04001623
SOLGT
kr 2 490 000,-
408
m2
64
m2
BERGEN

Solheimsgaten 66

2-roms med stor innglasset balkong | Sentrumsnært, like ved Bybane | Felles takterrasse | Mulighet for leie av parkering

Prisantydning
kr 2 490 000,-
Totalpris
kr 2 890 210,-
P-rom
47
m2
BRA
64
m2
Tomtareal
408
m2
SOVEROM
1
BOLIGtype
Andelsleilighet
eiertype
Andel
etasje
6
felleskostnader
kr 4 790,- pr. mnd.
fellesgjeld
kr 450 210,-
Byggeår
1965
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Solheimsgaten 66, 5054 BERGEN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 158
Bnr. 11
Snr. 0
Knr. 4601

Eierform

Andel

Kort om eiendommen

Eiendommen har en sentral beliggenhet i attraktive Solheimsviken, kun få minutter unna bykjernen. Her har man nærhet til alle servicetilbud, samt kort avstand til flotte tur- og rekreasjonsmuligheter. I nærområdet er det godt kollektivtilbud med Bybane og buss. Gang- og sykkelavstand til flere studieinstitusjoner.

 • 2-roms i 6.etg med 17 kvm innglasset balkong
 • Oppvarming og varmtvann via fjernvarme
 • Store deler av borettslaget er oppgradert i nyere tid, blant annet vann- og avløpsrør, yttertak og ventilasjonsanlegg
 • Heis i bygget og felles takterrasse
 • Mulighet for leie av parkering i AS Krohnsminde Garasje
 • 2 eksterne boder samt felles vaskerom

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje 6.etg: 64 kvm BRA / 47 kvm P-rom Leiligheten går over ett plan og følgende rom er inkludert i P-rom: 6.etg: Stue, kjøkken, soverom, bad og entrè I tillegg medfølger innglasset balkong på ca. 17 kvm og 2 stk. eksterne boder. Det er også mulighet for leie av parkeringsplass eller garasjeplass hos AS Krohnsminde Garasje. Krohnsminde Garasje disponerer 57 plasser inne og 36 plasser ute og har mulighet for lading av elbil. Antall ledige parkeringsplasser til leie vil variere og det må påregnes noe ventetid.

  Byggeår

  1965

  Modernisering og påkostninger

  - Oppgradert vannledninger i borettslaget for ca. 20 år siden ifølge styreleder. Det er felles varmtvannsanlegg og sentralvarme som er oppvarmet vi fjernvarme. Her betaler man for eget forbruk. - Oppgradering av ventilasjonsanlegg i regi av borettslaget i 2014. - Yttertak oppgradert i 2021/2022 i regi av borettslaget. - Det er gjennomført rørfornying på avløpsrør i enkelte leiligheter i regi av borettslaget i 2021/2022. Det er også skiftet sluker på bad hvor dette har vært nødvendig i de leiligheter som har gjennomgått rørfornying av avløpsrør.

  Beskrivelse av tomt

  Felles eiet tomt. Tomten er felles for borettslaget.

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  408m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann Atle Simon Kallestad: Grunn og fundamenter: Fundamentert på ukjent byggegrunn Yttervegger: Yttervegger av betong/trekonstruksjoner. Fasade kledd med fasadeplater Takkonstruksjoner: Flatt tak (ikke besiktiget av takstmann) Gulvsystemer: Etasjeskillere av betong Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: - Stedvis sprekker/riss i flisfuger mot sluk på bad. Eksakt alder på membran er ikke kjent. Membran er likevel vurdert til å ha en alder som tilsier at restlevetiden er usikker. Ikke mulig å gjennomføre hulltaking i et område der det erfaringsmessig forekommer skader. Hultaking og fuktmåpling i lukkede konstruksjoner er derfor ikke utført. Basert på våtrommets slitasjeegrad og registrerte avvik er TG2 valgt for å belyse at konstruksjonen har fuktrisiko selv om tilstanden inne i konstruksjonen er ukjent. Se tilstandsrapport side 7 for ytterligere informasjon. - Benkeplate på kjøkken har et par synlige skader. Forholdet er av estetisk karakter. Se tilstandsrapport side 8. - Enkelte innerdører bærer preg av skader/slitasje. Forholdet er av estetisk karakter. Se tilstandsrapport side 8. - I forhold til synlige rørstusser på bad og i kjøkkenskap er ikke utførelsen fagmessig utført i forhold til lekkasjesikring. Se tilstandsrapport side 9 for ytterligere informasjon. - Det er ikke fremlagt samsvarerklæring på det elektriske anlegget. Det er ikke tilgang til sikringsskap på befaringsdagen. Med bakgrunn i TG2 bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert person. Se tilstandsrapport side 9 for ytterligere informasjon. Ingen bygningsdeler har fått TG3 For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Med godkjennelse fra styret kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre for opptil tre år dersom andelseieren selv, eller personer nevnt i brl § 5-6 første ledd nr. 3, har hatt bosted i minst ett av de to siste årene. Godkjenning kan kun nektes dersom det foreligger saklig grunn eller dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.

  Oppvarming

  Leiligheten er oppvarmet med radiator via fjernvarme. Varmekabler i gulv på bad. Det er felles varmtvannsanlegg som også er oppvarmet via fjernvarme. En betaler for eget forbruk.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, felleskostnader, innboforsikring, etc. Det er tillatt med dyrehold ifølge forretningsfører. Dyrehold må søkes om skriftlig til og godkjennes av borettslaget. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. Dyrehold skal ikke være til sjenanse for øvrige andelseiere.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i andelen for opptil 2 x folketrygdens grunnbeløp (2G). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader og andre krav borettslaget kan knytte til andelseieren. På grunnboksbladet til borettslagets eiendom er det tinglyst pant for borettslagets fellesgjeld og andelseiernes borettsinnskudd. Grunnboksbladet er tilgjengelig for gjennomlesning på meglers kontor. Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn én andel. Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andelen.

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Det foreligger ferdigattest datert 15.02.2010 vedrørende fasadeendring blokk/bygård/terrassehus. Det foreligger ferdigattest datert 06.04.1967 vedrørende 11 etasjers boligblokk i betong.

  Regulerings- og arealplaner

  Området er i henhold til gjeldende kommuneplan avsatt til sentrumskjerne ifølge Bergen kommune. Reguleringsplaner på grunnen: PlanID: 10860000. Plantype: 30. Plannavn: A.RSTAD. FJOSANGERVEIEN, KVARTALET MELLOM SOLHEIMSGATEN/FJØSANGERVEIEN. Status: 3- Endelig vedtatt arealplan. Ikrafttrådt: 21.01.1956. Dekningsgrad: 99,9%. Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom: PlanID: 4845300. Plantype: 31. Plannavn: ÅRSTAD. SOLHEIMSGATEN SOR. Ikrafttrådt: 16.10.1979. PlanID: 4845200. Plantype: 31. Plannavn: A.RSTAD. SOLHEIMSGATEN SOR, TOMTEDELINGSPLAN. Ikrafttrådt: 13.10.1978. PlanID: 4840001. Plantype: 31. Plannavn: A.RSTAD. SOLHEIMSGATEN SOR, SANERINGSOMRA.DE A2, 3, 4, B1, 2, 3, C1. Ikrafttred: 08.09.1978. Kommuneplan: PlanID: 65270000. Plannavn: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018. Ikrafttrådt: 19.06.2019. Dekningsgrad: 100%. Arealformål i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Arealstatus: 2 - Framtidig. Arealformål: 1130 - Sentrumsformål. Beskrivelse: Sentrumskjerne. Områdenavn: S4. Dekningsgrad: 100%. Hensynssoner Faresone i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpFareSone. Hensynssonenavn: H390_1. Beskrivelse: Luftkvalitet- rød sone. Dekningsgrad: 100%. Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpStøySone. Hensynssonenavn: H220_3. Beskrivelse: Vei støy - gul sone. Dekningsgrad: 22,2%. Hensynssoner Rød støy i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpStøySone. Hensynssonenavn: H210_3. Beskrivelse: Vei støy - Rød sone. Dekningsgrad: 17,2%. Kommunedelplan: PlanID: 17330000. Plannavn: A.RSTAD. KDP PUDDEFJORDENDAMSGA.RDSUNDET. Status: 3 - Endelig vedtatt arealplan. Ikrafttrådt: 31.05.2010. Dekningsgrad: 100%. Arealformål i kommunedelplan: PlanID: 17330000. Arealstatus: 1 - Nåværende. Arealformål: 190 - Annet byggeområde. Dekningsgrad: 100%. Planer i nærheten av eiendommen: PlanID: 64300000. Type: 35. Plannavn: ÅRSTAD. GNR 158 BNR 30 MFL., SOLHEIMSGATEN 23. Saksnr: 201330105 PlanID: 64300000. Type: 35. Plannavn: ÅRSTAD. GNR 158 BNR 30 MFL., SOLHEIMSGATEN 23. Saksnr: 201330105 PlanID: 63790000. Type: 35. Plannavn: ÅRSTAD. GNR 159 BNR 37 MFL., FJOSANGERVEIEN 65. Saksnr: 202220438 PlanID: 63400000. Type: 35. Plannavn: ÅRSTAD. GNR 158 BNR 45, SOLHEIMSGATEN. Saksnr: 201910899 PlanID: 63400000. Type: 35. Plannavn: ÅRSTAD. GNR 158 BNR 45, SOLHEIMSGATEN. Saksnr: 201910899 PlanID: 61930000. Type: 35. Plannavn: ÅRSTAD. GNR 159 BNR 28 MFL., SYKKELKRYSSING AV FJØSANGERVEIEN. Saksnr: 202220439 PlanID: 16980000. Type: 30. Plannavn: ÅRSTAD. BYBANE I BERGEN, DELSTREKNING 3 - EDVARD GRIEGS VEI - WERGELAND. Saksnr: 201014884 PlanID: 11650000. Type: 30. Plannavn: ÅRSTAD. HOVEDINNFARTSA.REN FRA SYD, STREKNINGEN DANMARKSPLASS -FABRIKKGATEN. PlanID: 11610000. Type: 30. Plannavn: ÅRSTAD. FJOSANGERVEIEN 38 A - BJORNSONS GATE 2, TOMT FOR YRKESSKOLEN. PlanID: 4840000. Type: 30. Plannavn: A.RSTAD. SOLHEIMSGATEN SØR. PlanID: 71401. Type: 31. Plannavn: ÅRSTAD. GNR 162 BNR 36, 37, 39, 1362, KRONSTAD. Saksnr: 200914803. PlanID: 71401.Type: 31. Plannavn: ÅRSTAD. GNR 162 BNR 36, 37, 39, 1362, KRONSTAD. Saksnr:200914803. PlanID: 71400. Type: 30. Plannavn: A.RSTAD. GNR 162 BNR 39, KROHNSMINDE IDRETTPLASS. Saksnr: 200305686. Kopi av basiskart og planinformasjon er vedlagt salgsoppgave.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger og vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

  Borettslag

  Borettslag

  Krohnsminde Borettslag

  Om borettslag

  Borettslag: Krohnsminde Borettslag, Orgnr: 952381849 Borettslaget har 198 andeler fordelt på 4 blokker og har gjennomgått flere oppgraderinger den siste tiden. Vaktmestertjenester av Duesund Vaktmesterservice.

  Org.nr.

  952381849

  Andelsnummer

  66

  Forretningsfører

  Bob Bbl

  Forkjøpsrett

  Øvrige andelseiere i borettslaget og eventuelt medlemmer av boligbyggelaget har forkjøpsrett. Forkjøpsretten lyses ut i etterkant av budaksept.

  Sikringsordning

  Borettslaget er dekket av Klare Finans AS, www.klarefinans.no. Laget er sikret mot tap som følge av at en andelseier ikke betaler sine felleskostnader, etter gjeldende vilkår. Avtalen om sikring er gyldig til den sies opp av en av partene.

  Styregodkjennelse

  Ny eier skal godkjennes av styret ved personlig oppmøte før overtagelse. Det gjøres oppmerksom på at kjøper selv bærer risikoen for å bli godkjent av styret og at boligen ikke kan ikke tas i bruk før godkjennelse foreligger. Godkjenning kan kun nektes på saklig grunnlag.

  Borettslagets forsikringsselskap

  Gjensidige Forsikring

  Polisenummer felles forsikring

  88251751

  Område

  Beliggenhet

  Leiligheten har en meget sentral beliggenhet ved Danmarksplass. Her finner du de fleste servicetilbud rett utenfor døren, hvor det blant annet kan nevnes flere butikker, treningssenter, post, kafé/restauranter og pub like ved. Kollektivtilbudet i området er svært godt med bybanestopp og bussholdeplass like ved. Her kommer du deg enkelt til både sentrum og øvrige bydeler. Det tar for øvrig ca. 15 minutter å gå inn til sentrum. For den turglade er det mange turmuligheter i gangavstand fra leiligheten. Her finner du blant annet en ny turvei som tar deg nesten fem kilometer langs Løvstakkens østside, med Riplegården ved Melkeplassen og Casperkollen ved Kråkenes. Denne stien går under navnet Løvstien. Skulle du foretrekke mer utfordrende turer, er både Løvstakken, Ulriken og Damsgårdsfjellet innenfor rekkevidde. Her kan du nyte fantastisk utsikt over verdens vakreste by. For de som liker å løpe er runden rundt Store Lungegårdsvannet populær. I nær beliggenhet til leiligheten ligger blant annet BI Bergen og i sentrumsområdet ligger også UiBs fakulteter. Det er også kort avstand til det medisinsk-odontologiske fakultet på Haukeland. Bussrute 20 passerer like utenfor bygget, og stopper ved Haukeland. I motsatt retning finner du Høgskolen på Vestlandet, beliggende på Kronstad, en liten sykkeltur unna. Alternativt er skolen bare ett bybanestopp videre fra Danmarksplass, som er bare et par minutters gange fra boligen. I området ligger også både barnehager og skoler. Her finner du blant annet Solheimslien barnehage, Søre Skogvei barnehage, Ny Krohnborg skole og Møllebakken skole for å nevne noen. I Bergen sentrum ligger også flere videregående skoler.

  Parkering

  Mulighet for leie av parkeringsplass eller garasjeplass hos AS Krohnsminde Garasje. Krohnsminde Garasje disponerer 57 plasser inne og 36 plasser ute. Antall ledige parkeringsplasser til leie vil variere og det må påregnes noe ventetid.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 2 490 000,-

  Fellesgjeld

  kr 450 210,-

  Omkostninger

  2 490 000,- (Kjøpesum) 450 210,- (Fellesgjeld) ----------------------------------------------------- Omkostninger: 480,- (Tingl.gebyr pantedokument) 480,- (Tingl.gebyr skjøte) ----------------------------------------------------- 960,- (Omkostninger totalt) ----------------------------------------------------- 2 490 960,- (Totalpris inkl. omkostninger) 2 941 170,- (Totalpris inkl. fellesgjeld og omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 2 890 210,-

  Formuesverdi primær

  kr 656 917,- pr. 2021

  Formuesverdi sekundær

  kr 2 364 901,- pr. 2021

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Andel fellesformue

  kr 3 925,-

  Felleskostnader

  kr 4 790,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Avsetning til generelt vedlikehold av fellesarealer, fiber (grunnpakke), renter og avdrag på andel fellesgjeld, felles byggforsikring, kommunale avgifter, eiendomsskatt, forretningsførsel, dugnad, strøm i fellesarealer og styrehonorar.

  Lånebetingelser fellesgjeld

  Bank: Husbanken Lånenr.: 13553696-20 Lånebeskrivelse: Altaner - ind.fin. - fastrente til 01.04.2027 Lånetype: Annuitetslån Rentesats: 2,16% Andel av saldo: 64 256,30 Innfrielsesdato: 31.12.2034. Bank: Husbanken Lånenr.: 13553696-30 Lånebeskrivelse: Altaner - ind. fin. Lånetype: Annuitetslån Rentesats: 2,41% Andel av saldo 64 035,51 Innfrielsesdato: 31.12.2034. Bank: Husbanken Lånenr.: 13553696-40 Lånebeskrivelse: Altaner - ind.fin. - fastrente til 01.04.2027 Lånetype: Annuitetslån Rentesats: 2,16% Andel av saldo 74 776,55 Innfrielsesdato: 30.06.2041. Bank: Husbanken Lånenr.: 13553696-50 Lånebeskrivelse: Altaner - ind. fin. Lånetype: Annuitetslån Rentesats: 2,41% Andel av saldo 74 529,79 Innfrielsesdato: 30.06.2041 Bank: Nordea Bank Norge Asa Lånenr.: 60308112368 Lånebeskrivelse: Nordea, vedlikehold av rør og tak Lånetype: Annuitetslån Rentesats: 3,95% Andel av saldo 172 612,64 Innfrielsesdato: 31.12.2052.

  Info om fellesgjeld

  Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av borettslaget kan medføre økning i fellesgjeld og fellesutgifter. Styreleder opplyser at det ikke foreligger noen konkrete planer om økning i fellesgjeld, men at det kan være aktuelt med økning av felleskostnadene ila sommeren 2023. Det er normalt at det foretas en årlig indeksregulering av fellesutgiften.

  Regnskap

  Ifølge regnskap pr 31.12.2021 hadde borettslaget følgende tall: - Underskudd kr -9.093.335,- - Disponible midler kr -970.671,- Underskuddet kommer av investering av takfornyelse. For ytterligere informasjon se årsberetning og regnskap som følger i salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i disse.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring, men har utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: 37 350 (gitt salgspris til prisantydning 2 490 000) Markedsføring: 15 900 Tilrettelegging: 9 900 Oppgjør: 5 900 Øvrige kostnader: ca. 17 500 Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: intet salg, ingen regning.

  Oppdragsnummer

  04001623

  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Solheimsgaten 66
  BERGEN

  Solheimsgaten 66

  2-roms med stor innglasset balkong | Sentrumsnært, like ved Bybane | Felles takterrasse | Mulighet for leie av parkering

  Link til kart
  60.37539
  5.339127
  No items found.

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Stian Bruaas
  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF