvatnet

Prisantydning
kr 2 190 000,-
Totalpris
kr 2 478 762,-
P-rom
56
m2
BRA
56
m2
Tomtareal
221
m2
SOVEROM
2
BOLIGtype
Eierseksjon
eiertype
Eierseksjon
etasje
1
felleskostnader
kr 1 500,- pr. mnd.
fellesgjeld
kr 95 192,-
Byggeår
1953
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Lisa Blankenburgh Nilsen
Lisa Blankenburgh Nilsen
Eiendomsmeglerfullmektig
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Krohnåsvegen 40, 5239 RÅDAL

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 121
Bnr. 105
Snr. 3
Knr. 4601

Eierform

Eierseksjon

Kort om eiendommen

3-roms leilighet med tilbaketrukket, men sentral beliggenhet på Apeltun, kort gange fra Lagunen Storsenter. Leiligheten har flott utsikt over Apeltunvatnet og har kort vei til flotte turstier i naturomgivelsene rundt boligen. Eiendommen

 • Nyere vinduer på kjøkken, bad og begge soverom
 • Store og lyse soverom
 • Vegger og tak nymalt i 2022
 • Overbygget balkong på ca. 21 kvm
 • Usjenert beliggenhet i høy 1.etg med flott utsikt over Apeltunvatnet
 • Lave felleskostnader
 • Peis i stue
 • Lagt opp fiber til boligen
 • God lagringsplass med 2 boder (11 kvm gulvflate og 4,5 kvm) Området
 • Et par minutters gange til Lagunen Storsenter og nærmeste bybanestopp
 • Naturskjønne og rolige omgivelser
 • Flere turmuligheter Husk visningspåmelding

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje 1.etg: 56 kvm BRA / 56 kvm P-rom Leiligheten går over et plan og følgende rom er inkludert i P-rom: 1.etg: Entre/ gang, stue, kjøkken bad/ vaskerom og 2 soverom. Utover overnevnte areal er det en kjellerbod på ca 4,5 kvm På loftet er det bod med skråtak, og ikke målbart areal. Gulvflate er ca. 11 kvm.

  Byggeår

  1953

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  221.4m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann Jarleif Amundsen: Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Rom under terreng: Kjeller som forventet utfra byggeår og byggemetode da bygget ble oppført. TG2 gitt grunnet brukervennlighet. Noe fuktgjennomtrenging fra gulv og yttervegg er påregnelig i eldre hus. Vinduer/dører: Balkongdør og stuevinduer av eldre dato, Tg2. Disse bør settes på vedlikeholdsplan Nyere vinduer forøvrig, Tg1. Ildsted: Det er mindre brannsikring på gulvet enn det som er kravet. Det er ikke dokumentert om ildsted er rentbrennende. Brannsikring ved gulv på siden bør utvides til minimum 30 cm. Dette kan gjøres med eksempelvis glassplate, stein eller flis. Elektrisk: Det anbefales el- sjekk og montering av nippler i sikringsskap. Ved el- sjekk kan også merking av sikringer kompletteres. El- sjekk anbefales. Komplett merking i sikringsskap mangler. Vannledninger: Kontrollen er avgrenset til innvendig i leiligheten, og kontrollen stopper ved veggjennomføringer. Resterende er borettslaget sitt ansvar. Varmtvannsbereder: Over 50% av forventet levetid er nyttet, derav Tg2. Ventilasjon: Ventilasjon er mangelfull i forhold til forskrift på oppføringstidspunkt. På generelt grunnlag anbefales mekanisk avtrekk fra våtrom. Det bør etableres permanent bedre lufting av øvrige rom, noe som er raskt og rimelig vha veggventiler. Våtrom: Lekkasjevann utenfor dusjsjonen vil ikke ledes til sluk. Det er risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Slitasje på overflater. Badet bør oppgraderes. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Tetteskikt bør fornyes. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Ingen. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Seksjonseier kan som hovedregel fritt leie ut sin egen seksjon. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret kan kun nekte godkjenning dersom det foreligger en saklig grunn. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

  Oppvarming

  Ingen varmekilder utover stråleovn på bad Det opplyses for ordens skyld at det ikke er varmekilder i alle rom.

  Energimerke

  Energimerking er utført av megler og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

  Diverse

  Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, kabel-TV og bredbånd, kommunale avgifter, felleskostnader og innboforsikring, brøyting av felles privat vei etc. Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Det er tillatt med dyrehold ifølge styreleder.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. I vedtektene kan det fastsettes en mer omfattende panterett for krav mot seksjonseierne enn legalpanteretten. Slik beslutning krever at de seksjonseierne det gjelder, har sluttet seg til. Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4601/121/105/3: 29.05.1952 - Dokumentnr: 303716 - Bestemmelse om gjerde Overført fra: Knr:4601 Gnr:121 Bnr:105 Gjelder denne registerenheten med flere 23.10.1952 - Dokumentnr: 307842 - Bestemmelse om bebyggelse Bestemmelse om benyttelse Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:4601 Gnr:121 Bnr:105 Gjelder denne registerenheten med flere 02.10.1986 - Dokumentnr: 32031 - Best. om vann/kloakkledn. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen Overført fra: Knr:4601 Gnr:121 Bnr:105 Gjelder denne registerenheten med flere 01.08.1983 - Dokumentnr: 19389 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 3 Formål: Bolig Sameiebrøk: 13/62 EIENDOMMEN ER OPPDELT I 005 SEKSJONER 29.05.1952 - Dokumentnr: 303716 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4601 Gnr:121 Bnr:66 Snr:1 Rettighet hefter i: Knr:4601 Gnr:121 Bnr:66 Snr:2 Bestemmelse om vann/kloakkledning Gjelder denne registerenheten med flere

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller bygningstegninger for huset på eiendommen fra byggeår. Det kan derfor ikke dokumenteres at den er godkjent. Kjøper overtar risiko og ansvar for dette. I 1983 ble eiendommen seksjonert. Det foreligger ingen byggningstegninger eller ferdigattest for tiltaket. Det kan derfor ikke dokumenteres at den er godkjent. Kjøper overtar risiko og ansvar for dette. Det foreligger ferdigattest for "Fasadeendring bolig" fra Bergen kommune datert 21.12.2016.

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er i henhold til kommuneplanen avsatt til "byfortettingssone". Plannavn: Kommuneplanens arealdel 2018. Ikrafttrådt: 19.06.2019. Reguleringsplaner under arbeid: Ytrebygda. Gnr. 121, Bnr 899 m.fl, Krohnåsvegen, trafikkanlegg. Saksnr: 202224351. Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen: Gnr 121 og bnr 63. Bygningstype: Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer. Saksnr: 202109619. Det skal oppføres fire etasjers blokk med 13 enheter. Gnr 121 og bnr 63. Bygningstype: Store sammen. boligbygg på 3 og 4 etg. Saksnr: 202109619. Det skal oppføres fire etasjers blokk med 13 enheter. Det er i dag offentlig gateparkering like utenfor boligen. Styreleder opplyser at det er planer om å lage fortau (gang- og sykkelsti) langs Krohnåsvegen og at dette kan medføre at parkeringsmuligheter reduseres. I et informasjonsmøte med kommunen hadde styreleder tatt opp at det måtte etableres parkeringsmuligheter om det ikke lenger ville være muligheter for å parkere i veien. Foreløpig har man ikke fått tilbakemelding på om, hvor eller hvordan dette vil løses. Det planlegges å lage en lekeplass i enden av Krohnåsvegen ifølge styreleder.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt. Offentlig vei.

  Sameie

  Sameie

  Sameiet Krohnåsen Boliglag Nr. 3

  Om sameie

  Sameiet består av 5 seksjoner og har til formål å ivaretas sameiets fellesinteresser og administrasjon av eiendommen, Krohnåsvegen 40 i Bergen med fellesanlegg av enhver art.

  Org.nr.

  924230150

  Forkjøpsrett

  Det praktiseres ikke forkjøpsrett i sameiet.

  Styregodkjennelse

  Det praktiseres ikke styregodkjennelse i sameiet.

