04003123
SOLGT
kr 2 990 000,-
7950
m2
81
m2
KLEPPESTØ

Rostaliene 56B

3-roms endeleilighet med trappefri adkomst, sentral & barnevennlig beliggenhet | Parkering | Elbil-lading | To terrasser

Prisantydning
kr 2 990 000,-
Totalpris
kr 3 075 170,-
P-rom
76
m2
BRA
81
m2
Tomtareal
7950
m2
SOVEROM
2
BOLIGtype
Eierseksjon
eiertype
Eierseksjon
etasje
1
felleskostnader
kr 849,- pr. mnd.
fellesgjeld
Byggeår
2008
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Rostaliene 56B, 5308 KLEPPESTØ

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Askøy
Gnr. 14
Bnr. 454
Snr. 10
Knr. 4627

Eierform

Eierseksjon

Kort om eiendommen

Leiligheten

 • Sørvestvendt markterrasse på ca. 26 m2
 • Nordøstvendt balkong på 6 m2
 • Balansert ventilasjon og varmepumpe
 • Rør-i-rør og automatsikringer
 • Parkeringsplass med mulighet for elbil-lading
 • Endeleilighet, lite innsyn, gode solforhold
 • Stort loft med god lagringsplass samt utvendig bod
 • Varmekabler på bad, entré, stue, soverom
 • Helfliset bad og kjøkken med integrerte hvitevarer
 • Det er pipe i stue med mulighet for å installere peis Området
 • Attraktivt, barnevennlig og etablert boligområde
 • Turområder og aktivitetsmuligheter i nærheten
 • Gangavstand til barnehager, dagligvare, kollektivtransport, treningssenter, frisør og tannlege
 • Kort kjørevei til Kleppestø senter og Amfi Askøy
 • Ca. 20 min med bil til Bergen sentrum

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje 1.etg: 76 kvm BRA / 76 kvm P-rom Leiligheten går over 1 plan og følgende rom er inkludert i P-rom: 1.etg: Stue, kjøkken, bad, 2 soverom, entré og gang. I tillegg medfølger 1 stk. utvendig bod oppmålt til ca. 4,7 kvm.

  Byggeår

  2008

  Beskrivelse av tomt

  Felles tomt for sameiet opparbeidet med asfaltert vei, gruslagte veier, diverse beplantninger, terrasse på terreng og biloppatillingsplass.

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  7950.3m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anticimex. Grunn og fundamenter: Grunnmur og bærende konstruksjoner i hovedsak av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger: Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med liggende trekledning. Takkonstruksjoner: Saltak i trekonstruksjoner. Yttertak er utvendig tekket med takstein. Gulvsystemer: Etasjeskillere av betong. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Bad: -Sanitærutstyr/innredning: Drenering fra innebygget toalettsisterne er ikke registrert. Vanninstallasjonen er ikke utført slik at eventuell lekkasjevann raskt blir synliggjort. -Overflater vegger: Vinduets plassering i våtsone er uegnet. Fare for fukt i konstruksjon. Vindu bør skjermes. Kabler for strøm kommer ut av vegg i dusjsone. Ukjent om løsning og plassering er fullgod med tanke på fukt- og elsikkerhet. -Fallforhold (gulv): Lokalfall i dusjsonen er mindre enn hva som ideelt anbefales. Det ble målt på tilfeldig sted og målingen viste et fallforhold på 2 mm. Fallet er mindre enn 1:50 i en avstand på 80 cm. Elektrisk anlegg: -Forenklet vurdering av det elektriske anlegget: Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på det elektriske anlegget. Med bakgrunn i TG2 bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Balkonger, terrasser, veranda etc: -Utkragede eller understøttende konstruksjoner: Rekkverkshøyden er under 1,0 meter. Avvik fra gjeldende forskrift. Rekkverk har symptomer på slitasje/elde. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Ingen forhold har fått tildelt tilstandsgrad 3. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Seksjonseier kan som hovedregel fritt leie ut sin egen seksjon. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret kan kun nekte godkjenning dersom det foreligger en saklig grunn. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

  Oppvarming

  Varmepumpe i stuen. Oppvarming med elektriske varmekabler i entré, soverom, stue, kjøkken og bad.

  Energimerke

  Energimerking er utført av selger og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, kommunale avgifter, felleskostnader, innboforsikring, brøyting av felles privat vei etc. Det er tillatt med dyrehold ifølge styreleder.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. I vedtektene kan det fastsettes en mer omfattende panterett for krav mot seksjonseierne enn legalpanteretten. Slik beslutning krever at de seksjonseierne det gjelder, har sluttet seg til. Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 29.04.2008 - Dokumentnr: 344883 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 10 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 80/1938

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Megler har tilskrevet Askøy kommune og fått opplyst følgende: Det foreligger ferdigattest vedrørende "Rekkehus merk. bygg B" datert 02.08.2008.

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er regulert til "Boligbebyggelse" ifølge Askøy kommune. Reguleringsplaner: Id: 457. Navn: Plan 32-05 - Del av Nordre Krokås, Reguleringsendring, gnr. 14, bnr. 64, 228 m.fl. Status: Endelig vedtatt arealplan. Ikrafttredelse: 17.03.2005. Delarealer: -Delareal: 466m2. Formål: Felles parkeringsplass. -Delareal: 2 687m2. Formål: Boliger. -Delareal: 229m2. Formål: Kjørevei. -Delareal: 860m2. Formål: Felles lekeareal. -Delareal: 2 224m2. Formål: Felles grøntareal. -Delareal: 1 457m2. Formål: Felles avkjørsel. Id: 32. Navn: Plan 32-00 - Del av Nordre Krokås. Status: Endelig vedtatt arealplan. Ikrafttredelse: 10.07.1975. Delarealer: -Delareal: 20m2. Formål: Frittliggende småhusbebyggelse. Id: 458. Navn: Plan 32-06 - Reguleringsendring, gnr 14, bnr. 352 m.fl. Status: Endelig vedtatt arealplan. Ikrafttredelse: 25.10.2007. Delarealer: -Delareal: 2m2. Formål: Annen veggrunn - grøntareal. Feltnavn: f_Annen veggrunn. -Delareal: 3m2. Formål: Lekeplass. Feltnavn: f_Lek 1.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger og vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

  Sameie

  Sameie

  Rostaliene Sameie

  Om sameie

  Sameiet består av 24 seksjoner fordelt på 3 bygg. - Det gjennomføres inntil 2 dugnader i året ifølge styreleder. - Det er tillat med dyrehold.Dyrehold skal ikke være til sjenanse for øvrige beboere. - Det foreligger ikke husordensregler eller vedtekter, men det er generelle regler om ro og orden i sameiet.

  Org.nr.

  918139885

  Forkjøpsrett

  Det praktiseres ikke forkjøpsrett i sameiet.

  Styregodkjennelse

  Det praktiseres ikke styregodkjennelse i sameiet.

  Område

  Beliggenhet

  Rostaliene 56B har en meget attraktiv og barnevennlig beliggenhet i et veletablert og populært boligområde. Her er flere lekeplasser og ballbaner i området samt det er gangavstand til barnehage, skole, dagligvare og kollektivtransport. Like nedenfor boligfeltet finner du et industriområde med flere butikker, herunder dagligvare, Power, Peppes Pizza, tannlegesenter, Hageland, Byggmax m.m. Det er ellers 22 min gange til Amfi Askøy og 9 min kjøring til Kleppestø. Det er flere flotte turområder i nærheten for de som liker seg best i skog og mark, men det er også kort vei til treningssenter, ballbinge og fotballbane. Til Bergen sentrum tar det ca. 20 min med bil og til Bergen lufthavn Flesland tar det ca. 24 min med bil. Dagligvare i nærheten: -Kiwi Juvik: 8 min gange -Rema 1000 Askøy (PostNord): 9 min gange Offentlig transport i nærheten: -Krokåsfeltet Ospedalen: 6 min gange -Kleppestø terminal: 9 min med bil Barnehager i nærheten: -Du og Jeg Juvik (0-5 år): 5 min gange -Du og Jeg Nord (0-5 år): 13 min gange -Du og Jeg Sør (0-5 år): 16 min gange Skoler i nærheten: -Kleppe skole (1-7 kl.): 21 min å gå -Kleppestø ungdomsskole: 6 min med bil -Erdal ungdomsskole: 7 min med bil -Askøy videregående skole: 8 min med bil

  Parkering

  Beboerne i sameiet har rett til én parkeringsplass på sameiets felles parkeringsområde. Det er ikke faste plasser. Det er etablert felles ladestasjoner som hver sameier kan benytte seg av.Lading aktiveres via app og en betaler fortløpende etter forbruk.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 2 990 000,-

  Omkostninger

  2 990 000,- (Kjøpesum) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 2 990 000,-)) 9 250,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 85 170,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 3 075 170,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 3 075 170,-

  Formuesverdi primær

  kr 781 645,- pr. 2021

  Formuesverdi sekundær

  kr 2 813 923,- pr. 2021

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Kommunale avgifter

  kr 19 085,- pr. år

  Info kommunale avgifter

  Kommunale avgifter for 2023 er kun estimert og ikke et fastsatt beløp. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 15/3, 15/6, 16/9 og 15/12.

  Felleskostnader

  kr 849,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Grunnpakke kabel-TV og bredbånd fra Altibox, felles byggforsikring, avsetning til generelt vedlikehold. Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av sameiet kan medføre økning i felleskostnadene. Styreleder opplyser at det har vært snakket om at felleskostnadene kan øke noe for å sette av mer penger til generelt vedlikehold i fremtiden, men det foreligger ingen konkrete planer om økning i utgiften. Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av felleskostnadene.

  Regnskap

  Regnskapet for 2021 ble oppgjort med et positivt resultat på kr. 77 715,-. Sameiet har per 31.12.2021 disponible midler på kr. 407 229,-. Kopi av budsjett og siste årsregnskap følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Info eiendomsskatt

  Det er ikke innført eiendomsskatt i Askøy kommune.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: 1,5% av salgssum. Markedsføring: kr. 15 900,- Tilrettelegging: kr. 12 900,- Oppgjør: kr. 5 900,- Øvrige kostnader: kr. 9 950,- Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Intet salg, ingen kostnad.

  Oppdragsnummer

  04003123

  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Rostaliene 56B
  KLEPPESTØ

  Rostaliene 56B

  3-roms endeleilighet med trappefri adkomst, sentral & barnevennlig beliggenhet | Parkering | Elbil-lading | To terrasser

  Link til kart
  60.429932
  5.183862

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Stian Bruaas
  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF