04003722
SOLGT
kr 6 500 000,-
8706
m2
186
m2
NESTTUN

Midtunhaugen 247

Stort rekkehus over 3 plan - Fine uteplasser med fantastiske sol- og utsiktsforhold - Barnevennlig - Garasjeplass

Prisantydning
kr 6 500 000,-
Totalpris
kr 6 671 320,-
P-rom
180
m2
BRA
186
m2
Tomtareal
8706
m2
SOVEROM
4
BOLIGtype
Rekkehus
eiertype
Eierseksjon
etasje
3
felleskostnader
kr 334,- pr. mnd.
fellesgjeld
Byggeår
1998
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Midtunhaugen 247, 5224 NESTTUN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 43
Bnr. 950
Snr. 18
Knr. 4601

Eierform

Eierseksjon

Kort om eiendommen

Stort og innholdsrikt rekkehus over 3 plan beliggende i enden av en blindvei langs et av høydedragene mot Nesttun. Attraktivt, populært og barnevennlig område med kort avstand til "alt" Kort om boligen

 • 2 bad, toalett og stort vaskerom
 • 4 soverom og 1 innredet rom som har vært brukt som soverom
 • Det ene soverommet på loft kan brukes som loftsstue
 • 2 stk vestvendte balkonger på 10 og 34 kvm
 • Svært gode sol- og utsiktsforhold
 • Fast garasjeplass samt gjesteparkering Nærområdet
 • Beliggende i enden av blindvei, ingen gjennomgangstrafikk
 • Dagligvare, barnehager og skoler i umiddelbar nærhet
 • Lekeplass og ballbinge like ved
 • Lekekamerater i alle aldre i nabolaget
 • Gangavstand til Nesttun og Bybanen Husk visningspåmelding

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje U.etg: 72 kvm BRA / 66 kvm P-rom 1. etg: 79 kvm BRA / 79 kvm P-rom Loftetasje: 36 kvm BRA/35 kvm P-rom. Boligen går over 3 plan og følgende rom er inkludert i P-rom: U.etg: 2 soverom, 2 ganger, bad og vaskerom 1.etg: Stue, kjøkken, gang, entrè, WC og omkledningsrom Loftetasje: Loftstue, soverom, gang og bad I tillegg medfølger 2 stk. innvendige boder på tilsammen 6 kvm og 1 stk. utvebndig bod på 4,1 kvm. Boligen disponerer en biloppstillingsplass i felles garasje.

  Byggeår

  1998

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  8706m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anticimex: Grunn og fundamenter: Boligbygg oppført i 1998. Grunnmur og bærende konstruksjoner i hovedsak av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger: Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med liggende trekledning. Takkonstruksjoner: Saltak i trekonstruksjoner. Yttertak er utvendig tekket med takstein Gulvsystemer: Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Bad - loftetasje: Sluket er isolert inne i dusjsonen. Vannsøl eller lekkasjevann som skulle forekomme utenfor denne sonen har ingen/redusert mulighet til å nå sluket. Riss/sprekker i flisfuger observert i dusjsonen. Kan være en indikasjon på utettheter i våtrommets tettesjikt. Riss/sprekker i flisfuger observert i dusjsonen. Kan være en indikasjon på utettheter i våtrommets tettesjikt. Det er ikke observert synlige skader, men membran er vurdert til å ha en alder som tilsier at restlevetiden er usikker. Tilstand/tettefunksjon er ukjent. Overgang mellom sluk og membran er uoversiktlig. Det kan derfor ikke verifiseres at utførelsen er korrekt, eller at lekkasjesikkerheten er ivaretatt. Ytterligere undersøkelser anbefales. Lokalfall i dusjsonen er mindre enn hva som ideelt anbefales. Det ble målt på tilfeldig sted og målingen viste en høyde- forskjell på 2 mm. Fallet er mindre enn 1:50 i en avstand på 80 cm. Nivåforskjell fra døråpning på topp overflate gulv og til hovedsluk er på tilfeldig sted målt til ca. 7 millimeter, og vurderes som ikke tilstrekkelig med tanke på lekkasjesikkerhet. - Bad- Underetasjen: TG2 grunnet alder, at lokalt fall i dusjsonen er mindre enn hva som ideelt anbefales. Nivåforskjell fra døråpning på topp overflate gulv og til hovedsluk er på tilfeldig sted målt til ca. 18 millimeter, og vurderes som ikke tilstrekkelig med tanke på lekkasjesikkerhet. - Vaskerom - Underetasje: TG2 grunnet alder og at pakning i sluk ikke er riktig montert. Nivåforskjell fra døråpning på topp overflate gulv og til hovedsluk er på tilfeldig sted målt til ca. 15 millimeter, og vurderes som ikke tilstrekkelig med tanke på lekkasjesikkerhet. - Kjøkken: Trinn 2 på ventilator er defekt. Det registreres stedvise riper og skader i gulvets overflatemateriale. Det er stedvis knirk i gulvet. Eksakt årsak er ukjent. - Øvrige rom: Overflater gulv: stedvise riper og skader i gulvets overflatemateriale, stedvis knirk i gulvet, bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Fliser med bom kan løsne. - Rom under terreng: Det er foretatt hulltaking og utført fuktmåling med egnet instrument i tilstøtende rom til våtsone. Målingen gir et øyeblikksbilde av forholdet inne i konstruksjonen. Det ble registrert forhøyede verdier, noe som kan indikere utettheter/funksjonssvikt. (Relativ fuktighet ble målt til 80,1 prosent, ved 10,4 celcius). - Loft - innredet: Lite ventilasjon i etasjen. - Loft - uinnredet/råloft: Takkonstruksjonen har ikke nødvendig luftespalte mellom isolasjon og sutak. Konsekvens kan være kondensering på sutaksplater. Deler av kaldtloftet ble ikke undersøkt grunnet redusert/ingen tilkomstmulighet. Ytterligere undersøkelser anbefales. - Ildsteder: Peisovn i stue er ikke rentbrennende. Det er forbudt å bruke ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen fra og med 1. januar 2021. - Innvendige trapper: Trappen har ikke håndløper på begge sider. Av denne grunn oppfyller ikke trappen dagens krav. - Etasjeskiller - loftetasje: Det er registrert skjevheter i soverom, hvor forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til 18 mm. - Tekniske anlegg, VVS anlegg: Det er registrert skjevheter i soverom, hvor forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til 18 mm. Innvendig stakeluke er ikke lokalisert. - Radon: Det er ikke foretatt radonmåling i boligen. - Elektrisk anlegg: Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på utførte arbeider på det elektriske anlegget. Med bakgrunn i TG2 bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. - Takvindu: Takvindu på bad bærer preg av slitasje og elde. Det er ikke observert synlige skader av større betydning, men basert på tilstanden er restlevetiden usikker. - Skorsteiner over tak: Sprekkdannelser i murpuss på skorstein. Tiltak må påregnes på sikt. - Balkong: Rekkverkshøyden er under 1,0 meter. Avvik fra gjeldende forskrift. - Drenering, grunnet alder Følgende har fått tilstandsgrad 3: Ingen. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Seksjonseier kan som hovedregel fritt leie ut sin egen seksjon. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret kan kun nekte godkjenning dersom det foreligger en saklig grunn. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

  Oppvarming

  Oppvarming med elektriske varmekabler i WC og bad. Øvrig oppvarming med elektrisitet.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, kabel-TV og bredbånd, kommunale avgifter, eiendomsskatt, felleskostnader, byggforsikring og innboforsikring.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. I vedtektene kan det fastsettes en mer omfattende panterett for krav mot seksjonseierne enn legalpanteretten. Slik beslutning krever at de seksjonseierne det gjelder, har sluttet seg til. Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4601/43/950/18: 02.12.1997 - Dokumentnr: 34163 - Best. om vann/kloakkledn. Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Overført fra: Knr:4601 Gnr:43 Bnr:950 Gjelder denne registerenheten med flere 20.08.1998 - Dokumentnr: 21257 - Urådighet BEGRENSING I RÅDERETT GNR. 43, BNR. 950 SEKSJON 18 KAN BARE OVERDRAS/PANTSETTES SAMMEN MED ID. 1/26-DEL AV SEKSJON 23 Gjelder denne registerenheten med flere 16.12.1997 - Dokumentnr: 35807 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 18 Formål: Bolig Sameiebrøk: 1/24 29.10.2002 - Dokumentnr: 34284 - Best. om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:4601 Gnr:43 Bnr:1043 Snr:1 Rettighet hefter i: Knr:4601 Gnr:43 Bnr:1043 Snr:2 Rettighet hefter i: Knr:4601 Gnr:43 Bnr:1043 Snr:3 Rettighet hefter i: Knr:4601 Gnr:43 Bnr:1043 Snr:4 Rettighet hefter i: Knr:4601 Gnr:43 Bnr:1043 Snr:5 Rettighet hefter i: Knr:4601 Gnr:43 Bnr:1043 Snr:6 Rettighet hefter i: Knr:4601 Gnr:43 Bnr:1043 Snr:7 Rettighet hefter i: Knr:4601 Gnr:43 Bnr:1043 Snr:8 på vilkår Gjelder denne registerenheten med flere

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen, men bygningstegninger stemplet av kommunen viser at byggesøknad er blitt godkjent. Kjøper overtar risiko og ansvar for dette. Følgende rom i boligen er innredet og tatt i bruk men ikke søkt om hos kommunen, og heller derfor ikke godkjent for varig opphold: Under etasjen: Vaskerom er på de godkjente byggetegningene godkjent som bod. Endring fra tilleggsdel til hoveddel er søknadspliktig og megler kan ikke finne dokumentasjon på at innredningen er søkt og godkjent av kommunen. Loft etasjen: Hele etasjen er på de godkjente byggetegningen godkjent som "Uinnredet hems". I dag er loft etasjen innredet med soverom, bad, gang og loftstue. Endring fra tilleggsdel til hoveddel er søknadspliktig og megler kan ikke finne dokumentasjon på at innredningen er søkt og godkjent av kommunen. Kjøper overtar ansvar og risiko for dette. Balkong med utgang fra underetasjen, er bygget større enn det som fremgår av de godkjente byggetegningene. Kjøper overtar ansvar og risiko for dette.

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er i henholdt til kommuneplanen avsatt til "Byfortettingssone". Reguleringsplan. PlanID: 573000. Plannavn: Fana. Del av Gnr 43, Midtun. Ikrafttrådt: 17.09.1984.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentligvann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger og vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt. Privat vei.

  Sameie

  Sameie

  Øvre Midtunhaugen Sameie

  Om sameie

  Øvre Midtunhaugen Sameie (ØMS) består av 21 seksjoner. Sameiets eiendom har gårdsnummer 43 og bruksnummer 950 og ligger i Bergen kommune. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Eierseksjonssameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 984 579 616.

  Org.nr.

  984579616

  Område

  Beliggenhet

  Velkommen til Midtunhaugen 247, et innholdsrikt rekkehus over 3 plan med en attraktiv beliggenhet på Midtunhaugen, like overfor Nesttun sentrum. Eiendommen ligger solrikt til med fantastiske utsiktsforhold, i et rolig og barnevennlig område med lite trafikk. Området passer fint for familier med barn, etablerere og godt voksne. Nærmiljøet er godt tilrettelagt for barn med lekeplasser og ballbaner samt at det er kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskoler samt videregående skoler: Barnehager: Midtun barnehage (0,1 km) Midtunhaugen barnehage (0,9 km) Læringsverkstedet bhg. Midtunbråtet (0,9 km) Barneskoler: Midtun skole (1,4 km) Ulsmåg skole (2,4 km) Kringlebotn (2,6 km) Ungdomskoler: Slåtthaug (1,9 km) Hop (3,2 km) Videregående skoler: Slåtthaug (3,1 km) Nordahl Grieg (5 km) Det er også kort vei til butikk (Rema 1000 og Kiwi på Midtun), treningssentre (7 Fjell CrossFit, Nr1 Fitness og Sats), og fine turområder. Turløypen i Myrdalskogen er populær sommer som vinter med flere badeplasser på sommerstid, samt turområde på Totland med preparerte skiløyper på vinterstid. Gangavstand til Nesttun og Bybanen, ellers kort kjøretid til Lagunen Storsenter og diverse arbeidsplasser på Sandsli og Kokstad. Videre vil det være 15 min kjøring til Bergen sentrum med alt av servicetilbud en trenger.

  Parkering

  Det medfølger fast oppstillingsplass i garasje i nabobygning, merket nr 247, med portåpner samt gjesteparkering. Ved ønske om elbillader må en ta kontakt med styreleder. Installering av elbillader i garasje må en bekoste selv.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 6 500 000,-

  Omkostninger

  6 500 000,- (Kjøpesum) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 162 500,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 6 500 000,-)) 7 650,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 171 320,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 6 671 320,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 6 671 320,-

  Formuesverdi primær

  kr 1 280 915,- pr. 2020

  Formuesverdi sekundær

  kr 4 611 292,- pr. 2020

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Kommunale avgifter

  kr 12 903,- pr. år

  Info kommunale avgifter

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

  Felleskostnader

  kr 334,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Felleskostnader inkluderer brøyting av privat vei, strøm på fellesareal og generell vedlikehold av fellesareal. Felleskostnadene faktureres 2 ganger pr. år a 2000 kr mars og september, totalt 4000 i året. Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av sameiet kan medføre økning i felleskostnadene. Styreleder opplyser at det ikke foreligger noen konkrete planer om økning i utgiften. Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av felleskostnadene.

  Regnskap

  Regnskapet for 2021 ble oppgjort med et negativt resultat på kr. - 246,-. Sameiet har per 31.12.2021 disponible midler på kr.78 608,-. Kopi av budsjett og siste årsregnskap kan fås ved henvendelse til megler.

  Eiendomsskatt

  kr 7 941,- pr. 2022

  Info eiendomsskatt

  Eiendomsskatt har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift/rundskriv, og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Meglerforetaket har plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, avklaring pep, kontroll av reelle rettighetshavere og å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art). Kundetiltak skjer løpende av alle parter i handelen. Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil meglerforetaket ikke kunne etablere kundeforholdet, bistå med handelen eller foreta oppgjør. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: 1,20% Markedsføring: kr. 15.900,- Tilrettelegging: kr. 12.900,- Oppgjør: kr. 5.000,- Øvrige kostnader: kr. 9.526,- Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Ingen salg, ingen kostnad.

  Oppdragsnummer

  04003722

  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Midtunhaugen 247
  NESTTUN

  Midtunhaugen 247

  Stort rekkehus over 3 plan - Fine uteplasser med fantastiske sol- og utsiktsforhold - Barnevennlig - Garasjeplass

  Link til kart
  60.321797
  5.358837

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Stian Bruaas
  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF