04005422
SOLGT
kr 4 200 000,-
2336
m2
76
m2
BERGEN

Nordbøveien 9

Lys og meget romslig 3-roms med solrik balkong i attraktivt område. Fast garasjeplass med ladepunkt for el-bil.

Prisantydning
kr 4 200 000,-
Totalpris
kr 4 213 820,-
P-rom
72
m2
BRA
76
m2
Tomtareal
2336
m2
SOVEROM
2
BOLIGtype
Eierseksjon
eiertype
Eierseksjon
etasje
2
felleskostnader
kr 3 454,- pr. mnd.
fellesgjeld
Byggeår
1998
No items found.
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Nordbøveien 9, 5009 BERGEN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 163
Bnr. 304
Snr. 6
Knr. 4601

Eierform

Eierseksjon

Kort om eiendommen

Velkommen til Nordbøveien 9! Boligen ligger i et svært sentralt og attraktivt område. Planløsningen er meget god og gjør at størrelsen på rommene går ikke på bekostning av hverandre. Kort om boligen:

 • Solrik balkong målt til 6 kvm
 • Rolig og veletablert boligområde
 • Garasjeplass med ladepunkt for elbil
 • Stort baderom med opplegg for vaskemaskin
 • Innvendig bod mål til 4 kvm
 • Bod i kjeller målt til 5 kvm Her har en naturopplevelsene på rekke og rad like utenfor ytterdøren for både store og små. Bergens høyeste fjell Ulriken er i gangavstand fra leiligheten, samt turstier til både Fløyfjellet og Rundemannen. Er du av typen som liker deg innendørs, så ligger Trene Sammen 10 minutters gange fra boligen. Husk å melde deg på til visning!

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje 1.etg: 76 kvm BRA / 72 kvm P-rom Leiligheten går over 1 plan og følgende rom er inkludert i P-rom: 1.etg: Entre, 2 soverom, bad, bod, kjøkken og stue I tillegg medfølger 1 stk. ekstern bod på ca. 4 kvm i kjeller, samt en biloppstillingsplass i felles garasje med uttak for lading av elbil.

  Byggeår

  1998

  Beskrivelse av tomt

  Tomten er asfaltert og ligger fint til i et veletablert område med diverse beplantning.

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  2335.5m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anticimex: Grunn og fundamenter: Boligbygg oppført i 1998. Grunnmur av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger: Yttervegger av betong/trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med fasadeplater. Takkonstruksjoner: Valmtak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Gulvsystemer: Etasjeskillere av betong. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Bad: TG 2 er valgt på hele våtrommet på grunn av at bygningsdelen er vurdert til å være i slutten av sin forventede levetid. Det er hull etter tidligere innfestinger i dusjsonen. Det er ukjent om løsningen er fullgod med tanke på fuktsikkerhet. Vindu uheldig plassert i våtsone. Forholdet medfører risiko for fuktskader på vinduet og i veggkonstruksjonen. Det er ikke observert synlige skader, men membran er vurdert til å ha en alder som tilsier at restlevetiden er usikker. Vann og sluk er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. Tilstand/tettefunksjon er ukjent. Overgang mellom sluk og membran er uoversiktlig. Det kan derfor ikke verifiseres at utførelsen er korrekt, eller at lekkasjesikkerheten er ivaretatt. Basert på ovennevnte forhold er restlevetiden på våtrommet usikker. Tiltak må påregnes. Det er foretatt hulltaking og utført fuktmåling med egnet instrument, i tilstøtende rom til våtsone. Målingen gir et øyeblikksbilde av forholdet inne i konstruksjonen. Det ble ikke registrert forhøyede verdier eller andre avvik. Kjøkken: Vannrør av kobber er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsakelig vurdert ut ifra alder. Restlevetiden er usikker. Kjøkkeninnredningen har stedvise skader i overflaten.Tegn til svelleskader etter vannsprut på benkeplate. Forholdet er av estetisk karakter. Øvrige rom: Enkelte innerdører bærer preg av skader/slitasje. Forholdet er av estetisk karakter. Det registreres stedvise gliper og skader i gulvets overflatemateriale. Tekniske anlegg, VVS anlegg: Varmtvannsbereder er vurdert til å ha en alder som tilsier at restlevetiden er usikker. TG2 er valgt på grunn av alder. Vannrør av kobber er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsakelig vurdert ut ifra alder. Restlevetiden er usikker. Elektriske anlegg: Med bakgrunn i at det er mer enn fem år siden det har vært utført el-tilsyn av boligen er det gjennomført en forenklet vurdering av det elektriske anlegget, uten at det er registrert avvik. Det legges vekt på at undersøkelsene ikke er utført av en elfagkyndig kontrollør/eltakstmann. På et generellt grunnlag anbefales det alltid å gjennomføre en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elfagkyndig kontrollør/eltakstmann. TG2: Varmtvannsbereder har ikke fast tilkobling, men er koblet med stikkontakt (konsekvens er fare for varmgang). Balkonger, terrasser, veranda etc.: Rekkverkshøyden er under 1,0 meter. Avvik fra gjeldende forskrift. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Ingen. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Seksjonseier kan som hovedregel fritt leie ut sin egen seksjon. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret kan kun nekte godkjenning dersom det foreligger en saklig grunn. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

  Oppvarming

  Gulvvarme på bad eller elektrisk oppvarming. Det opplyses for ordens skyld at det ikke er varmekilder i alle rom.

  Energimerke

  Energimerking er utført av selger og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Det er tillatt med dyrehold ifølge styreleder. Dyrehold må søkes om skriftlig til og godkjennes av sameiet/borettslaget. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, kabel-TV og bredbånd, kommunale avgifter, felleskostnader og innboforsikring.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. I vedtektene kan det fastsettes en mer omfattende panterett for krav mot seksjonseierne enn legalpanteretten. Slik beslutning krever at de seksjonseierne det gjelder, har sluttet seg til. Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4601/163/304/6: 24.03.1952 - Dokumentnr: 2414 - Erklæring/avtale Bestemmelse om felles vegg Overført fra: Knr:4601 Gnr:163 Bnr:304 Gjelder denne registerenheten med flere 03.09.1976 - Dokumentnr: 990127 - Elektriske kraftlinjer OVERFØRINGSLINJER OG KABLER I BERGEN Overført fra: Knr:4601 Gnr:163 Bnr:304 Gjelder denne registerenheten med flere

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Det foreligger ferdigattest for "Nybygg bolig" datert 06.07.2000.

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er i følge Bergen kommune regulert til "Område for boliger m/tilhørende anlegg." PlanID: 9120001, Plannavn: Bergenhus Gnr. 163 Bnr. 304, Norbø, Hansamarken, Landås, endret utnyttelse og plassering. Ikrafttrådt: 13.09.1996. Dekningsgrad 100%. Hensynssoner Angitt hensyn- kulturmiljø i kommuneplanen: PlanID: 65270000, Hensynssonetype: KpAngittHensynSone, Beskrivelse: Fjellsiden PlanID: 65270000, Hensynssonetype: KpAngittHensynSone, Beskrivelse: Historisk sentrum

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger og vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

  Sameie

  Sameie

  Sameiet Nordbøveien 9-11

  Om sameie

  Sameiets navn er sameiet Nordbøveien 9-11. Sameiet består av 18 eierseksjoner i eiendommen, gnr. 163, bnr. 304 i Bergen kommune.

  Org.nr.

  923297472

  Forretningsfører

  Bob Bbl

  Forkjøpsrett

  Det praktiseres ikke forkjøpsrett i sameiet.

  Styregodkjennelse

  Det praktiseres ikke styregodkjennelse i sameiet.

  Vedtekter

  Vi oppfordrer alle interessenter til å sette seg godt inn i vedtektene.

  Borettslagets forsikringsselskap

  IF skadeforsikring NUF

  Polisenummer felles forsikring

  SP0003233645

  Område

  Beliggenhet

  Sentral og fin leilighet i et veletablert og tilbaketrukket område med lite trafikk og støy. En svært sentral plassering med tanke på det aller meste av service- og aktivitetstilbud er innen kort rekkevidde. En kort kjøretur unna til Bergen Sentrum er mulighetene store for alt av restauranter, butikker, arbeidsplasser m.m. Som er den nærmeste dagligvarebutikken, er Rema 1000 Haukelandsveien innen kort avstand. Nabolaget har flotte oppvekstsvilkår med kort avstand til både barnehager og skoler, som Karusellen Barnehage, Haukeland barneskole og Gimle ungdomsskole. I nærområdet er det blant annet fotballbaner, idrettslag samt aktivitetsområde med lekeplasser og trampoliner. Leiligheten ligger også sentralt til like ved en rekke studieinstitusjoner og større arbeidsplasser som bla Haraldsplass og Haukeland Universitets Sykehus. Er du glad i fjellet og naturen? Her har en naturopplevelsene på rekke og rad like utenfor ytterdøren for både store og små. Bergens høyeste fjell Ulriken er i gangavstand fra leiligheten, samt turstier til både Fløyfjellet og Rundemannen. Er du av typen som liker deg innendørs, så ligger Trene Sammen 10 minutters gange fra boligen. For øvrig har området også et veldig godt kollektivtilbud med hyppige avganger til Bergen Sentrum og øvrige bydeler.

  Parkering

  Leiligheten disponerer en biloppstillingsplass i felles garasje med uttak for lading av elbil.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 4 200 000,-

  Omkostninger

  4 200 000,- (Kjøpesum) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 105 000,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 4 200 000,-)) 7 650 ,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 113 820,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 4 313 820,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 4 213 820,-

  Formuesverdi primær

  kr 1 003 137,- pr. 2020

  Formuesverdi sekundær

  kr 3 611 291,- pr. 2020

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Andel fellesformue

  kr 46 008,-

  Kommunale avgifter

  kr 9 979,- pr. år

  Info kommunale avgifter

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

  Felleskostnader

  kr 3 454,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Felleskostnader inkluderer Altibox, sparing til generell vedlikehold, strøm i fellesarealer, drift- og vedlikeholdskostnader. Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av borettslaget/sameiet kan medføre økning i fellesgjeld/felleskostnadene. Styreleder opplyser at det foreligger/ ikke foreligger noen konkrete planer om økning i utgiften. Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av felleskostnadene.

  Regnskap

  Regnskapet for 2020 ble oppgjort med et negativt resultat på kr. 145 617,-. Sameiet har per 31.12.2020 disponible midler på kr. 471 968,-. Det negative resultatet skyldes: Større driftskostnader enn driftsinntekter. Kopi av budsjett og siste årsregnskap følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Eiendomsskatt

  kr 5 764,- pr. 2022

  Info eiendomsskatt

  Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift/rundskriv, og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Meglerforetaket har plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, avklaring pep, kontroll av reelle rettighetshavere og å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art). Kundetiltak skjer løpende av alle parter i handelen. Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil meglerforetaket ikke kunne etablere kundeforholdet, bistå med handelen eller foreta oppgjør. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: 1% provisjon Markedsføring: kr 15 900,- Tilrettelegging: kr 12 900,- Oppgjør: kr 5 000,- Visning: kr 2 000,- Øvrige kostnader: kr 18 915,- Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Ingen salg, ingen kostnad.

  Oppdragsnummer

  04005422

  No items found.
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Nordbøveien 9
  BERGEN

  Nordbøveien 9

  Lys og meget romslig 3-roms med solrik balkong i attraktivt område. Fast garasjeplass med ladepunkt for el-bil.

  Link til kart
  60.383047
  5.363324

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  No items found.