  Vedtekter

  Vedtekter ligger vedlagt i salgsoppgaven

  Borettslagets forsikringsselskap

  If Forsikring

  Polisenummer felles forsikring

  SP338723.11.1

  Område

  Beliggenhet

  Leiligheten ligger i et meget sentralt område ved Apeltun/Krohnåsen, men likevel tilbaketrukket i rolige og barnevennlig omgivelser. Her er det kort avstand til det en måtte trenge i hverdagen med dagligvarebutikker, skoler og barnehager. Laguneparken er da få minutter unna til fots som byr på et stort utvalg butikker, restauranter, kino, treningssenter samt bybanestopp og bussterminal. Bussterminalen har hele 13 linjer som tar deg til Bergen Sentrum, Flesland, Fana, Åsane og Oasen for å nevne noen av de sentrale bydelene. Bybanen har også hyppige avganger til og fra Bergen Sentrum og Flesland med flere sentrale stopp på veien. Området ligger også godt tilrette for turmuligheter i skog og mark som passer både liten og stor. Her er Stendafjellet, Smøråsfjellet og Hamrefjellet blant de nærmeste fjelltoppene en kan bestige. Det er også flere aktivitetshaller i området som kan benyttes, samt friidrettsbanen på Fana stadion. For de som foretrekker innendørs trening er det treningsmuligheter på SATS ved Lagunen og på Yogaloftet i Fana. Mulighetene er mange.

  Parkering

  Parkering i gate etter gjeldende bestemmelser.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 2 190 000,-

  Fellesgjeld

  kr 95 192,-

  Omkostninger

  2 190 000,- (Kjøpesum) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 54 750,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum:2 190 000,-)) 7 650,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 63 570,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 2 253 570,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 2 478 762,-

  Formuesverdi primær

  kr 639 937,- pr. 2020

  Formuesverdi sekundær

  kr 2 303 772,- pr. 2020

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Kommunale avgifter

  kr 6 811,- pr. år

  Info kommunale avgifter

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

  Felleskostnader

  kr 1 500,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Felleskostnadene inkluderer renter og avdrag på fellesgjeld, generell vedlikehold av fellesarealer, felles byggforsikring og strøm på fellesareal. Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av sameiet kan medføre økning i fellesgjeld/felleskostnadene. Styreleder opplyser at det ikke foreligger noen konkrete planer om økning i utgiften. Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av felleskostnadene.

  Lånebetingelser fellesgjeld

  Bank: DNB Restgjeld: 475 957 Restgjeld per: 28.09.22 Rentevilkår: 7,15% Gjenstår 13 år av nedbetalingstiden. Sikringsordning fellesgjeld: Nei. Sameiets formue: 47 062,-

  Info om fellesgjeld

  Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av sameiet/borettslaget kan medføre økning i fellesgjeld og fellesutgifter. Styreleder opplyser at det ikke foreligger noen konkrete planer om økning i fellesgjeld eller fellesutgifter. Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av fellesutgiften.

  Regnskap

  Sameiet består kun av 5 enheter og er ikke videre organisert. Det foreligger ikke årsregnskap, husordensregler eller lignende, men det foreligger vedteke. Megler kan derfor ikke gi ytterligere informasjon om dette. Det foreligger dog et enkelt oppsett på fordeling av felleskostnader og protokoller fra sameiermøter.

  Eiendomsskatt

  kr 2 916,- pr. 2022

  Info eiendomsskatt

  Eiendomsskatt har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11. Faktureres sammen med de kommunale avgiftene.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift/rundskriv, og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Meglerforetaket har plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, avklaring pep, kontroll av reelle rettighetshavere og å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art). Kundetiltak skjer løpende av alle parter i handelen. Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil meglerforetaket ikke kunne etablere kundeforholdet, bistå med handelen eller foreta oppgjør. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: kr 36 000,- Markedsføring: kr 15 900,- Tilrettelegging: kr 12 900,- Oppgjør: kr 5 900,- Øvrige kostnader: kr 10 364,- Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Ingen salg, ingen kostnad.

  Oppdragsnummer

  04007822

  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF
  Lisa Blankenburgh Nilsen
  Eiendomsmeglerfullmektig
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Krohnåsvegen 40
  RÅDAL

  Krohnåsvegen 40

  3-roms med usjenert beliggenhet like ved Lagunen og Bybanen | 21 kvm overbygget terrasse og utsikt over Apeltunvatnet

  Link til kart
  60.294524
  5.33426

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Stian Bruaas
  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF