04007722
SOLGT
kr 3 300 000,-
4464
m2
97
m2
NESTTUN

Kirkebirkeland 83E

4-roms endeleilighet | Barnevennlig område | Solrik terrasse og hage | Garasje og god lagringsplass

Prisantydning
kr 3 300 000,-
Totalpris
kr 3 521 320,-
P-rom
83
m2
BRA
97
m2
Tomtareal
4464
m2
SOVEROM
3
BOLIGtype
Eierseksjon
eiertype
Eierseksjon
etasje
1
felleskostnader
kr 1 768,- pr. mnd.
fellesgjeld
Byggeår
2003
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Kirkebirkeland 83E, 5227 NESTTUN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 50
Bnr. 247
Snr. 9
Knr. 4601

Eierform

Eierseksjon

Kort om eiendommen

Meget attraktiv 4-roms endeleilighet på bakkeplan med barnevennlig og usjenert beliggenhet. Kort om eiendommen

 • God planløsning med sosial sone i ene enden, bad og soverom i andre enden
 • 3 soverom av god størrelse og stor åpen stue-/kjøkkenløsning
 • Trappefri adkomst, utgang til solrik terrasse og hage fra stuen, perfekt om en har husdyr eller barn
 • Mulighet for å installere peis i stue
 • God lagringsplass med 2 boder (3 og 14 kvm)
 • Fast plass i garasje (mulig å montere lader til elbil) Området
 • Godt og barnevennlig nabolag
 • Lekeplasser og turområder like utenfor døren
 • Klatreparken Høyt og Lavt like ved
 • Flere barnehager i området, kort vei til skole og dagligvare
 • Gode bussforbindelser mot Nesttun/Sentrum og andre veien mot Os

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje 1.etg: 97 kvm BRA / 83 kvm P-rom Leiligheten går over ett plan og følgende rom er inkludert i P-rom: 1.etg: Entre/gang, 3 soverom, bad/ vaskerom, stue, kjøkken. I tillegg medfølger en innvendig bod på ca. 3 kvm og en utvendig bod på ca. 14 kvm. Garasje med leddport, ca. 16 kvm.

  Byggeår

  2003

  Beskrivelse av tomt

  Stor tomt som er felles for sameiet. Flott opparbeidet med asfalterte parkeringsplasser, garasje annlegg, interne veier og lekeplasser, gressplener og diverse beplantninger.

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  4463.7m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann Jarleif Amundsen: Grunn og fundamenter: Boligen er fundamentert på faste masser. Ringmur er oppført i betong. Yttervegger: Yttervegger i bindingsverk med utvendig malt dobbelfalset kledning Takkonstruksjoner: Yttertak med takstoler og sutaksplater, samt takpanner fra byggeår. Gulvsystemer: Trebjelkelag i etasjeskillere. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Kjøkken: Vinkelformet kjøkkeninnredning fra byggeår med alminnelig bruksslitasje. Begrenset utsvelling underside benkeplate ved oppvaskmaskin. Tg 2 gis med bakgrunn i at halvparten av forventet levetid er nyttet. Varmtvannsbereder: Antatt 2003, altså byggeår. Tg2 grunnet alder. Våtrom: Overflater. Tg 2 grunnet alder og begrenset fall i dusjsone. Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Membran, tettsjikt og sluk: Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet. Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales. Sanitær og ventilasjon: Det er liten fuktskade i servantskap. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Ingen forhold har fått tilstandsgrad 3. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Seksjonseier kan som hovedregel fritt leie ut sin egen seksjon. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret kan kun nekte godkjenning dersom det foreligger en saklig grunn. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

  Oppvarming

  Varmekabler i stue/ kjøkken og bad. Det opplyses for ordens skyld at det ikke er varmekilder i alle rom.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, kommunale avgifter, felleskostnader og innboforsikring, brøyting av felles privat vei etc.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. I vedtektene kan det fastsettes en mer omfattende panterett for krav mot seksjonseierne enn legalpanteretten. Slik beslutning krever at de seksjonseierne det gjelder, har sluttet seg til. Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Dato: 15.01.2001 Dokumentnr: 1466 Gjelder: - Vilkår i kjøpekontrakt - Bestemmelse om veg - Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. - Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen - Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. - Bestemmelse om gjerde Dato: 23.06.2003 Dokumentnr: 19545 Gjelder Erklæring/avtale Denne seksjonen har tilleggsdel bygning Gjelder denne registerenheten med flere Dato: 21.07.2003 Dokumentnr: 23335 Gjelder bestemmelse om veg Solidarisk ansvar for vedl.hold av veg, vann- og kloakkledn. Gjelder denne registerenheten med flere Dato:21.07.2003 Dokumentnr: 23335 Gjelder Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:50 Bnr:330 Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:50 Bnr:331 Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:50 Bnr:332 Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:50 Bnr:333 Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:50 Bnr:334 Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:50 Bnr:335 Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:50 Bnr:336 Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:50 Bnr:337 Gjelder bestemmelse om vann/kloakkledning Gjelder best. om lekeplass Gjelder denne registerenheten med flere Dato:1.07.2003 Dokumentnr: 23335 Gjelder Bestemmelse iflg. skjøte Pliktig medlemskap i velforening m.v. Gjelder denne registerenheten med flere Dato:23.06.2003 Dokumentnr: 19545 Gjelder Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 9 Formål: Bolig Sameiebrøk: 86/1571 Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter. Gjelder seksjon nr.1-14 Dato: 07.10.2014 Dokumentnr: 856948 Gjelder Bruksrett Rettighet hefter i: Knr:4601 Gnr:50 Bnr:268 Gjelder også gnr. 50 bnr. 346 og 347

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Det foreligger ferdigattest for "Nybygg bolig" av Kirkebirkeland 83 A-F, datert 23.06.2003. Det foreligger ferdigattest for "Nygbygg Parkeringshus-/ Kjeller-/Anlegg, datert 23.06.2003

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er i henhold til kommuneplanens arealdel avsatt til "Øvrig byggesone". Reguleringsplaner på grunnen: PlanID: 15250065, Plannavn: Fana, Gnr 50, Bnr 247, Birkhaugen, Kirkebirkeland II Felt B10. Ikrafttrådt: 15.10.200. PlanID: 15250000,Plannavn: Fana. Gnr 50, Bnr 1, 2, 4, 139 Mfl., Kirkebirkeland. Ikrafttrådt: 27.04.1998. Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen: Eiendom: Gnr 50, Bnr 246 har fått igangsettingstillatelse til å bygge garajseuthus anneks til bolig. Saksnr: 202220116 Eiendom: Gnr 50, Bnr 250 med adresse Kirkebirkeland 60 har fått igangsettingstillatelse til å bygge garajseuthus anneks til bolig. Saksnr: 202017813.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger og vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt. Privat vei frem til offentlig vei.

  Sameie

  Sameie

  Boligsameiet Kirkebirkeland

  Org.nr.

  986464050

  Forkjøpsrett

  Det praktiseres ikke forkjøpsrett i sameiet.

  Borettslagets forsikringsselskap

  Gensidige forsikring

  Polisenummer felles forsikring

  81608771

  Område

  Beliggenhet

  Eiendommen ligger i et populært, barnevennlig og tilbaketrukket område på Kirkebirkeland. Med en beliggenhet ca. 3 km fra Nesttun har en det meste en trenger innen rekkevidde. Herfra går også Bybanen mot Sentrum og Flesland. Nærmeste busstopp ligger like ved med hyppige avganger mot Nesttun/Sentrum og mot Os. Det går også ekspressbuss til sentrum via Nesttun (bruker kortere tid enn bybanen) og buss til Haukeland sykehus. For et utvidet servicetilbud er det også kort vei til Lagunen storsenter. Det tar ca. 15 minutter å kjøre til Bergen sentrum og Flesland lufthavn. Nærmeste dagligvarebutikk er Spar Valle og Kiwi Valle, gangavstand til begge og ca. 1 min kjøretid med bil. Området er kjent for å være meget rolig og barnevennlig med gode oppvekstvilkår med folk og lekekamerater i alle aldre like utenfor. Det er flere lekeplasser i gaten, ballbane, Klatreparken Høyt og Lavt og mange gode turmuligheter for både store og små. I tillegg er det 2 barnehager i umiddelbar nærhet og kort vei til barne- og ungdomsskoler. Barnehager: Fanatunet barnehage - 5 min gange Eventus Birk barnehage - 8 min gange Skoler: Midtun barneskole: 2.9km Ulsmåg barneskole: 2 km Kaland barneskole: 4 km Slåtthaug ungdomsskole: 2,6km Slåtthaug videregående skole: 2,7km Området har et rikt og variert utvalg av turmuligheter hvor Smøråsfjellet ligger like ved, med egen sti fra Kirkebirkeland. Nærhet til Myrdalsvannet med fine turløyper langs vannet og med stier opp mot Livarden, videre opp på Totland hvor du finner den populære lysløypen som kan brukes like mye om vinteren som om sommeren. Løypen har fine preparerte langrennsløyper om vinteren, både rundturer og preparert løype til langrensløypen på Frotveit, og sykkel/gangstier om sommeren. Kort vei til Slåtthaug med skøytebane og innendørs svømmehall. På sommerstid er både Kalandsvatnet og Tranevatnet populære badeplasser.

  Parkering

  Parkering til en bil i garasje som tilhører leiligheten og på felles oppstillingsplasser. Gjesteparkering langs veien.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 3 300 000,-

  Omkostninger

  3 300 000,- (Kjøpesum) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 82 500,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 3 300 000,-)) 7650 ,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 91 320,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 3 391 320,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 3 521 320,-

  Formuesverdi primær

  kr 890 674,- pr. 2020

  Formuesverdi sekundær

  kr 3 206 426,- pr. 2020

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Kommunale avgifter

  kr 6 975,- pr. år

  Info kommunale avgifter

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

  Felleskostnader

  kr 1 768,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Felleskostnader inkluderer internett og TV med Telenor sin standardpakke, generell vedlikehold på fellesområder utenfor, strøm på fellesareal, brøyting og felles byggforsikring. Felleskostnadene faktureres hver 3 måned kr 5 303, hvor kr 2005 er for internett og tv. Styreleder opplyser at det foreligger noen konkrete planer om økning i utgiften. I 2019 vedtok sameiet å øke fellesutgiftene med 3 % årlig. Styreleder opplyser at det må nok økes enda mer i fremtiden grunnet høyere priser på strøm, materialer og håndverkertjenester. Sameiet skal innhente tilbud på vask og maling av garasjene. Kostnadene blir fordelt. Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av sameiet kan medføre økning i felleskostnadene. Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av felleskostnadene.

  Info om fellesgjeld

  Sameiet har ingen fellesgjeld.

  Regnskap

  Regnskapet for 2021 ble oppgjort med et positivt resultat på kr. 16 183,-. Sameiet har per 31.12.2021 disponible midler på kr. 278 173,-. Kopi av budsjett og siste årsregnskap følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Eiendomsskatt

  kr 4 882,- pr. 2022

  Info eiendomsskatt

  Eiendomsskatten faktureres sammen med de kommunale avgiftene.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet. Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift/rundskriv, og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Meglerforetaket har plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, avklaring pep, kontroll av reelle rettighetshavere og å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art). Kundetiltak skjer løpende av alle parter i handelen. Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil meglerforetaket ikke kunne etablere kundeforholdet, bistå med handelen eller foreta oppgjør. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: 1,5% Markedsføring: 15 900,- Tilrettelegging: 10 000,- Oppgjør: 5000,- Øvrige kostnader: 9526,- Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Ingen salg, ingen kostnad.

  Oppdragsnummer

  04007722

  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Kirkebirkeland 83E
  NESTTUN

  Kirkebirkeland 83E

  4-roms endeleilighet | Barnevennlig område | Solrik terrasse og hage | Garasje og god lagringsplass

  Link til kart
  60.303777
  5.377273

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Stian Bruaas
  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF