04007321
SOLGT
kr 3 300 000,-
523
m2
50
m2
BERGEN

Minde allé 3

Delikat 2-roms med høy standard og sentral beliggenhet | Takterrasse | Heis | Parkering i garasje | 100m til bybane

Prisantydning
kr 3 300 000,-
Totalpris
kr 3 644 607,-
P-rom
47
m2
BRA
50
m2
Tomtareal
523
m2
SOVEROM
1
BOLIGtype
Eierseksjon
eiertype
Eierseksjon
etasje
3
felleskostnader
kr 3 362,- pr. mnd.
fellesgjeld
kr 53 287,-
Byggeår
2014
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Lisa Blankenburgh Nilsen
Lisa Blankenburgh Nilsen
Eiendomsmeglerfullmektig
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Minde allé 3, 5063 BERGEN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 13
Bnr. 140
Snr. 11
Knr. 4601

Eierform

Eierseksjon

Kort om eiendommen

Meget attraktiv 2-roms leilighet i 3 etg. med sentral beliggenhet på Wergeland. Kort om leiligheten

 • Bygget i 2014 og er bygget etter TEK10
 • Trappefri adkomst med heis i bygget
 • Oppvarming via fjernvarme
 • God planløsning og god naturlig belysning med store vinduer
 • Innglasset rom m/skyvedør i glass, perfekt som hjemmekontor/"gjesterom"
 • Soverom med inngang på begge sider av sengen og walk-in-closet
 • Felles takterrasser m/felles grill, sol fra morgen til kveld
 • Bod på ca. 4,7 kvm i kjeller
 • Mulighet for å leie garasjeplass i kjeller (kr 1000,-/mnd) Området
 • Sentral beliggenhet med kort vei til "alt"
 • 100m til nærmeste bybanestopp
 • Kort vei til Høgskolen, BI, Haukeland, Odontologen mm
 • Rema 1000 og Sats Wergeland like borti gaten

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje 3.etg: 50 kvm BRA / 47 kvm P-rom Følgende rom er inkludert i P-rom: 3.etg: - Entre ca 3,2 kvm - Bad/ vaskerom ca 4,3 kvm - Soverom ca 9,2 kvm - Stue/ kjøkken ca 23,7 kvm - Stue med fliser (innglasset rom) ca 6,1 kvm I tillegg medfølger walk-in-closet på ca. 3,3 kvm, 1 stk. ekstern bod i kjeller på 4,7 kvm. Tilgang til felles takterrasse og mulighet for å leie parkeringsplass i felles lukket garasjeanlegg.

  Byggeår

  2014

  Beskrivelse av tomt

  Tomten er felles for sameiet.

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  523m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann Jarleif Amundsen: Grunn og fundamenter: Grunnmur er bygget i betong på faste masser Yttervegger: Yttervegger i mur/ stål- og trekonstruksjoner Takkonstruksjoner: Flatt tak tekket med papp Gulvsystemer: Etasjeskille i betong Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Leiligheten har kun fått TG 1. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Seksjonseier kan som hovedregel fritt leie ut sin egen seksjon. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret kan kun nekte godkjenning dersom det foreligger en saklig grunn. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

  Oppvarming

  Elektrisk, fjernvarme med oppvarming av hele boligen og varmt vann med egen måler.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rom inndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, kommunale avgifter, felleskostnader, innboforsikring og brøyting av felles privat vei etc. Det er tillatt med dyrehold ifølge forretningsfører. Dyrehold må søkes om skriftlig til og godkjennes av sameiet. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. I vedtektene kan det fastsettes en mer omfattende panterett for krav mot seksjonseierne enn legalpanteretten. Slik beslutning krever at de seksjonseierne det gjelder, har sluttet seg til. Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4601/13/140/11: 03.04.1934 - Dokumentnr: 905457 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:13 Bnr:495 Overført fra: Knr:4601 Gnr:13 Bnr:140 Gjelder denne registerenheten med flere 29.05.1936 - Dokumentnr: 301888 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:13 Bnr:497 Overført fra: Knr:4601 Gnr:13 Bnr:140 Gjelder denne registerenheten med flere 12.02.1963 - Dokumentnr: 300826 - Erklæring/avtale GRENSEGANGSSAK Overført fra: Knr:4601 Gnr:13 Bnr:140 Gjelder denne registerenheten med flere 22.03.1985 - Dokumentnr: 309326 - Erklæring/avtale Midlertidig dispensasjon fra Vegloven vedr. vindfang. Overført fra: Knr:4601 Gnr:13 Bnr:140 Gjelder denne registerenheten med flere 04.04.2014 - Dokumentnr: 280028 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 11 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 1/27 02.05.2017 - Dokumentnr: 453513 - Reseksjonering Snr: 11 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 49/1859 Endring av sameiebrøk Endring av tilleggsdel

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Megler har tilskrevet Bergen kommune og fått opplyst følgende: Det foreligger ferdigattest vedrørende Nybygg blokk/bygård/terrassehus datert 04.12.2017. Det foreligger ferdigattest vedrørende bruksendring av næringslokale, 1. etasje, fra uinnredet lokaler til butikk og bevertning datert 31.05.2017.

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er i henhold til kommuneplanens arealdel avsatt til " Sentrumskjerne". Reguleringsplan på grunnen: PlanID: 60120000, Plannavn: Årstad. Gnr 13, Bnr 140, MFL., Fanahallkvartalet, Ikrafttrådt: 25.01.2010. Hensynssoner Angitt hensyn - kulturmiljø i kommuneplanen for Minde-Nymark, dekningsgrad 0,8%. PlanID: 65270000 Hensynssoner Faresone i kommuneplanen: Luftkvalitet i gul sone med dekningsgrad 95,3%, luftkvalitet i rød sone med dekningsgrad 4,7%. PlanID: 65270000 Hensynssoner Støy i kommuneplanen: Veistøy i gul sone med dekningsgrad 40%, Veistøy i rød sone med dekningsgrad 45,1%. PlanID: 65270000 Planer i nærheten av eiendommen: PlanID: 66060000, Plannavn: Årstad, Gnr 15. Bnr 210, Delfeltene s8 og s10 Mindemyren. Eiendommen med gnr 15, bnr 210 skal bygge 600 nye boenheter, ca. 13.000 m2 BRA næringsformål, offentlige torg samt felles uteoppholdsarealer. Saksnummer: 202220531 PlanID: 64860000, Plannavn: Årstad, Bybanen Bergen sentrum. Fyllingsdalen, delstrekning 2- Mindemyren. Her ligger det også tilrette for utvidning av sykkelveg og fortau. Saksnummer: 201737864 PlanID: 63630000, Plannavn: Årstad, Gnr 15, Bnr 169, Eikeveien. Forslag til endring av reguleringsplanen for Wergeland sentrum. PlanID: 16990007, Plannavn: Årstad, Bybanen Bergen sentrum. Fyllingsdalen, strekningen Bjørnsons gate - Wergeland. Formål med reguleringsplanen er å regulere trasé for bybane i Bergen fra Wergeland, via Sletten og Slettebakken, Fantoft, Paradis til Hopsbroen. Saksnummer: 200715810 PlanID: 16980000 , Plannavn: Årstad, Bybanen Bergen sentrum. Delstrekning 3 - Edvard Griegs vei - Wergeland. Formål med reguleringsplanen er å regulere trasé for bybane i Bergen fra starten av Bjørnsonsgate gjennom Inndalsveien og fram til og med tunnelpåslaget på Wergeland. Saksnummer: 201014884 PlanID: 2000 Planavn: Årstad: Bergensdalens Midtre del. Her skal det eldre reguleringsplaner oppheves. Godkjente tiltalt i nærheten av eiendommen: Eiendom: gnr. 15 bnr. 211. Bygningstype: Verkstedbygning. Minde Allé 10: Status: Bygning godkjent for riving/brenning. Saksnr: 20202097. Eiendom: gnr. 15 bnr. 339. Bygningstype: Parkeringshus. Status: Igangsettingstillatelse. Saksnr: 201916905.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger og vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt. Privat vei frem til offentlig vei.

  Sameie

  Sameie

  Sameiet Trikkesløyfen

  Om sameie

  Sameiets navn er Trikkesløyfen og er et eierseksjonssameie som er et kombinert bolig- og næringssameie. Eierseksjonssameie består av 2 næringsseksjoner og 25 boligseksjoner. Næringsseksjonene består av garasjeanlegg på kjellerplan og lokale i 1.etg. Eiendommen tilhører Gnr 13. og Bnr. 140, adresse i Bergen kommune.

  Org.nr.

  917047472

  Forretningsfører

  Vestbo Bbl

  Styregodkjennelse

  Ny eier skal godkjennes av styret før overtagelse. Det gjøres oppmerksom på at kjøper selv bærer risikoen for å bli godkjent av styret og at boligen ikke kan ikke tas i bruk før godkjennelse foreligger. Godkjenning kan kun nektes på saklig grunnlag.

  Vedtekter

  Vedtekter ligger vedlagt i salgsoppgaven.

  Borettslagets forsikringsselskap

  If Skadeforsikring

  Polisenummer felles forsikring

  SP0003766226

  Område

  Beliggenhet

  Minde Allé 3 ligger meget sentralt på Wergeland med kort avstand til alt en måtte trenge i hverdagen. Her er det umiddelbar nærhet til Bybanen kun 100 meter fra leiligheten, Sats treningssenter, Sletten senter og Wergeland Senter med flere servicetilbud. Videre er det også få minutters kjøretid til Bergen sentrum, Haukeland universitetssykehus, Haraldsplass diakonale sykehus og Odontologen. Et flott område som passer godt for personer i etableringsfasen, par, studenter mm. For barnefamilier kan det nevnes at det er gåavstand til Slettebakken og Fridalen skole, Minde og Leaparken barnehage. For de aktive er det mange muligheter i området. Her er det blant annet nærhet til Ulriken, Tveitavannet, Løvstakken, Kristianborgvannet, Lea parken, fotballbane, løpebane ved HIB mm. Kort vei er det også til Bergenshallen, Fysak, Rautjern kunstgressbane og Nymarksbanene. Ellers gode turmuligheter med byfjellene innen rekkevidde. For studenter er det kort avstand til flere utdanningsinstitusjoner som Høyskolen, BI, Haukeland universitetssykehus mm.

  Parkering

  Selger har leiet en privat parkeringsplass i felles lukket garasjeanlegg i bygget for kr 1.000,-/mnd. Eier av garasjeplassen har sagt at kjøper kan overta leie av plassen om dette er ønskelig. Ettersom plassen eies av annen beboer/privatperson kan ikke megler gi garanti for hvor lenge slik leie vil være mulig.Ellers parkering i gate etter gjeldende bestemmelser.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 3 300 000,-

  Fellesgjeld

  kr 53 287,-

  Omkostninger

  3 300 000,- (Kjøpesum) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 82 500,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 3 300 000,-)) 7 650,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 91 320,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 3 391 320,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 3 644 607,-

  Formuesverdi primær

  kr 801 835,- pr. 2020

  Formuesverdi sekundær

  kr 2 886 604,- pr. 2020

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Kommunale avgifter

  kr 10 758,- pr. år

  Info kommunale avgifter

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

  Felleskostnader

  kr 3 362,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Felleskostnadene inkluderer sameieavgift, Kabel-tv, internett, bossug, alarm og brannvarsling, ventilasjonsfilter, service varmeanlegg/sprinkel og felles byggforsikring. Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av sameiet kan medføre økning i fellesgjeld/felleskostnadene. Styreleder opplyser at det muligens kan bli en økning i utgiften, se under punkt "kommentar fellesgjeld" Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av felleskostnadene.

  Info om fellesgjeld

  BYGGELÅN: Selskapet har avtale med Vestbo Finans AS om driftskreditt ramme på inntil kr 2 000 000,- for dekning av kostnader ifb. reparasjon ved vannlekkasje. Lånet skal tilbakebetales innen 30.09.2025. Når byggelånet erstattes av et nedbetalingslån vil fellesgjelden for dette bli fordelt på den enkelte andel. Fellesgjelden vil dermed øke tilsvarende. Styret i Trikkesløyfen bestemte at byggelånet skal tilbakebetales over driften innen 2025. Fra 01.01.2022 satt de derfor opp felleskostnadene med 31%. I budsjettforslaget for 2023 vi vil se om det måtte trenge å gjøre justeringer på innkrevingen av felleskostnadene. Dersom ikke alt er tilbakebetalt innen 30.09.2025 må sameiet enten søke om forlengelse av byggelånet eller konvertere til en ordinært nedbetalingslån. Dersom byggelånet erstattes av et nedbetalingslån vil fellesgjelden for dette bli fordelt på den enkelte andel. Fellesgjelden vil dermed øke tilsvarende. Hva beløpet blir avhenger hvor mye styret velger å ta i bruk og hvor mye som er dekket frem til utløpsdato. Det kan ende opp med kr 0,- når vi kommer til utløpsdatoen, eller de kan ha benyttet seg av maks beløpet på kr 2 000 000,-. Per nå betaler de renter av det de til en hver tid har benyttet av byggelånet. Fellesgjelden på kr 53 287,- var per 31.12.21 basert på et totallån på kr 1 692 135,-. Rammen for lånet er kr 2 000 000,-. Mest sannsynlig vil lånet gå nedover i løpet av året da de er begynt å betale ned i 2022.

  Regnskap

  Regnskapet for 2021 ble oppgjort med et positivt resultat på kr. 36 497,-. Sameiet har per 31.12.2021 disponible midler på kr -106 364,-. Kopi av budsjett og siste årsregnskap følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Eiendomsskatt

  kr 4 186,- pr. 2022

  Info eiendomsskatt

  Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet. Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift/rundskriv, og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Meglerforetaket har plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, avklaring pep, kontroll av reelle rettighetshavere og å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art). Kundetiltak skjer løpende av alle parter i handelen. Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil meglerforetaket ikke kunne etablere kundeforholdet, bistå med handelen eller foreta oppgjør. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: 1,3 % Markedsføring: 15 900,- Tilrettelegging: 12 900,- Oppgjør: 5 900,- Øvrige kostnader: 17 905,- Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Ingen salg, ingen kostnad.

  Oppdragsnummer

  04007321

  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF
  Lisa Blankenburgh Nilsen
  Eiendomsmeglerfullmektig
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Minde allé 3
  BERGEN

  Minde allé 3

  Delikat 2-roms med høy standard og sentral beliggenhet | Takterrasse | Heis | Parkering i garasje | 100m til bybane

  Link til kart
  60.36107
  5.350423

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Stian Bruaas
  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF