04005922
SOLGT
kr 1 900 000,-
m2
24
m2
BERGEN

Møllendalsbakken 2A

Meget flott leilighet med generøs takhøyde i populært område. Umiddelbar nærhet til Møllestranden. Perfekt for studenter

Prisantydning
kr 1 900 000,-
Totalpris
kr 1 858 610,-
P-rom
24
m2
BRA
24
m2
Tomtareal
m2
SOVEROM
0
BOLIGtype
Andelsleilighet
eiertype
Andel
etasje
2
felleskostnader
kr 2 259,- pr. mnd.
fellesgjeld
Byggeår
1948
No items found.
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Møllendalsbakken 2A, 5009 BERGEN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 163
Bnr. 29
Snr. 3
Knr. 4601

Eierform

Andel

Kort om eiendommen

Velkommen til Møllendalsbakken 2A! Boligen ligger i et svært sentralt og attraktivt område. Perfekt beliggenhet for studenter uavhengig om man skal studere på HIB, UIB, BI eller NHH. Kort om boligen:

 • Ingen fellesgjeld
 • Ingen dokumentavgift
 • Nærhet til studieplasse
 • ByBane-stopp straks ferdigstilt like ved
 • Fantastiske Møllestranden "rett ned-i-gaten"
 • Heis i bygget
 • Rør-i-rør Området har det siste ti-året hatt en fantastisk utvikling, med oppføring av nye boligblokker og Kunst- og designhøyskole. Spesielt er det verdt å nevne den snart ferdigstilte Bybanetraseen som strekker seg fra sentrum, via Haukeland sykehus, til Fyllingsdalen. Nærmeste bybanestopp vil nå bli Fløen og gjør hele Bergen mer tilgjengelig. Velkommen til visning!

  Byggeår

  1948

  Tomtetype

  Eiet

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anticimex. Grunnmur og bærende konstruksjoner i hovedsak av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Bærende konstruksjoner og yttervegger i hovedsak av tegl-/murverk. Utvendige fasader av murpuss. Etasjeskillere av betong. Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Leiligheten har entrédør med brannklasse B30 og lydklasse db35. Vindu med karmer av plast, og to-lags glass. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: BAD: Ventilasjonsspalte dør/terskel er ikke etablert. Fører til redusert avtrekkseffekt når døren er lukket. Sluk er ikke tilgjengelig for rengjøring og isolert i dusjen. Bomlyd i enkelte fliser. Lokalfall i dusjsonen er mindre enn hva som ideelt anbefales. Nivåforskjell fra døråpning på topp overflate gulv og til hovedsluk er på tilfeldig sted målt til ca. 4 millimeter. KJØKKEN: Gulvet har stedvise riper. Resten av kvalitetene på kjøkkenet har fått TG1. Varmtvannsbereder har ikke fast tilkobling, men er koblet med stikkontakt. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på det elektriske anlegget. Ellers er det nevnt at det er lite ventilasjon i etasjen, og at dørbladet på badet kommer i kontakt med karmen som gjør at døren henger når den åpnes og lukkes. Det er også registrert skjevheter i stue, hvor forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til 11 mm. Målingene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Ingen forhold i boligen har fått TG3. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Oppvarming

  Oppvarming med elektriske varmekabler på bad. Øvrig oppvarming med elektrisitet. Ventilasjon med naturlig tilluft kombinert med stedvis mekanisk avtrekk. Det opplyses for ordens skyld at det ikke er varmekilder i alle rom.

  Energimerke

  Energimerking er utført av selger og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Det er tillatt med dyrehold ifølge styreleder/forretningsfører. Dyrehold må søkes om skriftlig til og godkjennes av sameiet/borettslaget. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i andelen for opptil 2 x folketrygdens grunnbeløp (2G). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader og andre krav borettslaget kan knytte til andelseieren. På grunnboksbladet til borettslagets eiendom er det tinglyst pant for borettslagets fellesgjeld og andelseiernes borettsinnskudd. Grunnboksbladet er tilgjengelig for gjennomlesning på meglers kontor. Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn én andel. Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andelen.

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Megler har tilskrevet Bergen kommune og fått opplyst følgende: Det foreligger ferdigattest vedrørende "oppførelse av 4 -etasjes tilbygning" datert 17.09.1955. Det foreligger ferdigattest vedrørende "påbygning av 1 etasje med innredning av kontorer" datet 21.11.1960. Det foreligger ferdigattest vedrørende "bruksendring Industri" datert 27.05.2009. Det kan likevel være utført søknadspliktige arbeider på eiendommen som ikke er omsøkt, og som det ikke er gitt ferdigattest for.

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er i henhold til kommuneplanens arealdel avsatt til "Byfortettingssone". Reguleringsplaner på grunnen: Plan ID: 19410000, Plannavn: Bergenhus. Gnr 163, Bnr 1. 9 MFL. Møllendal øst, Ikrafttrådt: 31.05.2010. Reguleringsplaner på/under grunnen: Plan ID: 64040000 , Plannavn: Bergenhus/Årstad. Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen, delstrekning 1. Nonneseter- Kronstad. Ikrafttrådt: 21.06.2017 Hensynssoner angitt hensyn- kulturmiljø i kommuneplanen PlanID: 65270000, Hensynssonetype KpAngittHensynSone, Beskrivelse: Historiske veifar. Hensynssoner Faresone i kommuneplanen PlanID: 65270000, Hensynssonetype: KpFareSone, Beskrivelse: Luftkvalitet - gul sone, Dekningsgrad: 100% Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen PlanID: 65270000, Hensynssonetype: KpStøySone, Hensynssonenavn: Vei støy - gul sone, Dekningsgrad: 30,6 % Hensynssoner Rød støy i kommuneplanen PlanID: 65270000, Hensynssonetype: KpStøySone, Beskrivelse: Vei støy - Rød sone, Dekningsgrad: 36,0 % Planer i nærheten av eiendommen: PlanID: 70990000, Plannavn: Bergenhus. Gnr 163 Bnr 23, Møllendal øst. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av nybygg for Griegakademiet, samlokalisert med Fakultet for kunst, musikk og design (KMD). Planområdet omfatter eiendommen der ny bygningsmasse skal plasseres, gnr/bnr. 163/23 og tilgrensende tomt i sør, gnr/bnr. 163/14, hvor KMD ligger. Etter innspill fra Bymiljøetaten tar plangrensen også med seg en delstrekning av Møllendalsvegen fra Møllendal allmenning i vest til framtidig snuhammer ved nytt bybanestopp i nord. PlanID: 64970000, Plannavn: Bergenhus. Gnr 163 Bnr 577 MFL., Møllendalsveien 63. Planforslagets intensjon er å legge til rette for inntil 65 boenheter, med parkering delvis under bakken i form av et nytt leilighetsbygg. Cementstøperiet skal omreguleres. Her åpnes det for en kombinasjon av bolig/kontor/forretning. Resterende bygningsmasse rives. Møllendal er et område under transformasjon fra tidligere industriområde til bolig- og serviceområde med hovedvekt på bolig.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger og vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

  Borettslag

  Borettslag

  Møllendalsbakken 2 Brl

  Om borettslag

  Møllendalsbakken 2 BRL er et privat borettslag i Bergen kommune.

  Org.nr.

  896650122

  Andelsnummer

  10

  Forretningsfører

  Bob Bbl

  Forkjøpsrett

  Det praktiseres ikke forkjøpsrett i borettslaget.

  Styregodkjennelse

  Ny eier skal godkjennes av styret før overtagelse. Det gjøres oppmerksom på at kjøper selv bærer risikoen for å bli godkjent av styret og at boligen ikke kan ikke tas i bruk før godkjennelse foreligger. Godkjenning kan kun nektes på saklig grunnlag.

  Borettslagets forsikringsselskap

  IF forsikring

  Polisenummer felles forsikring

  SP3233604.2.1

  Område

  Beliggenhet

  Leiligheten i Møllendalsbakken ligger svært sentralt til i det flotte utviklingsområdet sør for Store Lungegårdsvann. Med alle dagligdagse fasiliteter rett utenfor døren er det tilrettelagt for å finne det perfekte bo konsept i Møllendalsbakken. Like ved er det et godt utvalg av dagligvarebutikker som Joker, Rema 1000 og Bunnpris/ m søndagsåpent. Som beboer i Møllendalsveien vil du elske å rusle rundt Store Lungegårdsvann til Nygårdsparken på fine dager eller samles til lystig lag på Bien Snackbar. Ellers vil sentrums yrende folkeliv bare ligge en spasertur unna på de fine gangveiene langs østsiden av Store Lungegårdsvann. Om du skal nyte god mat, handle i butikker eller sjekke ut utelivet, er alternativene mange og gode. For studenter vil leiligheten ligger i umiddelbar nærhet til ulike studiesteder uavhengig av hvor man skulle studere. Haukeland sykehus, samt det medisinsk-odontologiske fakultet ligger rett opp bakken. Handelshøyskolen BI ligger ti minutter unna. Litt lenger nord, så er du ved det Juridiske Fakultet. Dersom du skal studere på Høgskolen på Kronstad, vil bybanen ta deg fra bybanestoppet "Florida" til skolen på ca. 4 minutter. Ellers er både barnehager og skoler være innen gangavstand. For de tur- og treningsglade er det gode muligheter like utenfor inngangsdøren. De mest populære destinasjonene i nærområdet er Ulriken, Isdalen og Fløien. På solskinnsdagene kan en samle vennegjengen for ballspill ved Svartediket eller ved volleyballbanen som ligger ved bryggekanten på Møllendal. Ellers har en også svømmehallen AdO arena på Lungegårdskaien i kort avstand fra leiligheten. For de som ønsker å trene inne er Trene sammen, det beste tilbudet for studenten som ligger ved Årstad, en kort spasertur unna. Videre har man SATS, Itrain og Family Sports Club for å nevne noen. Alle plassert ved Danmarksplass et lite steinkast unna. Videre er det kjekt å trekke frem at den planlagte Bybanetraseen som strekker seg fra sentrum til Fyllingsdalen vil få stoppested ved Fløen like ved, og på den måten trekker bydelen enda nærmere sentrum, samt byens største arbeidsplass, Haukeland som kun vil være ett stopp unna. Kollektivmulighetene er gode i området, hvor det går hyppige avganger inn til sentrum og til andre bydeler

  Parkering

  Parkering i gate etter gjeldende bestemmelser.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 1 900 000,-

  Omkostninger

  1 900 000,- (Kjøpesum) 0,- (Fellesgjeld) ----------------------------------------------------- Omkostninger: 480,- (Tingl.gebyr pantedokument) 480,- (Tingl.gebyr skjøte) 7 650,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ----------------------------------------------------- 8 610,- (Omkostninger totalt) ----------------------------------------------------- 1 908 610,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 1 858 610,-

  Formuesverdi primær

  kr 492 492,- pr. 2020

  Formuesverdi sekundær

  kr 1 772 970,- pr. 2020

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Andel fellesformue

  kr 6 469,-

  Felleskostnader

  kr 2 259,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Felleskostnader inkluderer kabel-tv, sparing, strøm i fellesarealer, drift- og vedlikeholdskostnader. Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av borettslaget/sameiet kan medføre økning i fellesgjeld/felleskostnadene. Styreleder opplyser at det foreligger/ ikke foreligger noen konkrete planer om økning i utgiften. Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av felleskostnadene.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet. Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift/rundskriv, og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Meglerforetaket har plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, avklaring pep, kontroll av reelle rettighetshavere og å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art). Kundetiltak skjer løpende av alle parter i handelen. Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil meglerforetaket ikke kunne etablere kundeforholdet, bistå med handelen eller foreta oppgjør. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: Fastpris kr 30 000,- Markedsføring: kr 15 900,- Tilrettelegging: kr 12 900,- Oppgjør: kr 5 000,- Visning: kr 2 000,- Øvrige kostnader: kr 16 710,- Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Intet salg, ingen kostnad.

  Oppdragsnummer

  04005922

  No items found.
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Møllendalsbakken 2A
  BERGEN

  Møllendalsbakken 2A

  Meget flott leilighet med generøs takhøyde i populært område. Umiddelbar nærhet til Møllestranden. Perfekt for studenter

  Link til kart
  60.378053
  5.354586

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  No items found.