04006422
SOLGT
kr 3 000 000,-
440
m2
54
m2
FYLLINGSDALEN

Vestlundveien 24B

Strøken leilighet fra 2018 med balkong og egen garasjeplass m/ladeuttak. Turområde, samt kollektivtilbud like utenfor.

Prisantydning
kr 3 000 000,-
Totalpris
kr 3 233 820,-
P-rom
54
m2
BRA
54
m2
Tomtareal
440
m2
SOVEROM
1
BOLIGtype
Eierseksjon
eiertype
Eierseksjon
etasje
3
felleskostnader
kr 1 819,- pr. mnd.
fellesgjeld
Byggeår
2018
No items found.
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Vestlundveien 24B, 5145 FYLLINGSDALEN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 25
Bnr. 447
Snr. 14
Knr. 4601

Eierform

Eierseksjon

Kort om eiendommen

Velkommen til Vestlundveien 24B! Energieffektiv leilighet med lave strømkostnader. Meget pene kvaliteter og sentral beliggenhet i Fyllingsdalen med gangavstand til alt en måtte trenge i hverdagen. Kort om boilgen:

 • Lydsystem med smarthusløsning
 • El-bil lader ved parkeringsplass i garasje
 • Varmtvann forsynt elkjel plassert i kjeller (inkl. i fellesutgiftene)
 • Balansert ventilasjonsanlegg og varmekonvektor
 • Heis og trappefri adkomst
 • Meget god planløsning Området:
 • 10 min med bil til Bergen sentrum
 • Kort vei til flere turstier som Damsgårdsfjellet, Viggohytten mm.
 • Gjesteparkering på sameiets tomt
 • Kommende bybanestopp ved Oasen Velkommen til visning, husk påmelding!

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje 3.etg: 54 kvm BRA / 54 kvm P-rom Leiligheten går over et plan og følgende rom er inkludert i P-rom: 3.etg: Entré, soverom, omkledningsrom, bad, kjøkken og stue. Leiligheten disponerer 1 bod i kjeller oppmålt til ca 5,3 m2. Leiligheten disponerer en biloppstillingsplass i felles garasje med uttak for lading av elbil.

  Byggeår

  2018

  Beskrivelse av tomt

  Felles tomt for sameiet opparbeidet med asfaltert vei, belegningsstein, gressplen, diverse støttemurer, lekeplass og biloppstillingsplass. Felles trappeoppgang med callinganlegg og heis.

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  440.3m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anticimex. Grunnmur og bærende konstruksjoner i hovedsak av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med parkeringsanlegg i nederste etasje. Yttervegger av betong/trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med fasadeplater. Etasjeskillere av betong. Flatt tak (ikke besiktiget). Leiligheten har entrédør med brannklasse B30 og lydklasse db35. Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og tre-lags glass. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Balkong: Rekkverket har vertikale åpninger større enn 10 cm. Avvik fra gjeldende forskrift. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Ingen bygningsdeler har fått tilstandsgrad 3. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Seksjonseier kan som hovedregel fritt leie ut sin egen seksjon. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret kan kun nekte godkjenning dersom det foreligger en saklig grunn. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

  Oppvarming

  Avtrekks varmepumpe med varmekonvektor i stue. Varmekabler i gulv på bad. Det opplyses for ordens skyld at det ikke er varmekilder i alle rom.

  Energimerke

  Energimerking er utført av selger og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, kommunale avgifter, eiendomsskatt, felleskostnader og innboforsikring. Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. I vedtektene kan det fastsettes en mer omfattende panterett for krav mot seksjonseierne enn legalpanteretten. Slik beslutning krever at de seksjonseierne det gjelder, har sluttet seg til. Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4601/25/447/5: 03.02.1975 - Dokumentnr: 2261 - Bestemmelse om gjerde Bestemmelse om bebyggelse Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:4601 Gnr:25 Bnr:447 Gjelder denne registerenheten med flere 06.11.1975 - Dokumentnr: 23722 - Erklæring/avtale BESTEMMELSER OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V. Bestemmelse om veg Bestemmelse om garasje/parkering Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:4601 Gnr:25 Bnr:447 Gjelder denne registerenheten med flere 29.03.1996 - Dokumentnr: 8810 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:25 Bnr:223 Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:25 Bnr:316 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:4601 Gnr:25 Bnr:447 Gjelder denne registerenheten med flere 12.04.2002 - Dokumentnr: 11388 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:25 Bnr:399 Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Overført fra: Knr:4601 Gnr:25 Bnr:447 Gjelder denne registerenheten med flere 16.10.2002 - Dokumentnr: 32711 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:25 Bnr:424 samt opparbeide og disponere parkeringsplasser. Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:4601 Gnr:25 Bnr:447 Gjelder denne registerenheten med flere 12.11.2004 - Dokumentnr: 38888 - Bestemmelse om kloakkledn Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:25 Bnr:37 Overført fra: Knr:4601 Gnr:25 Bnr:447 Gjelder denne registerenheten med flere 23.02.2017 - Dokumentnr: 167034 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Bkk Nett AS Org.nr: 976 944 801 Bestemmelse om erverv av rettigheter for bygging, drift, vedlikehold og fornyelse av frittstående nettstasjon og tilhørende kabelanlegg Bestemmelse om bebyggelse Bestemmelse om adkomstrett Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:4601 Gnr:25 Bnr:447 Gjelder denne registerenheten med flere 02.08.2017 - Dokumentnr: 831474 - Erklæring/avtale Kan ikke slettes uten samtykke fra: Bergen Kommune Org.nr: 964 338 531 Bestemmelse om fellesareal Bestemmelse om drift og vedlikehold Rettighetshavere er parsell A, B, C og anleggseiendom 1 og 2 Overført fra: Knr:4601 Gnr:25 Bnr:447 Gjelder denne registerenheten med flere 02.08.2017 - Dokumentnr: 831519 - Bestemmelse om bebyggelse Kan ikke slettes uten samtykke fra: Bergen Kommune Org.nr: 964 338 531 Bestemmelse om trappehus og avsatt areal i anleggseiendom 1 Bestemmelse om drift og vedlikehold Rettighetshavere er parsell A, B og C Overført fra: Knr:4601 Gnr:25 Bnr:447 Gjelder denne registerenheten med flere 02.08.2017 - Dokumentnr: 831519 - Bestemmelse om adkomstrett Kan ikke slettes uten samtykke fra: Bergen Kommune Org.nr: 964 338 531 Bestemmelse om inn og utkjøring over anleggseiendom 1 og 2 Rettighetshavere er parsell A, B og C Overført fra: Knr:4601 Gnr:25 Bnr:447 Gjelder denne registerenheten med flere 02.08.2017 - Dokumentnr: 831587 - Bestemmelse om vannledning Kan ikke slettes uten samtykke fra: Bergen Kommune Org.nr: 964 338 531 Bestemmelse om spillvannsledning med tilhørende anlegg Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Rettighetshaver er parsell A Overført fra: Knr:4601 Gnr:25 Bnr:447 Gjelder denne registerenheten med flere 02.08.2017 - Dokumentnr: 831587 - Bestemmelse om veg Kan ikke slettes uten samtykke fra: Bergen Kommune Org.nr: 964 338 531 Rettighetshaver er parsell A Overført fra: Knr:4601 Gnr:25 Bnr:447 Gjelder denne registerenheten med flere 02.08.2017 - Dokumentnr: 831640 - Bestemmelse om vannledning Kan ikke slettes uten samtykke fra: Bergen Kommune Org.nr: 964 338 531 Bestemmelse om spillvannsledning med tilhørende anlegg Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Rettighetshaver er parsell B Overført fra: Knr:4601 Gnr:25 Bnr:447 Gjelder denne registerenheten med flere 02.08.2017 - Dokumentnr: 831640 - Bestemmelse om veg Kan ikke slettes uten samtykke fra: Bergen Kommune Org.nr: 964 338 531 Rettighetshaver er parsell B Overført fra: Knr:4601 Gnr:25 Bnr:447 Gjelder denne registerenheten med flere 02.08.2017 - Dokumentnr: 831675 - Bestemmelse om vannledning Kan ikke slettes uten samtykke fra: Bergen Kommune Org.nr: 964 338 531 Bestemmelse om spillvannsledning med tilhørende anlegg Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Rettighetshaver er parsell C Overført fra: Knr:4601 Gnr:25 Bnr:447 Gjelder denne registerenheten med flere 02.08.2017 - Dokumentnr: 831675 - Bestemmelse om veg Kan ikke slettes uten samtykke fra: Bergen Kommune Org.nr: 964 338 531 Rettighetshaver er parsell C Overført fra: Knr:4601 Gnr:25 Bnr:447 Gjelder denne registerenheten med flere

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Megler har tilskrevet Bergen kommune og fått opplyst følgende: Det foreligger ferdigattest vedrørende Nybygg blokk B datert 09.09.2021.

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er i henhold til reguleringskartet regulert til "Områder for boliger m/tilhørende anlegg". Reguleringsplan på grunnen: Planid: 60330000. Plannavn: Fyllingsdalen. Gnr 24 Bnr 222, Vestlundveien 22 D, Vestlund park. Ikrafttrådt: 20.02.2013.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger og vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt. Privat vei frem til offentlig vei.

  Sameie

  Sameie

  Sameiet Vestlunden 24b

  Om sameie

  Sameiets navn er Sameiet Vestlunden 24b. Sameiet er opprettet ved seksjoneringsbegjæring 16.04.2018. Sameiet består av 29 boligseksjoner på eiendommen gnr. 25, bnr. 447 i Bergen kommune.

  Org.nr.

  821682282

  Forretningsfører

  Vestbo Bbl

  Forkjøpsrett

  Det praktiseres ikke forkjøpsrett i sameiet.

  Styregodkjennelse

  De praktiserer ikke styregodkjennelse for ny eier.

  Borettslagets forsikringsselskap

  If forsikring

  Polisenummer felles forsikring

  2546363

  Område

  Beliggenhet

  Leiligheten har en svært sentral beliggenhet i Fyllingsdalen med gangavstand til alt en måtte trenge i hverdagen. Her er en omringet av en pent opparbeidet tomt og nærhet til natur. Fra leiligheten er det kort vei til Oasen senter med de fleste fasiliteter og servicetilbud, samt flere dagligvarebutikker i gangavstand. Mange fine turmuligheter med blant annet Løvstakken, Kanadaskogen, Tennebekktjernet og Damsgårdsfjellet i nærheten, samt flere parkområder i bydelen, som blant annet Lynghaugparken med en artig frisbeegolfbane. Av idrettsanlegg/fritidstilbud finner du blant annet Framohallen, Varden idrettsanlegg, Fyllingsdalen idrettshall, Fjellsdalen idrettsplass, Frøya idrettspark og Fyllingsdalen nye teater i området. Dersom du trives best med trening innendørs ligger Nr1 Fitness en kjapp spasertur unna. Når været tillater det er det flotte joggemuligheter i Kanadaskogen med sine fantastiske løyper. Det er også bademuligheter i Tennebekktjernet, som ligger få minutter unna. I området er det gode bussforbindelser med kort reisetid til Bergen sentrum og øvrige bydeler. Buss nr. 18 fra Vestlundveien og tar deg til Oasen i løpet av fire minutter. I retning sentrum og Festplassen bruker buss nr. 18, ca. 10 minutter. Det tar ca. 10 min i bil til Bergen sentrum. Det er flere barnehager i området hvor Betanien barnehage er definitivt nærmest boligen. Ellers ligger Løvåsen 1 barnehage og Seljedalen barnehage innenfor kort avstand. Når barna blir eldre ligger Seljedalen, Løvås og Sælen barneskole ikke langt unna. Nærmeste ungdomsskole er Lynghaugen eller Ortun skole.

  Parkering

  Fast parkeringsplass i felles lukket garasjeanlegg, med ladepunkt til elbil.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 3 000 000,-

  Omkostninger

  2 900 000,- (Kjøpesum) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 75 000,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 3 000 000,-)) 7 650,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 83 820,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 3 083 820,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 3 233 820,-

  Formuesverdi primær

  kr 679 376,- pr. 2020

  Formuesverdi sekundær

  kr 2 445 754,- pr. 2020

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Kommunale avgifter

  kr 6 468,- pr. år

  Info kommunale avgifter

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

  Felleskostnader

  kr 1 819,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Varmtvann, vedlikehold av sameie og uteområdet. Strøm i fellesområder og garasje, tv og internett (Telenor 20mbit fiber). Salting og måking på vinterstid. Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av sameiet kan medføre økning i fellesutgifter. Det vurderes en moderat økning i felleskostnader grunnet økte strømpriser for fellesarealer og dyrere tjenester

  Regnskap

  Regnskapet for 2020 ble oppgjort med et positivt resultat på kr. 119 030,- Sameiet har per 31.12.2020 disponible midler på kr 441 300 Kopi av budsjett og siste årsregnskap følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Eiendomsskatt

  kr 3 226,- pr. 2022

  Info eiendomsskatt

  Eiendomsskatt faktureres sammen med de kommunale avgiftene. Eiendomsskatt har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift/rundskriv, og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Meglerforetaket har plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, avklaring pep, kontroll av reelle rettighetshavere og å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art). Kundetiltak skjer løpende av alle parter i handelen. Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil meglerforetaket ikke kunne etablere kundeforholdet, bistå med handelen eller foreta oppgjør. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: Fastpris kr 35 000 ,- Markedsføring: 15 900,- Tilrettelegging: 12 900,- Oppgjør: 5 900,- Øvrige kostnader: 15 208,- Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Ingen salg, ingen kostnad.

  Oppdragsnummer

  04006422

  No items found.
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Vestlundveien 24B
  FYLLINGSDALEN

  Vestlundveien 24B

  Strøken leilighet fra 2018 med balkong og egen garasjeplass m/ladeuttak. Turområde, samt kollektivtilbud like utenfor.

  Link til kart
  60.362828
  5.289594

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  No items found.