04004522
SOLGT
kr 1 690 000,-
1734
m2
22
m2
BERGEN

Michael Krohns gate 8

Hybelleilighet med sentral beliggenhet ved Danmarksplass og Bybane. Kort vei til alt. Varmtvann inkl i felleskostnadene

Prisantydning
kr 1 690 000,-
Totalpris
kr 1 754 269,-
P-rom
22
m2
BRA
22
m2
Tomtareal
1734
m2
SOVEROM
0
BOLIGtype
Eierseksjon
eiertype
Eierseksjon
etasje
3
felleskostnader
kr 2 177,- pr. mnd.
fellesgjeld
kr 13 199,-
Byggeår
1965
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Lisa Blankenburgh Nilsen
Lisa Blankenburgh Nilsen
Eiendomsmeglerfullmektig
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Michael Krohns gate 8, 5057 BERGEN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 158
Bnr. 111
Snr. 16
Knr. 4601

Eierform

Eierseksjon

Kort om eiendommen

Leiligheten

 • Lave felleskostnader som blant annet inkluderer varmtvann, kabel-TV og bredbånd
 • Flislagt bad med varme i gulv
 • Kjøkkeninnredning og benkeplate oppgradert i 2022
 • Sikringsskap med automatsikringer
 • Praktisk planløsning
 • Ekstern bod på 6,1 kvm
 • Mulighet for å leie parkeringsplass
 • Fellesareal med sittegrupper, flott å benytte seg av på sommerstid Området
 • Gangavstand til sentrum, dagligvare, kollektivtilbud
 • Nærhet til natur, skog og fjellturer
 • Kort vei til skoler og utdanningsinstitusjoner
 • Kort vei til flere arbeidsplasser på Danmarksplass, sentrum og Haukeland sykehus.
 • Nærmeste Bybanestopp et par minutters gange unna leiligheten Husk visningspåmelding. Velkommen!

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje 3.etg: 22 kvm BRA / 22 kvm P-rom Leiligheten går over 1 plan og følgende rom er inkludert i P-rom: 3.etg: Entré, kjøkken, bad og stue/soverom. I tillegg medfølger 1 stk. ekstern bod på ca. 6,1 kvm.

  Byggeår

  1965

  Beskrivelse av tomt

  Felles tomt for sameiet opparbeidet med asfaltert vei, diverse støttemurer, lekeplass, biloppstillingsplass og felles trappeoppgang med callinganlegg.

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  1734.4m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann Anticimex: Grunn og fundamenter: Grunnmur av betong med sparestein. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger: Bærende konstruksjoner og yttervegger i hovedsak av tegl/-murverk. Utvendige fasader av murpuss. Takkonstruksjoner: Flatt tak (ikke besiktiget). Gulvsystemer: Etasjeskillere av betong. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Bad: -Vannrør: Se punkt "Vannrør" under avsnitt om tekniske anlegg. -Overflater vegger: Riss/sprekker i flisfuger observert i dusjsonen. Kan være en indikasjon på utettheter i våtrommets tettesjikt. -Overflater gulv: Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Fliser med bom kan løsne. Årsaken er ukjent. -Membran, tettesjikt og overgang til sluk: Membran er vurdert til å ha en alder som tilsier at restlevetiden er usikker. Det observeres riss/sprekker i flisefuger i dusjsonen. Membranens tilstand/tettefunksjon er ukjent. Overgang mellom sluk og membran er uoversiktlig. Det kan derfor ikke verifiseres at utførelsen er korrekt, eller at lekkasjesikkerheten er ivaretatt. Ytterligere undersøkelser anbefales. -Fallforhold (gulv): Lokalfall i dusjsonen er mindre enn hva som ideelt anbefales. Det ble målt på tilfeldig sted og målingen viste en høydeforskjell på 8 mm. Fallet er mindre enn 1:50 i en avstand på 80cm. -Avløpsrør: Skjulte avløpsrør er av ukjent type og tilstanden er ikke kjent. Bygningsdelen er ikke tilgjengelig for undersøkelser. Ukjent alder tilsier at bygningsdelens forventede gjenværende levetid også er ukjent. Ytterligere undersøkelser anbefales. Kjøkken: -Ventilasjon: Det er kun kullfilter og ikke separat avtrekk fra rommet. Dette kan medføre økte fuktbelastning i rommet/boligen. Ventilator er kun funksjonstestet. Avtrekkseffekten til systemet i en brukssituasjon er derfor ukjent. -Vannrør: Se punkt "Vannrør" under avsnitt om tekniske anlegg. -Innredning: Fuktskjolder i benkeskap er registrert. Tekniske anlegg: - Vannrør: Vannrør av kobber er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfellet hovedsaklig vurder ut i fra alder. Restlevetiden er usikker. Elektriske anlegg: -Forenklet vurdering av det elektriske anlegget: Det er kun fremlagt samsvarserklæring på deler av det utførte arbeidet på det elektriske anlegget. Med bakgrunn i TG2 bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Ingen forhold har fått tildelt tilstandsgrad 3. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Seksjonseier kan som hovedregel fritt leie ut sin egen seksjon. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret kan kun nekte godkjenning dersom det foreligger en saklig grunn. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

  Oppvarming

  Varmekabler på bad, eller elektrisk oppvarming.

  Energimerke

  Energimerking er utført av selger og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, kommunale avgifter, felleskostnader, innboforsikring etc. Det er tillatt med dyrehold ifølge styreleder/forretningsfører. Dyrehold må søkes om skriftlig til og godkjennes av sameiet/borettslaget. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. I vedtektene kan det fastsettes en mer omfattende panterett for krav mot seksjonseierne enn legalpanteretten. Slik beslutning krever at de seksjonseierne det gjelder, har sluttet seg til. Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4601/158/111/16: 06.10.1856 - Dokumentnr: 900020 - Bestemmelse om vannrett Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver S. Solheimsgt. 9 Overført fra: Knr:4601 Gnr:158 Bnr:111 Snr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 18.02.1857 - Dokumentnr: 911753 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver bnr. 318 c, e,senere gnr. 5 bnr. 3,nå Damsgårdsveien 22 Overført fra: Knr:4601 Gnr:158 Bnr:111 Snr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 01.08.1862 - Dokumentnr: 900036 - Bestemmelse om vannrett Bestemmelse om bebyggelse Med flere bestemmelser Rettighetshaver Damsgårdsveien nr. 14. Overført fra: Knr:4601 Gnr:158 Bnr:111 Snr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 31.05.1867 - Dokumentnr: 900077 - Bestemmelse om gjerde Overført fra: Knr:4601 Gnr:158 Bnr:111 Snr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 02.02.1870 - Dokumentnr: 900056 - Utskifting Overført fra: Knr:4601 Gnr:158 Bnr:111 Snr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 02.03.1870 - Dokumentnr: 900057 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver gnr. 5 bnr. 5. Overført fra: Knr:4601 Gnr:158 Bnr:111 Snr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 10.07.1875 - Dokumentnr: 900042 - Bestemmelse om gjerde Bestemmelse om generende virksomhet Overført fra: Knr:4601 Gnr:158 Bnr:111 Snr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 08.10.1875 - Dokumentnr: 900041 - Bestemmelse om bebyggelse Bestemmelse om gjerde Overført fra: Knr:4601 Gnr:158 Bnr:111 Snr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 05.05.1879 - Dokumentnr: 900090 - Bestemmelse om gjerde Bestemmelse om bebyggelse Overført fra: Knr:4601 Gnr:158 Bnr:111 Snr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 04.10.1879 - Dokumentnr: 900091 - Bestemmelse om vannrett Bestemmelse om bebyggelse Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:4601 Gnr:158 Bnr:111 Snr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 20.03.1895 - Dokumentnr: 901060 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver gnr. 5 bnr. 7 Overført fra: Knr:4601 Gnr:158 Bnr:111 Snr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 04.11.1896 - Dokumentnr: 900225 - Bestemmelse om kloakkledn Rettighetshaver gnr. 6 bnr. 2. Vikens gate 5. Overført fra: Knr:4601 Gnr:158 Bnr:111 Snr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 04.11.1896 - Dokumentnr: 900226 - Bestemmelse om kloakkledn Rettighetshaver gnr. 6 bnr. 16. Overført fra: Knr:4601 Gnr:158 Bnr:111 Snr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 02.07.1902 - Dokumentnr: 904837 - Bestemmelse om gjerde Overført fra: Knr:4601 Gnr:158 Bnr:111 Snr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 05.10.1915 - Dokumentnr: 903807 - Bestemmelse om bebyggelse Plikt til å fjerne et skur på bygningsrådets forlangende. Overført fra: Knr:4601 Gnr:158 Bnr:111 Snr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 04.07.1918 - Dokumentnr: 900931 - Bestemmelse om kloakkledn Overført fra: Knr:4601 Gnr:158 Bnr:111 Snr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 08.06.1920 - Dokumentnr: 911682 - Bestemmelse om bebyggelse Plikt til å fjerne hovedbarakk på bygningsrådets forlangende Overført fra: Knr:4601 Gnr:158 Bnr:111 Snr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 22.06.1920 - Dokumentnr: 911683 - Bestemmelse om kloakkledn Overført fra: Knr:4601 Gnr:158 Bnr:111 Snr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 03.11.1936 - Dokumentnr: 8363 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver Bøhmergaten 38. Overført fra: Knr:4601 Gnr:158 Bnr:111 Snr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 12.04.1945 - Dokumentnr: 1628 - Erklæring/avtale Vedtatte vilkår for anbringelse av sandfangstkom. Overført fra: Knr:4601 Gnr:158 Bnr:111 Snr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 18.08.1994 - Dokumentnr: 21619 - Bruksrett for VIKEN EIENDOM AS til 1200 av 1450 tilfluktsromplasser vederlagsfritt, mot forh.messig delt. i vedlikeh. o.l. Varighet: for alltid. Overført fra: Knr:4601 Gnr:158 Bnr:111 Snr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 29.04.2005 - Dokumentnr: 13843 - Erklæring/avtale Denne seksjon har tilleggsdel - bygning. Gjelder denne registerenheten med flere 29.04.2005 - Dokumentnr: 13843 - Resek/tilleggssek Ny seksjon: Snr: 16 Formål: Bolig Sameiebrøk: 185/14510 26.03.2007 - Dokumentnr: 286329 - Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel Endret seksjon: Snr: 16 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 185/15060 19.11.2013 - Dokumentnr: 1003887 - Resek/tilleggssek Endret seksjon: Snr: 16 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 185/15060

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Det foreligger ferdigattest fra Bergen kommune på eiendommen for " 5 etasjes nybygg i betong/mur/tre", datert: 01.04.1966. Det foreligger ferdigattest fra Bergen kommune for "endring kontorbygg", datert: 14.11.1989. Det foreligger ferdigattest fra Bergen kommune for "endring i boligbygg", datert: 26.08.1999. Det foreligger ferdigattest fra Bergen kommune for "bruksendring forsamlingslokale", datert: 30.10.2002. Det foreligger ferdigattest fra Bergen kommune for "ombygging kontor-/administrasjonsbygg", datert: 27.10. 2003. Det foreligger ferdigattest fra Bergen kommune for "bruksendring kontor-/administrasjonsbygg", datert: 25.09.2006. Det foreligger ferdigattest fra Bergen kommune for "bruksendring butikk", datert: 29.07.2013. Det foreligger ferdigattest fra Bergen kommune for "oppdeling av bruksenheter bolig", datert: 23.04.2005. Det foreligger ferdigattest fra Bergen kommune for "påbygg blokk/bygård/terrassehus", datert: 07.05.2014.

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er i henhold til kommuneplanens arealdel avsatt til "Byfortettingssone". Reguleringsplaner på grunnen: PlanID: 11000000, Plannavn: Årstad, Michael Krohns gate 8A, Ikrafttrådt: 25.09.1958 Hensynssoner Faresone i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpFareSone. Beskrivelse: Luftkvalitet - gul sone. Dekningsgrad: 97,1 % PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpFareSone. Beskrivelse: Luftkvalitet - rød sone. Dekningsgrad: 2,9 % Hensynssoner Rød støy i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpStøySone. Beskrivelse: Vei støy - Rød sone. Dekningsgrad: 100%. Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen: Eiendom: 4601-158/49. Bygningstype: Verkstedbygning. Status: Bygning godkjent for riving/brenning. Dato: 21.02.2022. Andre opplysninger: Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger og vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

  Sameie

  Sameie

  Eierseksjonssameiet Michael Krohnsgate 8

  Om sameie

  Sameiets navn er Michael Krohns gate 8, består av 69 leiligheter/eierseksjoner og felles areal på eiendommen gnr 158, bnr 11 i Bergen kommune.

  Org.nr.

  990632162

  Forretningsfører

  JKD Regnskap

  Forkjøpsrett

  Det praktiseres ikke forkjøpsrett i sameiet.

  Styregodkjennelse

  Det praktiseres ikke styregodkjennelse i sameiet.

  Borettslagets forsikringsselskap

  Gjensidige

  Polisenummer felles forsikring

  81700421

  Område

  Beliggenhet

  Leiligheten har en meget sentral og attraktiv beliggenhet ved Solheimsviken som passer fint til førstegangskjøpere, pendlere, studenter og enslige. Her bor en i gangavstand til Bergen sentrum, turområder og alt en trenger av fasiliteter og servicetilbud. Alt en trenger er bare en gåtur unna. Leiligheten ligger i nærheten til Danmarksplass med sine servicetilbud og hyppige avganger med både bybane og buss. Nærmeste busstopp finner du ved hovedveien. ca. 1 min gange fra leiligheten - her går det flere linjer og du bruker få minutter inn til Bergen sentrum. Dagligvarebutikker er også i området, blant annet Kiwi Bøhmergaten og Coop Extra Danmarksplass. Sistnevnte holder også søndagsåpent. Nærområdet tilbyr et godt utvalg av spisesteder, blant annet Bien Bar, Peppes pizza og Colonialen Kranen. Ulike utdanningsinstitusjoner som blant annet Høyskolen på Kronstad ligger ikke langt unna. De andre studiestedene som Universitetet i Bergen og BI Bergen er også innen gangavstand. Videre vil arbeidsplasser som Haukeland og Haraldsplass være innen kort avstand. Ellers er det ulike barnehager og skoler innen gangavstand. For de aktive er det kort vei til flotte naturopplevelser med fantastisk utsikt. Det populære fjellet Løvstakken ligger en kort spasertur fra leiligheten. Videre vil Damsgårdsfjellet, Ulriken og Fløyen være gode turmuligheter. Nærområdet kan også by på fotballbaner, lekeplasser, idrettshall, svømmehall og treningssentre.

  Parkering

  Det medfølger ikke parkeringsplass. Mulighet for å leie parkeringsplass ved ledig kapasitet i sameiet. For parkeringsplass i garasje er det månedsleie på kr. 1050,-. For parkeringsplass ute er det månedsleie på kr. 525,-. Per 04.01.2023 er det 1 av 7 ledige plasser i garasje. Per 04.01.2023 er det 1 av 12 ledige plasser utvendig.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 1 690 000,-

  Fellesgjeld

  kr 13 199,-

  Omkostninger

  1 690 000,- (Kjøpesum) 13 199,- (Andel fellesgjeld) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 250,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 1 690 000,-)) 7650,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 51 070,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 1 741 070,- (Totalpris inkl. omkostninger) 1 754 269,- (Totalpris inkl. fellesgjeld og omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 1 754 269,-

  Formuesverdi primær

  kr 373 808,- pr. 2020

  Formuesverdi sekundær

  kr 1 345 709,- pr. 2020

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Andel fellesformue

  kr 4 956,-

  Kommunale avgifter

  kr 4 237,- pr. år

  Info kommunale avgifter

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

  Felleskostnader

  kr 2 177,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Renter og avdrag på andel fellesgjeld, felles bygningsforsikring, grunnpakke kabel-TV og bredbånd, strøm på fellesareal, vaktmester, regnskap, generelt vedlikehold, varmtvann (felles varmtvannsbereder). Felleskostnadene faktureres kvartalsvis, kr 6 531,- pr. kvartal, kr. 2 177,- pr. mnd. Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av sameiet kan medføre økning i fellesgjeld/felleskostnadene. Styreleder opplyser at det foreligger noen konkrete planer om økning i felleskostnader. Det er vedtatt at sameiet skal ha en rørfornying. Det er ikke opplyst megler om hva kostnadene på dette vil tilsvare, men det er lagt inn i budsjett for 2023. Det er også normalt at det foretas en årlig indeksregulering av felleskostnadene.

  Info om fellesgjeld

  Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av sameiet/borettslaget kan medføre økning i fellesgjeld og fellesutgifter. Styreleder opplyser at det ikke foreligger noen konkrete planer om økning i fellesgjeld. Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av fellesutgiften.

  Regnskap

  Regnskapet for 2021 ble oppgjort med et positivt resultat på kr 595 050 ,-. Sameiet har per 31.12.2021 disponible midler på kr 595 050,-. Kopi av budsjett og siste årsregnskap følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Eiendomsskatt

  kr 830,- pr. 2022

  Info eiendomsskatt

  Eiendomsskatt har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11. Faktureres sammen med de kommunale avgiftene.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet. Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift/rundskriv, og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Meglerforetaket har plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, avklaring pep, kontroll av reelle rettighetshavere og å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art). Kundetiltak skjer løpende av alle parter i handelen. Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil meglerforetaket ikke kunne etablere kundeforholdet, bistå med handelen eller foreta oppgjør. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: 30 000 Markedsføring: 15 900,- Tilrettelegging: 12 900,- Oppgjør: 5000,- Øvrige kostnader: 46 693,- Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Ingen salg, ingen kostnad.

  Oppdragsnummer

  04004522

  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF
  Lisa Blankenburgh Nilsen
  Eiendomsmeglerfullmektig
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Michael Krohns gate 8
  BERGEN

  Michael Krohns gate 8

  Hybelleilighet med sentral beliggenhet ved Danmarksplass og Bybane. Kort vei til alt. Varmtvann inkl i felleskostnadene

  Link til kart
  60.37654
  5.334514

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Stian Bruaas
  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF