04005822
SOLGT
kr 6 500 000,-
833
m2
115
m2
BERGEN

Asbjørnsens gate 11

Attraktiv 4-roms på Kronstad | Sentral, men tilbaketrukket beliggenhet nær sentrum | 2 faste parkeringsplasser

Prisantydning
kr 6 500 000,-
Totalpris
kr 6 671 320,-
P-rom
115
m2
BRA
115
m2
Tomtareal
833
m2
SOVEROM
3
BOLIGtype
Eierseksjon
eiertype
Eierseksjon
etasje
2
felleskostnader
kr 3 000,- pr. mnd.
fellesgjeld
Byggeår
1920
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Lisa Blankenburgh Nilsen
Lisa Blankenburgh Nilsen
Eiendomsmeglerfullmektig
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Asbjørnsens gate 11, 5053 BERGEN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 162
Bnr. 1346
Snr. 4
Knr. 4601

Eierform

Eierseksjon

Kort om eiendommen

Meget attraktiv 4-roms leilighet på 115 kvm med sentral, men tilbaketrukket og barnevennlig beliggenhet på Kronstad, like utenfor sentrum. Kort om eiendommen

 • Innbydende leilighet med stor og åpen stue-/kjøkkenløsning
 • Meget god planløsning med sosial sone i ene enden, bad og soverom i andre enden
 • 3 soverom, toalettrom, stort bad/vaskerom (pusset opp av fagfolk i 2016)
 • Gode vindusflater gir en lys og luftig romfølelse (vinder fra 2011, 2014 og 2018)
 • 4 medfølgende boder (2, 3, 7 og 16 kvm)
 • 2 faste parkeringsplasser Området
 • Idyllisk nabolag på Kronstad med flotte grøntområder
 • Lite trafikkert gate (blindvei)
 • Rolig og barnevennlig
 • Få minutters gange til bybanestoppene på Danmarksplass og Florida
 • Kort vei til "alt

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje 2.etg: 115 kvm BRA / 115 kvm P-rom Leiligheten går over et plan og følgende rom er inkludert i P-rom: 2.etg: Gang, bad, stue, kjøkken, toalettrom og 3 soverom Leiligheten disponerer 1 bod i kjeller oppmålt til ca 16 m², 1 bod på loft oppmålt til ca 2m² og 2 boder på loft med skråtak (gulvflater er målt til ca 3 og ca 7 m²).

  Byggeår

  1920

  Modernisering og påkostninger

  - Yttertak byttet i 2020

  Beskrivelse av tomt

  Felles tomt for sameiet opparbeidet med asfaltert vei, asfalt, plenareal, busker, markterrasse og diverse støttemurer. Sameiet leier parkeringsplassen rett over gaten, her disponerer hver seksjon 2 plasser. Felles trappeoppgang med callinganlegg.

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  832.7m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anticimex. Grunn og fundamenter: Grunnmur av betong med sparestein. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger: Bærende konstruksjoner og yttervegger i hovedsak av tegl-/murverk. Utvendige fasader av murpuss. Takkonstruksjoner: Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Gulvsystemer: Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Bad. Sanitærutstyr/innredning: Drenering fra innebygget toalettsisterne er ikke registrert. Vanninstallasjonen er ikke utført slik at eventuelt lekkasjevann raskt blir synliggjort. Overflater vegger: Det registreres åpninger rundt avløpsrøret til servanten og tettesjiktet i veggen. Løsningen er ikke vannsikker mot eventuelle lekkasjer. Overflater gulv: Det registreres bomlyd i flere gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Fliser med bom kan løsne. Årsaken er ukjent. Membran, tettesjikt og overgang til sluk: Det er ikke etablert sprutsikring i våtsone rundt utslagsvask. Området er ikke beskyttet mot vannsøl. Tiltak anbefales. Kjøkken. Overflater gulv: Det registreres stedvise gliper og skader i gulvets overflatemateriale. Det er stedvis knirk i gulvet. Eksakt årsak er ukjent. Observasjonene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Innredning: Fuktskjolder/merker på benkeplate. Forholdet er av estetisk karakter. Toalettrom (inne våtrom). Ventilasjon: Ventilasjonsspalte dør/terskel er ikke etablert. Fører til redusert avtrekkseffekt når døren er lukket. Sanitærutstyr / innredning: Toalett er ikke tilstrekkelig festet. Tiltak må påregnes. Øvrige rom. Ventilasjon (gjelder kun for P-ROM): Ingen luftespalte over/under innerdører, som fører til redusert ventilasjon når dørene lukkes. Overflater gulv: Gulvets overflatemateriale er stedvis slitt/aldringspreget. Forholdet er av estetisk karakter. Det er stedvis knirk i gulvet. Eksakt årsak er ukjent. Observasjonene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Ildsteder / skorsteiner innvendig. Skorsteiner inne i boligen: Det observeres enkelte små riss/sprekker på skorsteinen i stue. Forholdet bør undersøkes nærmere, tiltak må påregnes. Ildsteder inne i boligen: Sprekk i ildfast steinplate, inne i peisovnens forbrenningskammer. Ytterligere undersøkelser av fagkyndig person anbefales. Etasjeskiller. Skjevhetsmåling: Det er registrert skjevheter i stue og på soverom. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til 27 mm i stue, og 20 mm på soverom. Til informasjon: Målingene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Tekniske anlegg, VVS anlegg. Vannrør: Vannrør av kobber er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsakelig vurdert ut ifra alder. Restlevetiden er usikker. Avløpsrør: Avløpsrør av støpejern er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsakelig vurdert ut ifra alder. Restlevetiden er usikker. Elektrisk anlegg. Forenklet vurdering av det elektriske anlegget: Det er kun fremlagt samsvarserklæring på deler av utførte arbeider på det elektriske anlegget. Med bakgrunn i TG2 bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Vinduer. Vinduer på soverom mot sørøst tar i karmen og er vanskelige å lukke/stenge. Tiltak må påregnes. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Ingen bygningsdeler har fått tilstandsgrad 3. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Seksjonseier kan som hovedregel fritt leie ut sin egen seksjon. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret kan kun nekte godkjenning dersom det foreligger en saklig grunn. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

  Oppvarming

  Peisovn i stue. Oppvarming med elektriske varmekabler på bad. Øvrig oppvarming med elektrisitet.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Det er ikke lov med dyrehold men styreleder opplyser at selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan bruker av seksjonen holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen. Det må derfor søkes til styre for dyrehold.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. I vedtektene kan det fastsettes en mer omfattende panterett for krav mot seksjonseierne enn legalpanteretten. Slik beslutning krever at de seksjonseierne det gjelder, har sluttet seg til. Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Dato: 04.02.1997 Dokumentnr: 3421 - Gjelder bestemmelse om seksjonering Formål: Bolig Sameiebrøk: 1/6

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen fra byggeår, men bygningstegninger er stemplet av kommunen og viser at byggesøknad er blitt godkjent. Kjøper overtar risiko og ansvar for dette. Det gjøres oppmerksom på at det ikke utstedes ferdigattest for ikke-avsluttede byggesaker/byggemeldinger som er fra før 1. januar 1998. Det foreligger ferdigattest fra Bergen kommune for "Boligblokk" datert 10.11.82. I 1997 ble eiendommen seksjonert. Seksjonerings tegningene er stemplet hos kommunen men det er ikke sendt inn byggetegninger i forbindelse med seksjoneringen. Det foreligger derfor ikke byggetegninger eller ferdigattest for dette. Det kan derfor ikke dokumenteres at eiendommen er godkjent slik den fremstår i dag. Kjøper overtar risiko og ansvar for dette. Seksjonerings tegningen avviker noe fra dagens innredning. Bad og soverom har "byttet" plass. På seksjonerings tegningen er det tegnet inn en lettvegg på kjøkken slik at leiligheten hadde opprinnelig et ekstra soverom, denne veggen er i dag fjernet slik at kjøkkenet er blitt større.

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er i henhold til kommuneplanens arealdel avsatt til "Byfortettingssone". Reguleringsplaner på grunnen: PlanID: 70000, Plannavn: Årstad/Bergenhus. Midtre Årstad, Ikrafttrådt: 08.07.1938. Hensynssoner Angitt hensyn - kulturmiljø i kommuneplanen PlanID: 65270000, Hensynssonetype: KpAngittHensynSone, Beskrivelse: Danmarksplass-Kronstad. Hensynssoner Faresone i kommuneplanen PlanID: 65270000, Hensynssonetype: KpFareSone, Beskrivelse: Luftkvalitet - rød sone. Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen PlanID: 65270000, Hensynssonetype: KpStøySone, Beskrivelse: Helikopterstøy - Nygårdstangen - gul sone. Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen: Eiendom: Gnr 162/Bnr 215 - asbjørnsens gate 22 har fått igangsettingstillatelse til garasjeuthus anneks til bolig, saksnr: 201009703. Eiendom: Gnr 162/Bnr 295- Ibsens gate 2A, lekepark har fått bygning godkjent for riving/brenning. Rehabilitering av lekeplass, Saksnr: 201730085, 202115823.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger og vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt. Privat vei frem til offentlig vei.

  Sameie

  Sameie

  Sameiet Asbjørnsensgate 11-13

  Om sameie

  Sameiet består av 6 seksjoner, hvorav 6 boligseksjoner og 0 næringsseksjoner av eiendommen gnr 162 og bnr 1346, adresse Asbjørnsens gate 11 og 13 i Bergen kommune.

  Org.nr.

  916340311

  Forretningsfører

  Vestbo Bbl

  Styregodkjennelse

  Ny eier skal godkjennes av styret før overtagelse. Det gjøres oppmerksom på at kjøper selv bærer risikoen for å bli godkjent av styret og at boligen ikke kan ikke tas i bruk før godkjennelse foreligger. Godkjenning kan kun nektes på saklig grunnlag.

  Borettslagets forsikringsselskap

  IF skadeforsikring

  Polisenummer felles forsikring

  SP616005

  Område

  Beliggenhet

  Leiligheten har en meget sentral og attraktiv beliggenhet på Kronstad. Flott nabolag med lite gjennomgangstrafikk, som gjør det meget barnevennlig. Her er det gangavstand til både Bergen sentrum med alt av servicetilbud, Haukeland Sykehus, Haraldsplass, DNB og flere store arbeidsplasser. Kort vei er det også til de fleste av byens utdanningsinstutisjoner som Høyskolen, BI og UIB. Området byr også på lekeplasser og en rekke grøntområder hvor mulighetene er store. Enten om en vil ha rolige joggeturer rundt Store Lungegårdsvannet, eller litt større utfordringer med blant annet byfjellene like ved. Kollektivtilbudet i området er meget bra med kort gangavstand til både buss og bybane. Ellers er det flotte gang /sykkelveier både sørover og til sentrum. Du vil finne flere treningsentre, apotek, restauranter og dagligvarebutikk med post i nærområdet. Innen kort gangavstand er nye Kronstad oppveksttun som består av en skole og en barnehage på samme sted. Her er svømmebasseng og nye uteområder, med gode kvaliteter. Perfekt for småbarns familier!

  Parkering

  Sameiet leier parkeringsplassen rett over gaten, her disponerer hver seksjon 2 plasser, kostnaden til leie dekkes av felleskostnadene. Det er ikke anledning til fremleie. Ellers parkering i gate etter gjeldende bestemmelser.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 6 500 000,-

  Omkostninger

  6 500 000,- (Kjøpesum) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 162 500,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 6 300 000,-)) 7650,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 171 320,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 6 671 320,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 6 671 320,-

  Formuesverdi primær

  kr 1 063 693,- pr. 2020

  Formuesverdi sekundær

  kr 3 829 296,- pr. 2020

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Andel fellesformue

  kr 38 602,-

  Kommunale avgifter

  kr 12 824,- pr. år

  Info kommunale avgifter

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

  Felleskostnader

  kr 3 000,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Felleskostnadene inkluderer felles byggforsikring, generell vedlikehold av felles arealer, strøm på felles arealer, leie av parkering og forretningsførsel. Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av sameiet kan medføre økning i fellesgjeld/felleskostnadene. Styreleder opplyser at det foreligger noen konkrete vedlikeholdsplaner. - Generelt vedlikehold av utvendige fellesområder. - Bytte av entredører. - Oppussing av oppganger. - Nytt låsesystem for hele bygget. - Nye brannalarmer Styrelder opplyser at det ikke skal tas opp felleslån og at felleskostnadene ikke skal øke i forbindelse med dette. Større vedlikehold finansieres primært via ekstraordinære innbetalinger fordelt i henhold til sameierbrøk Sameiet vil også benytte disponible midler, men har til enhver tid hatt en buffer til uforutsette utgifter Kostnadene vedrørende disse vedlikehold planene skal fordeles etter sameierbrøk. Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av felleskostnadene.

  Regnskap

  Regnskapet for 2020 ble oppgjort med et negativt resultat på kr. - 41 210,-. Sameiet har per 31.12.2020 disponible midler på kr. 402 330,-. det negative resultatet skyldes vedlikeholdskostnader. Kopi av budsjett og siste årsregnskap følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Eiendomsskatt

  kr 6 238,- pr. 2022

  Info eiendomsskatt

  Eiendomsskatt faktureres sammen med de kommunale avgiftene. Eiendomsskatt har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift/rundskriv, og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Meglerforetaket har plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, avklaring pep, kontroll av reelle rettighetshavere og å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art). Kundetiltak skjer løpende av alle parter i handelen. Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil meglerforetaket ikke kunne etablere kundeforholdet, bistå med handelen eller foreta oppgjør. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: 1% Markedsføring: kr. 15 900,- Tilrettelegging: kr. 2 900,- Oppgjør: kr. 5 000,- Øvrige kostnader: kr. 18 420,- Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Ingen salg, ingen kostnad.

  Oppdragsnummer

  04005822

  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF
  Lisa Blankenburgh Nilsen
  Eiendomsmeglerfullmektig
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Asbjørnsens gate 11
  BERGEN

  Asbjørnsens gate 11

  Attraktiv 4-roms på Kronstad | Sentral, men tilbaketrukket beliggenhet nær sentrum | 2 faste parkeringsplasser

  Link til kart
  60.378036
  5.340882

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Stian Bruaas
  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF