04001123
SOLGT
kr 3 000 000,-
915
m2
48
m2
NYBORG

Myrdalsvegen 48C

Delikat 2-roms fra 2020 med attraktiv beliggenhet | Garasjeplass m/elbil-lader | Trappefri adkomst, heis, balkong

Prisantydning
kr 3 000 000,-
Totalpris
kr 3 135 790,-
P-rom
42
m2
BRA
48
m2
Tomtareal
915
m2
SOVEROM
1
BOLIGtype
Eierseksjon
eiertype
Eierseksjon
etasje
2
felleskostnader
kr 1 863,- pr. mnd.
fellesgjeld
kr 1 970,-
Byggeår
2020
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Myrdalsvegen 48C, 5130 NYBORG

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 189
Bnr. 435
Snr. 16
Knr. 4601

Eierform

Eierseksjon

Kort om eiendommen

Leiligheten

 • Nyere selveierleilighet i 2.etg fra 2020 med moderne kvaliteter
 • Delikat kjøkken fra HTH med integrerte hvitevarer
 • Lekkert helfliset bad med opplegg for vaskemaskin og tørketrommel
 • Romslig soverom med walk-in closet
 • Overbygget balkong på ca. 10 kvm
 • Balansert ventilasjon og varmekonvektor
 • Felles varmtvannsanlegg oppvarmet via fjernvarme
 • Fast parkeringsplass i garasje med ladeuttak til elbil
 • Trappefri adkomst med heis i bygget
 • 3 boder på totalt 11 kvm
 • Lave felleskostnader, inkl. kabel-TV/internett Området
 • Moderne arkitektonisk uttrykk
 • Meget flotte fellesområder
 • Sentral beliggenhet i Åsane, like bak Horisont
 • Gangavstand til kjøpesenter, restauranter, kollektivtilbud, idrettspark og turområder

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje 2.etg: 48 kvm BRA / 42 kvm P-rom Følgende rom er inkludert i P-rom: 2.etg: Entré, gang, soverom, bad, stue og kjøkken. I tillegg medfølger 2 stk. innvendig boder i leiligheten på totalt ca. 6 kvm og 1 stk. ekstern bod i kjeller på ca. 5 kvm, samt 1 stk. fast parkeringsplass i felles lukket garasjeanlegg med ladeuttak til elbil.

  Byggeår

  2020

  Beskrivelse av tomt

  Felles eiet tomt for sameiet, opparbeidet med asfaltert vei, asfalt, belegningsstein, diverse beplantninger, plenareal, diverse støttemurer, lekeplass, blomsterkasser og sittegrupper.

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  915m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport: Boligbygg oppført i 2020. Grunnmur og bærende konstruksjoner i hovedsak av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med parkeringsanlegg i nederste etasje. Yttervegger av betong/trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med fasadeplater og stående trekledning. Etasjeskillere av betong. Flatt tak (ikke besiktiget). Leiligheten har entrédør med brannklasse B30 og lydklasse db42. Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og tre-lags glass. Varmekonvektor i stue. Oppvarming med elektriske varmekabler på bad. Øvrig oppvarming med elektrisitet. Mekanisk balansert ventilasjon. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Leiligheten har kun fått TG1. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Seksjonseier kan som hovedregel fritt leie ut sin egen seksjon. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret kan kun nekte godkjenning dersom det foreligger en saklig grunn. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

  Oppvarming

  Balansert ventilasjonsanlegg med varmkonvektor i stue, varmekabler i gulv på bad.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, kommunale avgifter, felleskostnader, innboforsikring etc. Det er tillatt med dyrehold ifølge forretningsfører. Dyrehold må søkes om skriftlig til og godkjennes av sameiet. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. I vedtektene kan det fastsettes en mer omfattende panterett for krav mot seksjonseierne enn legalpanteretten. Slik beslutning krever at de seksjonseierne det gjelder, har sluttet seg til. Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4601/189/435/16: 12.08.2016 - Dokumentnr: 729115 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:189 Bnr:419 Overført fra: Knr:4601 Gnr:189 Bnr:435 Gjelder denne registerenheten med flere 12.08.2016 - Dokumentnr: 729115 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:189 Bnr:419 Bestemmelse om gangveg Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:4601 Gnr:189 Bnr:435 Gjelder denne registerenheten med flere 11.08.2017 - Dokumentnr: 867596 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Bergen Kommune Org.nr: 964 338 531 Kan ikke slettes uten samtykke fra: Bergen Kommune Org.nr: 964 338 531 Rett til å anlegge gang- og sykkelveier Overført fra: Knr:4601 Gnr:189 Bnr:435 Gjelder denne registerenheten med flere 11.08.2017 - Dokumentnr: 867625 - Bruksrett Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:189 Bnr:422 Snr: 1 til 101 Kan ikke slettes uten samtykke fra: Bergen Kommune Org.nr: 964 338 531 Gjelder fellesarealer Overført fra: Knr:4601 Gnr:189 Bnr:435 Gjelder denne registerenheten med flere 11.08.2017 - Dokumentnr: 867625 - Bruksrett Kan ikke slettes uten samtykke fra: Bergen Kommune Org.nr: 964 338 531 Gjensidig rett til bruk av fellesarealer Overført fra: Knr:4601 Gnr:189 Bnr:435 Gjelder denne registerenheten med flere 11.08.2017 - Dokumentnr: 867649 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:189 Bnr:422 Snr: 1 til 101 Kan ikke slettes uten samtykke fra: Bergen Kommune Org.nr: 964 338 531 Overført fra: Knr:4601 Gnr:189 Bnr:435 Gjelder denne registerenheten med flere 11.08.2017 - Dokumentnr: 867649 - Bestemmelse om veg Kan ikke slettes uten samtykke fra: Bergen Kommune Org.nr: 964 338 531 Bestemmelse om gjensidig veirett Overført fra: Knr:4601 Gnr:189 Bnr:435 Gjelder denne registerenheten med flere 08.06.2018 - Dokumentnr: 865370 - Erklæring/avtale Solidarisk ansvarlig for drift og vedlikehold av hele den fellesledningen som eiendommen er tilknyttet Overført fra: Knr:4601 Gnr:189 Bnr:435 Gjelder denne registerenheten med flere 24.06.2019 - Dokumentnr: 716391 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:189 Bnr:373 Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:189 Bnr:430 Bestemmelse om solidaransvar Overført fra: Knr:4601 Gnr:189 Bnr:435 Gjelder denne registerenheten med flere 15.11.2019 - Dokumentnr: 1368427 - Bestemmelse om vann/kloakk Kan ikke slettes uten samtykke fra: Bergen Kommune Org.nr: 964 338 531 Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Gjensidig rett over hverandres eiendommer Overført fra: Knr:4601 Gnr:189 Bnr:435 Gjelder denne registerenheten med flere 13.12.2019 - Dokumentnr: 1503907 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening Kan ikke slettes uten samtykke fra: Bergen Kommune Org.nr: 964 338 531 Rett og plikt til å delta i velforening som opprettes for nødvendig vedlikehold av gnr. 189 bnr. 430 Overført fra: Knr:4601 Gnr:189 Bnr:435 Gjelder denne registerenheten med flere 09.01.2020 - Dokumentnr: 1963855 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 16 Formål: Bolig Sameiebrøk: 48/2908

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 02.03.2022 vedrørende deler av tiltaket.

  Regulerings- og arealplaner

  Reguleringsplan: 100 % eiendommen er omfattet av reguleringsplan ÅSANE. GNR 188 BNR 11 MFL. OG GNR 189 BNR 6 MFL., ÅSANE SENTEROMRÅDE S3 vedtatt 23.01.2012 som definerer bruken av eiendommen til boligbebyggelse - blokkbebyggelse. Kommuneplan: Plannavn: Kommuneplanens arealdel 2018 Dekningsgrad: 100% Arealformål: Sentrumsformål Kommunedelplan: Plannavn: ÅSANE. KDP ÅSANE SENTRALE DELER Dekningsgrad: 100% Arealformål: Senterområde Området er i stor utvikling og det planlegges flere byggeprosjekter i området de nærmeste årene.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger og vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

  Sameie

  Sameie

  Sameiet Gartnerløkken 1

  Org.nr.

  924695285

  Forretningsfører

  Bob Bbl

  Styregodkjennelse

  Ny eier skal godkjennes av styret før overtagelse. Det gjøres oppmerksom på at kjøper selv bærer risikoen for å bli godkjent av styret og at boligen ikke kan ikke tas i bruk før godkjennelse foreligger. Godkjenning kan kun nektes på saklig grunnlag.

  Borettslagets forsikringsselskap

  Fremtind Forsikring AS

  Polisenummer felles forsikring

  20901402

  Område

  Beliggenhet

  Gartnerhagen ligger i det nyetablerte boligområde like bak Horisont og meget sentralt i Åsane. Her finner du det aller meste av det du trenger innenfor gåavstand. Kjøpesenter, restauranter, kollektivtilbud, idrettspark og turområder ligger i umiddelbar nærhet. Sameiet i Gartnerhagen har et moderne ytre, med pent opparbeidete fellesområder som fremstår som en hyggelig park mellom byggene. Det er heis opp i bygget fra garasjeanlegg og sportsbodene i underetasjen. De bilfrie uteområdene har hyggelige sittegrupper, lekeplasser, treningsområder, vannspeil og laksetrapper hvor elven renner gjennom.. Det er meget kort vei til servicefasiliteter både på Horisont og Åsane senter. Her finner du alt du måtte trenge i en hektisk hverdag, som blant annet flere dagligvarebutikker, apotek, vinmonopolet og treningsstudio.

  Parkering

  1 stk fast parkeringsplass i felles lukket garasjeanlegg med ladeuttak til elbil.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 3 000 000,-

  Fellesgjeld

  kr 1 970,-

  Omkostninger

  3 000 000,- (Kjøpesum) 1 970,- (Fellesgjeld) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 75 000,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 3 000 000,-)) 7 650,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 83 820,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 3 083 820,- (Totalpris inkl. omkostninger) 3 085 790,- (Totalpris inkl. fellesgjeld og omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 3 135 790,-

  Formuesverdi primær

  kr 702 038,- pr. 2021

  Formuesverdi sekundær

  kr 2 527 337,- pr. 2021

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Andel fellesformue

  kr 3 907,-

  Kommunale avgifter

  kr 6 379,- pr. år

  Info kommunale avgifter

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

  Felleskostnader

  kr 1 863,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Kabel-TV og bredbånd, strøm på fellesareal, bod i garasjeanlegg, garasjeplass, forretningsførsel, felles bygningsforsikring, avsetning til generelt vedlikehold etc.

  Regnskap

  Regnskapet for 2022 ble oppgjort med et negativt resultat på kr. 124 015,-. Det negative resultatet skyldes at det ble lagt belegningsstein utendørs hvor det tidligere var tregulv. Sameiet har per 31.12.2022 disponible midler på kr. 22 382,-. Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av sameiet kan medføre økning i felleskostnadene. Styreleder opplyser at det ikke foreligger noen konkrete planer om økning i utgiften. Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av felleskostnadene. Kopi av budsjett og siste årsregnskap følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Eiendomsskatt

  kr 3 263,- pr. 2023

  Info eiendomsskatt

  Eiendomsskatt har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11. Faktureres sammen med de kommunale avgiftene.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: 42 000 (gitt salg til prisantydning 3 000 000,-) Markedsføring: 15 900 Tilrettelegging: 12 900 Oppgjør: 5 900 Øvrige kostnader: ca. 20 000 Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: intet salg, ingen regning.

  Oppdragsnummer

  04001123

  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Myrdalsvegen 48C
  NYBORG

  Myrdalsvegen 48C

  Delikat 2-roms fra 2020 med attraktiv beliggenhet | Garasjeplass m/elbil-lader | Trappefri adkomst, heis, balkong

  Link til kart
  60.471565
  5.317292

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Stian Bruaas
  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF