04007622
SOLGT
kr 1 990 000,-
135
m2
26
m2
BERGEN

Skuteviksveien 29B

Sjarmerende bygårdsleilighet med usjenert beliggenhet og nærhet til "alt". God planløsning og store vindusflater.

Prisantydning
kr 1 990 000,-
Totalpris
kr 2 115 059,-
P-rom
26
m2
BRA
26
m2
Tomtareal
135
m2
SOVEROM
0
BOLIGtype
Eierseksjon
eiertype
Eierseksjon
etasje
1
felleskostnader
kr 1 082,- pr. mnd.
fellesgjeld
kr 56 489,-
Byggeår
1900
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Lisa Blankenburgh Nilsen
Lisa Blankenburgh Nilsen
Eiendomsmeglerfullmektig
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Skuteviksveien 29B, 5032 BERGEN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 167
Bnr. 548
Snr. 1
Knr. 4601

Eierform

Eierseksjon

Kort om eiendommen

Leiligheten

 • God planløsning, praktisk innredning og moderne overflater
 • Helfliset bad med opplegg for vaskemaskin og tørketrommel
 • Automatsikringer og rør i rør til kjøkken og bad
 • Varmekabler i stue/kjøkken og bad
 • Kjøkken med integrert stekeovn, platetopp, oppvaskmaskin og nisje til kjøl/frys
 • Lave felleskostnader
 • Innlagt fiber i bygget
 • Skjermet beliggenhet med inngang fra koselig bakgård Området
 • Kort vei til "alt", men skjermet fra byens larm
 • Dagligvare ved Støletorget (Kiwi og Meny), kun et par hundre meter unna
 • Få minutters gange til sentrum, Meyermarken og byfjellene
 • Praktisk beliggenhet i forhold til de fleste utdanningsinstitusjoner
 • Nærmeste busstopp like ved Husk visningspåmelding

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje Underetasje: 26 kvm BRA / 26 kvm P-rom Leiligheten går over ett plan og følgende rom er inkludert i P-rom: Underetasje: Stue/kjøkken, sovealkove og bad I tillegg er det mulighet for oppbevaring av yttertøy i felles gang ved inngangen til leiligheten samt liten bod i luke ved sovealkoven.

  Byggeår

  1900

  Beskrivelse av tomt

  Felles tomt for sameiet opparbeidet med støpte veier og trapp. Egen inngang fra fellesområde.

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  134.6m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anticimex. Grunn og fundamenter: Grunnmur av naturstein og tegl/murverk. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger: Bærende konstruksjoner og yttervegger i hovedsak av tegl-/murverk. Utvendige fasader av murpuss. Takkonstruksjoner: Yttertak er utvendig tekket med takstein. Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Gulvsystemer: Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Bad: Ventilasjon: Ventilasjonsspalte dør/terskel er ikke etablert. Fører til redusert avtrekkseffekt når døren er lukket. Forholdet kan føre til økt fuktpåkjenning i våtrommet. Tiltak må påregnes. Membran, tettesjikt og overgang til sluk: Det er ikke observert synlige skader, men membran er vurdert til å ha en alder som tilsier at restlevetiden er usikker. Tilstand/tettefunksjon er ukjent. Fallforhold (gulv): Nivåforskjell fra døråpning på topp overflate gulv og til hovedsluk er på tilfeldig sted målt til ca. 20 millimeter, og vurderes som ikke tilstrekkelig med tanke på lekkasjesikkerhet. Kjøkken: Ulyd i ventilator. Årsak er ukjent. Ytterligere undersøkelser anbefales. Vannrørene er ikke plugget mot varerør. Av denne grunn kan eventuelt lekkasjevann fra rør-i-rør system forårsake følgeskader. Benkeplate har et par synlige riper. Forholdet er av estetisk karakter. Rom under terreng (underetasje): Underetasjen har vegger under bakkenivå som er utlektet fra grunnmuren. Hulltaking er ikke utført med bakgrunn i at fuktskade allerede er påvist på annen måte. Synlige fuktmerker på mur mot terreng er registrert. Eksakt årsak er ukjent, men problemer med dreneringen vurderes som en sannsynelig medvirkende årsak. Ukjent om følgeskader i veggkonstruksjonen er oppstått. For å danne seg et mer komplett bilde av tilstanden inne i konstruksjonen, bør det gjøres ytterligere undersøkelser. Tekniske anlegg, VVS anlegg: Varmtvannsbereder er plassert i rom uten sluk/overløp eller annen sikring mot fuktskader (f.eks automatisk vannstopper). Konsekvens kan være at det oppstår fuktskader hvis lekkasje fra varmtvannsbereder skulle oppstå. Tiltak anbefales. Radon: Det er ikke foretatt radonmåling i boligen. Ifølge huseier er det lagt radonduk. Elektrisk anlegg: Sikringsskap med automatsikringer plassert stue/kjøkken. Boligen har hovedsakelig skjult elektrisk anlegg. Det er kun fremlagt samsvarserklæring på deler av utførte arbeider på det elektriske anlegget. Med bakgrunn i TG2 bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Dører og vinduer: Vinduer bærer preg av skader. Det er ikke observert synlige skader av større betydning, men basert på tilstanden er restlevetiden usikker. Ytterdør bærer preg av skader. Det er ikke observert synlige skader av større betydning, men basert på tilstanden er restlevetiden usikker. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Ingen forhold har fått tilstandsgrad 3. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Seksjonseier kan som hovedregel fritt leie ut sin egen seksjon. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret kan kun nekte godkjenning dersom det foreligger en saklig grunn. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

  Oppvarming

  Oppvarming med elektriske varmekabler i stue/kjøkken og bad. Øvrig oppvarming med elektrisitet. Naturlig ventilasjon.

  Energimerke

  Energimerking er utført av megler og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, kabel-TV og bredbånd, kommunale avgifter, felleskostnader og innboforsikring, brøyting av felles privat vei etc.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. I vedtektene kan det fastsettes en mer omfattende panterett for krav mot seksjonseierne enn legalpanteretten. Slik beslutning krever at de seksjonseierne det gjelder, har sluttet seg til. Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4601/167/548/1: 15.09.1908 - Dokumentnr: 910357 - Bestemmelse om kloakkledn Rettighetshaver Skuteviksvn. 29 Overført fra: Knr:4601 Gnr:167 Bnr:548 Gjelder denne registerenheten med flere Denne servitutten håndskrevet og svært utydelig. Megler har derfor problemer med å tyde denne og forstå innholdet. Det er derfor vanskelig å vurdere betydningen av denne. Servitutten kan sees ved forespørsel. 05.04.2006 - Dokumentnr: 189602 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 1 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 23/255

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen fra byggeår, men bygningstegninger stemplet av kommunen viser at byggesøknad er blitt godkjent. Kjøper overtar risiko og ansvar for dette. Det foreligger midlertidig brukstillatelse fra Bergen kommune for "Bruksendring Blokk/bygård/terrassehus" dater 04.11.2005. Det foreligger midlertidig brukstillatelse fra Bergen kommune for "Bruksendring bolig" dater 07.11.2005. Hvilke arbeider som gjenstår er ikke listet opp i begge midlertidige brukstillatelsene. Megler har derfor ingen informasjon om hvilke arbeid det dreier seg om eller om disse er gjennomført.

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er i henhold til kommuneplanens arealplan avsatt til "Byfortettingssone". Reguleringsplaner på grunnen: PlanID: 5380000, Plannavn: Bergenhus. Stølen /Ladegården/Rothaugen, Ikrafttrådt: 10.10.1983. Hensynssoner Angitt hensyn- kulturmiljø i kommuneplanen PlanID: 65270000, Hensynssonetype: KpAngittHensynSone, Beskrivelse: Skuteviken. PlanID: 65270000, Hensynssonetype: KpAngittHensynSone, Beskrivelse: Historisk museum. Hensynssoner Båndlegging i kommuneplanen PlanID: 65270000, Hensynssonetype: KpBåndleggingSone, Beskrivelse: Båndlagt etter lov om kulturminner. Hensynssoner Faresone i kommuneplanen PlanID: 65270000, Hensynssonetype: KpFaresone, Beskrivelse: Brannsmitte. Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen PlanID: 65270000, Hensynssonetype: KpStøysone, Beskrivelse: Vei støy- Gul sone, Dekningsgrad: 71,1% Hensynssoner Rød støy i kommuneplanen PlanID: 65270000, Hensynssonetype: KpStøysone, Beskrivelse: Vei støy- Rød sone, Dekningsgrad: 25,0% Plan i nærheten av eiendommen: PlanID: 65810000, Plannavn: Bergenshus. Bybanen fra sentrum til Åsane, delstrekning 2, Sandbrogaten- Eidsvågtunnelen. Banetraséen går i tunnel fra Sandbrogaten til holdeplass i fjell ved Sandviken kirke, og videre mot Amalie Skrams vei. PlanID: 17490000, Plannavn: Bergenhus. Sentrum øst, fjellsiden, Parkeringsanlegg. Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å regulere inn et underjordisk parkeringsanlegg som skal betjene området Torget, Vågen og Bryggen. PlanID: 16040000, Plannavn: Bergenhus, Vågen, Kaiene og Bryggen. Alle tiltak innenfor planområdet og spesielt nærområdet til verdensarvstedet Bryggen skal utformes slik at vernebehovet i og rundt verdenskulturminnet blir sikret. PlanID: 15780000, Plannavn: Bergenhus, KPD Sentrum. Endring av KDP Sentrum, Fjellsiden nord og Fjellsiden sør med hensikt å etablere nye bestemmelser om takterrasser. Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen: Eiendom 167/786 Sandvikens Tverrgate 5 har fått igangsettingstillatelse til nybygg bolig, Andre småhus m/3 boliger el fl. Eiendom 167/838 Skuteviksveien 36 har fått igangsettingstillatelse til tilbygg bolig.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger og vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt. Privat vei frem til offentlig vei.

  Sameie

  Sameie

  Sameiet Nye Sandviksvei 48

  Om sameie

  Sameiet ble seksjonert i 2006 og består av 7 leiligheter.

  Org.nr.

  924229608

  Forretningsfører

  Accountor

  Forkjøpsrett

  Det praktiseres ikke forkjøpsrett i sameiet.

  Sikringsordning

  Sameiet er ikke tilknyttet sikringsordning.

  Styregodkjennelse

  Det praktiseres ikke styregodkjennelse i sameiet.

  Vedtekter

  Vedtekter ligger ved.

  Borettslagets forsikringsselskap

  Gjensidige

  Polisenummer felles forsikring

  80130697

  Område

  Beliggenhet

  Leiligheten ligger usjenert til med adkomst gjennom koselig og erverdig bergenssmau. Beliggenheten er meget sentral i Sandviken med umiddelbar nærhet til Bergen sentrum. Her er alt av servicetilbud en trenger med butikker, spisesteder, uteliv, flere arbeidsplasser mm. For studenter er det gangavstand til flere utdanningsinstitusjoner som UIB, og BI. Umiddelbar nærhet er det også til flere dagligvarebutikker som Kiwi og Meny. Gode kollektivmuligheter med blant annet busstopp 1 min. fra leiligheten som tar deg til NHH, Haukeland sykehus, Sentrum mm. Bybanen er også innen gangavstand som tar deg til Flesland. Ellers er det kort vei til flere hurtigbåter med avgang fra Strandkaien. For den aktive er det også flere flotte naturopplevelser i området med kort vei til Fjellveien, Fløyen, Vidden og Stoltzekleiven for å nevne noen. Ellers er det flere muligheter for aktivetet ute med blant annet ballspill som sandvolleyball på Sverresborg. Dersom en ønsker trening innendørs kan Nr 1. fitness Xpress, Norrønahallen og Vikinghallen være en mulighet, kun 3 min gange fra leiligheten.

  Parkering

  Parkering i gate etter gjeldende bestemmelser.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 1 990 000,-

  Fellesgjeld

  kr 56 489,-

  Omkostninger

  1 990 000,- (Kjøpesum) 56 489,- (andel fellesgjeld) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum:1 990 000,-)) 7 650,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 58 570,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 2 048 570,- (Totalpris inkl. omkostninger) 2 105 059,- (Totalpris inkl. fellesgjeld og omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 2 115 059,-

  Formuesverdi primær

  kr 467 068,- pr. 2020

  Formuesverdi sekundær

  kr 1 681 446,- pr. 2020

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Andel fellesformue

  kr 15 154,-

  Kommunale avgifter

  kr 4 254,- pr. år

  Info kommunale avgifter

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

  Felleskostnader

  kr 1 082,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Felleskostnadene inkluderer renter og avdrag på fellesgjeld, felles byggforsikring, forretningsførsel og driftsutgifter.

  Lånebetingelser fellesgjeld

  Bank: DNB Restgjeld: 626 285 Restgjeld per: 06.10.2022. Rentevilkår: 6,60% Annuitetslån. Ferdig nedbetalt: 25.02.2034 Sikringsordning fellesgjeld: sameiet er ikke tilknyttet sikringsordning.

  Info om fellesgjeld

  Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av sameiet kan medføre økning i fellesgjeld/felleskostnadene. Styreleder opplyser at det ikke foreligger noen konkrete planer om økning i utgiften men det er nylig oppdaget en lekkasje fra yttertaket. Sameiet skal innhente takstmann for å se på skadene. Men styreleder opplyser at yttertaket har vært reparert flere ganger og at de regner med at yttertaket i denne omgang må byttes. Kostnadene vedrørende dette blir fordel etter sameiebrøk. Det er normalt at det foretas en årlig indeksregulering av felleskostnadene.

  Regnskap

  Regnskapet for 2021 ble oppgjort med et positivt resultat på kr. 17 825,-. Kopi av budsjett og siste årsregnskap følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Eiendomsskatt

  kr 1 562,- pr. 2022

  Info eiendomsskatt

  Eiendomsskatten faktureres sammen med de kommunale avgiftene.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet. Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift/rundskriv, og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Meglerforetaket har plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, avklaring pep, kontroll av reelle rettighetshavere og å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art). Kundetiltak skjer løpende av alle parter i handelen. Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil meglerforetaket ikke kunne etablere kundeforholdet, bistå med handelen eller foreta oppgjør. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: kr 40 000,- Markedsføring: kr 11 900,- Tilrettelegging: kr 12 900,- Oppgjør: kr 5 900,- Øvrige kostnader: 9 780,- Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Ingen salg, ingen kostnad.

  Oppdragsnummer

  04007622

  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF
  Lisa Blankenburgh Nilsen
  Eiendomsmeglerfullmektig
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Skuteviksveien 29B
  BERGEN

  Skuteviksveien 29B

  Sjarmerende bygårdsleilighet med usjenert beliggenhet og nærhet til "alt". God planløsning og store vindusflater.

  Link til kart
  60.401402
  5.322831

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Stian Bruaas
  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF