04000924
SOLGT
kr 4 500 000,-
1432
m2
116
m2
SEIM

Festevegen 267

Skjærgårdsidyll på egen holme 1 time fra Bergen & få min med båt fra Feste kai. Fantastiske forhold for båtliv og bading

Prisantydning
kr 4 500 000,-
Totalpris
kr 4 626 050,-
P-rom
65
m2
BRA
116
m2
Tomtareal
1432
m2
SOVEROM
2
BOLIGtype
Fritidseiendom
eiertype
Selveier
etasje
1
felleskostnader
fellesgjeld
Byggeår
1951
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Festevegen 267, 5912 SEIM

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Alver
Gnr. 59
Bnr. 18
Snr. 0
Knr. 4631

Eierform

Selveier

Kort om eiendommen

Skjærgårdsidyll på egen holme, ca. 1 times fergefri kjøring fra Bergen og deretter noen få minutter med båt fra Feste Kai. Her kan du yte vestlandssommeren fra dag én, med fantastisk natur på alle kanter. På holmen står det i dag 3 bygg; fritidsbolig på 65 kvm, uthus på 18 kvm og eget nøst på 33 kvm. Videre er det sørvendt kai på ca. 85 kvm hvor nåværende eier blant annet har fortøyd egen båt på opp til 62 fot. Hytten fra 1951 er tilbygget i 1995 og inneholder 2 soverom, åpen stue-/kjøkkenløsning, entré samt rom hvor det er montert dusj, vask og toalett. 30 kvm terrasse hvor en, i likhet med resten av holmen, kan nyte solen fra morgen til kveld Nøstet ble oppført i 1993 og har gitt mange uforglemmelige minner med sene sommerkvelder i lystige lag. Husk visningspåmelding

Innhold

Areal og fordeling pr etasje Fritidsbolig 1.etg: 65 kvm BRA-i: entré, dusjrom, 2 soverom, stue og kjøkken Nøst: 1.etg: 33 kvm BRA-e: nøst Anneks: 1.etg: 18 kvm BRA-e: anneks Terrasser og kai 1.etg: 85 kvm TBA: kai 1.etg: 30 kvm TBA: terrasse med tilkomst fra entré 1.etg: 8 kvm TBA: terrasse med tilkomst fra soverom Det følger båtfesterett i bukten øst for holmen (gnr 59, bnr 2). Det er også mulighet for leie av båtplass på Feste kai, kun få minutter med båt fra holmen, hvor en også kan gjøre avtale om å parkere bilen. Her kan en også fylle drivstoff til båten, gjøre unna daglighandelen på Nærmatbutikken og leie kajakk. Eventuell avtale om leie av båtplass ved fastland og parkering av bil gjøres direkte med eier av Feste kai. Det er også mulig med båttransport fra Feste kai etter avtale med eier av kaien.

Byggeår

1951

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt. Fritidsbolig 1951 og tilbygg fra 1993 beliggende i Seim, Alver kommune. Tomt opparbeidet med naturtomt på en egen holme, kaianlegg, frittstående uthu og frittstående nøst. Holmen ligger et steinkast fra fastland, og er tilgjengelig sjøveien. Sol fra morgen til kveld.

Tomtetype

Eiet

Tomteareal

1432.1m²

Byggemåte

Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anticimex: Fritidsbolig oppført i 1951 og tilbygg 1993. Grunnmur av betong med sparestein. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn samt krypekjeller under deler av boligen. Bygget er oppført på søyler av tre. Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med liggende og stående trekledning. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Yttertak er utvendig tekket med takstein og metallplater. Entrédør med ett glassfelt. Vinduer i forskjellig utførelse, fra forskjellige årstall. Terrassedør med karmer av metall, og to- ags glass. Peisovn i stue. Øvrig oppvarming med elektrisitet. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Kjøkken: - Ikke tilfredsstillende avtrekk. Det er ikke montert kjøkkenventilator, noe som påvirker ventilasjonen negativt. Utilstrekkelig ventilasjon kan medføre økt fuktbelastning og redusert luftkvalitet. Tiltak bør påregnes. - Veggflater er slitt/aldringspreget. Forholdet er av estetisk karakter. - Overflater gulv: Det registreres moderate tegn til bomlyd (tegn til hulrom) under enkelte gulvfliser. Eksakt årsak er ikke kjent. Tiltak vurderes ikke til å være nødvendig, men forholdet bør holdes under oppsikt. Det observeres stedvise sprekker/riss i enkelte flisfuger. Eksakt årsak er ukjent. Jevnlig ettersyn anbefales slik at tiltak kan iverksettes ved behov. Øvrige rom: - Lite ventilasjon i etasjen. Det er ukjent om ventilasjon/tilluft er tilstrekkelig. Ventilering ved åpning av vinduer bør påregnes. Videre tiltak bør iverksettes ved behov. - Veggflater er aldringspreget. Forholdet er av estetisk karakter. Himlingsflater er aldringspreget. Forholdet er av estetisk karakter. - Gulvets overflatemateriale er stedvis misfarget. Eksakt årsak er ukjent. Forholdet vurderes til å være av estetisk karakter. Det er stedvis knirk i gulvet. Eksakt årsak er ukjent. Tiltak kan iverksettes ved behov. - Deler av etasjen har skråtak som i praksis er en lukket konstruksjon, og det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført. Erfaringsmessig betraktes slike konstruksjoner som fuktrisikokonstruksjoner. TG2 er valgt for å belyse risiko, selv om det ikke ble observert skader eller symptomer på skader. - Rom (benyttet som dusjrom) har ikke sluk, og er derfor ikke å betrakte som et våtrom. Rommet har ingen overløp/sikring mot lekkasjer. Krypkjeller: - Krypekjelleren har marginal inspeksjonsmulighet og derfor ikke forsvarlig kontrollert. Konstruksjonen har erfaringsmessig vist seg skadeutsatt og derfor med høy risiko. Det anbefales sterkt å etablere inspeksjonsmulighet for å kunne besiktige arealet. Varmtvannsbereder: - Varmtvannsbereder er vurdert til å ha en alder som tilsier at restlevetiden er usikker. TG2 er valgt på grunn av alder. Tiltak er å holde berederen under jevnlig oppsyn. Varmtvannsbereder er plassert i et rom hvor det vurderes at en eventuell lekkasje kan føre til skader i tilstøtende rom (fall til sluk ikke er tilstrekkelig). Det er ikke etablert alternativ lekkasjesikring (f.eks. automatisk vannstopper). Tiltak anbefales. Vannrør: - Vannrør av kobber er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. På bakgrunn av alderen er det grunn til å varsle om risiko for skjulte avvik, svekket funksjon, usikker restlevetid eller lignende forhold som utvikles over tid. Rørinstalasjoner bærer stedvis ikke preg av god håndverksmessig utførelse. Ytterligere undersøkelser anbefales av en fagkyndig. Avløpsrør: - Avløpsrør er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. På bakgrunn av alderen er det grunn til å varsle om risiko for skjulte avvik, svekket funksjon, usikker restlevetid eller lignende forhold som utvikles over tid. Elektrisk anlegg: - Varmtvannsbereder har ikke fast tilkobling, men er koblet med stikkontakt (konsekvens er fare for varmgang). - Det vurderes at det med høy sannsynlighet er utført arbeider på det elektriske anlegget etter 1999, som ikke er dokumentert med samsvarserklæring. - Med bakgrunn i TG2 bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon: - Det er valgt å vurdere yttervegger/utvendige fasader (og tilhørende bygningsdeler) med en samlet helhetsvurdering. Følgende hovedmomenter er lagt til grunn for vurderingen: Algevekster observeres på enkelte sider av bygningens fasade, noe som kan tyde på at overflaten har et forhøyet fuktnivå. Det er ikke montert musesperre bak trekledning, noe som kan medføre at gnagere kommer seg inn i boligen. Det er ikke laget dryppkant/skråskjæring i underkant av kledningen, noe som kan føre til at vann lettere trenger opp i endeveden. Vindusomramminger har stedvise symptomer på slitasje og elde, og det ble observert enkelte råteskader med den risiko dette innebærer. Det opplyses om at det er utført arbeider på fasaden gjennom egeninnsats, med den risiko dette innebærer. Utførelsen av enkelte bygningsdeler på fasaden bærer ikke preg av god håndverksmessig utførelse, med den risiko dette innebærer. Veggkonstruksjonen er lukket, og det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført. Det gjøres oppmerksom på at en komplett undersøkelse av fasadene krever stillas og/eller andre sikkerhetsmessige forutsetninger som ikke lå til grunn. Basert på alle ovennevnte forhold bør nødvendige tiltak iverksettes. Jevnlig ettersyn bør gjennomføres, med tanke på at restlevetiden på de forskjellige bygningsdelene er ikke kjent. Vinduer: - Det er observert høy slitasjegrad og skader på enkelte vinduer byggeår er fra boligens opprinnelige byggeår. Tiltak bør påregnes. - Vannbord/beslag under enkelte vinduer har ikke etablert. Dette fører til at vann kan trenge inn i konstruksjon og kan føre til fuktoppsug i vinduskarm og vegg. Vannbordet viser tegn til slitasje. Tiltak må påregnes. - Innsettingsdetaljer rundt enkelte vinduer bærer ikke preg av god håndverksmessig utførelse. Ytterligere undersøkelser anbefales. Yttertak: - Vurderingene av yttertaket er gjort fra bakkeplan med den begrensning dette innebærer. Symptomer på slitasje og elde er registrert, selv om det ikke ble observert tegn på lekkasjer eller skader. TG2 er valgt for å belyse at bygningsdelen har en alder og tilstand som tyder på behov for tiltak i fremtiden. Forholdet krever oppfølging med jevnlig ettersyn og vedlikehold. Det registreres store mengder mosevekster på yttertaket, som kan påvirke levetiden til taksteinen negativt. Tiltak anbefales. Snøfangerutstyr er ikke etablert. Takrenner viser symptomer på høy slitasje og elde. Restlevetiden er usikker. Ytterligere undersøkelser anbefales. Terrasse fra soverom: - Terrasse med tilhørende rekkverk har synlige symptomer på slitasje/elde. Gulvoverflater har stedvis høy slitasjegrad. Rekkverkshøyden er under 1,0 meter. Terrassen mangler fullverdig rekkverk, noe som vurderes å medføre fare for liv og helse. Søyler til balkongen har liten avstand til terrenget. Det observeres skjevheter og svikt i fundamenter. Det er observert stedvise råteskader. Tiltak må påregnes. Utvendig trapp: - Trapp mangler rekkverk og kan medføre fallfare. Tiltak bør påregnes. Drenering: - Vann fra yttertaket er ikke ledet vekk fra bygningen/grunnmuren i tilstrekkelig grad. Forholdet kan føre til økt fuktbelastning på grunnmuren og drenssystemet, og bør utbedres. Tiltak må påregnes. - Dreneringens tilstand har påvirkning på krypekjellerens bygningstekniske tilstand. Drenering er nedgravd og skjult, og av den grunn må estimert tilstand vurderes ut i fra alder. Estimert teknisk levetid på drenssystem har et betydelig sprang, og er mellom 20 - 60 år. Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand, men basert på alder er restlevetiden vurdert til å være usikker. Annet: - Det foreligger lite informasjon om fritidsboligen generelt bygningsdelen bærer stedvis ikke preg av god håndverksmessig utførelse samt at det opplyses om at egeninnsats og dugnad er benyttet på tilbygg, med den risiko dette innebærer. Skjulte eller bakenforliggende skader kan ikke avkreftes. Anneks, helhetsvurdering: - Overordnet forenklet vurdering av tilstanden er at det er relativt høy slitasjegrad. Kledningen har slitt overflatebehandling. Symptomer på slitasje, elde og nedsatt funksjon i taktekkingen er registrert. Ytterdøren har utvendig slitasje og tegn til fuktoppsug i terskel og dørblad. Det bør påregnes kostnader for utbedringer/utskiftninger i fremtiden. TG2 er valgt basert på ovennevnte forhold. Tiltak må påregnes. Nøst, helhetsvurdering: - Det er gjort en forenklet vurdering av tilstanden på bygningsdelen. Kledningen har slitt overflatebehandling. Taket er kun inspisert fra bakkenivå. TG2 er valgt basert på ovennevnte forhold. Tiltak må påregnes. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Skjevhetsmåling: - Det er registrert skjevheter i stue og i soverom. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til 50 mm i stue, og 30 mm i soverom. Eksakt årsak til skjevhetene er ikke kjent. Ytterligere undersøkelser anbefales slik at tilstanden kan kartlegges og nødvendige tiltak kan iverksettes. Underliggende sjablongmessig prisanslag gjelder for videre undersøkelser av fagkyndig. Sjablongmessig prisanslag: kr 10 000 - 50 000 Terrasse utenfor entréen: - Terrasse med tilhørende rekkverk har synlige symptomer på slitasje/elde. Gulvoverflater har stedvis høy slitasjegrad. Rekkverkshøyden er under 1,0 meter. Terrassen mangler fullverdig rekkverk, noe som vurderes å medføre fare for liv og helse. Søyler til balkongen har liten avstand til terrenget. Det observeres skjevheter og svikt i fundamenter. Det er observert stedvise råteskader. Råteskader må utbedres. Tiltak må påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 50 000 - 100 000 Fundamenter: - Det er registrert skjevheter i bjelkelaget som kan tyde på at bygningen har vært utsatt for setninger. Eksakt årsak er ikke kjent, men forholdet kan henge sammen med fundamenteringen av bygningen. Søyler/pilarer som danner fundamenter står direkte ned i jord, noe som gir forkortet levetid. For å kartlegge årsak, omfang, samt bekrefte eller avkrefte om forholdet fortsatt er under utvikling bør ytterligere undersøkelser gjennomføres av en person med spesialkompetanse. Forholdet bør ses i sammenheng med avsnitt «etasjeskiller». Underliggende sjablongmessig prisanslag gjelder for videre undersøkelser av fagkyndig. Sjablongmessig prisanslag: kr 10 000 - 50 000 For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

Adgang til utleie

Eiendommen kan i sin helhet leies ut til boligformål.

Oppvarming

Peisovn i stue, ellers elektrisk oppvarming.

Diverse

Det meste av inventar, utstyr etc vil medfølge hytten, men selger forbeholder seg retten til å ta med diverse personlige gjenstander. Det vil ikke bli foretatt ytterligere utvask/rydding av eiendommen innen overtagelse. Dette forhold legges til grunn akseptert av interessenter ved inngivelse av bud på eiendommen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BRA-i/BRA-e/TBA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell fritidsbolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, TV/bredbåndsløsning, kommunale avgifter, renovasjonsgebyr, byggforsikring og innboforsikring etc.

Radonmåling

Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Offentlige forhold

Tinglyste heftelser og rettigheter

Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4631/59/18: 26.07.1946 - Dokumentnr: 990002 - Erklæring/avtale BESTEMMELSER OM RETT TIL Å FÅ UTSKILLT TOMT Overført fra: Knr:4631 Gnr:59 Bnr:2 03.05.2013 - Dokumentnr: 354951 - Jordskifte Sak: 2500-2012-0003 og 1200-2004-0004 ved Nord-Midhordaland jordskifterett og Gulating jordskifteoverrett Gjelder denne registerenheten med flere 22.09.1971 - Dokumentnr: 7441 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4631 Gnr:59 Bnr:2 22.09.1971 - Dokumentnr: 7441 - Bestemmelse om vannrett Rettighet hefter i: Knr:4631 Gnr:59 Bnr:2 Bestemmelse om stolpefeste/el.ledn. m.v.

Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ifølge Alver kommune. Følgende bygningstegninger/bilder er mottatt fra Alver kommune: - Bilder stemplet av Alver kommunen 08.02.1995. Bildene viser at det tidligere stod en mindre bygning mellom nåværende hytte og naust, hvor det i dag er en utvendig bod. Videre viser bildene at nåværende hytte er oppført samt at brygge-/kaianlegget er etablert. - Bygningstegninger med søknad om tilbygg til hytte samt igangsettingstillatelse datert 02.09.1992. Dagens planløsning avviker noe fra bygningstegningene ved at soverom nærmest entréen i dag er benyttet som dusj-/toalettrom samt at kjøkkenet er i dag en åpen stue- og kjøkkenløsning. - Bygningstegninger for nøst, hvor det fremkommer at nøstet i sin tid er bygget i strid med byggetillatelsen som ble gitt. Nøstet stod opprinnelig lenger ute i sjøen, men etter at tiltaket ble klaget inn ble nøstet flyttet lenger inn på holmen i følge eier. Det fremgår ikke av bygningstegningene at terrassen på utsiden av naustet er søkt om eller godkjent, men det fremgår av kart over planopplysningene mottatt fra Alver kommune at terrassen er bygget. Det er flere vinduer på nøstet i dag enn det som fremgår av bygningstegningene. Det står også i dokumenter fra byggesak mottatt fra Alver kommune, stemplet 08.02.1995, at det er kommentert at det er etablert flere vinduer på nøstet enn det er tegnet inn på opprinnelige bygningstegninger som ble sendt til kommunen i forbindelse med søknad om byggetillatelse. Antall vinduer har vært uforandret siden nøstet ble bygget. Ny eier overtar risikoen for overnevnte.

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen er i henhold til gjeldende plan avsatt til Fritidsbustad ifølge Alver kommune. Fritidseiendommen ligger i hensyssone for bevaring av kulturmiljø H570_oK06 - indre farlei

Vei, vann og avløp

Det er tilkomst til hytten via sjø. Holmen er blant annet utstyrt med 85 kvm kai. Leie av båtplass og parkeringsplass kan gjøres etter egen avtale med eier av Feste kai, som ligger få minutter med båt fra holmen. Det er også mulig å avtale båttransport fra Feste kai med eier av kaien. Eiendommen har vannforsyning via takvann. Varmtvannsbereder og vanntank til takvann er plassert i boden. Det er avløp fra vask på kjøkken, vask og dusj i dusjrom og vask i nøstet, til sjø. Det foreligger ikke utslippstillatelse. Bio-toalett på dusjrom

Område

Beliggenhet

Praktfullt beliggende holme med hytte og nøst. En skjærgårdsdrøm i fantastiske omgivelser! En idyllisk, egen øy, kort vei fra land, med flott opparbeidelse, sol fra morgen til kveld og perfekt tilrettelagt for aktiviteter i sjø, være seg fisking, bading eller vannsport. Her kan du nyte lange sommerdager i nydelig vestlandsnatur. Solen er på øyen, fra morgen til sen kveld og de mange, flotte uteplassene gjør at man alltids finner et sted i le, hvor man kan nyte bølgeskvulp, måseskrik og lyden av barn som leker og bader. Trenger man adspredelse fra sjøen, byr nærområdet på flotte tur- og friluftsområder, både fjellturer og en vandring gjennom den historiske bøkeskogen på Seim er å anbefale. Eiendommen ligger i den flotte skjærgården i Nordhordland, ca. 5 min båttur fra Feste kai. Det er under en times fergefri kjøretur fra Bergen sentrum. Her hiver du deg i bilen fredag ettermiddag, og fra sentrum til å stå på ditt eget svaberg går det ikke mer enn en times tid. På veien utover kjører man gjennom flott landskap med gårdsdrift, bøkeskog og utsikt mot sjø. Det man trenger til oppholdet plukker man med seg på veien, om det er i Åsane eller på strekket utover, eller man støtter opp om den lokale kolonial-forretningen på Feste kai, slik at man også i fremtiden kan ta båten for å kjøpe ferskt brød, drikke og annet man trenger lørdags morgen. På Feste kai kan du også fylle drivstoff og det er mulighet for leie av båt- og parkeringsplass. Her er det i tillegg mulighet for leie av kajakk. Sommerstid kan du nyte frokosten i solen, morgenkaffen på svaberget, lunch i vannkanten og middag i nøstet, med fantastisk utsikt og idyll på alle kanter. Dette stedet går det ikke an å ikke forelske seg i! Stedet er fredelig, usjenert og vakkert. Den flotte skjærgården legger til rette for utforskning av omgivelsene både til land og til vanns og det finnes et utall "hemmelige" badeviker og fiskeplasser, klar til større og mindre ekspedisjoner. Her kan du slenge krabbeteinen ut fra terrassen, du kan stå med fiskestangen i egen hage, mens barna leker på plenen, bader, noen soler seg og andre putler med sitt. Velkommen til visning!

Adkomst

Tast inn Festevegen 460 på gps´en, som er adressen til Feste kai, hvor det vil være båttransport på visningsdagen. Fra Bergen sentrum kjør mot Åsane, videre mot Knarvik. Fra Hagelsundbrua, ta til venstre i rundkjøring og følg skilting mot Mongstad. Følg hovedveien innover og ta til venstre inn mot Seim og følg FV402 innover, over i FV404, ta av mot Lygra og se etter skilting mot Feste og Feste kai. Dersom du ønsker å bruke egen båt til visning er det en vakker båtreise fra Bergen, kort eller lang avhengig av båt og hestekrefter! Kjør via Alverstraumen, ca 20 sjømil fra Bergen. Det vil bli skiltet med visningsskilt til Feste kai på visningsdagen, hvor det er felles båttransport etter nærmere angitt tidspunkt.

Parkering

Leie av båtplass ved fastland og parkeringsplass kan gjøres etter egen avtale med eier av Feste kai.

Økonomi

Prisantydning

kr 4 500 000,-

Omkostninger

4 500 000,- (Kjøpesum) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 112 500,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 4 500 000,-)) 12 550,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 126 050,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 4 626 050,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Totalpris inkl omk

kr 4 626 050,-

Formuesverdi sekundær

kr 83 156,- pr. 2022

Info formuesverdi

For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Kommunale avgifter

kr 3 186,- pr. år

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter: Feiegebyr hytte: 486,-/år Renovasjonsgebyr: NGIR kr 2 700,-/år

Info eiendomsskatt

Det er per nå ikke eiendomsskatt.

Øvrige kjøpsforhold

Betalingsvilkår

Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

Overtagelse

Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning. Det meste av inventar, utstyr etc vil medfølge hytten, men selger forbeholder seg retten til å ta med diverse personlige gjenstander. Det vil ikke bli foretatt ytterligere utvask/rydding av eiendommen innen overtagelse. Dette forhold legges til grunn akseptert av interessenter ved inngivelse av bud på eiendommen.

Budgivning

Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

Avhendingsloven

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Boligkjøperpakke Når du kjøper ny bolig, er det mye du må tenke på. Sammen med Tryg har vi skreddersydd en boligkjøperpakke slik at du kan være trygg på at du har alle forsikringene du trenger – enten du har kjøpt hus, leilighet eller hytte. Denne gunstige pakken fra Tryg inkluderer også juridisk hjelp hvis du oppdager feil og mangler ved boligen utover det som er opplyst om. Boligkjøperpakken inneholder innboforsikring, dobbel renteforsikring – for situasjoner der kjøper ikke får solgt nåværende bolig – samt en flytteforsikring for alle de tre boligtypene. For hus og hytte omfatter den i tillegg bygningsforsikring hvor kostnader for å reparere eller gjenoppbygge huset ditt er inkludert. Les mer om forsikringen i produktark for Boligkjøperpakke som ligger vedlagt i salgsoppgaven. Boligkjøperpakken må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøte. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken siden kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Nordic Eiendomsmegling AS mottar et honorar for denne formidlingen.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til: 67 500 Markedsføring: 16 900 Tilrettelegging: 19 900 Oppgjør: 5 900 Øvrige kostnader: ca. 12 000 Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: intet salg, ingen regning.

Oppdragsnummer

04000924

Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
No items found.
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kart

Festevegen 267
SEIM

Festevegen 267

Skjærgårdsidyll på egen holme 1 time fra Bergen & få min med båt fra Feste kai. Fantastiske forhold for båtliv og bading

Link til kart
60.673857
5.120813

Meld interesse

Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF