04007422
SOLGT
kr 650 000,-
635
m2
m2
HORDVIK

Balane

2 stk tomter med landlig beliggenhet på Hordvikneset! Gangavstand til buss, skole og bhg. - Båtfesterett - Sjøutsikt!

Prisantydning
kr 650 000,-
Totalpris
kr 667 420,-
P-rom
30
m2
BRA
m2
Tomtareal
635
m2
SOVEROM
0
BOLIGtype
Tomt
eiertype
Selveier
etasje
0
felleskostnader
fellesgjeld
Byggeår
1956
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Balane, 5108 HORDVIK

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 175
Bnr. 119
Snr. 0
Knr. 4601

Eierform

Selveier

Kort om eiendommen

Nordic bolig v/Stian Bruaas har gleden av å presentere 2 stk. tomter med attraktiv beliggenhet i et mindre bebygd område på barnevennlige Hordvik! Tomt 1 (bnr. 119) er bebygget med en fritidsbolig som er i en slik tilstand at den trenger omfattende restaurering/totalombygging eller rivning, men potensialet er enormt. Tomt 2 (bnr. 138) er en råtomt som ikke er ytterligere opparbeidet. Tomtene selges separat, og prisantydning samt omkostninger gjelder pr. tomt. Fantastiske turmuligheter med blant annet Tellevikfjellet, Høgstefjellet, Veten eller postveien til Melingen. Kort kjøretid til dagligvare, ca 10 minutter unna Knarvik senter og 15 minutter til kjøpesentre i Åsane. -SE VIDEO-
Velkommen til visning!

Byggeår

1956

Beskrivelse av tomt

2 stk tomter i Balane (Hordvik) i Åsane: Gnr. 175, bnr. 138 - 635 kvm Gnr. 175, bnr. 139 - 537 kvm Totalt ca. 1 172 kvm Tomtene selges separat og prisantydning samt omkostninger gjelder pr. tomt.

Tomtetype

Eiet

Tomteareal

635m²

Diverse

Dersom det vil bli søkt om og gitt dispensasjon fra kommunen til oppføring av bygg må kjøper være oppmerksom på følgende typiske utgifter: Alle avgifter og gebyrer med søknader om bygging, opparbeidelse av tomt og vei, sikringsarbeider, vann- og avløpsledninger og tilknytningsavgifter til kommunen og evt. private, teleledninger, oppføring av bygg m.m. Typiske utgifter for eier etter eventuell oppføring er: Bygningsforsikring, innboforsikring, kommunale avgifter, eiendomsskatt, brøyting, opparbeidelse/vedlikehold av felles privat vei, velforening/felleskostnader etc. Ved overdragelse av ubebygde tomter kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet for overdragelsen. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand. Det er avholdt forhåndsreferanse den 30.04.2019 vedrørende nybygg tomannsbolig. Referat, samt nabovarsel er vedlagt digital salgsoppgave.

Radonmåling

Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Offentlige forhold

Tinglyste heftelser og rettigheter

Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. På eiendommene er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommenes matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: På bnr. 138 er det tinglyst 6 servitutter/rettigheter: 05.09.1960 - Dokumentnr: 503843 - Bestemmelse om veg og båtfeste. Rett på vei over bnr. 8 frem til privat fellesvei. Dette har ingen betydning den dag i dag grunnet eiendommens geografiske plassering. Eiendommene har rett på båtfeste på eiendommen. 31.10.2017 - Dokumentnr: 1205268 - Bestemmelse om rett til å anlegge vann- og kloakkledning (med vilkår) over bnr. 184. 31.10.2017 - Dokumentnr: 1205319 - Bestemmelse om rett til å anlegge vann- og kloakkledning (med vilkår) over bnr. 352. 31.10.2017 - Dokumentnr: 1205359 - Bestemmelse om rett til å anlegge vann- og kloakkledning (med vilkår) over bnr. 161 og bnr. 182. 31.10.2017 - Dokumentnr: 1205396 - Bestemmelse om bebyggelse. Rett på å anlegge mur/støyskjerming intill 1 meter fra felles grense til bnr. 149. 31.10.2017 - Dokumentnr: 1205427 - Bestemmelse om bebyggelse. Rett på å anlegge mur/støyskjerming intill 1 meter fra felles grense til bnr. 185. På bnr. 119 er det tinglyst 7 servitutter/rettigheter: 04.07.1917 - Dokumentnr: 900244 - Erklæring/avtale vedrørende kjøpekontrakt til Salhus Tricotagefabrikk AS. Erklæringen inneholder skyldskiftet ved overdragelse av parsell fra bnr. 8 (hovedbøl) til Salhus Tricotagefabrikk AS. Da dette er en eldre erklæring som er påskrevet for hånd er det vanskelig å tolke innholdet og betydningen for bnr. 119 den dag i dag. Det tas derfor forbehold om dette. 05.09.1960 - Dokumentnr: 503843 - Bestemmelse om veg og båtfeste. Rett på vei over bnr. 8 frem til privat fellesvei. Dette har ingen betydning den dag i dag grunnet eiendommens geografiske plassering. Eiendommene har rett på båtfeste på eiendommen. 31.10.2017 - Dokumentnr: 1205268 - Bestemmelse om rett til å anlegge vann- og kloakkledning (med vilkår) over bnr. 184. 31.10.2017 - Dokumentnr: 1205319 - Bestemmelse om rett til å anlegge vann- og kloakkledning (med vilkår) over bnr. 352. 31.10.2017 - Dokumentnr: 1205359 - Bestemmelse om rett til å anlegge vann- og kloakkledning (med vilkår) over bnr. 161 og bnr. 182. 31.10.2017 - Dokumentnr: 1205396 - Bestemmelse om bebyggelse. Rett på å anlegge mur/støyskjerming intill 1 meter fra felles grense til bnr. 149. 31.10.2017 - Dokumentnr: 1205427 - Bestemmelse om bebyggelse. Rett på å anlegge mur/støyskjerming intill 1 meter fra felles grense til bnr. 185.

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen er i henhold til gjeldende kommuneplan, Kommuneplanens arealdel 2018-2030, avsatt til LNF ifølge Bergen kommune. I LNF-områder er det restriktiv praksis med henhold til bygging/endring/utskilling av eiendommer. Interessenter bør foreta en grundig befaring av tomten og dens beskaffenhet. Planer om utbygging som krever dispensasjon fra kommuneplan bør konfereres med kommunen. Hensynsoner: Hensynsonenavn i kommuneplanen: H220_5 KPStøy: Rolls-Royce motorfrabrikk - gul sone Planer i nærheten av eiendommen: Eldre reguleringsplan - Steinestø industriområde, vei- og boligfelt Plan-id 50050000

Vei, vann og avløp

Eiendommen er ikke tilknyttet vannforsyning. Eiendommen har ikke avløp. Kjøper må selv bære kostnad til å legge private stikkledninger fra tomt og frem til påkoblingspunkt. Videre må kjøpere betale tilkoblingsavgift. Det foreligger skriftlig avtale for felles privat VA-anlegg med vilkår. Vedtekter og avtale er vedlagt digital salgsoppgave.

Konsesjon

Ved overdragelse av ubebygde tomter kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet for overdragelsen (grønt skjema). Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand. Det er kjøper som bærer ansvar og risko for at søknad om egenerklæring blir godkjent av kommunen.

Område

Beliggenhet

Tomtene ligger perfekt mellom landlig og sentral beliggenhet. Fra eiendommene er det gangavstand til bussholdeplass, barnehage og barneskole. Samtidig har tomtene en tilbaketrukket og usjenert beliggenhet i et av de mindre tettbebygd strøk på attraktive Hordvikneset. Hordvikneset består av personer i alle aldre og livsfaser, men er særlig populære blant familier. Områder som Olderkjerret og Hordvikneset er bestående av nyere bebyggelse som er en del år unna generasjonsutskiftning. Derfor kan en finne mange barnefamilier i området. Hordvikneset har flere tilbud innen aktivitetsanlegg og baner, samt en kort sykketur unna tomtene kan vi også finne det populære badeplassen Hordvikhamnen. For de turglade er det nydelige turmuligheter i fjellet om en foretrekker det fremfor sjøen. Da kan det anbefales turer opp Tellevikfjellet, Høgstefjellet eller Veten. For de som vil ha mindre fjell, mer vei kan en alltids nyte postveien til Melingen. Fra tomtene er det ca. 10 minutter til Knarvik senter som dekker de fleste behov i hverdagen, om en ikke finner det en trenger på nærmeste dagligvarebutikk. I motsatt retning finner vi alle kjøpesentre i Åsane ca. 15 minutter unna med bil hvor en finner det meste.

Adkomst

Ved å trykke på kartet i Finn-annonsen får du enkelt tilgang til en reiserute fra din startdestinasjon til eiendommen.

Bebyggelse

Nærområdet består i hovedsak av boliger, med noe fritidsbebyggelse.

Økonomi

Prisantydning

kr 650 000,-

Omkostninger

Omkostninger ved kjøp av én tomt: 650 000,- (Kjøpesum) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 16 250,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 650 000,-)) ------------------------------------------------------ 17 420,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 667 420,- (Totalpris inkl. omkostninger) Omkostninger. ved kjøp av begge tomter: 1 300 000,- (Kjøpesum) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 32 500,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 1 300 000,-)) ------------------------------------------------------ 33 670,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 1 333 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Totalpris inkl omk

kr 667 420,-

Info formuesverdi

Formuesverdi er kr 69 419,- pr tomt for inntektsåret 2020. For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Info kommunale avgifter

Dersom det vil bli søkt om og gitt dispensasjon/tillatelse fra kommunen til oppføring av bygg vil det tilkomme kommunale avgifter, eiendomsskatt og renovasjonsgebyr. Disse vil variere etter type bygg, størrelse m.m.

Øvrige kjøpsforhold

Betalingsvilkår

Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

Overtagelse

Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

Budgivning

Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Bud må spesifisere hvilke eiendommer du ønsker å by på ved å definere eiendommens bruksnummer. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

Avhendingsloven

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring, men har utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift/rundskriv, og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Meglerforetaket har plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, avklaring pep, kontroll av reelle rettighetshavere og å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art). Kundetiltak skjer løpende av alle parter i handelen. Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil meglerforetaket ikke kunne etablere kundeforholdet, bistå med handelen eller foreta oppgjør. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til: 20 000,- per tomt Markedsføring: 15 900,- Tilrettelegging: 6 450,- per tomt Oppgjør: 5 900,- per tomt Øvrige kostnader: 15 078,- Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Intet salg, ingen regning!

Oppdragsnummer

04007422

Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
No items found.
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kart

Balane
HORDVIK

Balane

2 stk tomter med landlig beliggenhet på Hordvikneset! Gangavstand til buss, skole og bhg. - Båtfesterett - Sjøutsikt!

Link til kart
60.521856
5.297296

Meld interesse

Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF