04002123
SOLGT
kr 3 750 000,-
945
m2
98
m2
BERGEN

Kristian Bings vei 17

5-roms toppleilighet over to plan med nydelig utsikt og sentral beliggenhet| 3 soverom og 2 stuer | Parkering i carport

Prisantydning
kr 3 750 000,-
Totalpris
kr 3 962 570,-
P-rom
98
m2
BRA
98
m2
Tomtareal
945
m2
SOVEROM
3
BOLIGtype
Eierseksjon
eiertype
Eierseksjon
etasje
2
felleskostnader
kr 1 500,- pr. mnd.
fellesgjeld
Byggeår
1957
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Kristian Bings vei 17, 5073 BERGEN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 159
Bnr. 923
Snr. 4
Knr. 4601

Eierform

Eierseksjon

Kort om eiendommen

Kristian Bings vei 17 er en utsiktsperle ved foten av et av byens vakre fjell, Løvstakken. Leiligheten ligger høyt og fritt med fantastisk utsikt over Bergensdalen. Tilbaketrukket i enden av blindvei i en rolig gate, men med kort avstand til buss, bybane og pulserende byliv.

 • Toppleilighet over to plan med 3 soverom og to stuer (én i hver etg.)
 • Fantastisk utsikt mot Bergensdalen, Ulriken og Fløyen.
 • 9 kvm balkong hvor en kan nyte morgen-/formiddagssolen
 • 44 kvm gulvareal på loft (31 kvm målbart)
 • Peis og varmepumpe i stue
 • Fiber i leiligheten
 • Parkering i felles carport
 • Lave felleskostnader, kr 1500/mnd
 • Sentral beliggenhet, kort vei til dagligvare og kollektivtransport
 • Et av Bergens mest populære turområder, Løvstien, like i nærområdet

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje 2.etg: 67 kvm BRA / 67 kvm P-rom Loft: 31 kvm BRA / 31 kvm P-rom Leiligheten går over 2 plan og følgende rom er inkludert i P-rom: 1.etg: Stue, kjøkken, gang, bad og 2 soverom 2.etg: Loftstue og soverom I tillegg medfølger 1 stk. ekstern bod på loft på ca. 6,5 kvm gulvflate (skråtak), samt parkeringsplass i felles carport.

  Byggeår

  1957

  Beskrivelse av tomt

  Eiet tomt som er felles for sameiet. Tomten er opparbeidet med diverse beplantninger, plenareal og diverse støttemurer.

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  945m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anticimex: Boligbygg oppført i 1957. Grunnmur og bærende konstruksjoner i hovedsak av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Bærende konstruksjoner og yttervegger i hovedsak av tegl-/murverk. Fasaden er kledd med liggende trekledning. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Yttertak er utvendig tekket med takstein. Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og to-lags glass. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: - Bad: TG2 grunnet alder. Se tilstandsrapport side 7 for nærmere beskrivelse. - Ventilasjon: TG2 grunnet ikke tilstrekkelig ventilasjon. Se tilstandsrapport side 7 for nærmere beskrivelse. - Skjevhet i gulv: TG2 grunnet at det er registrert skjevheter i gulv i stue, soverom i hovedetasjen samt i loftsstue. Se tilstandsrapport side 8 og 9 for nærmere beskrivelse. - Varmtvannsbereder: TG2 grunnet alder, samt at den er plassert i rom uten sluk og det er anbefalt å gjøre tiltak, eksempelvis å montere aquastop. Se tilstandsrapport side 9 for nærmere beskrivelse. - Vannrør: TG2 grunnet alder. Se tilstandsrapport side 9 for nærmere beskrivelse. - Avløpsrør: TG2 grunnet. alder. Se tilstandsrapport side 9 for nærmere beskrivelse. - Radon: TG2 grunnet at det ikke er froretatt radonmåling. Se tilstandsrapport side 9 for nærmere beskrivelse. - Elektrisk anlegg: TG2 grunnet at varmtvannsbereder ikke har fast tilkobling samt at det ikke foreligger samsvarserklæring på utførte arbeider på det elektriske anlegget. Se tilstandsrapport side 10 for nærmere beskrivelse. - Vinduer: Enkelte vinduer bærer preg av slitasje og elde. Det er ikke observert synlige skader av større betydning, men basert på tilstanden er restlevetiden usikker. - Takvinduer: Takvinduer bærer preg av slitasje og elde. Det er ikke observert synlige skader av større betydning, men basert på tilstanden er restlevetiden usikker. - Balkongdør i stue: Punktert rute og striper i glass. Tiltak må påregnes. - Rekkverkshøyden på balkongen er under 1,0 meter. Avvik fra gjeldende forskrift. Følgende har fått tilstandsgrad 3: - Det er ikke godkjent brannslukningsutstyr i boligen. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Seksjonseier kan som hovedregel fritt leie ut sin egen seksjon. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret kan kun nekte godkjenning dersom det foreligger en saklig grunn. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

  Oppvarming

  Varmekabler i gulv på bad. Varmepumpe og peis i stue.

  Energimerke

  Energimerking er utført av selger og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell leilighet vil dette blant annet være strøm etter forbruk, kabel-TV/bredbånd, kommunale avgifter, felleskostnader, innboforsikring etc. Det er tillatt med dyrehold så lenge det ikke er til sjenanse for øvrige beboere.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. I vedtektene kan det fastsettes en mer omfattende panterett for krav mot seksjonseierne enn legalpanteretten. Slik beslutning krever at de seksjonseierne det gjelder, har sluttet seg til. Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4601/159/923/4: 04.02.1958 - Dokumentnr: 1229 - Best. om vann/kloakkledn. Solidarisk ansvar for reperasjon og vedlikehold av fellesledninger m.v. Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:4601 Gnr:159 Bnr:923 Gjelder denne registerenheten med flere 19.09.1983 - Dokumentnr: 23868 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 4 Formål: Bolig Sameiebrøk: 1/4 EIENDOMMEN ER OPPDELT I 004 SEKSJONER

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Megler har tilskrevet Bergen kommune og fått opplyst følgende: Det foreligger ferdigattest vedrørende 2 etasjes bolighus i mur datert 12.03.1962. Det foreligger ferdigattest vedrørende Nybygg garasje / carport datert 22.07.2004. Det foreligger ferdigattest vedrørende Bruksendring bolig datert 09.06.2021 hvor det står følgende om vedtaket: "Det gis ferdigattest for innlemming av areal på loft til boenhet i plan 2, innsetting av intern trapp, bruksendring av tilleggsareal til hoveddel og fasadeendring, fj. plan- og bygningsloven § 21-10. Ifølge seksjoneringsbegjæringen er loftet opprinnelig et fellesareal med boder. Dette har blitt omgjort til primærareal og er blitt innlemmet som en del av boligarealet til aktuell leilighet (ser 4) og naboleiligheten (snr 3). Tiltaket er søkt om og godkjent hos Bergen kommune ref. ferdigattest datert 09.06.2021, men det er ikke gjennomført reseksjonering. Det anbefales at sameiet reseksjonerer, og/eller lager et internt vedtak på i sameiet på endringen som er utført.

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er i henhold til gjeldende kommuneplan avsatt til bebyggelse og anlegg. Kommuneplan: Planid 65270000, Plannavn Kommuneplanens Arealdel 2018, dekningsgrad 100% Hensynssoner i kommuneplanen: Hensyssonetype KpFareSone, beskrivelse Faresone Ras, dekningsgrad 85,8% Se Planinformasjon som er vedlagt salgsoppgaven for ytterligere beskrivelse.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger og vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

  Sameie

  Sameie

  Kristian Bings vei 17;

  Om sameie

  Sameiet består kun av 4 seksjoner og er ikke videre organisert. Det foreligger ikke årsregnskap, vedtekter, husordensregler eller lignende da sameiet ikke er pliktig til å føre slikt. Megler kan derfor ikke gi ytterligere informasjon om dette. Sameiet har pr 30.05.2023 kr 90 600 i oppsparte midler. Det gjennomføres dugnad én gang pr. år. Hver leilighet har i tillegg ansvar for vask av trappeoppgang én gang hver fjerde mnd.

  Org.nr.

  921407866

  Forkjøpsrett

  Det er ikke forkjøpsrett.

  Styregodkjennelse

  Det er ikke krav til styregodkjennelse.

  Borettslagets forsikringsselskap

  Gjensidige

  Polisenummer felles forsikring

  89480760

  Område

  Beliggenhet

  Leiligheten har en sentral og attraktiv beliggenhet i et veletablert og rolig boligområde på Løvstakksiden. Herfra er det fin utsikt over nærområdet, Minde, Fløyen og Ulriken. Gode kollektivforbindelser i området gjør det enkelt å komme seg til og fra Bergen sentrum, Kokstad, Flesland og Fyllingsdalen. Det er også store, spennende planer om utbygging av Mindemyren. Fra boligen har du gangavstand til daglige servicetilbud og fasiliteter, med blant annet søndagsåpen butikk kun en kort spasertur unna. Området rundt Danmarksplass byr på en rekke servicetilbud som dagligvarebutikker, legevakten/tannlege, frisør, bank, post i butikk, treningssenter og spisesteder for å nevne noe. Ønsker du et bredere utvalg butikker kan du enten ta bena fatt eller benytte deg av kollektivtransport inn til hjertet av Bergen sentrum. Her har du blant annet gode shoppingmuligheter, kulturtilbud, uteliv, serveringsmuligheter og utdanningsinstitusjoner. Fra Kristian Bingsvei er det direkte tilgang til den populære traséen "Løvstien". I tillegg finner du flotte opparbeidede turløyper til Løvstakken og Langeskogen. Videre anbefales Store Lungegårdsvannet som er en ypperlig løperunde med belysning på kveldstid. Leiligheten ligger plassert i barnevennlige omgivelser med gangavstand til både barnehager og skoler.

  Parkering

  Parkering i felles carport. Carporten har to åpninger, hvor selger har benyttet høyre side i den venstre carporten. Denne ordningen har vært praktisert i selgers eietid, men det foreligger ingen skriftlig avtale på ordningen. Ellers parkering i offentlig gate etter gjeldende bestemmelser.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 3 750 000,-

  Omkostninger

  3 750 000,- (Kjøpesum) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 93 750,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 3 750 000,-)) 7 650,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 102 570,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 3 852 570,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 3 962 570,-

  Formuesverdi primær

  kr 1 051 751,- pr. 2021

  Formuesverdi sekundær

  kr 3 786 305,- pr. 2021

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Kommunale avgifter

  kr 8 729,- pr. år

  Info kommunale avgifter

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

  Felleskostnader

  kr 1 500,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Felles byggforsikring, strøm på fellesareal og avsetning til generelt vedlikehold.

  Eiendomsskatt

  kr 6 006,- pr. 2023

  Info eiendomsskatt

  Eiendomsskatt har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11. Faktureres sammen med de kommunale avgiftene.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Oppdragsnummer

  04002123

  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Kristian Bings vei 17
  BERGEN

  Kristian Bings vei 17

  5-roms toppleilighet over to plan med nydelig utsikt og sentral beliggenhet| 3 soverom og 2 stuer | Parkering i carport

  Link til kart
  60.36453
  5.33708

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Stian Bruaas
  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF