04004223
SOLGT
kr 3 890 000,-
899
m2
62
m2
BERGEN

Nordnesveien 25

Nydelig 3-roms med balkong i et av Bergens mest attraktive områder | Oppusset i nyere tid | Ingen dok.avgift

Prisantydning
kr 3 890 000,-
Totalpris
kr 4 506 195,-
P-rom
62
m2
BRA
62
m2
Tomtareal
899
m2
SOVEROM
2
BOLIGtype
Andelsleilighet
eiertype
Andel
etasje
3
felleskostnader
kr 6 975,- pr. mnd.
fellesgjeld
kr 576 985,-
Byggeår
1957
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Nordnesveien 25, 5005 BERGEN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 165
Bnr. 1098
Snr. 0
Knr. 4601

Eierform

Andel

Kort om eiendommen

 • Delikat 3-roms i 3.etg, oppusset av fagfolk i 2013
 • 2013: endret planløsning, utvidet og bygget nytt bad, nytt kjøkken, nye overflater, oppgradert rør og elektrisk
 • Downlights i himling i alle rom unntatt soverom
 • Nydelig énstavs parkett og varmekabler i gulv i alle rom unntatt soverom
 • Mulighet for vedovn i stue
 • Store vindusflater og takhøyde opp til 2,57m
 • Nordvest vendt overbygget balkong med utebelysning og utvendig stikkontakt
 • Vannrør av rør-i-rør, avløp i plast, automatsikringer, aquastopp med sensor i fordelerskap og på kjøkken
 • Borettslaget gjennomførte rørfornying i 2019
 • 3 eksterne boder; 2 i u.etg (til sammen ca. 6 kvm), 1 på loft med gulvareal på ca. 7,6kvm (skråtak)
 • Felles tørkerom og sykkelbod
 • Kun intern forkjøpsrett, ingen dok.avgift

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje 3.etg: 62 kvm BRA / 62 kvm P-rom Følgende rom er inkludert i P-rom: 3.etg: Gang, bad, kjøkken/stue og 2 soverom. I tillegg medfølger 3 stk eksterne boder ; 2 boder i u.etg på til sammen ca. 6 kvm, samt 1 stk bod med skråtak på loftet med gulvareal på ca. 7,6 kvm.

  Byggeår

  1957

  Modernisering og påkostninger

  Leiligheten ble kjøpt av nåværende eier i 2013 og ble oppusset av Lauda Bygg AS, hvor blant annet følgende ble gjort: - Endret opprinnelig planløsning til åpen stue- og kjøkkenløsning samt utvidet badet. - Nytt bad: utvidet badet fra opprinnelig løsning, støpt nytt gulv med varmekabler, ny membran, fliser, røropplegg og innredning - Nytt kjøkken med hvitevarer - Nytt parkettgulv i alle rom (fliser på bad) - Varmekabler i gulv i alle rom med unntak av soverommene - Oppgradert elektrisk anlegg - Oppgradert røropplegg (vannrør av type rør-i-rør, avløp i plast) - Downlights I himling i alle rom med unntak av soverommene I 2019 gjennomførte borettslaget rørfornying i bygget samt at samtlige bad ble oppgradert. Dette medførte at det også måtte gjøres arbeid på badet i aktuell leilighet. I den forbindelse ble badet i leiligheten flislagt på nytt samt nytt toalett.

  Beskrivelse av tomt

  Felles tomt for borettslaget er opparbeidet med asfaltert vei, diverse beplantninger, plenarealer, støpte veier og trapper, diverse støttemurer.

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  898.5m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann Anticimex: Boligbygg oppført i 1957. Grunnmur av betong med sparestein. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Bærende konstruksjoner og yttervegger i hovedsak av tegl-/murverk. Utvendige fasader av malt murpuss. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Valmtak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Yttertak er utvendig tekket med takstein. Leiligheten har entrédør med brannklasse B30 og lydklasse db35. Vinduer i forskjellig utførelse, fra forskjellige årstall. Verandadør med karmer av tre, og tre-lags glass. Oppvarming med elektriske varmekabler i stue/kjøkken, gang og bad (i følge selger). Øvrig oppvarming med elektrisitet. Ventilasjon med naturlig tilluft kombinert med stedvis mekanisk avtrekk. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: - Det registreres moderate tegn til bomlyd (tegn til hulrom) under enkelte gulvfliser. Eksakt årsak er ikke kjent. Tiltak vurderes ikke til å være nødvendig, men forholdet bør holdes under oppsikt. - Fallforhold utenfor sluksonen vurderes til å ikke være tilstrekkelig (målt til 21 mm) for å lede eventuelt lekkasjevann til sluk, og det er ikke påvist at tettesjiktet har tilstrekkelig oppkant ved dørterskel. - Det er registrert skjevheter i stue, hvor forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til 16 mm. Eksakt årsak til skjevhetene er ukjent. Målingene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. - Fordelerskap har åpninger/utettheter til omsluttende veggkonstruksjon. Konsekvens kan være fuktskader hvis det skulle oppstå lekkasje fra vanninstallasjoner i fordelerskapet. Tiltak anbefales. - Det er kun fremlagt samsvarserklæring på deler av utførte arbeider på det elektriske anlegget (målerbytte). Med bakgrunn i TG2 bør det gjennomføres en utvidet el- kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. - Skader på pakning er observert på vindu i ett soverom. Forholdet kan føre til luftlekkasjer. Tiltak anbefales. - Balkong: Det observeres stedvis svikt i gulvkonstruksjonen (belagt med systemgulv). Eksakt årsak er ukjent (ikke inspiserbart). Ytterligere undersøkelser og eventuelle tiltak bør påregnes (Borettslagets ansvar). Sammendrag av boligens tilstandsgrader: TG1: 78% TG2: 17% TG3: 0% TGIU: 5% For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Med godkjennelse fra styret kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre for opptil tre år dersom andelseieren selv, eller personer nevnt i brl § 5-6 første ledd nr. 3, har hatt bosted i minst ett av de to siste årene. Godkjenning kan kun nektes dersom det foreligger saklig grunn eller dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.

  Oppvarming

  Varmekabler i gulv i gang, stue, kjøkken og bad. Mulighet for å sette inn vedovn stue.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, felleskostnader, innboforsikring etc. Selger har selv ikke bebodd eiendommen og sitter derfor med begrenset informasjon om denne. Det gjøres i denne sammenheng kjøper spesielt oppmerksom på anbefaling om å ta med fagkyndig.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i andelen for opptil 2 x folketrygdens grunnbeløp (2G). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader og andre krav borettslaget kan knytte til andelseieren. På grunnboksbladet til borettslagets eiendom er det tinglyst pant for borettslagets fellesgjeld og andelseiernes borettsinnskudd. Grunnboksbladet er tilgjengelig for gjennomlesning på meglers kontor. Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn én andel. Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andelen.

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Det foreligger ferdigattest på eiendommen vedrørende installering av rør / ledninger datert 03.07.2020 Det foreligger ferdigattest på eiendommen vedrørende fasadeendring datert 04.02.2004. Det foreligger ferdigattest på eiendommen vedrørende 2 stk. 4 etasjers murhus med tilhørende garasjer datert 18.01.1960. Det foreligger ferdigattest på eiendommen vedrørende 3 stk garasjer i armert betong datert 18.01.1960. Det foreligger ferdigattest på eiendommen vedrørende 7 stk garasjer i armert betong datert 18.01.1960 Planløsningen i leiligheten er endret fra opprinnelige bygningstegninger. Det er ikke sekundærareal som er omgjort til primærareal ifølge opprinnelige bygningstegninger, og således vil ikke slik endring kreve søknad eller godkjennelse fra kommunen. Endring/ombygging av planløsning kan kreve søknad og godkjennelse av borettslaget. Det er ikke søkt om slik godkjennelse hos borettslaget.

  Regulerings- og arealplaner

  Kommunedelplan Eiendommen er i henhold til gjeldende kommunedelplan avsatt til Boligområde. Plannavn: BERGENHUS. KDP SENTRUM Planid: 15780000 Ikrafttrådt: 10.12.2001 Dekningsgrad: 100% Kommuneplan Eiendommen er i henhold til kommuneplanens arealdel avsatt til byfortettingssone. Plannavn: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 Planid: 65270000 Ikrafttrådt: 19.06.2019 Dekningsgrad: 100% Hensynssoner faresone i kommuneplan Planid: 65270000 Beskrivelse: Luftkvalitet - gul sone Dekningsgrad: 100% Reguleringsplan Plannavn: BERGENHUS. NORDNES, ØSTRE DEL AV NORDNESHALVØYA Planid: 10090000 Ikrafttrådt: 27.11.1946 Dekningsgrad: 98,8% Reguleringsplan under grunnen Plannavn: BERGENHUS. TOLLBODALLMENNINGEN - NØSTET, REGULERING AV TUNNEL Planid: 10420000 Ikrafttrådt: 29.04.1949 Dekningsgrad: 10,2% Reguleringsformål: kjørevei Det gjøres oppmerksom på at bygget er registrert som automatisk fredet på grunn av sin arkeologiske lokalitet i matrikkelbrev mottatt fra Bergen kommune.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger og vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

  Borettslag

  Borettslag

  Nordnesveien 23-25 Brl

  Om borettslag

  Utdrag fra innkallingen til generalforsamling 2023 i Boretslaget Nordnesveien 23-25: "Saker styret har jobbet med: - Skifte av felles vannledning + tettet vanninntrenging kjeller - Renset takrenne + inspisert og fikset på tak - Asfaltering felles bakplass - Sikfte av to utelamper backplass + ny sensor vegg - Ordnet og lagt opp til nye kontakter i vaskekjeller nr 25 - Gått til innkjøp av to luftavfuktere tørkerom - Rørfornying av felles avløpsnett"

  Org.nr.

  978632653

  Andelsnummer

  15

  Forretningsfører

  Bob Bbl

  Forkjøpsrett

  Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget forkjøpsrett. Denne blir avklart i etterkant av handelen.

  Sikringsordning

  Borettslaget er ikke tilknyttet sikringsfond. Et borettslag er organisert som et selskap, dette innebærer at dersom noen av andelseierne ikke betaler sine fellesutgifter må borettslaget selv ta tapet og fordele det på de øvrige andelseierne.

  Styregodkjennelse

  Ny eier skal godkjennes av styret før overtagelse. Det gjøres oppmerksom på at kjøper selv bærer risikoen for å bli godkjent av styret og at boligen ikke kan ikke tas i bruk før godkjennelse foreligger. Godkjenning kan kun nektes på saklig grunnlag.

  Vedtekter

  Borettslagets vedtekter følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å sette seg nøye inn i disse før bud inngis.

  Borettslagets forsikringsselskap

  IF Skadeforsikring NUF

  Polisenummer felles forsikring

  SP0003231525

  Område

  Beliggenhet

  Velkommen til den idylliske halvøyen, Nordnes. Området anses som et av Bergen sentrums mest attraktive boligområder med sine mangfoldige handlemuligheter, kulturelle tilbud, utdanningsinstitusjoner, pulserende uteliv, flotte turområder og kort vei til de vakre byfjellene. På solskinnsdager frister nærområdet med gode naboer som Akvariet, Nordnes sjøbad og Nordnesparken, hvor man kan grille og bade om sommeren eller nyte trivelige spaserturer gjennom hele året. Det er også populært å slenge seg i solen ved Fredriksberg fort som ligger like i nærheten. Det finnes snarveier ned til det populære badestedet ved USF verftet. Her har man også et yrende kulturtilbud med både konserter, filmvisninger, danseforestillinger og kunstutstillinger i tillegg til Kippers bar og kafé. Torgallmenningen er bare ca. 5 minutters gange unna, samt gåavstand til både barnehage og skole. Nærmeste SFO ligger bare et par hundre meter fra leiligheten. Beliggende på toppen av Nordnes, perfekt for den urbane livsnyter, med nærhet til "alt"!

  Parkering

  Borettslaget har 8 garasjeplasser som tildeles etter ansiennitet. Utover dette er det gateparkering etter gjeldende bestemmelser.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 3 890 000,-

  Fellesgjeld

  kr 576 985,-

  Omkostninger

  3 890 000,- (Kjøpesum) 576 985,- (Fellesgjeld) ----------------------------------------------------- Omkostninger: 480,- (Tingl.gebyr pantedokument) 480,- (Tingl.gebyr skjøte) 8 250,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ----------------------------------------------------- 9 210,- (Omkostninger totalt) ----------------------------------------------------- 3 899 210,- (Totalpris inkl. omkostninger) 4 476 195,- (Totalpris inkl. omkostninger og fellesgjeld)

  Totalpris inkl omk

  kr 4 506 195,-

  Formuesverdi primær

  kr 952 870,- pr. 2021

  Formuesverdi sekundær

  kr 3 430 333,- pr. 2021

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Andel fellesformue

  kr 19 934,-

  Felleskostnader

  kr 6 975,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  - Grunnpakke kabel-TV og bredbånd - Renter og avdrag på andel fellesgjeld - Kommunale avgifter og eiendomsskatt - Felles byggforsikring - Strøm på fellesareal - Avsetning til generelt vedlikehold - Forretningsførsel og drift av borettslaget

  Lånebetingelser fellesgjeld

  Bank: Husbanken Lånenr.: 13520609-10 Lånebeskrivelse: Husbanken, Annuitet, Flytende rente Lånetype: Annuitetslån Rentesats: 3,87% Andel av saldo: 89 817,22 Innfrielsesdato: 30.06.2028 Bank: Husbanken Lånenr.: 13520609-20 Lånebeskrivelse: Husbanken, Annuitet, Flytende rente Lånetype: Annuitetslån Rentesats: 3,87% Andel av saldo: 8 812,37 Innfrielsesdato: 30.06.2025 Bank: Fana Sparebank Lånenr.: 34117763252 Lånebeskrivelse: Fana Sparebank, Annuitet, Flytende rente Lånetype: Annuitetslån Rentesats: 4,52% Andel av saldo: 478 355,69 Innfrielsesdato: 30.06.2041 Det har tidligere vært tatt opp om laget skal inngå avtale om IN-ordning (individuell nedbetaling av fellesgjeld). Forslaget har blitt nedstemt i generalforsamlingen, men hvor det kunne bli aktuelt å ta det opp til vurdering igjen om noen år.

  Info om fellesgjeld

  Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av borettslaget kan medføre økning i fellesgjeld og fellesutgifter. Det er normalt at det foretas en årlig indeksregulering av fellesutgiftene. Styreleder opplyser at felleskostnadene skal økes med 15% fra nyttår grunnet økt rente samt generell økning i kostnader.

  Regnskap

  Regnskapet for 2022 ble oppgjort med et positivt resultat på kr.102 936,-. I 2021 ble regnskapet oppgjort med et positivt resultat på kr 583 584,-. For 2023 er det budsjettert med et positivt resultat på kr 485 020,-. Borettslaget har per 31.12.2022 disponible midler på kr. 276 573,-. Kopi av budsjett og siste årsregnskap følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Øvrige kjøpsforhold

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: 67 000 (gitt salg til prisantydning) Markedsføring: 15 900 Tilrettelegging: 12 900 Oppgjør: 5 900 Øvrige kostnader: ca. 20 000 Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: intet salg, ingen regning.

  Oppdragsnummer

  04004223

  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Nordnesveien 25
  BERGEN

  Nordnesveien 25

  Nydelig 3-roms med balkong i et av Bergens mest attraktive områder | Oppusset i nyere tid | Ingen dok.avgift

  Link til kart
  60.397668
  5.309701

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Stian Bruaas
  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF