04007122
SOLGT
kr 4 600 000,-
522
m2
243
m2
NESTTUN

Midtunlia 16

Stor og innholdsrik enebolig med hele 4 soverom og 3 stuer | Attraktivt nabolag| Supre solforhold | Barnevennlig

Prisantydning
kr 4 600 000,-
Totalpris
kr 4 630 820,-
P-rom
206
m2
BRA
243
m2
Tomtareal
522
m2
SOVEROM
4
BOLIGtype
Enebolig
eiertype
Selveier
etasje
3
felleskostnader
fellesgjeld
Byggeår
1981
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Lisa Blankenburgh Nilsen
Lisa Blankenburgh Nilsen
Eiendomsmeglerfullmektig
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Midtunlia 16, 5224 NESTTUN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 43
Bnr. 418
Snr. 0
Knr. 4601

Eierform

Selveier

Kort om eiendommen

Eiendommen

 • 3 etasjer med praktisk planløsning
 • Oppgradert innmat i sikrinigsskap med automatsikringer
 • Installert varmepumpe og gulvvarme i flere rom
 • Kabel-tv og bredbånd (hybridfiber) er inkludert i kvartalsvis innbetaling til sameiet
 • Mye oppbevaringsmuligheter med totalt 4 boder i tillegg til store kneloft
 • 3 stuer og 4 soverom
 • Hovedstue på 64 kvm med direkte adkomst til solfylt hage
 • Beliggenhet på høydedrag med supre solforhold og utsikt over nærområdet Området
 • Veletablert og attraktivt boligområde
 • Barnevennlig og trygt
 • Skoler, barnehager, dagligvare og kollektivtransport like ved Husk visningspåmelding. Velkommen!

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje U.etg: 88 kvm BRA / 61 kvm P-rom 1.etg: 114 kvm BRA / 104 kvm P-rom 2.etg: 41 kvm BRA / 41 kvm P-rom Leiligheten går over 3 plan og følgende rom er inkludert i P-rom: U.etg: Vindfang, hall, stue, soverom, bad. 1.etg: Stue, kjøkken, soverom, bad, trapp. 2.etg: Gang og 2 soverom. I tillegg medfølger 2 stk. innvendig boder og 2 stk utvendige boder på totalt 37 kvm., samt 1 stk. fast parkeringsplass. Det er også god bodplass på kneloft i 2. etasje, men ikke målbart areal.

  Byggeår

  1981

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  521.5m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Jarleif Amundsen: Grunn og fundamenter: Boligen er fundamentert på sprengsteinsfylling. Grunnmur i betong. Yttervegger: Yttervegger i bindingsverk med utvendig malt dobbeltfalset kledning. Takkonstruksjoner: Yttertak med sperr, sutak og takpanner fra byggeår. Gulvsystemer: Etasjeskiller er av trebjelkelag. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Drenering: - Over halvparten av forventet funskjonstid er nådd. TG2 settes på grunn av alder. Rom under terreng: - Det er påvist at det er fuktig i innvendig yttervegg i underetasjen. Her bør det dreneres utvendig, monteres utvendig isolasjon og grunnmurspapp. Innvendig må det enten pusses/males direkte på grunnmur, eller lektes ut, isoleres og plates. Balkong utenfor stue: - Slitasje i treverk og trekonstruksjoner. Balkong 2. etasje Sør: - Balkong bør settes på vedlikeholdsplan da denne er slitt. Balkong 2. etasje Nord: - Altan bør få et vedlikeholdsløft. Vinduer/Dører: - Påvist råte og slitasje på eldre vinduer og dører. Yttervegger: - Fasade generelt er slitt og trenger lokale utbedringer. Hele fasaden trenger overflatebehandling. Manglende/dårlig lufting av kledning kan medøfre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering. Renner og nedløp: - Renner og nedløp fra byggeår. TG2 grunnet alder. Takkonstruksjon: - Limtredragere er slitt og har stedvis råte. Forøvrig bør renner, beslag og trekonstruksjoner vedlikeholdes. Taktekking og beslag: - Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG2 settes på grunn av alder. Ildsted: - Siden det er ufaglærte som har montert ildsted er det anbefalt å få dette kontrollert. Kjøkken: - Kjøkkeninnredning er ca 40 år gammelt og vil normalt bli satt på vedlikeholdsplan ved eierskifte. Vannledninger: - Vannrør fra byggeår har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Varmtvannsbereder: - Bereder fra 2013 fungerer som tiltenkt. TG2 grunnet alder. Ventilasjon: - På generelt grunnlag anbefales det mekanisk avtrekk fra våtrom. På hovedbadet er det indikasjoner på for dårlig utlufting. Bad nede: - Overflater:Eldre bad som bør oppgraderes. Den anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. - Membran, tettesjikt og sluk: TG 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet. - Sanitær og ventilasjon: Alminnelig bruksslitasje. Dårlig ventilering av rommet. Hovedbad: - Overflater: Malte fliser fra byggeår. Her er det modent for utskiftning. - Membran, tettesjikt og sluk: TG2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet. - Sanitær og ventilasjon: Eldre/opprinnelig innredning. Vaskerom: - Membran, tettesjikt og sluk: TG2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet. - Fuktmåling: Fuktmåling i yttervegg og bunnsvill biser skadelig høye fuktverdier som krever tiltak. Gulv: - Flere steder må gulv byttes grunnet dyrehold. Leggeanvisning/monteringsanvisning er ikke fulgt mtp. blant annet avstand mellom endeskjøter. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Vaskerom: - Det er fjernet flere veggplater mot yttervegg på vaskerom. Det er her forhøyete fuktverdier både i grunnmur og i bunnsvill. Dette må utbedres. - Utbedringskostnader: kr. 50 000 - 150 000,- - Sannsynlig bør det graves opp utvendig og isoleres. Innvendig bør veggplater rives og papp som ligger mot grunnmur fjernes før det bygges opp igjen. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Boligen kan i sin helhet leies ut til boligformål.

  Oppvarming

  Varmepumpe og gulvvarme.

  Energimerke

  Energimerking er utført av megler og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, kabel-TV og bredbånd, kommunale avgifter, byggforsikring og innboforsikring, brøyting av felles privat vei etc. Boligen er en del av Midtunlia Velforening. Det betales kr 3.000,-/halvår i velavgift for brøyting og generelt vedlikehold av felles parkeringsplass og vei, samt kr 3.594,-/halvår for grunnpakke kabel-TV og bredbånd (kollektivavtale i regi av velforeningen).

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4601/43/418: 26.05.1982 - Dokumentnr: 11513 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4601 Gnr:43 Bnr:54 01.01.2020 - Dokumentnr: 1316505 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1201 Gnr:43 Bnr:418 01.07.1982 - Dokumentnr: 15031 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4601 Gnr:43 Bnr:416 Bestemmelse om garasje/parkering Med flere bestemmelser 26.05.1982 - Dokumentnr: 11513 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4601 Gnr:43 Bnr:54 01.01.2020 - Dokumentnr: 1316505 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1201 Gnr:43 Bnr:418 01.07.1982 - Dokumentnr: 15031 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4601 Gnr:43 Bnr:416 Bestemmelse om garasje/parkering Med flere bestemmelser

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Megler har tilskrevet Bergen kommune og fått opplyst følgende: Det foreligger ferdigattest vedrørende "Bolighus, Nybygg" datert 25.06.1982.

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er regulert til "Boliger" ifølge Bergen kommune. Reguleringsplaner på grunnen: PlanID: 4830000. Plannavn: FANA. Midtun (Ulsmåg), Midtunelva - Ulsmågvegen. Ikrafttrådt: 07.03.1979. Dekningsgrad: 100%. Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom: Ingen planendringer er markert innenfor - eller i umiddelbar nærhet til den aktuelle eiendommen.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet privat vei frem til fylkesvei samt offentlig vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

  Område

  Beliggenhet

  Velkommen til Midtunlia 16! Eiendommen ligger tilbaketrukket fra hovedveien, men likevel har en alt en trenger i umiddelbar nærhet. Nærmeste dagligvare er Kiwi, men både Rema 1000 og Meny er innen gangavstand. Nærmeste busstopp er ca. 2 min gange fra boligen, med bredt utvalg av kollektivtransport som tar deg til Nesttun, og andre store arbeidsplasser på Sandsli, Haukeland og Sentrum. Det er gangavstand til bybane og Nesttun med servicetilbud som matbutikker, lege, tannlege, fysio, apotek, vinmonopol, bakeri, frisør, klesbutikker m.m. Her har en flere treningssentre som Spenst, Nr1 Fitness og Sats innen gangavstand. Området oppleves som rolig og trygt, og ligger i nærhet til skog og mark. Her har du Myrdalsvannet tur- og friluftsområde med flotte gå-/jogge-rundtur på ca. 3,5 km rundt vannet, samt flere stier og alternativer løyper i terreng og mot Totland og Livarden på grusveier. Det er også unike muligheter for gratis fisking og bading på sommeren, samt gapahuk og grillmuligheter. Videre er det flott scenisk turrute, enten gående eller syklende, langs den gamle museumstoglinjen mellom Midtun (endestasjonen) og Arna stasjon bare 200 m unna, hvor både store og små kan hoppe på damptoget om sommeren! Nabolaget er godt egnet for familier med barn, etablerere og våre firbeinte venner Skoler i nærheten: - Ulsmåg skole (1-7 kl.), 12 min gange - Kringlebotn skole (1-7 kl), 18 min gange - Slåtthaug skole (8-10 kl), 6 min med bil - Slåtthaug VGs, 6 min med bil Barnehager i nærheten: - Midtunheia familiebarnehage, 11 min gange - Midtunhaugen barnehage, 11 min gange Dagligvare i nærheten: - Kiwi Midtun, 5 min gange - Rema 1000 Midtun, 8 min gange - Meny Midtun, 10 min gange Busstopp i nærheten: - Ulsmågveien Nord, 2 min gange

  Parkering

  Fast parkeringsplass på realsameiet sin parkeringsplass.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 4 600 000,-

  Omkostninger

  4 600 000,- (Kjøpesum) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 115 000,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 4 600 000,-)) 14 650,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 130 820,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 4 730 820,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 4 630 820,-

  Formuesverdi primær

  kr 1 260 000,- pr. 2020

  Formuesverdi sekundær

  kr 4 200 000,- pr. 2020

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Kommunale avgifter

  kr 15 858,- pr. år

  Info kommunale avgifter

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

  Eiendomsskatt

  kr 6 132,- pr. 2022

  Info eiendomsskatt

  Eiendomsskatt har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11. Faktureres sammen med de kommunale avgiftene.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift/rundskriv, og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Meglerforetaket har plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, avklaring pep, kontroll av reelle rettighetshavere og å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art). Kundetiltak skjer løpende av alle parter i handelen. Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil meglerforetaket ikke kunne etablere kundeforholdet, bistå med handelen eller foreta oppgjør. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: 1,5% av salgssum Markedsføring: kr. 15 900,- Tilrettelegging: kr. 12 900,- Oppgjør: kr. 5 900,- Øvrige kostnader: kr. 9 905,- Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Intet salg, ingen regning.

  Oppdragsnummer

  04007122

  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF
  Lisa Blankenburgh Nilsen
  Eiendomsmeglerfullmektig
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Midtunlia 16
  NESTTUN

  Midtunlia 16

  Stor og innholdsrik enebolig med hele 4 soverom og 3 stuer | Attraktivt nabolag| Supre solforhold | Barnevennlig

  Link til kart
  60.322432
  5.376147

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Stian Bruaas
  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF