04006322
SOLGT
kr 1 200 000,-
3634
m2
106
m2
LUNDEGREND

Humlevikvegen 213

Sjarmerende sommerhytte med sentral beliggenhet, ca. 10 min fra Våge. Stor tomt og låve på ca. 32 kvm.

Prisantydning
kr 1 200 000,-
Totalpris
kr 1 006 070,-
P-rom
74
m2
BRA
106
m2
Tomtareal
3634
m2
SOVEROM
3
BOLIGtype
Fritidseiendom
eiertype
Selveier
etasje
2
felleskostnader
fellesgjeld
Byggeår
1869
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Humlevikvegen 213, 5690 LUNDEGREND

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Tysnes
Gnr. 109
Bnr. 21
Snr. 0
Knr. 4616

Eierform

Selveier

Kort om eiendommen

Velkommen til en sjarmerende sommerhytte med utsikt mot fjord, fjell og grønne bakker. Hytten holder enkel standard, men er fullt brukende og hvor nye, gode minner kan skapes. I tillegg til en stor tomt på ca. 3,6 mål følger det også med en låve på ca. 32 kvm som ble bygget opp på nytt på 90-tallet. Da ble også hytten tilbygget (soverom, bad og toalett), skiftet kledning og vinduer, byttet til stålplater på tak og sikringsskap med automatsikringer. Det er noen minutter kjøring til Våge, hvor en har fergeleiet, butikker, Tysnesfest, ferge til Os / Bergen og sin sjarmerende havn. Kort vei til busstopp, gode tur- og fiskemuligheter og rundt 2,5 km til butikk. Det er mulig å leie båtplass eller kjøpe grunn til nøst i bukten nedenfor forutsatt at det er ledige plasser.

Innhold

Areal og fordeling pr etasje 1.etg: 60 kvm BRA / 60 kvm P-rom 2.etg: 14 kvm BRA / 14 kvm P-rom Hytten går over to plan pluss grov kjeller og følgende rom er inkludert i P-rom: 1.etg: Entre, bad/ vaskerom, wc, stue, kjøkken og 2 soverom. 2.etg: Soverom og gang I tillegg medfølger det en låve på 32 kvm.

Byggeår

1869

Modernisering og påkostninger

Hytten ble oppgradert og tilbygget på 90-tallet.

Tomtetype

Eiet

Tomteareal

3634.4m²

Byggemåte

Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann Jarleif Amundsen: Grunn og fundamenter: Bygget er fundamentert på stedlige masser. Grunnmur i naturstein. Yttervegger: Yttervegger i trekonstruksjoner med utvendig malt enkelfalset kledning. Takkonstruksjoner: Yttertak med sperr og metallplater. Låve: Grunn og fundamenter: Grunnmur i naturstein og betong Yttervegger: Låve oppført som råbygg med bindingsverk med asfaltplater og enkelfalset kledning. Takkonstruksjoner:Yttertak med sperr og sutaksplater, tekket med stålplater. Etasjeskille i trebjelkelag. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Drenering: Boligen er oppført på et tidspunkt hvor det ikke var tradisjon for å etablere fuktsikring under kjellergulv og fundamenter på samme måte som i dag. Det vil derfor være påregnelig at konstruksjoner mot grunn har forhøyede fuktverdier. Drenering bør utbedres. Grunn/fundament: Det er dårlig lufting og høye fuktverdier i kjellerrom. Drenering er svekket. Det bør iverksettes tiltak for å minske fuktpress i kjeller/ bjelkelag. Krypkjeller: Høy fuktighet gjør at kjeller er lite brukervennlig. Det bør iverksttes tiltak for å få ned fuktpress på konstruksjoner. Rom under terreng: Høye fuktverdier i kjellerrom. Det er stedvis synlig fukt på gulvet, samt rennemerker på innvendig grunnmur. Drenering bør utbedres og kjellerrom bør ventileres for at ikke fuktpåkjenning skal føre til ytterligere belastning på trekonstruksjoner. Balkong/terrasse: Terrasse har behov for vedlikehold. Vinduer/dører: Utvendig malingsslitte vinduer og terrassedør. Vinduer og terrassedør bør males. Yttervegger: Bygget slik man gjorde det før i tiden. Lite lufting, ikke musetetting, stedvis avsluttet nermt bakken. Overflatebehandling anbefales Renner og avløp: Renner og nedløp bør rengjøres. Takkonstruksjon: Eldre konstruksjon med påvist noe råte og mit. Ved vedlikeholdsmessig omlegging av yttertak bør det etableres utvendig lufting da skråtak er isolert. Noe lokale utbedringer på loddbord. Taktekking og beslag: Ca 27 år gamle plater med noe ufagmessig utførelse. Ved bytting av takplater bør også beslag byttes. Etasjeskille: Her påvises store retningsavvik. Det er ikke kjent om det er bygget slik eller om dette har oppstått som en følge av dårlig fundamentering eller sig i konstruksjonen. For å avdekke årsak til påviste svekkelser må det foretas ytterligere undersøkelser av bærekonstruksjoner. Dette krever inngrep som faller utenfor denne rapportens mandat. Ildsted: Skjev pipe. Utvendig malingslitt. Teglpipe bygget mot trevegg i kjøkken. Feierapport / kontroll av pipe anbefales. Trapp: Bratt eldre trapp uten rekkverk/ hådrekke. Håndrekke bør monteres på trapp. Vannledninger: Ufagmessig utførelse på røropplegg. Dette viser seg eksempelvis på mangelfull innfesting/ klamring og manglende frostsikring. Det anbefales at vannanlegg tappes ned før vintersesong da rør ikke er frostsikret i kjeller. Varmtvannsbereder: Varmtvannsbereder er ca 27 år gammel og er preget av å være plassert i fuktig rom. En bereder som ikke er i jevnlig bruk vil ofte få redusert levetid. Varmtvannsbereder er ikke funksjonstestet. Det er påregnelig at varmtvannsbereder må byttes da denne ikke har vært hyppig benyttet i senere tid. Den har også oppnådd en høy alder. Våtrom: Tg2 grunnet alder og lite fall med stedvis motfall. Badet kan settes på vedlikeholdsplan grunnet alder. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet. Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales. Tilluft i form av flat terskel eller kutting av dør anbefales. Det anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Ingen bygningsdeler har fått tilstandsgrad 3. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

Adgang til utleie

Boligen kan i sin helhet leies ut til fritidsformål.

Oppvarming

Elektrisk oppvarmet med ovner og ildsted i stue. Det opplyses for ordens skyld at det ikke er varmekilder i alle rom.

Energimerke

Energimerking er utført av selger og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

Diverse

Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, eiendomsskatt, renovasjonsgebyr, byggforsikring og innboforsikring, brøyting av felles privat vei etc. Hvitevarer på kjøkken medfølger. Komfyren har en jordingsfeil og skal ikke brukes. Vaskemaskin medfølger også. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene.

Radonmåling

Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Offentlige forhold

Tinglyste heftelser og rettigheter

Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4616/109/21: 24.09.2013 - Dokumentnr: 808900 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4616 Gnr:109 Bnr:4 01.01.2020 - Dokumentnr: 1475111 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1223 Gnr:109 Bnr:21

Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

Kommunen finner ingen dokumentasjon på når hytten er bygget. I følge selger er hytten antatt bygget ca. år 1869. Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller bygningstegninger for huset på eiendommen. Det kan derfor ikke dokumenteres at den er godkjent. Hytten ble tilbygget på 90-tallet. Megler kan ikke finne dokumentasjon på at tiltaket er søkt og godkjent av kommunen. Kjøper overtar risiko og ansvar for dette. Det gjøres oppmerksom på at det ikke utstedes ferdigattest for ikke-avsluttede byggesaker/byggemeldinger som er fra før 1. januar 1998.

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen er ikke regulert men eiendommen er i henhold til kommuneplanen avsatt til LNFR (Landbruks-, natur-, frilufts og reindriftsområde). I LNFR-områder er det restriktiv praksis med henhold til bygging/endring/utskilling av eiendommer.

Vei, vann og avløp

Hytten har snurredass med 4 kammer. Vann fra bekk og avløp til terreng. Vei: Offentlig vei nedenfor hytten. Det er ikke etablert vei helt opp til hytten.

Konsesjon

Ved overdragelse av fritidsbolig med tomt på over 2 mål kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet for overdragelsen (grønt skjema). Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand. Det er kjøper som bærer ansvar og risko for at søknad om egenerklæring blir godkjent av kommunen.

Område

Beliggenhet

Med beliggenhet både maritimt og landlig, ligger alt til rette for herlig idyll i skog, mark og lune viker. Gode muligheter for friluftsliv og fiske! Ca. 280 meter fra boligen ligger nærmeste sjø som byr på både bade- og fiskemuligheter. Her nytes også båtlivet med mulighet for båtutleie. Hytten holder enkel standard og passer utmerket for de som ønsker enkle kår, vekk fra stresset i hverdagen, og ligger nærme nok byen til at en enkelt kan benytte den for dagsturer. Sentral beliggenhet, kun 10 minutter fra Våge og fergeleiet, men likevel fritt plassert i terrenget og privat tilbaketrukket. Det er meget flott turterreng med oppmerkete stier i nærområdet. Tomten er opparbeidet med en stor og åpen mark med flere bærbusker, både stikkelsbær, bjørnebær og bringebær samt noen eldre frukttrær. Nærmeste dagligvarebutikk er Bunnpris Lundegrend, ca. 4 minutters kjøring fra hytten. I tillegg finner en Coop Extra Tysnes med post i butikk kun 9 minutter unna med bil. Her er også Vinmonopolet, blomster/interiør butikk og byggevareforhandler like ved. For de som ønsker flere aktiviteter er Tysnes Hallen et godt alternativ for både store og små med bowling og klatrevegg. Ellers er også sandvolleyball, spill i ballbinge og treningssenter en kort biltur unna. Videre er båtkaiene Våge og Malkenes kun 10 minutter unna.

Adkomst

Ta ferge fra Halhjem til Våge. Rutetider: https://www.fjord1.no/Ruteoversikt/Vestland/Halhjem-Vaage Ta andre avkjørselen i rundkjøringen like etter fergen og følg Hegglandsvegen videre inn på Humlevikvegen. Hytten ligger på høyre side av vegen etter ca. 8 km og 10 minutters kjøring fra fergeleiet. Avgang/ankomst ferge på visningsdagen: Tur - fra Halhjem til Våge: avgang kl 10:50 og 12:15 / ankomst 11:25 og 12:50. Retur - fra Våge til Halhjem: avgang kl 13:00 og 14:30 / ankomst 13:35 og 15:05

Parkering

Parkering på tomt.

Økonomi

Prisantydning

kr 1 200 000,-

Omkostninger

1 000 000,- (Kjøpesum) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 25 000,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum:1 000 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 36 070,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 1 036 070,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Totalpris inkl omk

kr 1 006 070,-

Formuesverdi primær

kr 16 492,- pr. 2020

Info formuesverdi

Formuesverdien gjelder for fritidsbolig. For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Kommunale avgifter

kr 3 688,- pr. år

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer renovasjon og eiendomsskatt. Det er kommunen som tømmer avfallet og renovasjonsgebyret for fritidsboliger er kr 1 107 og eiendomsskatt for denne fritidsboligen er kr. 2 581. Eiendommen får vann fra bekk og avløp til terreng og betaler derfor ikke gebyrer for dette.

Øvrige kjøpsforhold

Betalingsvilkår

Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

Overtagelse

Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

Budgivning

Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

Avhendingsloven

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift/rundskriv, og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Meglerforetaket har plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, avklaring pep, kontroll av reelle rettighetshavere og å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art). Kundetiltak skjer løpende av alle parter i handelen. Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil meglerforetaket ikke kunne etablere kundeforholdet, bistå med handelen eller foreta oppgjør. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til: fast provisjon kr 49 000,- Markedsføring: kr 11 900,- Tilrettelegging: kr 12 900,- Oppgjør: kr 5 000,- Øvrige kostnader: kr 9 950,- Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Ingen salg, ingen kostnad.

Oppdragsnummer

04006322

Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
No items found.
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kart

Humlevikvegen 213
LUNDEGREND

Humlevikvegen 213

Sjarmerende sommerhytte med sentral beliggenhet, ca. 10 min fra Våge. Stor tomt og låve på ca. 32 kvm.

Link til kart
60.049403
5.63189

Meld interesse

Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF