04006022
SOLGT
kr 850 000,-
69
m2
17
m2
BERGEN

Lille Øvregaten 28

Arealeffektiv leilighet med attraktiv og usjenert beliggenhet. Kort gangavstand til sentrum. Bygg pusset opp i 2005.

Prisantydning
kr 850 000,-
Totalpris
kr 1 518 276,-
P-rom
17
m2
BRA
17
m2
Tomtareal
69
m2
SOVEROM
0
BOLIGtype
Andelsleilighet
eiertype
Andel
etasje
1
felleskostnader
kr 6 471,- pr. mnd.
fellesgjeld
kr 660 466,-
Byggeår
1900
No items found.
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Lille Øvregaten 28, 5018 BERGEN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 166
Bnr. 338
Snr. 0
Knr. 4601

Eierform

Andel

Kort om eiendommen

Velkommen til Lille Øvregaten 28! Lys og meget arealeffektiv leilighet med attraktiv beliggenhet. Lille Øvregate var opprinnelig en del av Øvregaten, som er en av de eldste gatene i Bergen. Den flotte murgården fra starten av 1900 har en rolig og tilbaketrukket beliggenhet i en brosteinsbelagt gate - midt mellom Fløibanestasjonen og Domkirken. Kort om boligen:

 • Åpen stue- og kjøkkenløsning
 • Suveren beliggenhet i Bergen Sentrum/Fjellsiden
 • Kort vei til "alt"
 • Borettslag opprettet i 2005
 • Bygg pusset opp i 2005
 • Perfekt for studenter!
 • Ekstern bod med god plass
 • Opplegg for vaskemaskin på bad Leiligheten ligger fint til i byggets 1. etasje. Leiligheten godt vedlikeholdt og fremstår med normal standard på overflater og interiør. Velkommen til visning

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje Sokkeletasje: 17 kvm BRA / 17 kvm P-rom Leiligheten går over 1 plan og følgende rom er inkludert i P-rom: Sokkeletasje: Stue/kjøkken, soverom/gang og bad.

  Byggeår

  1900

  Beskrivelse av tomt

  Felles eiet tomt, for det meste bebygget. Tomten er felles for borettslaget.

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  69m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anticimex: Grunnmur av naturstein. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med liggende trekledning. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Valmtak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Leiligheten har entrédør med brannklasse B30 og lydklasse db35. Vinduer med karmer av tre, og to-lags glass. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: BAD Avtrekkseffekten ble testet ved hjelp av et papir, og effekten vurderes til å ikke være tilstrekkelig. Forholdet kan føre til økt fuktpåkjenning i våtrommet. Tiltak må påregnes. Det er antydning til fuktmerker i himlingen, noe som tyder på at ventilasjonen ikke er tilstrekkelig. Det registreres bomlyd i flere gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Fliser med bom kan løsne. Årsaken er ukjent. Stedvise sprekker/riss i flisfuger. Årsak er ukjent. Elastiske fuger har stedvis manglende vedheft. Årsak er ukjent. Fornying av fuger må påregnes. Eksakt alder på membran er ikke kjent. Membran er likevel vurdert til å ha en alder som tilsier at restlevetiden er usikker. Tilstand/tettefunksjon er ukjent. Overgang mellom sluk og membran er uoversiktlig. Det kan derfor ikke verifiseres at utførelsen er korrekt, eller at lekkasjesikkerheten er ivaretatt. Ytterligere undersøkelser anbefales. Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking grunnet våtsonens plassering. Basert på våtrommets slitasjegrad og registrete avvik er TG2 valgt for å belyse at konstruksjonen har fuktrisiko selv om tilstanden inne i konstruksjonen er kjent. Lokalfall i dusjsonen er mindre enn hva som ideelt anbefales. Det ble målt på tilfeldig sted og målingen viste en høyde- forskjell på 4 mm. Fallet er mindre enn 1:50 i en avstand på 80 cm. Nivåforskjell fra døråpning på topp overflate gulv og til hovedsluk er på tilfeldig sted målt til ca. 5 millimeter, og vurderes som ikke tilstrekkelig med tanke på lekkasjesikkerhet. KJØKKEN Gulvets overflatemateiale er sterkt slitt/aldringspreget. Gulvets overflatemateriale har tegn til svelleskader i skjøter. Ukjent eksakt årsak. Kjøkkeninnredningen bærer preg av alder/slitasje. Tegn til svelleskader på benkeplate ved kjøkkenarmatur. Det registreres redusert avrenningshastighet i avløp til servant. Eksakt årsak er ukjent. OVERFLATER/KONSTRUKSJONER Gulvets overflatemateiale er sterkt slitt/aldringspreget. Underetasjen har vegger under bakkenivå som er utlektet fra grunnmuren. Hulltaking er ikke utført (aksept ble ikke gitt på grunn av at huseier var ikke tilgjengelig på befaringstidspunktet). Erfaringsmessig har denne konstruksjonen fuktrisiko selv om synlige skader ikke er observert. For å danne seg et bilde av tilstanden inne i konstruksjonen, bør det gjøres ytterligere undersøkelser. Det er registrert skjevheter i stue, hvor forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til 39 mm. Til informasjon er målingene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng TEKNISKE ANLEGG, VVS Varmtvannsbereder er plassert i rom uten sluk/overløp eller annen sikring mot fuktskader (f.eks automatisk vannstopper). Konsekvens kan være at det oppstår fuktskader hvis lekkasje fra varmtvannsbereder skulle oppstå. Vannrør av kobber er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsakelig vurdert ut ifra alder. Restlevetiden er usikker. Trykkstøt i vannrør registreres på badet i boligen. På sikt kan gjentatte trykkstøt av en viss intensitet gi nedsatt levetid for rør og rørdeler. Skjulte avløpsrør er av ukjent type og tilstanden er ikke kjent. Bygningsdelen er ikke tilgjengelig for undersøkelser. Ukjent alder tilsier at bygningsdelens forventede gjenværende levetid også er ukjent. Ytterligere undersøkelser anbefales. ELEKTRISK ANLEGG: Kursoversikt samsvarer ikke med antall sikringer. Det observeres enkelte kabler som ikke er tilstrekkelig festet. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på det elektriske anlegget. Ingen kvaliteter i boligen har fått tilstandsgrad 3. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Med godkjennelse fra styret kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre for opptil tre år dersom andelseieren selv, eller personer nevnt i brl § 5-6 første ledd nr. 3, har hatt bosted i minst ett av de to siste årene. Godkjenning kan kun nektes dersom det foreligger saklig grunn eller dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.

  Oppvarming

  Elektrisk oppvarming. Ventilasjon med naturlig tilluft kombinert med stedvis mekanisk avtrekk. Det opplyses for ordens skyld at det ikke er varmekilder i alle rom.

  Energimerke

  Energimerking er utført av megler og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, kabel-TV og bredbånd, felleskostnader og innboforsikring etc.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i andelen for opptil 2 x folketrygdens grunnbeløp (2G). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader og andre krav borettslaget kan knytte til andelseieren. På grunnboksbladet til borettslagets eiendom er det tinglyst pant for borettslagets fellesgjeld og andelseiernes borettsinnskudd. Grunnboksbladet er tilgjengelig for gjennomlesning på meglers kontor. Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn én andel. Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andelen. På borettslagets eiendom er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Dato: 04.12.1953. Dagboknr: 8918-1/106. Gjelder bestemmelse om kloakkledning. Dato: 27.08.1966. Dagboknr: 5985-1/106. Gjelder bestemmelse om adkomsrett

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Megler har tilskrevet Bergen kommune og fått opplyst følgende: Det foreligger ingen byggetegninger eller ferdigattest fra byggeår, men det foreligger godkjente byggetegninger og ferdigattest vedrørende ombygging. Ferdigattest for ombygging datert 30.08.2005.

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er i følge reguleringsplanen regulert til "Områder for boliger m/tilhørende anlegg". Reguleringsplan: Bergenhus. Reguleringsplan for Vågsbunnen. Vedtatt: 27.09.1993. Reguleringsplaner under arbeid: Bergen hus. Bybanen fra Sentrum til Åsane, delstrekning 1, Kaigaten-Sandbrogaten. Planer i nærheten av eiendommen: PlanID: 66530000. Plannavn: Bergenhus gnr 166 bnr 571 m.fl Skostredet. Saksnr: 201627389. Planområdet er lokalisert i Skostredet. I planforslaget foreslås det å oppføre seks nybygg langs Østre Skostredet og inne i bakgården i kvartalet. PlanID: 65170000. Plannavn: Bergenhus. gnr 166 bnr 530 mfl. Kong Oscars gate 22 - 24. Saksnr: 201601366. Planforslaget legger forholdene til rette for to nye prosjekter langs Kong Oscars gate; et infillprosjekt med to nybygg i fire og fem etasjer (ca.elleve boenheter) og en innvendig hovedombygging av eksisterende bygg, Kong Oscars gate 22 (ca. 24 boenheter).

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt. Privat vei frem til offentlig vei.

  Borettslag

  Borettslag

  Lille Øvregate 28 Borettslaget

  Org.nr.

  988599344

  Andelsnummer

  1

  Forretningsfører

  Devolds Regnskapskontor AS

  Forkjøpsrett

  Øvrige andelseiere i borettslaget har forkjøpsrett. Forkjøpsretten lyses ut i etterkant av budaksept.

  Sikringsordning

  Borettslaget er ikke tilknyttet sikringsordning.

  Styregodkjennelse

  Ny eier skal godkjennes av styret før overtagelse. Det gjøres oppmerksom på at kjøper selv bærer risikoen for å bli godkjent av styret og at boligen ikke kan ikke tas i bruk før godkjennelse foreligger. Godkjenning kan kun nektes på saklig grunnlag.

  Område

  Beliggenhet

  Her er det få minutters gangavstand til alt av byens fasiliteter, servicetilbud, utdanningsinstitusjoner og pulserende byliv. Her bor du med umiddelbar nærhet til alt du skulle trenge, samtidig som du bor i et område med flotte turmuligheter som Fjellveien og videre opp mot Fløyen. Det er heller ikke bare i fjellene turmulighetene er gode, det å vandre rundt blant nydelig trehusbebyggelse og mer ærverdige bygårder i området er en opplevelse i seg selv - og en "tursti" man aldri blir lei av. Brosteinsbelagte gater, små smau og grønne lunger. For den mat- og drikkeglade har man et rikt utvalg av spisesteder under ett minutts gange fra eiendommen. Bystasjonen og Bergen storsenter ligger bare noen minutters gange fra leiligheten. Her har man et stort utvalg butikker og servicetilbud. Her har man også bussavganger i alle retninger i tillegg til bybanen som tar deg kjapt dit du skulle ønske. For studenten er denne beliggenheten helt ypperlig! Fra leiligheten er det gangavstand til UIBs fakulteter, BI, Universitetsbiblioteket, Universitetsmuseet og studentsenteret. Student på NHH eller HVL? Da kommer du deg dit kjapt med buss eller bybanen.

  Parkering

  Parkering i gate etter gjeldende bestemmelser.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 850 000,-

  Fellesgjeld

  kr 660 466,-

  Omkostninger

  850 000,- (Kjøpesum) 660 466,- (Fellesgjeld) ----------------------------------------------------- Omkostninger: 480,- (Tingl.gebyr pantedokument) 480,- (Tingl.gebyr skjøte) 6 850,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ----------------------------------------------------- 7 810,- (Omkostninger totalt) ----------------------------------------------------- 858 610,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 1 518 276,-

  Formuesverdi primær

  kr 370 848,- pr. 2020

  Formuesverdi sekundær

  kr 1 335 051,- pr. 2020

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Andel fellesformue

  kr 32 160,-

  Info kommunale avgifter

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

  Felleskostnader

  kr 6 471,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Renter og avdrag på fellesgjeld, kommunale avgifter og eiendomsskatt, strøm i fellesareal, honorarer/regnskap/revisjon og vedlikehold. Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av borettslaget kan medføre økning i fellesgjeld/felleskostnadene. Forretningsfører opplyser at det ikke foreligger noen konkrete planer om økning i utgiften. Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av felleskostnadene.

  Lånebetingelser fellesgjeld

  Bank: Handelsbanken Restgjeld: 4 991 734,- Restgjeld per: 15.08.2022 Rentevilkår: 4,10% Avdragsfritt: Nei Term. Per. År: 12 Planlagt nedbetalt: 15.20.2035 Et borettslag er organisert som et selskap. Dette innebærer at dersom noen av andelseierne ikke betaler sine felleskostnader må borettslaget selv ta tapet og fordele det på de øvrige andelseierne. Man kan på denne måten bli tvunget til å betale dersom andre andelseiere ikke betaler sine felleskostnader. Borettslaget har imidlertid legalpant i andelen beregnet oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp), og manglende betal av felleskostnader kan dermed tvangsinndrives av borettslaget.

  Info om fellesgjeld

  Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av borettslaget kan medføre økning i fellesgjeld og fellesutgifter. Forretningsfører opplyser at det ikke foreligger noen konkrete planer om økning i fellesgjeld eller fellesutgifter. Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av fellesutgiften.

  Avdrag fellesgjeld

  3246

  Regnskap

  Bank: Handelsbanken Restgjeld for borettslaget: 5 190 273,- Restgjeld per: 31.12.2021 Rentevilkår: 3,17% Avdragsfritt: Nei Term. Per. År: 12 Planlagt nedbetalt: 15.20.2035 Et borettslag er organisert som et selskap. Dette innebærer at dersom noen av andelseierne ikke betaler sine felleskostnader må borettslaget selv ta tapet og fordele det på de øvrige andelseierne. Man kan på denne måten bli tvunget til å betale dersom andre andelseiere ikke betaler sine felleskostnader. Borettslaget har imidlertid legalpant i andelen beregnet oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp), og manglende betal av felleskostnader kan dermed tvangsinndrives av borettslaget.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift/rundskriv, og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Meglerforetaket har plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, avklaring pep, kontroll av reelle rettighetshavere og å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art). Kundetiltak skjer løpende av alle parter i handelen. Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil meglerforetaket ikke kunne etablere kundeforholdet, bistå med handelen eller foreta oppgjør. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: Fastpris kr 30 000,- Markedsføring: kr 15 900,- Tilrettelegging: kr 12 900,- Oppgjør: kr 5 000,- Visning: kr 2 000,- Øvrige kostnader: kr 13 088,- Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Intet salg, ingen kostnad.

  Oppdragsnummer

  04006022

  No items found.
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Lille Øvregaten 28
  BERGEN

  Lille Øvregaten 28

  Arealeffektiv leilighet med attraktiv og usjenert beliggenhet. Kort gangavstand til sentrum. Bygg pusset opp i 2005.

  Link til kart
  60.394911
  5.330576

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  No items found.