04001523
SOLGT
kr 3 200 000,-
10305
m2
79
m2
SØREIDGREND

Grunnane 29

Moderne 3-roms med 36m2 sørvestvendt terrasse | Garasjeplass |Barnevennlig | Gangavstand til buss, butikk, skole og bhg

Prisantydning
kr 3 200 000,-
Totalpris
kr 3 290 420,-
P-rom
75
m2
BRA
79
m2
Tomtareal
10305
m2
SOVEROM
2
BOLIGtype
Eierseksjon
eiertype
Eierseksjon
etasje
1
felleskostnader
kr 3 333,- pr. mnd.
fellesgjeld
Byggeår
2003
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Grunnane 29, 5251 SØREIDGREND

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 37
Bnr. 294
Snr. 27
Knr. 4601

Eierform

Eierseksjon

Kort om eiendommen

Leiligheten

 • Flott leilighet med moderne trekk
 • Fast parkeringsplass i garasje med mulighet for elbil-lading
 • Intern og ekstern bod
 • Sørvestvendt markterrasse på ca. 36 m2 med gode solforhold
 • Lite innsyn fra skjermet terrasse
 • Praktisk planløsning med store rom
 • Gode oppbevaringsmuligheter i boder og garderober
 • Helfliset bad med opplegg for vaskemaskin og tørketrommel Området
 • Svært populært og barnevennlig område
 • Gangavstand til skoler, barnehager, kollektivtransport og dagligvare
 • Fanatorget med flere servicetilbud kun 13 min gange unna
 • Flere treningsfasiliteter for store og små innen gangavstand
 • 9 min med bil til Lagunen Storsenter
 • 11 min med bil til Bergen lufthavn Flesland

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje: 1.etg: 79 kvm BRA / 75 kvm P-rom Leiligheten går over 1 plan og følgende rom er inkludert i P-rom: 1.etg: Entré, stue, kjøkken, bad og 2 soverom. I tillegg medfølger 1 stk. innvendig bod på ca. 4 kvm og 1 stk. ekstern bod på ca. 2,5 kvm, samt 1 stk. fast parkeringsplass i felles garasjeanlegg.

  Byggeår

  2003

  Beskrivelse av tomt

  Felles tomt for sameiet opparbeidet med asfaltert vei, asfalt, belegningsstein, diverse beplantninger, plenareal, støpte veier og trapper og biloppstillingsplass.

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  10305.2m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anticimex. Grunn og fundamenter: Grunnmur og bærende konstruksjoner i hovedsak av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med parkeringsanlegg i nederste etasje. Yttervegger: Yttervegger av betong/trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med fasadeplater og murpuss. Takkonstruksjoner: Flatt tak (ikke besiktiget). Gulvsystemer: Etasjeskillere av betong. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Bad: -Overflater vegger: Riss/sprekker i flisfuger observert i dusjsonen. Kan være en indikasjon på utettheter i våtrommets tettesjikt. -Membran, tettesjikt og overgang til sluk: Det er ikke observert synlige skader, men membran er vurdert til å ha en alder som tilsier at restlevetiden er usikker. Tilstand/tettefunksjon er ukjent. Kjøkken: -Ventilasjon: Delvis defekt ventilator. Utskiftning/reparasjon må påregnes. -Vannrør: Vannrørene er ikke plugget mot varerør. Av denne grunn kan eventuelt lekkasjevann fra rør-i-rør system forårsake følgeskader. -Overflater gulv: Det registreres stedvise riper og skader i gulvets overflatemateriale. Øvrige rom: -Ventilasjon: Lite ventilasjon i etasjen. Det er ukjent om ventilasjon/tilluft er tilstrekkelig. Ventilering ved åpning av vinduer må påregnes. Ingen luftespalte over/under innedører, som fører til redusert ventilasjon når dørene lukkes. Tekniske anlegg: -Vannrør: Det registreres kondens på kalde vannrør i fordelerskapet. Forholdet vurderes ikke til å medføre store konsekvenser for bygningsdelen i seg selv, men tyder på at ventilasjonen i rommet ikke er tilstrekkelig. Forholdet bør holdes under oppsikt. Tiltak kan bli nødvendig. Radon: -Radon: Det er ukjent om radonmåling er gjennomført i boligen. Dette er anbefalt jf. DSA. Ytterligere undersøkelser anbefales. Elektrisk anlegg: -Forenklet vurdering av det elektriske anlegget: Det kan ikke verifiseres om varmtvannsbereder har fast tilkobling eller koblet med stikkontakt (konsekvens ved kobling med stikkontakt er fare for varmgang). Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på det elektriske anlegget. Med bakgrunn i TG2 før det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Dører og vinduer: -Dører: Terrassedør i stue: Døren har stedvis høy slitasje og delvise skader. Døren har skadet pakning med mulige utettheter. Tiltak bør påregnes. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Ingen forhold har fått tildelt tilstandsgrad 3. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Seksjonseier kan som hovedregel fritt leie ut sin egen seksjon. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret kan kun nekte godkjenning dersom det foreligger en saklig grunn. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

  Oppvarming

  Oppvarming med elektriske varmekabler på bad. Øvrig oppvarming med elektrisitet.

  Energimerke

  Energimerking er utført av selger og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, kommunale avgifter, felleskostnader etc. Dyrehold må søkes om skriftlig til og godkjennes av sameiet. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. Det er ikke tillatt med utekatter eller farlige hunder. Det stilles krav til eier av hund om sertifikat av valp/dressurkurs er gjennomført innen et år etter anskaffelse. Det stilles også krav til eier av katt at den kastreres eller steriliseres. Se vedtekter for informasjon.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. I vedtektene kan det fastsettes en mer omfattende panterett for krav mot seksjonseierne enn legalpanteretten. Slik beslutning krever at de seksjonseierne det gjelder, har sluttet seg til. Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4601/37/294/27: 30.07.2001 - Dokumentnr: 23421 - Vilkår i kjøpekontrakt Bestemmelse om veg Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Bestemmelse om gjerde Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:4601 Gnr:37 Bnr:294 Gjelder denne registerenheten med flere 25.03.2002 - Dokumentnr: 9554 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:37 Bnr:244 Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Overført fra: Knr:4601 Gnr:37 Bnr:294 Gjelder denne registerenheten med flere 04.07.2003 - Dokumentnr: 21482 - Erklæring/avtale Denne seksjon har tilleggsdel - bygning. Gjelder denne registerenheten med flere 04.07.2003 - Dokumentnr: 21482 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 27 Formål: Bolig Sameiebrøk: 82/6926 Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter. Gjelder seksjon nr. 1 - 86 ---------- Diverse påtegning Korrigering av tegninger, gjelder snr. 82-86. 29.02.2008 - Dokumentnr: 178710 - Resek/fjerning av seksjon Fjernet seksjon: Snr: 73 Formål: Bolig Sameiebrøk: 109/6926 Fjernet seksjon: Snr: 74 Formål: Bolig Sameiebrøk: 109/6926 Fjernet seksjon: Snr: 75 Formål: Bolig Sameiebrøk: 109/6926 Fjernet seksjon: Snr: 76 Formål: Bolig Sameiebrøk: 109/6926 Fjernet seksjon: Snr: 77 Formål: Bolig Sameiebrøk: 109/6926 Fjernet seksjon: Snr: 78 Formål: Bolig Sameiebrøk: 109/6926 Fjernet seksjon: Snr: 79 Formål: Bolig Sameiebrøk: 109/6926 Fjernet seksjon: Snr: 80 Formål: Bolig Sameiebrøk: 109/6926 Fjernet seksjon: Snr: 81 Formål: Bolig Sameiebrøk: 109/6926 Fjernet seksjon: Snr: 82 Formål: Bolig Sameiebrøk: 109/6926 Fjernet seksjon: Snr: 83 Formål: Bolig Sameiebrøk: 109/6926 Fjernet seksjon: Snr: 84 Formål: Bolig Sameiebrøk: 109/6926 Fjernet seksjon: Snr: 85 Formål: Bolig Sameiebrøk: 109/6926 Fjernet seksjon: Snr: 86 Formål: Bolig Sameiebrøk: 109/6926 Formål/sameiebrøk for denne seksjon: Snr: 27 Formål: Bolig Sameiebrøk: 82/5400

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er regulert til "Blokkbebyggelse" ifølge Bergen kommune. Reguleringsplaner på grunnen: PlanID: 8770065. Plannavn: Ytrebygda. Gnr 37 Bnr 89 og 294, Søreide/Søvik/Steinsvik, Felt BO2, Plan for utbygging. Ikrafttrådt: 29.06.2001. Saksnr: 200027544. Dekningsgrad: 100%. Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen): PlanID: 8770065. Reguleringsformål: 790 - Annet fellesareal. Dekningsgrad: 58,1%. PlanID: 8770065. Reguleringsformål: 113 - Blokkbebyggelse. Dekningsgrad: 29,4%. PlanID: 8770065. Reguleringsformål: 720 - Felles gangareal. Dekningsgrad: 9,3%. PlanID: 8770065. Reguleringsformål: 750 - Felles lekeareal. Dekningsgrad: 2,2% PlanID: 8770065. Reguleringsformål: 710 - Felles avkjørsel. Dekningsgrad: 0,4%. PlanID: 8770065. Reguleringsformål: 730 - Felles parkeringsplass. Dekningsgrad: 0,4%. PlanID: 8770065. Reguleringsformål: 110 - Boliger. Dekningsgrad: 0,1%. Begrensninger (Reguleringsplaner på grunnen): PlanID: 8770000. Reguleringsformål: 640 - Frisiktsone. Dekningsgrad: <0,1% (0,0m2). Planer i nærheten av eiendommen: PlanID: 66230000. Plannavn: Ytrebygda. Gnr 37 Bnr 5 mfl., Østre Nordeidbrekka. Saksnr: 202220572. PlanID: 8100102. Plannavn: Ytrebygda. Gnr 37 Bnr 57 Mfl., Haukeland. Saksnr: 201414294. PlanID: 8100100. Plannavn: Ytrebygda. Gnr 37 Bnr 1, Søreide/Søvik/Steinsvik, Haukeland Gartneri. Saksnr: 200200058. PlanID: 8100004. Plannavn: Ytrebygda. Gnr 37 Bnr 406, Grunnane 120. Saksnr: 201003357. Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen: Eiendom: 37/241. Bygningsnr: 300122256. Bygningstype: Garasjeuthus anneks til bolig. Status: Meldingssak registrer tiltak. Dato: 10.02.2010. Saksnr: 200916569. Eiendom: 37/357. Bygningsnr: 20742720-1. Endring: Tilbygg. Bygningstype: Andre småhus m/3 boliger el fl. Status: Meldinggsak registrer tiltak. Dato: 11.05.2012. Saksnr: 201207816. Eiendom: 37/27. Bygningsnr: 23647109-1. Endring: Tilbygg. Bygningstype: Enebolig. Status: Igangsettingstillatelse. Dato: 22.11.2018. Saksnr: 201816028. Eiendom: 37/27. Bygningsnr: 23647109-1. Endring: Påbygg. Bygningstype: Enebolig. Status: Igangsettingstillatelse. Dato: 22.11.2018. Saksnr: 201816028. Eiendom: 37/280. Bygningsnr: 20740922-1. Endring: Påbygg. Bygningstype: Enebolig. Status: Igangsettingstillatelse. Dato: 07.12.2022. Saksnr: 202224723. Eiendom: 37/402. Bygningsnr: 20782803-1. Endring: Tilbygg. Bygningstype: Rekkehus. Status: Igangsettingstillatelse. Dato: 07.06.2021. Saksnr: 202115293.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet privat vei samt offentlig vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

  Sameie

  Sameie

  Sameiet Radialen Terrasse

  Om sameie

  Sameiet består av 72 leiligheter. Utdrag fra årsberetningen 2022: "I tillegg til lekkasjesaker som måtte håndteres etter hvert som de dukket opp, ble det iverksatt følgende: - sanering av skjeggkre i A- og C-blokken - lys i garasjen ble skiftet til LED-lamper - innført sortering av matavfall - lekeplassene ble demontert pga dårlig tilstand. Disse blir erstattet med nye og sikre apparater våren 2023 - veien ble rustet opp og asfaltert - alle heisene har fått digital alarm og nye heis-wirer - i tillegg er det installert info-skjermer i alle oppgangene, disse erstatter tidligere praksis med lapper i postkassene. - I året som kommer mener styret det vil være riktig å konsentrere seg om større fokus på brannvern."

  Org.nr.

  985986711

  Forretningsfører

  Vestbo Bbl

  Forkjøpsrett

  Det praktiseres ikke forkjøpsrett i sameiet.

  Styregodkjennelse

  Det praktiseres ikke styregodkjennelse i sameiet.

  Borettslagets forsikringsselskap

  If Skadeforsikring

  Polisenummer felles forsikring

  SP0001123469

  Område

  Beliggenhet

  Grunnane 29 ligger i et attraktivt, rolig og etablert boligområde på Søreide/Steinsviken. Her har du gangavstand til alt du trenger i hverdagen som dagligvare, kollektivtransport, apotek, skoler og barnehager samt Fanatorget med spiseplasser og div. butikker. Det er kort kjørevei til Lagunen Storsenter hvor du finner rikelig med servicetilbud og fasiliteter, herunder flere butikker, restauranter, kino, treningssenter og legesenter. Innen kort avstand finner du flere store arbeidsplasser på Sandsli, Kokstad og Bergen lufthavn Flesland For de treningsglade er det gangavstand til flere aktivitets- og treningsfasiliteter for både store og små. Sameiet har egen lekeplass for de minste, og det er ellers kort gangavstand til flere fotballbaner, herunder søvikbanen, ballbinge på Aurdalslia skole og sandslibanen. Ved sistnevnte finner du også Sandslihallen og volleyballbane. For de voksne er det gangavstand til treningssenter Aktiv 365 Xpress Søreide og Nr1 Fitness Xpress Fana. Offentlig transport i nærheten: -Søvikgeilen - 4 min å gå -Dolvik terminal - 16 min å gå Skoler i nærheten: -Aurdalslia skole (1-7 kl.) - 9 min å gå -Skranevatnet skole (1-10. kl) - 21 min å gå -Søreide skole (1-7. kl) - 21 min å gå -Nordahl Grieg vgs - 7 min med bil Barnehager i nærheten: -Fremtiden barnehage (0-6 år) - 9 min å gå -Eldsbakkane barnehage (0-6 år) - 9 min å gå -Espira Steinsviken barnehage (1- 6 år) 10 min å gå Dagligvare i nærheten: -Rema 1000 Fanatorget (Søndagsåpen) - 14 min å gå -Coop Extra Søreide (Post i butikk) - 16 min å gå

  Parkering

  Fast parkeringsplass i felles garasjeanlegg. Mulighet for elbil-lading. Egen gjesteparkering.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 3 200 000,-

  Omkostninger

  3 200 000,- (Kjøpesum) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 80 000,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 3 200 000,-)) 9 250,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 90 420,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 3 289 420,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 3 290 420,-

  Formuesverdi primær

  kr 888 181,- pr. 2021

  Formuesverdi sekundær

  kr 3 197 451,- pr. 2021

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Andel fellesformue

  kr 16 155,-

  Kommunale avgifter

  kr 9 197,- pr. år

  Info kommunale avgifter

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

  Felleskostnader

  kr 3 333,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Grunnpakke kabel-TV og bredbånd, byggforsikring, forretningsførsel, strøm på fellesareal, avsetning til generell vedlikehold. Felleskostnader som er oppgitt gjelder fra 1.7.23. Dette er en økning på 10% fra kr. 3 076,-. Dette opplyser styreleder. Det ble videre opplyst at en må påregne ytterligere økninger ved nyttår og 1.7.24. Hvor store økningene blir er ikke kjent per d.d.

  Regnskap

  Regnskapet for 2022 ble oppgjort med et negativt resultat på kr. 1 045 003,-. Sameiet har per 31.12.2022 disponible midler på kr. 1 063 856,-. Det negative resultatet skyldes: Oppsparte midler ble brukt på nødvendige vedlikeholdsprosjekter. Kopi av budsjett og siste årsregnskap følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Eiendomsskatt

  kr 4 722,- pr. 2023

  Info eiendomsskatt

  Eiendomsskatt har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11. Faktureres sammen med de kommunale avgiftene.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring, men har utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Når du kjøper ny bolig, er det mye du må tenke på. Sammen med Tryg har vi skreddersydd en boligkjøperpakke slik at du kan være trygg på at du har alle forsikringene du trenger – enten du har kjøpt hus, leilighet eller hytte. Denne gunstige pakken fra Tryg inkluderer også juridisk hjelp hvis du oppdager feil og mangler ved boligen utover det som er opplyst om. Boligkjøperpakken inneholder innboforsikring, dobbel renteforsikring – for situasjoner der kjøper ikke får solgt nåværende bolig – samt en flytteforsikring for alle de tre boligtypene. For hus og hytte omfatter den i tillegg bygningsforsikring hvor kostnader for å reparere eller gjenoppbygge huset ditt er inkludert. Les mer om forsikringen i produktark for Boligkjøperpakke som ligger vedlagt i salgsoppgaven. Boligkjøperpakken må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøte. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken siden kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Nordic Eiendomsmegling AS mottar et honorar for denne formidlingen.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: 44 800 (gitt salg til prisantydning 3 200 000) Markedsføring: 15 900 Tilrettelegging: 10 900 Oppgjør: 5 900 Øvrige kostnader: ca. 20 000 Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: intet salg, ingen regning.

  Oppdragsnummer

  04001523

  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Grunnane 29
  SØREIDGREND

  Grunnane 29

  Moderne 3-roms med 36m2 sørvestvendt terrasse | Garasjeplass |Barnevennlig | Gangavstand til buss, butikk, skole og bhg

  Link til kart
  60.311968
  5.285015

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Stian Bruaas
  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF