04003923
SOLGT
kr 2 800 000,-
8376
m2
40
m2
SANDSLI

Sandslimarka 273

Strøken toppleilighet fra 2021 | 11 kvm altan med gode sol- og utsiktsforhold | Sentralvarme og varmtv. inkl. i husleie

Prisantydning
kr 2 800 000,-
Totalpris
kr 2 900 420,-
P-rom
37
m2
BRA
40
m2
Tomtareal
8376
m2
SOVEROM
1
BOLIGtype
Eierseksjon
eiertype
Eierseksjon
etasje
4
felleskostnader
kr 1 412,- pr. mnd.
fellesgjeld
Byggeår
2021
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Sandslimarka 273, 5254 SANDSLI

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 116
Bnr. 272
Snr. 135
Knr. 4601

Eierform

Eierseksjon

Kort om eiendommen

Leiligheten

 • Strøken toppleilighet fra 2021
 • 11,5 kvm sørsvestvendt altan med sol fra tidlig morgen til ca. kl 20 midtsommers
 • Trappefri adkomst med heis
 • Åpen planløsning, takhøyde opp til 2,74 m og store vindusflater gir en luftig romfølelse
 • Vannbåren gulvvarme i entré, stue, kjøkken og bad, oppvarmet via sentralvarme/fjernvarme
 • Balansert ventilasjon og vannbåren gulvvarme gir et godt inneklima og økonomisk oppvarming
 • Grunnpakke kabel-TV og bredbånd samt A-konto sentralvarme og varmtvann er inkl. i husleien Området
 • Gangavstand til dagligvare og bybanestopp
 • Flotte turområder i området
 • Kort vei til Lagunen samt flere store arbeidsplasser

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje 4.etg: 40 kvm BRA / 37 kvm P-rom Følgende rom er inkludert i P-rom: 4.etg: Stue/kjøkken, gang, bad, soverom I tillegg er det utgang til 11,5 kvm altan med gode sol- og utsiktsforhold, samt at det medfølger 1 stk. innvendig bod på ca. 3 kvm og 1 stk. ekstern bod på ca. 2,6 kvm.

  Byggeår

  2021

  Beskrivelse av tomt

  Eiet tomt. Felles tomt for Sameiet er opparbeidet med asfaltert vei, gruslagte veier, belegningsstein, diverse beplantninger, plenarealer, støpte veier og trapper, diverse støttemurer, lekeplasser, sittegrupper og felles garasjeanlegg.

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  8376.3m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anticimex: Boligbygg oppført i 2021. Grunnmur og bærende konstruksjoner i hovedsak av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med felles parkeringsanlegg i underetasjen. Yttervegger av betong/trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med fasadeplater og murverk. Etasjeskillere av betong. Flatt tak (ikke besiktiget). Leiligheten har entrédør med brannklasse B30 og lydklasse Rw43db. Vindu og altandør med karmer av tre, og tre- lags glass. Oppvarming med vannbåren gulvvarme (i stue/kjøkken og gang) tilkoblet varmesentral kombinert med elektrisk oppvarming. Balansert ventilasjon. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: - Leiligheten har himlinger mot yttertaket som i praksis er en lukket konstruksjon, og det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført. Erfaringsmessig betraktes slike konstruksjoner som fuktrisikokonstruksjoner. TG2 er valgt for å belyse risiko, selv om det IKKE ble observert skader eller symptomer på skader. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Seksjonseier kan som hovedregel fritt leie ut sin egen seksjon. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret kan kun nekte godkjenning dersom det foreligger en saklig grunn. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

  Oppvarming

  Vannbåren gulvvarme på bad, i gang, stue og kjøkken, samt balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.

  Energimerke

  Energimerking er utført av Asplan Viak AS 1.11.2021. Avvik kan forekomme.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, kommunale avgifter, felleskostnader, innboforsikring etc. Vedrørende A-konto varmtvann og vannbåren varme: Pr i dag betales det A-konto for varmtvann og vannbåren varme via felleskostnadene. Dette skal innen kort tid trekkes ut fra felleskostnadene slik at hver beboer blir fakturert direkte for faktisk forbruk fremfor et fast beløp pr mnd. Det medfører at felleskostnadene vil reduseres noe og så vil forbruket for varmtvann og sentralvarme faktureres direkte til den enkelte beboer.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. I vedtektene kan det fastsettes en mer omfattende panterett for krav mot seksjonseierne enn legalpanteretten. Slik beslutning krever at de seksjonseierne det gjelder, har sluttet seg til. Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4601/116/272/135: 25.11.1981 - Dokumentnr: 27491 - Rettigheter iflg. skjøte Bestemmelse om gjerde Bestemmelse om bebyggelse Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:4601 Gnr:116 Bnr:272 Gjelder denne registerenheten med flere 15.11.2012 - Dokumentnr: 968039 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Bkk AS Org.nr: 976 944 801 Gjelder bygging, drift, vedlikehold og fornyelse av frittstående nettstasjon og tilhørende kabelanlegg Bestemmelse om bebyggelse Bestemmelse om adkomstrett Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:4601 Gnr:116 Bnr:272 Gjelder denne registerenheten med flere 13.02.2019 - Dokumentnr: 187754 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:116 Bnr:273 Overført fra: Knr:4601 Gnr:116 Bnr:272 Gjelder denne registerenheten med flere 04.02.2021 - Dokumentnr: 143609 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:116 Bnr:278 Kan ikke slettes uten samtykke fra: Bergen Kommune Org.nr: 964 338 531 Bestemmelse om infrastruktur Overført fra: Knr:4601 Gnr:116 Bnr:272 Gjelder denne registerenheten med flere 22.07.2021 - Dokumentnr: 904561 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 135 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 40/8529 07.12.2021 - Dokumentnr: 1539329 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:4601 Gnr:116 Bnr:115 Bestemmelse om vedlikehold

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Megler har tilskrevet Bergen kommune og fått opplyst følgende: Det foreligger ferdigattest vedrørende Boligblokk datert 15.05.2023

  Regulerings- og arealplaner

  Reguleringsplan Plannavn: YTREBYGDA. GNR 116 BNR 107 MFL., SANDSLI VEST Reguleringsformål: Boligbeb. - blokkbebyggelse (94,7%) Planid: 61500000 Ikrafttrådt: 08.12.2015 Dekningsgrad: 100% Kommuneplan Plannavn: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 Arealformål: Sentrumsformål Planid: 65270000 Ikrattrådt: 19.06.2019 Dekningsgrad: 100% Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen Planid: 65270000 Hensynssonetype: KpStøySone Beskrivelse: Fana skytterlag - gul sone Dekningsgrad: 100%

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger og vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

  Sameie

  Sameie

  Sandslikollen Boligsameie

  Om sameie

  Sandslikollen Boligsameie består av 136 leiligheter fordelt på 5 bygg, samtl 1 næringsseksjon.

  Org.nr.

  828180592

  Forretningsfører

  Bori Bbl

  Styregodkjennelse

  Ny eier skal godkjennes av styret før overtagelse. Det gjøres oppmerksom på at kjøper selv bærer risikoen for å bli godkjent av styret og at boligen ikke kan ikke tas i bruk før godkjennelse foreligger. Godkjenning kan kun nektes på saklig grunnlag.

  Borettslagets forsikringsselskap

  Fremtind Forsikring AS

  Polisenummer felles forsikring

  3811177

  Område

  Beliggenhet

  Leiligheten har en sentral og attraktiv beliggenhet sentralt på Sandsli. Kort vei til dagligvarebutikkenr Kiwi og Rema 1000, og diverse servicetilbud som frisør, spisested, padelsenter, treningssenter og bowling. Det er også gangavstand til Fanatorget med fasiliteter som dagligvarebutikk (Rema 1000), apotek, helsestasjon mm. Få minutters gange til bybanestopp som passerer både Lagunen og Nesttun på veien til Bergen sentrum, eller via Birkelandsskiftet til Bergen lufthavn. Lagunen, som er en kort kjøretur unna har alt man trenger i hverdagen og litt til. Det er gang/sykkelavstand til store arbeidsplasser på Sandsli/Kokstad med blant annet Equinor, Aker, Telenor, Odfjell, One Subsea og Bergen Lufthavn. I nærområdet er det flere idrettsanlegg, som blant annet Sandslibanen med tilhørende kunstgressbane, sandvolleyballbane og åpen hall hver søndag for store og små. For de turglade er det gode turmuligheter med blant annet Storrinden, Søvikatjørna og området rundt Skranevatnet. Litt lenger unna har man Fana Golfklubb, Hordnesskogen og Aboretet som er en populær badeplass og park på varme sommerdager. Se vedlagte nabolagsprofil i prospektet for ytterligere informasjon om nærområdet.

  Parkering

  Det medfølger ikke parkeringsplass til leiligheten. Sameiet har ca. 15 gjesteparkeringer i garasjen.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 2 800 000,-

  Omkostninger

  2 800 000,- (Kjøpesum) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 70 000,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 2 800 000,-)) 9 250,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 80 420,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 2 880 420,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 2 900 420,-

  Formuesverdi primær

  kr 672 229,- pr. 2022

  Formuesverdi sekundær

  kr 2 554 468,- pr. 2022

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra Skatteetatens ligningsverdikalkulator og det må påregnes avvik. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Andel fellesformue

  kr 6 417,-

  Kommunale avgifter

  kr 7 695,- pr. år

  Info kommunale avgifter

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

  Felleskostnader

  kr 1 412,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  - Grunnpakke kabel-TV og bredbånd - A-konto sentralvarme og varmtvann - Bygningsforsikring - Forretningsførsel og styrehonorar - Strøm på fellesareal - Avsetning til generelt vedlikehold

  Info om fellesgjeld

  Det gjøres oppmerksom på at eventuelt vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av sameiet kan medføre økning i fellesutgifter. Styreleder opplyser at det ikke foreligger noen konkrete planer om økning i fellesutgifter. Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av fellesutgiften.

  Regnskap

  Regnskapet for 2022 ble oppgjort med et positivt resultat på kr. 903 782,-. Sameiet har per 31.12.2022 arbeidskapital på kr. 1 167 465,-. Kopi av budsjett og siste årsregnskap følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Info eiendomsskatt

  Eiendomsskatt har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11. Faktureres sammen med de kommunale avgiftene.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Boligkjøperpakke Når du kjøper ny bolig, er det mye du må tenke på. Sammen med Tryg har vi skreddersydd en boligkjøperpakke slik at du kan være trygg på at du har alle forsikringene du trenger – enten du har kjøpt hus, leilighet eller hytte. Denne gunstige pakken fra Tryg inkluderer også juridisk hjelp hvis du oppdager feil og mangler ved boligen utover det som er opplyst om. Boligkjøperpakken inneholder innboforsikring, dobbel renteforsikring – for situasjoner der kjøper ikke får solgt nåværende bolig – samt en flytteforsikring for alle de tre boligtypene. For hus og hytte omfatter den i tillegg bygningsforsikring hvor kostnader for å reparere eller gjenoppbygge huset ditt er inkludert. Les mer om forsikringen i produktark for Boligkjøperpakke som ligger vedlagt i salgsoppgaven. Boligkjøperpakken må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøte. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken siden kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Nordic Eiendomsmegling AS mottar et honorar for denne formidlingen.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: 44 800 (gitt salg til prisantydning 2 800 000) Markedsføring: 15 900 Tilrettelegging: 12 900 Oppgjør: 5 900 Øvrige kostnader: ca. 21 000 Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: intet salg, ingen regning

  Oppdragsnummer

  04003923

  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Sandslimarka 273
  SANDSLI

  Sandslimarka 273

  Strøken toppleilighet fra 2021 | 11 kvm altan med gode sol- og utsiktsforhold | Sentralvarme og varmtv. inkl. i husleie

  Link til kart
  60.295233
  5.281797

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Stian Bruaas
  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF