04002723
SOLGT
kr 3 200 000,-
15218
m2
73
m2
STRAUME

Høgestølsgrinda 9A

Lys, trivelig og sentral 3-roms leilighet like ved Sartor! Trappefri adkomst - Garasje - 31 kvm terrasse - God standard!

Prisantydning
kr 3 200 000,-
Totalpris
kr 3 408 820,-
P-rom
69
m2
BRA
73
m2
Tomtareal
15218
m2
SOVEROM
2
BOLIGtype
Eierseksjon
eiertype
Eierseksjon
etasje
1
felleskostnader
kr 709,- pr. mnd.
fellesgjeld
Byggeår
2005
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Høgestølsgrinda 9A, 5353 STRAUME

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Øygarden
Gnr. 35
Bnr. 596
Snr. 37
Knr. 4626

Eierform

Eierseksjon

Kort om eiendommen

Nordic bolig v/Steffen Bilsbak har gleden av å presentere denne romslige og lyse eier-leiligheten! Barnevennlig beliggenhet i et rolig nabolag med gangavstand til Sartor storsenter og Straume Terminal. Her har en alt en trenger i hverdagen, bare noen få minutters gange unna. Under 10 minutters gange finner en flere barnehager, skole, idrettsplass og badeplass.
Kort om eiendommen:

 • Usjenert både inne og ute
 • Privat garasje
 • Luftig planløsning med store rom
 • Eget inngangsparti
 • Rør i rør
 • Sentralstøvsuger
 • Varmepumpe
 • Mye oppbevaringsplass
 • Delvis overbygd uteplass
 • Solrik eiendom
 • Store vindusflater
  Velkommen til visning!

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje 1.etg: 73 kvm BRA / 69 kvm P-rom Leiligheten går over 1 plan og følgende rom er inkludert i P-rom: 1.etg: Stue, kjøkken, bad, entrè, gang og 2 soverom I tillegg medfølger 1 stk. innvendig bod på ca. 4 kvm og 1 stk. ekstern bod på ca. 4,7 kvm, samt garasje.

  Byggeår

  2005

  Standard

  Leiligheten er lys og luftig og holder generelt god standard. Lyse overflater og innredning utnytter den rikelige tilgangen på naturlig lysinnslipp gjennom store vindusflater. Eget inngangsparti og trappefri adkomst bringer deg inn i vindfanget/entréen - Kort vei fra garasjen. Kommer du med varer er det også en liten snuplass ved inngangspartiet. Praktisk planløsning med soverom vendt mot øst for å holde det svalt på varme sommerkvelder. Mye veggplass langs gangen hvilket gir mange innredningsmuligheter for ekstra oppbevaring. Trivelig stue med delvis åpen kjøkkenløsning, store vindusflater, solskjerming foran stuevinduene og tidsriktige fargevalg. Boligen har fått mindre oppgraderingen i nyere tid, men kan også skilte med gode kvaliteter fra byggeår. Blant særlige skryte-verdige kvaliteter kan vi nevne: - Trappefri adkomst - God skapplass - Bod/teknisk rom med tilgang fra soverom. Kan innredes som f.eks. walk-in-garderobe - Sentralstøvsuger - Rør-i-rør - Foliert soveromsvinduer for mindre innsyn - Automatsikringer - Varmepumpe - Elektrisk markise - Garasje med elektrisk portåpner - Medfølgende hvitevarer - Stor privat uteplass - Flotte fellesarealer med blant annet lekeplass og benker - Helfliset bad - Innlagt fiber - Varmekabler på bad og entré - Muligheter for å montere peisovn i stue For mer informasjon om kvaliteter og standard, se vedlagt tilstandsrapport.

  Beskrivelse av tomt

  Tomten er felles for sameiet. Tomten er pent opparbeidet med asfaltert vei, interne stier og gangveier, diverse beplantninger, plenareal, lekeplass, grusbane, terrasse på terreng og biloppstillingsplasser

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  15217.5m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann Atle Kallestad: Grunn og fundamenter: Grunnmur av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger: Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med liggende trekledning. Takkonstruksjoner: Saltak i trekonstruksjoner. Yttertak er utvendig tekket med takstein Gulvsystemer: Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Bad: - Sanitærutstyr - Drenering fra innebygget toalettsisterne er ikke registrert. Vanninstallasjonen er ikke utført slik at eventuelt lekkasjevann raskt blir synliggjort. - Membran, tettesjikt og overgang til sluk - Det er ikke observert synlige skader, men membran er vurdert til å ha en alder som tilsier at restlevetiden er usikker. - Fallforhold - Det er ikke mulig å måle lokalfall rundt sluket grunnet plassering av dusjkabinett. Det er målt fall fra terskel til dusjkabinett på 13 mm. Fallet vurderes som ikke tilstrekkelig for å hindre at vann kan renne ut i tilliggende arealer til våtrommet ved en eventuell lekkasje. - Avløpsrør (ink. sluk) - Grunnet plassering av dusjkabinett er det ikke mulig å foreta undersøkelse av sluket. Utførelse vedrørende tettedetaljer /tilstand er ukjent. Radon: - Det er ikke foretatt radonmåling i boligen. Elektrisk anlegg: - Forenklet vurdering av det elektriske anlegget - Varmtvannsbereder har ikke fast tilkobling, men er koblet med stikkontakt. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på det elektriske anlegget. Vinduer: - Enkelte vinduer bærer preg av slitasje og elde. Det er ikke observert synlige skader av større betydning, men basert på tilstanden er restlevetiden usikker. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Ingen bygningsdeler er tildelt tilstandsgrad 3. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Seksjonseier kan som hovedregel fritt leie ut sin egen seksjon. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret kan kun nekte godkjenning dersom det foreligger en saklig grunn. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

  Oppvarming

  Elektrisk oppvarming: - Varmekabler i entré og på bad - Varmepumpe i stue Fast brensel: - Mulighet for å etablere peisovn i stue. Det opplyses for ordens skyld at det ikke er varmekilder i alle rom.

  Energimerke

  Energimerking er utført av selger og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

  Diverse

  Hvitevarer som står i boligen under visning medfølger i salget. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, fiber, kommunale avgifter, felleskostnader, innboforsikring, boligalarm etc. Det er tillatt med dyrehold ifølge styreleder. Dyrehold må søkes om skriftlig til og godkjennes av sameiet. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. I vedtektene kan det fastsettes en mer omfattende panterett for krav mot seksjonseierne enn legalpanteretten. Slik beslutning krever at de seksjonseierne det gjelder, har sluttet seg til. Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4626/35/596/37: Dokumentnr. 18762 av 02.12.2005 - Bestemmelse om veg Dokumentnr. 1008844 av 10.07.2018 - Bestemmelse om veg Dokumentnr. 1008844 av 10.07.2018 - Bestemmelse om vann/kloakk 24.08.2005 - Dokumentnr: 12494 - Seksjonering Snr: 37 Boligformål Sameiebrøk: 84/4118

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Megler har tilskrevet Øygarden kommune og fått opplyst følgende: Det foreligger ferdigattest vedrørende nybygg datert 04.05.2005.

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse ifølge Øygarden kommune. Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen: PlanID: 124620060044. Hensynssonetype: Gul sone iht. T-1442. Beskrivelse: Flystøysonerkart 2012-2022 Eiendommen ligger til et område som etter kartutsnitt er bemerket som flomsone. Bekken som går i bakkant av eiendommen er antatt til å være potensiell flomvei, men eiendommen er ikke i aktsomhetsområde for flom.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger og vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

  Sameie

  Sameie

  Søre Straume Sameie

  Om sameie

  Sameiet består av totalt 40 enheter mellom 3-, 4- og 5-roms leiligheter over 1 og 2 plan. Sameiet er veldrevet med gode oppsparte midler for fremtidig vedlikehold.

  Org.nr.

  991 921 893

  Forretningsfører

  Bob Bbl

  Forkjøpsrett

  Det praktiseres ikke forkjøpsrett i sameiet.

  Styregodkjennelse

  Det praktiseres ikke styregodkjennelse i sameiet.

  Borettslagets forsikringsselskap

  Tryg Forsikring

  Polisenummer felles forsikring

  7772014

  Område

  Beliggenhet

  Boligen har en supersentral beliggenhet med gangavstand til Sartor Storsenter. Her får en dekket de fleste behov enten en søker shopping, spesialbutikker, restaurant eller kafé, underholdning eller dagligvarer og andre nødvendigheter. Her går det en liten snarvei like ved boligen som korter ned gangveien med et ekstra par minutter. Dersom behovene i hverdagen likevel ikke er møtt er det ca 15 minutter å kjøre til Bergen sentrum. Eventuelt går bussen mot Bergen ca hver 7. minutt fra Straume Terminal som er innen gangavstand fra leiligheten. For familier er det gangavstand til både barnehager, skole og idrettsplass. I sommer-dagene er det også nydelig å ta turen til Geitavika badeplass, eller for de sprekere er det også nydelige trim-/turmuligheter innen kort avstand eller treningssentre. Sameiets tomt er pent opparbeidet med blant annet grøntarealer og en lekeplass som er nylig oppgradert. Nabolaget er rolige og består av folk i varierende livssituasjoner og aldre. Stort sett et attraktivt sameie som passer de fleste. Nærområdet er meget rolig og består hovedsaklig av familieboliger og villabebyggelse.

  Adkomst

  Ved å trykke på kartet i Finn-annonsen får du enkelt tilgang til en reiserute fra din startdestinasjon til eiendommen.

  Parkering

  Egen garasje i rekke. Oppmerkede plasser på felles parkeringsplass for gjester.

  Bebyggelse

  Området er hovedsaklig bebygget med nyere bebyggelse fra 2000-tallet og utover. Disse firemannsboligene ligger pent til i et villa-strøk bestående av mest eneboliger og noe rekkehus/flermannsboliger. Nærhet til næringsområdet ved Sartor Storsenter.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 3 200 000,-

  Omkostninger

  3 200 000,- (Kjøpesum) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 80 000,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 3 200 000,-)) 7 650,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 88 820,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 3 288 820,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 3 408 820,-

  Formuesverdi primær

  kr 686 923,- pr. 2021

  Formuesverdi sekundær

  kr 2 472 921,- pr. 2021

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Kommunale avgifter

  kr 11 843,- pr. år

  Info kommunale avgifter

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Prognose for året 2023 viser til kommunale avgifter på kr 14 233,06.

  Felleskostnader

  kr 709,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Felleskostnader inkluderer felles byggforsikring, belysning av fellesområder, alminnelig vedlikehold, avsetning fremtidig vedlikehold, forretningsførsel og drift av sameiet.

  Info om fellesgjeld

  Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av sameiet kan medføre økning i fellesgjeld og fellesutgifter. Styreleder opplyser at det ikke foreligger noen konkrete planer om økning i fellesgjeld eller fellesutgifter. Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av fellesutgiften.

  Regnskap

  Regnskapet for 2021 ble oppgjort med et positivt resultat på kr. 61 588,-. Sameiet har per 31.12.2021 disponible midler på kr. 954 515,-. Kopi av budsjett og siste årsregnskap følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Info eiendomsskatt

  Det praktiseres ikke eiendomsskatt i Øygarden kommune per 23.05.2023.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: 1,4% Markedsføring: 16 900,- Tilrettelegging: 12 900,- Oppgjør: 5 900,- Øvrige kostnader: 13 300,- Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Intet salg, ingen kostnad

  Oppdragsnummer

  04002723

  Vedlegg
  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Høgestølsgrinda 9A
  STRAUME

  Høgestølsgrinda 9A

  Lys, trivelig og sentral 3-roms leilighet like ved Sartor! Trappefri adkomst - Garasje - 31 kvm terrasse - God standard!

  Link til kart
  60.356108
  5.124132

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Stian Bruaas
  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF