04002623
SOLGT
kr 3 500 000,-
2285
m2
63
m2
BERGEN

Konsul Børs gate 15

Stilren 3-roms leilighet med sentrumsnær beliggenhet på populære Møhlenpris! Nyoppusset i 2022 med flotte kvaliteter!

Prisantydning
kr 3 500 000,-
Totalpris
kr 3 984 175,-
P-rom
63
m2
BRA
63
m2
Tomtareal
2285
m2
SOVEROM
2
BOLIGtype
Aksjeleilighet
eiertype
Aksje
etasje
3
felleskostnader
kr 6 884,- pr. mnd.
fellesgjeld
kr 464 000,-
Byggeår
1923
Lisa Blankenburgh Nilsen
Lisa Blankenburgh Nilsen
Eiendomsmeglerfullmektig
Visning(er)
8/6/2023
,
17:00
-
18:00
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Konsul Børs gate 15, 5006 BERGEN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 164
Bnr. 313
Snr. 0
Knr. 4601

Eierform

Aksje

Kort om eiendommen

Leiligheten

 • Stilren og moderne 3-roms leilighet
 • Nyoppusset i 2022
 • Integrerte hvitevarer og gode kvaliteter
 • Nytt elektrisk anlegg og nye rør av typen rør-i-rør (2022)
 • 2 eksterne boder på hhv. ca. 4 og 11,6 kvm
 • Varmekabler på bad
 • Opplegg for vaskemaskin
 • Store soverom Området
 • Ekstremt sentrumsnært
 • Nærhet til de fleste studieinstitusjoner
 • Dagligvare og kollektivtilbud i umiddelbar nærhet
 • Nygårdsparken og badestrand like i nærheten
 • Flotte turmuligheter og treningsfasiliteter innen kort avstand Husk visningspåmelding. Velkommen!

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje: 3.etg: 63 kvm BRA / 63 kvm P-rom Leiligheten går over 1 plan og følgende rom er inkludert i P-rom: 3.etg: Stue, kjøkken, 2 soverom, bad og entré. I tillegg medfølger 2 stk. eksterne boder på ca. 4 kvm (gulvareal, loft med skråtak) og ca. 11,6 kvm i kjeller (areal er hentet fra huseier).

  Byggeår

  1923

  Modernisering og påkostninger

  Hele leiligheten ble pusset opp i 2022. Nye overflater, kjøkkeninnredning, bad, elektrisk anlegg og rør. Dokumentasjon på arbeider foreligger.

  Beskrivelse av tomt

  Felles eiet tomt. Tomten er felles for aksjelaget. Tomten består hovedsaklig av bygningsmassen samt 3 bakgårder.

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  2285.3m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anticimex. Grunn og fundamenter: Grunnmur av betong med sparestein. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger: Bærende konstruksjoner og yttervegger i hovedsak av tegl-/murverk. Utvendige fasader av murpuss. Takkonstruksjoner: Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Yttertak er tekket med takstein. Gulvsystemer: Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Bad: -Ventilasjon: Ventilasjonsspalte dør/terskel er ikke etablert. Fører til redusert avtrekkseffekt når døren er lukket. Forholdet kan føre til økt fuktpåkjenning i våtrommet. Tiltak må påregnes. -Slukets plassering i forhold til at vann utenfor dusjsonen kan nå det: Sluket er isolert inne i dusjsonen. Vannsøl eller lekkasjevann som skulle forekomme utenfor denne sonen har ingen/redusert mulighet til å nå sluket. -Overflater vegger: Det er skjært ut firkant i flis i dusjsone og montert inn flis. Ukjent årsak og utførelse. Ytterligere undersøkelser anbefales. Kjøkken: -Ventilasjon: Kullfilter, ikke eget utkast. Ventilasjon er kun funksjonstestet. Avtrekkseffekten i en brukssituasjon er derfor ukjent. -Vannrør: Vannrørene er ikke plugget mot varerør. Av denne grunn kan eventuelt lekkasjevann fra rør-i-rør system forårsake følgeskader. Øvrige rom: -Overflater gulv: Stedvise sprekker/riss i flisfuger er observert. Årsak er ukjent. Etasjeskiller: -Skjevhetsmåling: Det er registrert skjevheter i stue og i soverom. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til 10 mm i stue og 18 mm i soverom. Elektrisk anlegg: -Forenklet vurdering av det elektriske anlegget: Huseier var ikke tilgjengelig for å besvare spørsmål som gjelder for det elektriske anlegget. Forholdet medfører at avhendingslovens minstekrav til undersøkelser ikke har blitt gjennomført og kan medføre at mulige relevante opplysninger vedrørende bruk, funksjon og tilstand ikke er blitt gjort oppmerksom på. Dører og vinduer: -Vinduer: Enkelte vinduer bærer preg av slitasje og elde. Det er ikke observert synlige skader av større betydning, men basert på tilstanden er restlevetiden usikker. -Dører: Entrédørens branntekniske egenskaper kan ikke verifiseres. Ytterligere undersøkelser anbefales. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Ingen forhold har fått tildelt tilstandsgrad 3. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Hvis krav er oppfylt kan leilighet framleies for en tidsbegrenset periode i henhold til borettslagsloven. Framleie må alltid være godkjent av styret. Det kan kun leies ut til fysiske personer.

  Oppvarming

  Elektrisk oppvarming med panelovner samt varmekabler i gulv på bad.

  Energimerke

  Energimerking er utført av selger og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, felleskostnader, innboforsikring etc. Husdyr kan tillates dersom aksjonær/beboer har behov for dette. Det forutsettes at dette ikke er til plage eller ulempe for øvrige aksjonærer/beboere eller for boligaksjeselskapet.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Aksjelaget har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i aksjen for opptil 2 x folketrygdens grunnbeløp (2G). Pantet dekker selskapets krav på felleskostnader og andre krav selskapet kan knytte til aksjonæren. På grunnboksbladet til aksjelagets eiendom er det notert pant for aksjelagets fellesgjeld og aksjonærenes aksjeinnskudd. Grunnboksbladet er tilgjengelig for gjennomlesning på meglers kontor. Bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være aksjonærer i aksjelaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn én aksje. På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4601/164/313: 25.03.1924 - Dokumentnr: 901281 - Bestemmelse om bebyggelse 04.11.1922 - Dokumentnr: 900371 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4601 Gnr:164 Bnr:314 UTSKILT FRA KONSUL BØRSGATE 14, SAMMENFØYD MED GNR. 164, BNR. 314 SAMT FRA SØNDRE MØHLENPRIS 9 OG ENDEL GATEGRUNN 14.12.1923 - Dokumentnr: 901307 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: DIV. GRUNNSTYKKER FRADELT DIV. EIENDOMMER I TIDSROMMET 1923 - 1924 01.01.2020 - Dokumentnr: 1362793 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1201 Gnr:164 Bnr:313

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen, men bygningstegninger stemplet av kommunen viser at byggesøknad er blitt godkjent. Kjøper overtar risiko og ansvar for dette.

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er i henhold til gjeldende kommuneplan avsatt til "Byfortettingssone" ifølge Bergen kommune. Kommuneplan: PlanID: 65270000. Plannavn: Kommuneplanens arealdel 2018. Ikrafttrådt: 19.06.2019. Dekningsgrad: 100%. Arealformål i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Arealformål: 1130 - Sentrumsformål. Beskrivelse: Byfortettingssone. Dekningsgrad: 100%. Hensynssoner Angitt hensyn - kulturmiljø i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpAngittHensynSone. Beskrivelse: Møhlenpris. Dekningsgrad: 100%. PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpAngittHensynSone. Beskrivelse: Historisk Museum. Dekningsgrad: 100%. Hensynssoner Faresone i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpFareSone. Beskrivelse: Luftkvalitet - rød sone. Dekningsgrad: 100%. Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpStøySone. Beskrivelse: Vei støy - gul sone. Dekningsgrad: <0,1%(0,7m2). Bestemmelsesområder i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Bestemmelseshjemmel: 5 - Byggegrense, utb. volum, funksjonskrav. Dekningsgrad: 100%. Kommunedelplaner: PlanID: 15780000. Plannavn: Bergenhus. KPD Sentrum. Status: 3 - Endelig vedtatt arealplan. Ikrafttrådt: 10.12.2001. Dekningsgrad: 100%. Arealformål i kommunedelplanen: PlanID: 15780000. Arealformål: 110 - Boligområder. Dekningsgrad: 99,9%. Planer i nærheten av eiendommen: PlanID: 70920000. Plannavn: Bergenhus. Gnr 164 Bnr 235 Mfl., Falocogaarden, O.J. Brochs gate. Saksnr: 202220635. PlanID: 70130000. Plannavn: Bergenhus. Gnr 164 Bnr 360, Frieleneskaien Pumpehus. Saksnr: 202220619. PlanID: 70120000. Plannavn: Laksevåg/Bergenhus/Årstad. Gnr 157 Bnr 201 Mfl., Områdereguleringsplan for Indre Laksevåg. Saksnr: 202220623. PlanID: 64090000. Plannavn: Kommunedelplan for kollektivsystemet fra Bergen sentrum til Bergen vest. Saksnr: 202220469. PlanID: 17330000. Plannavn: Årstad. KDP Puddefjorden-Damsgårdsundet. Saksnr: 200212016. PlanID: 15290000. Plannavn: Bergenhus. Gnr 164 og 165, Dokken-Nøstebukten. Saksnr: 199615958. Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen: Eiendom: 164/334. Bygningsnr: 300617785. Bygningstype: Boligbrakker. Status: Igangsettingstillatelse. Dato: 20.04.2017. Saksnr: 201712789. Andre opplysninger: Eiendommen er berørt av BKK´s konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløpsnett via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

  Aksjelag

  Aksjelag

  Bergen Sporveisfunksjonærers Bygge-

  Om aksjelag

  Laget består av 110 leiligheter fordelt på flere lavblokker. Det disponeres tre store bakgårder som kan benyttes av beboere til sosiale lag, bilvask eller parkering av sykler og motorsykler/moped (må trilles inn fra gaten). Det er aksjeselskapet som eier eiendommen, mens aksjonærene eier aksjer i selskapet. Aksje i selskapet gir aksjonær borett til en nærmere bestemt bolig. Aksjonærene har ikke personlig ansvar for boligaksjeselskapets gjeld, men aksjeselskapets løpende utgifter må dekkes av aksjonærene gjennom månedlige fellesutgifter (husleie). Bergen Sporveisfunksjonærers Boligselskap har hatt en tvist med Bergen Sporveisfunksjonærers Forening angående vedtektene til selskapet og foreningen har ønsket at selskapet skulle bli oppløst. Dette ble til slutt tatt til retten, der selskapet ble frifrunnet for vedtektsrevisjon og oppløsning. Selskapet ble likevel dømt til å betale kr. 17 000 000,- for å innløse Foreningens aksjer i selskapet. Denne delen er blitt anket av Boligselskapet til Lagmannsretten 16.januar 2023 og saken skal opp ila 2023. Det er p.t. ikke kjent hvordan finansiering av kr. 17 000 000,- vil skje dersom dommen står. Boligselskapet har forelagt Foreningen en løsning der Foreningen selv kan selge aksjene sine og Selskapet vil gjøre en borett disponibel for hvert av salgene, Det krever at Foreningen går med på en slik løsning, og det er heller ikke sikkert at denne løsningen vil få inn kr. 17 000 000,-. En slik løsning må også godkjennes av Generalforsamlingen.

  Org.nr.

  929963768

  Forretningsfører

  OBOS

  Forkjøpsrett

  Det praktiseres ikke forkjøpsrett i aksjelaget.

  Sikringsordning

  Aksjelaget er ikke tilknyttet sikringsordning.

  Styregodkjennelse

  Ny eier skal godkjennes av styret før overtagelse. Det gjøres oppmerksom på at kjøper selv bærer risikoen for å bli godkjent av styret og at boligen ikke kan ikke tas i bruk før godkjennelse foreligger. Godkjenning kan kun nektes på saklig grunnlag.

  Borettslagets forsikringsselskap

  Gjensidige

  Polisenummer felles forsikring

  63421324

  Område

  Beliggenhet

  Konsul Børs´ gate 15 ligger attraktivt til på Møhlenpris med sentrumsnær beliggenhet samtidig som det tilbaketrukket fra byens støy og kaos. På Møhlenpris har du gangavstand til alt du måtte trenge i Bergen sentrum og Danmarksplass samt gangavstand til flere studieinstitusjoner, gode kollektivtilbud, flere spiseplasser og dagligvarebutikker. Det finnes flere trenings- og turmuligheter med god tilgang til flere av byfjellene innen kort avstand samt flere treningssentre. En kort spasertur til Handelshøyskolen BI og over broen på andre siden av fjorden finner man Damsgårdssundet som de siste årene har hatt en enorm utvikling. Her er kommet flere boligbygg samt en koselig gate med flere spiseplasser som fort har blitt et populært samlingssted utenfor sentrumskjernen. Området rundt leiligheten byr på koselige gater mellom flotte bygårder og det er kort vei til cafeér, badeplass og Nygårdsparken. Området oppleves som trygt og passer ypperlig for studenter og etablerere Offentlig transport i nærheten: -Møhlenpris (35 ulike linjer) - 4 min å gå -Olav Kyrres gate / Festplassen (buss og bybane) - 11 min å gå -Florida bybanestopp - 11 min å gå Dagligvare i nærheten: -Bunnpris Welhavensgate (PostNord, Søndagsåpent) - 2 min å gå -Joker Splide (Søndagsåpent) - 3 min å gå Studieinstitusjoner i nærheten: -Handelshøyskolen BI - 6 min å gå -UiB - 7 min å gå -HVL - 19 min (gå pluss bybane)

  Parkering

  Parkering i gate etter gjeldende bestemmelser.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 3 500 000,-

  Fellesgjeld

  kr 464 000,-

  Omkostninger

  3 500 000,- (Prisantydning) 464 000,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 3 964 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 9 475,- (Eierskifte-/Transportgebyr (Kjøper)) 3 850,- (Pantenoteringsgebyr) 6 850,- ( Boligkjøperforsikring (Valgfritt)) -------------------------------------------------------- 20 175,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 984 175,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 3 984 175,-

  Formuesverdi primær

  kr 1 008 145,- pr. 2022

  Formuesverdi sekundær

  kr 3 830 952,- pr. 2022

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er regnet ut via skatteetatens formuesverdikalkulator for 2022. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Andel fellesformue

  kr 59 493,-

  Felleskostnader

  kr 6 884,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Tv/internett, kommunale avgifter og eiendomsskatt, avsetning til generell vedlikehold, drift, forretningsfører, renhold og strøm i fellesarealer, renter og avdrag på lån. Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av aksjelaget kan medføre økning i felleskostnadene. Forretningsfører opplyser at det foreligger noen konkrete planer om økning i utgiften.

  Lånebetingelser fellesgjeld

  Lånenr: HABA01-95227233614. Type: A Restsaldo: 8 557 011,- Restløpetid: 16 år 4 mnd Term pr. år: 12 Type rente: Flyt Rente (04.05.2023): 4,45% Lånenr: HANBAN-95227236672 Type: A Restsaldo: 30 000 000,- Restløpetid: 31 år 2 mnd Term pr. år: 12 Avdr. frihet til og med: 12.07.2024 Type rente: Flyt Rente (04.05.2023): 4,45%

  Info om fellesgjeld

  Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av aksjeselskapet kan medføre økning i fellesgjeld. Det er normalt at det foretas en årlig indeksregulering av fellesutgiftene. Forretningsfører opplyser at det foreligger følgende planer som kommer til å medføre økning i fellesgjeld. Det er vedtatt å skifte tak og vinduer, samt å male fasader i begge byggene. Det er en låneramme på kr 60 000 000,- i forbindelse med vedlikeholdsarbeidet, totalt ca. kr 70 000 000,-. Fellesgjelden for aktuell leilighet er estimert til maksimalt kr. 825 000,- etter endt rehabilitering dersom selskapet holder seg innenfor den satte rammen til prosjektet. Det er ikke noe som tyder på at de går utover rammen. Det er ikke estimert p.t. hva felleskostnader til være etter endt rehabilitering.

  Regnskap

  Regnskapet for 2022 ble oppgjort med et negativt resultat på kr. 18 399 457,-. Aksjelaget har per 31.12.2022 disponible midler på kr. 4 843 569,-. Det negative resultatet skyldes: Drift og vedlikehold. Kopi av budsjett og siste årsregnskap følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: 1% av salgssum Markedsføring: kr. 15 900,- Tilrettelegging: kr. 12 900,- Oppgjør: kr. 5 900,- Øvrige kostnader: kr. 17 253,- Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Intet salg, ingen kostnad.

  Oppdragsnummer

  04002623

  Lisa Blankenburgh Nilsen
  Eiendomsmeglerfullmektig
  Visning(er)
  8/6/2023
  ,
  17:00
  -
  18:00
  Meld meg på visning
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Konsul Børs gate 15
  BERGEN

  Konsul Børs gate 15

  Stilren 3-roms leilighet med sentrumsnær beliggenhet på populære Møhlenpris! Nyoppusset i 2022 med flotte kvaliteter!

  Link til kart
  60.384605
  5.320315

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Lisa Blankenburgh Nilsen
  Lisa Blankenburgh Nilsen
  Eiendomsmeglerfullmektig