04006222
SOLGT
kr 2 350 000,-
292
m2
26
m2
BERGEN

St. Sunnivas vei 92

Flott leilighet m/sentral beliggenhet like ved Høyskolen. Fasade renovert i vinter 21/22. Lave fellesutgifter!

Prisantydning
kr 2 350 000,-
Totalpris
kr 2 317 570,-
P-rom
26
m2
BRA
26
m2
Tomtareal
292
m2
SOVEROM
1
BOLIGtype
Eierseksjon
eiertype
Eierseksjon
etasje
3
felleskostnader
kr 375,- pr. mnd.
fellesgjeld
Byggeår
1936
No items found.
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

St. Sunnivas vei 92, 5052 BERGEN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 162
Bnr. 891
Snr. 4
Knr. 4601

Eierform

Eierseksjon

Kort om eiendommen

Velkommen til St. Sunnivas vei 92! Sjarmerende toppleilighet like ved bybanen, Høyskolen på Vestlandet og Haukeland Universitetssykehus. Leiligheten har en oppmålt gulvflate på ca. 39 kvm. God planløsning med åpen stue- og kjøkkenløsning. Hele fasaden renovert i vinter 21/22 m/ ny isolasjon, kledning og maling. Kort om boligen:

 • Lave felleskostnader.
 • Romslig bod i kjelleren.
 • Gulvflate på ca. 39 kvm.
 • Alle hvitevarer medfølger handelen.
 • Leiligheten er ypperlig for førstegangskjøperen/studenten.
 • Kort vei til dagligvarebutikk, treningssenter og sushibarer. Leiligheten ligger like ved Brann stadion- et sentrumsnært og fint område. For den aktive er det flotte turterreng i nærheten av leiligheten, blant annet byfjellene, Tveitevannet samt Nymarksbanene.

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje Loftsetasje: 27 kvm BRA / 27 kvm P-rom Leiligheten går over 1 plan og følgende rom er inkludert i P-rom: Loftsetajse: Gang/stue/kjøkken, bad og soverom. Leiligheten disponerer 1 bod i underetasje, opplyst til å være ca 5,0 m2.

  Byggeår

  1936

  Beskrivelse av tomt

  Festet tomt for sameiet på ca. 291 kvm,

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  291.8m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anticimex. Grunnmur av betong med sparestein. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger av betong/trekonstruksjoner. Utvendige fasader av murpuss og liggende trekledning. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Valmtak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Yttertak er utvendig tekket med skiferstein. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Bad: - Våtrommet har kun naturlig ventilasjon. Naturlig ventilasjon gir som regel mindre effektiv luftutskifting enn mekanisk ventilasjon, noe som kan medføre økt fuktpåkjenning i våtrommet. - Sluket er isolert inne i dusjsonen. Vannsøl eller lekkasjevann som skulle forekomme utenfor denne sonen har ingen/redusert mulighet til å nå sluket. - Riss/sprekker i flisfuger observert i dusjsonen (ukjent om det er kun i malte overflater). Kan være en indikasjon på utettheter i våtrommets tettesjikt. Det er hull etter tidligere innfestinger i dusjsonen. Det er ukjent om løsningen er fullgod med tanke på fuktsikkerhet. - Det er observert skader i himlingens overflatemateriale. Eksakt årsak er ukjent. Forholdet er av estetisk karakter. - Det er ikke observert synlige skader på memebran, men membran er vurdert til å ha en alder som tilsier at restlevetiden er usikker. Tilstand/tettefunksjon er ukjent. - Klemring i sluk er feilmontert (ikke benyttet skruer) og sluket har derfor økt risiko for lekkasje/utettheter. Ytterligere undersøkelser anbefales. - Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking grunnet våtsonens plassering (mot kjøkkeninnredning). Basert på våtrommets slitasjegrad og registrete avvik er TG2 valgt for å belyse at konstruksjonen har fuktrisiko selv om tilstanden inne i konstruksjonen er ukjent. - Det registreres motfall rundt sluket som gjør at vannansamlinger blir liggende på gulvet. Det ble målt på tilfeldig sted og målingen viste et motfall på 4 mm. Det er stedvis motfall på gulvflater utenfor dusjsonen. Nivåforskjell fra døråpning på topp overflate gulv og til hovedsluk (målt på tilfeldig sted) viste et motfall på 5 mm. Ved en eventuell lekkasje vil vann kunne renne ut i tilliggende arealer til våtrommet og forårsake fuktskader. - Det er registrert oppkant ved dør, men det kan ikke verifiseres at membransjiktet følger oppkanten. Kjøkken: - Vegg- og himlingsflater er stedvis slitt/aldringspreget. Forholdet er av estetisk karakter. - Det registreres stedvise gliper og svelleskader i gulvets overflatemateriale (ved kjøleskap). Eksakt årsak er ukjent. Ytterligere undersøkelser anbefales. - Tegn til svelleskader på benkeplate ved kjøkkenarmatur. Loft- innredet loftsetasje: - Lite ventilasjon i etasjen. Det er ukjent om ventilasjon/tilluft er tilstrekkelig. Ventilering ved åpning av vinduer må påregnes. - Vegg- og himlingsflater er stedvis slitt/aldringspreget. Forholdet er av estetisk karakter. - Det registreres stedvise gliper og skader i gulvets overflatemateriale og det er stedvis knirk i gulvet. Eksakte årsaker er ukjent. Deler av loftet er bruksendret, og har ikke lenger den opprinnelige råloftfunksjonen. Konstruksjonen er lukket, og det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført. Erfaringsmessig betraktes slike konstruksjoner som fuktrisikokonstruksjoner. TG2 er valgt for å belyse risiko, selv om det ikke ble observert skader eller symptomer på skader. Ildsteder/skorsteiner innvendig: - Sotluke har ingen underliggende ubrennbar plate. Ytterligere undersøkelser anbefales. Tekniske anlegg, VVS anlegg: - Varmtvannsbereder er vurdert til å ha en alder som tilsier at restlevetiden er usikker. TG2 er valgt på grunn av alder. - Vannrør av kobber som er fra boligens opprinnelige byggeår er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsakelig vurdert ut ifra alder. Restlevetiden er usikker. - Avløpsrør av støpejern er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsakelig vurdert ut ifra alder. Restlevetiden er usikker. Elektrisk anlegg: - Kursoversikt samsvarer ikke med antall sikringer. Varmtvannsbereder har ikke fast tilkobling, men er koblet med stikkontakt (konsekvens er fare for varmgang). Det er kun fremlagt samsvarserklæring på deler av utførte arbeider på det elektriske anlegget. Med bakgrunn i TG2 bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Dører og vinduer: - Takvinduer av tre bærer preg av moderat slitasje/elde. Det er ikke observert synlige skader av større betydning, men basert på tilstanden er restlevetiden usikker. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Ingen bygningdeler har fått tilstandsgrad 3. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Seksjonseier kan som hovedregel fritt leie ut sin egen seksjon. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret kan kun nekte godkjenning dersom det foreligger en saklig grunn. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

  Oppvarming

  Elektrisk oppvarming. Ventilasjon med naturlig tilluft kombinert med stedvis mekanisk avtrekk. Det opplyses for ordens skyld at det ikke er varmekilder i alle rom.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Det er tillatt med dyrehold ifølge styreleder. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, kabel-TV og bredbånd, kommunale avgifter, felleskostnader, byggforsikring og innboforsikring, brøyting av felles privat vei etc.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. I vedtektene kan det fastsettes en mer omfattende panterett for krav mot seksjonseierne enn legalpanteretten. Slik beslutning krever at de seksjonseierne det gjelder, har sluttet seg til. Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Dato: 24.12.1935 Dokumentnr: 900953 Gjelder bestemmelse om festekontrakt - vilkår Gjelder feste ÅRLIG AVGIFT NOK 117 MED FLERE BESTEMMELSER PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Nye vilkår - feste Årlig festeavgift: 2752 Uoppsigelig Bestemmelser om regulering av leien Pant for forfalt festeavgift Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere Dato: 12.11.1935 Dokumentnr: 910629 Gjelder erklæring/avtale Refusjonsplikt til kommunen Gjelder denne registerenheten med flere Dato:24.12.1935 Dokumentnr: 910630 Gjelder bestemmelse om bebyggelse og diverse rettigheter og plikter iflg. festekontrakt. Overført fra: Knr:4601 Gnr:162 Bnr:891 Gjelder denne registerenheten med flere

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Det foreligger ferdigattest fra Bergen kommune for "En 2-etasjes trebygning" dater 24.06.1936. Det foreligger ferdigattest fra Bergen kommune for "Bruksendring -blokk/bygård - innredning av loftsleilighet" datert 17.08.2006.

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er i henhold til Kommuneplanens arealdel avsatt til "Byfortettingssone". Reguleringsplaner på grunnen: PlanID: 20000, Plannavn: Årstad. Bergensdalens midtre del, Ikrafttrådt: 03.07.1993. Hensynssoner Angitt hensyn- Kulturmiljø i kommuneplanen: PlanID: 65270000, Hensynssonetype: KpAngittHensynSone, Beskrivelse: Danmarksplass- Kronstad Hensynssoner Faresone i kommuneplanen: PlanID: 65270000, Hensynssonetype: KpFareSone, Beskrivelse: Luftkvalitet- rød sone, Dekningsgrad: 100%. Planer i nærheten av eiendommen: PlanID: 70460000, Plannavn: Årstad, Gnr 162, Bnr 978 MFL., Nymark. Videreutvikling av Nymarks idrettsanlegg. Her var planen å tilrettelegge for bygging av storhall for håndball, fotballhall og generell videreutvikling av området til idrettsformål, samt utvikle området som landingsplass for luftsport. Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen: Eiendom: Idrettsveien 29. Gnr 162/Bnr 841, Bygningstype: Garasjeuthus anneks til bolig. Status: Igangsettingstillatelse, Dato: 01.06.2015.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger og vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

  Sameie

  Sameie

  Sameiet St. Sunnivas vei 92

  Om sameie

  St. Sunnivas vei 92 er et eierseksjonssameie med 4 boligseksjoner på eiendommen Gnr 162, Bnr 891, i Bergen kommune.

  Org.nr.

  926284312

  Forretningsfører

  Sameiet St. Sunnivas vei 92

  Forkjøpsrett

  Det praktiseres ikke forkjøpsrett i sameiet.

  Styregodkjennelse

  Det praktiseres ikke styregodkjennelse i sameiet.

  Borettslagets forsikringsselskap

  Unik

  Område

  Beliggenhet

  Leiligheten har en svært sentral beliggenhet på Kronstad i et attraktivt boligområde, både for studenter, nyetablerte og par. Leiligheten ligger like ved Brann stadion- et sentrumsnært og fint område. Her er det nærhet til buss- og bybaneholdeplasser samt gangavstand til store arbeidsplasser som Haukeland Sykehus, Haraldsplass, Odontologen og Høgskulen på Vestlandet. En kort kjøretur unna befinner en seg på Sletten shoppingsenter og Rema 1000 Wergeland. Ønsker en flere servicetilbud er det kort vei til Bergen sentrum. Ellers er dagligvarebutikken Bunnpris 8 minutter unna til fots. For den aktive er det flotte turterreng i nærheten av leiligheten, blant annet byfjellene, Tveitevannet samt Nymarksbanene for ballspill. For innendørs aktivitet er Haukelandshallen og treningssentre som Sammen og SATS like ved.

  Parkering

  Parkering i gate etter gjeldende bestemmelser. Sone parkering.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 2 350 000,-

  Omkostninger

  2 350 000,- (Kjøpesum) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 58 750,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: ,-)) 7 650,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 67 570,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 2 417 570,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 2 317 570,-

  Formuesverdi primær

  kr 415 687,- pr. 2020

  Formuesverdi sekundær

  kr 1 496 472,- pr. 2020

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Kommunale avgifter

  kr 4 570,- pr. år

  Info kommunale avgifter

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

  Felleskostnader

  kr 375,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Det er ingen faste felleskostnader i sameiet, men det er blitt diskutert om et fast månedlig beløp for eventuelle uforutsette utgifter. Eneste felles regning er årlig byggforsikring, som er på kr. 27 000. Beboer av denne enhet betaler sin sameiebrøk av denne summen som tilsvarer ca. 4 500 kr i året (375 pr.mnd) Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av sameiet kan medføre økning i fellesgjeld/felleskostnadene. Styreleder opplyser at det foreligger vedlikeholdsplan i forbindelse med en lekkasje i et soil- rør i kjelleren. Kostnadene vedrørende disse vedlikeholds planene skal fordeles etter sameierbrøk.

  Regnskap

  Sameiet består kun av 4 enheter og er ikke videre organisert. Det foreligger ikke årsregnskap, vedtekter, husordensregler eller lignende. Megler kan derfor ikke gi ytterligere informasjon om dette.

  Eiendomsskatt

  kr 1 158,- pr. 2022

  Info eiendomsskatt

  Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet. Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift/rundskriv, og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Meglerforetaket har plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, avklaring pep, kontroll av reelle rettighetshavere og å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art). Kundetiltak skjer løpende av alle parter i handelen. Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil meglerforetaket ikke kunne etablere kundeforholdet, bistå med handelen eller foreta oppgjør. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: Fastpris kr 30 000,- Markedsføring: kr 15 900,- Tilrettelegging: kr 12 900,- Oppgjør: kr 5 900,- Visning: kr 2 000,- Øvrige kostnader: kr 8 300,- Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Intet salg, ingen kostnad.

  Oppdragsnummer

  04006222

  No items found.
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  St. Sunnivas vei 92
  BERGEN

  St. Sunnivas vei 92

  Flott leilighet m/sentral beliggenhet like ved Høyskolen. Fasade renovert i vinter 21/22. Lave fellesutgifter!

  Link til kart
  60.367783
  5.35931

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  No items found.