04000424
SOLGT
kr 3 990 000,-
542
m2
97
m2
BERGEN

Rogagaten 49

3-roms toppleilighet over 2 plan m/garasje og 2 balkonger | Oppusset 2024 | Sentral beliggenhet | Gangavstand til bybane

Prisantydning
kr 3 990 000,-
Totalpris
kr 4 295 000,-
P-rom
97
m2
BRA
97
m2
Tomtareal
542
m2
SOVEROM
2
BOLIGtype
Eierseksjon
eiertype
Eierseksjon
etasje
2
felleskostnader
kr 2 000,- pr. mnd.
fellesgjeld
Byggeår
1933
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Rogagaten 49, 5055 BERGEN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 159
Bnr. 718
Snr. 3
Knr. 4601

Eierform

Eierseksjon

Kort om eiendommen

Leiligheten

 • Toppleilighet over 2 plan med utsikt mot Fløyen og Ulriken
 • Oppusset i 2024 med blant annet nytt kjøkken med integrerte hvitevarer, gulv, nye og/eller malte overflater samt oppgradering av bad
 • Vestvendt altan (ca.14 m²) og østvendt balkong (ca. 3 m²)
 • Åpen og luftig planløsning
 • Peis i stuen
 • Innredet loftsareal (ikke godkjent) med målbart areal på ca. 20 kvm (32 kvm gulvareal)
 • Garasje (ca. 16 m²)
 • Opparbeidet felles uteplasser for sameiet Nærområdet
 • Rolig blindgate med lite trafikk
 • Sentral beliggenhet med gangavstand til bybane
 • Bussholdeplass i gaten nedenfor
 • Nærhet til studieinstitusjoner
 • Kort vei til dagligvare, service og aktivitetstilbud
 • Turmuligheter i umiddelbar nærheten, blant annet Løvstakken og Løvstien

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje 2.etg: 77 kvm BRA-i 17 kvm TBA (2 balkonger) Innredet loft (ikke godkjent): 20 kvm BRA-i 32 kvm GUA (gulvareal) Garasje: 16 kvm BRA-e Leiligheten går over 2 plan og inneholder følgende: 2.etg: Gang/trapp, bad, kjøkken/spisestue/ stue og 2 soverom. Loft: Gang/trapp og loftsrom benyttet som soverom (ikke godkjent) Sameiet har fellesarealer som kan benyttes av sameierne. Det opplyses om følgende felles delte arealer: Utearealer, vaskekjeller, tørkekjeller og frittstående felles bod. Seksjon 3 (leiligheten som selges) har egen vaskemaskin og tørketrommel (medfølger) i felles vaskekjeller.

  Byggeår

  1933

  Modernisering og påkostninger

  Oppgraderinger 2024: - Nytt kjøkken fra Ikea med integrerte hvitevarer, herunder komfyr, platetopp og oppvaskmaskin - Nye fliser på bad samt nytt dusjkabinett - Lagt nye gulv i hovedetasjen - Flere overflater er gipset, sparklet og malt 2021: - Oppgradert deler av det elektriske anlegget. Elektrisk anlegg kontrollert av elektriker, 13.10.2021 2018: - Nye balkongdører - Enkelte nye vinduer (øvrige vinduer fra 2012 og 1983)

  Beskrivelse av tomt

  Felles tomt for sameiet er opparbeidet med asfalt, gruslagte veier, diverse beplantninger, plenareal, støpte veier og trapper, terrasser på terreng, frittstående felles bod, diverse støttemurer og sittegrupper. Felles trappeoppgang.

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  542.1m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anticimex AS: Boligbygg oppført i 1933. Grunnmur av betong med sparestein. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med liggende trekledning og fasadeplater (Eternittplater). Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Valmtak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Yttertak er utvendig tekket med takstein. Leiligheten har entrédør med brannklasse B30 og lydklasse db35. Vinduer og balkongdører med karmer av tre, og to-lags glass. Peisovn i stue. Øvrig oppvarming med elektrisitet. Ventilasjon med naturlig tilluft kombinert med stedvis mekanisk avtrekk. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: - Bad: På bakgrunn av alderen til for eksempel røropplegg, tekniske installasjoner, tettesjikt og lignende er det grunn til å varsle om risiko for skjulte avvik, svekket funksjon, usikker restlevetid eller lignende forhold som utvikles over tid, men ikke lar seg observere direkte. Lokalfall og fallforhold med tanke på lekkasjesikkerhet er mindre enn hva som ideelt anbefales. Det er ikke etablert mekanisk ventilasjon. Med bakgrunn i at alle våtrommets vegger som er tilgjengelig for hulltaking er av heltre/massivtre er det ikke utført hulltaking/fuktmåling. Basert på våtrommets slitasjegrad og registrete avvik er TG2 valgt for å belyse at konstruksjonen har fuktrisiko selv om tilstanden inne i konstruksjonen er ukjent. Det gjøres oppmerksom på at våtrommets anbefalte brukstid er passert. Basert på alle ovennevnte forhold bør det gjennomføres jevnlig ettersyn av våtrommet, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. Eksakt tilstand på bygningsdeler som ikke lar seg inspisere er ikke kartlagt. Våtrommets eventuelle restlevetid er ikke kjent, og det må påregnes tiltak i fremtiden. - Kjøkken: Det er ikke montert automatisk lekkasjestopper for å begrense eventuelle lekkasjer fra vanninstallasjoner. Tiltak bør påregnes. - Ventilasjon: Lite ventilasjon i begge etasjer. Det er ukjent om ventilasjon/tilluft er tilstrekkelig. Ventilering ved åpning av vinduer bør påregnes. - Gulv/Skjevheter gulv Det registreres stedvise gliper i gulvets overflatemateriale. Eksakt årsak er ukjent. Tiltak kan iverksettes ved behov. Det er stedvis knirk i gulvet. Eksakt årsak er ukjent. Tiltak kan iverksettes ved behov. Det er registrert skjevheter i loftsrom (en retning), hvor forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til 12 mm. Det er registrert skjevheter i stue og i gang. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til 14 mm i stue, og 12 mm i gang. Til informasjon: Målingene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. - Loft: Loft med kneloft er bruksendret, og har ikke lenger den opprinnelige råloftsfunksjonen. Konstruksjonen er lukket, og det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført. Erfaringsmessig betraktes slike konstruksjoner som fuktrisikokonstruksjoner. TG2 er valgt for å belyse risiko, selv om det ikke ble observert skader eller symptomer på skader. - Skorstein: Sotluke (på loft) har ingen underliggende ubrennbar plate. Ytterligere undersøkelser og tiltak anbefales. - Innvendig trapp: Trappen har ikke håndløper på begge sider. Basert på ovennevnte forhold oppfyller ikke trappen dagens krav til sikkerhet. Om trappen vil oppfylle kravene som var gjeldene på oppføringstidspunktet eller ikke, er ikke videre undersøkt. - Vann- og avløpsrør Vannrør av kobber som er fra våtrommets opprinnelige byggeår er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsakelig vurdert ut ifra alder. Restlevetiden er usikker. Avløpsrør av støpejern er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsakelig vurdert ut ifra alder. Restlevetiden er usikker. Radonmåling: - Det er ukjent om radonmåling er gjennomført i boligen. Dette er anbefalt jf. DSA. Ytterligere undersøkelser anbefales. Elektrisk anlegg: - Det er kun fremlagt samsvarserklæring på deler av utførte arbeider på det elektriske anlegget. Med bakgrunn i TG2 bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Fasade/kledning: - Bygningens ytterkledning/fasade har stedvis slitt overflatebehandling og stedvise malingsbobler. Forholdet kan tyde på oppfukting av treverket, men eksakt årsak er ukjent. Ytterligere undersøkelser anbefales. - Fasaden er kledd med plater som er vurdert til å inneholde asbest. Asbest i materialer som er uskadd medfører ikke nødvendigvis noen helserisiko, men hvis platene blir eller er skadet, eller skal fjernes er det risiko for spredning av asbestfibre i luften, noe som medfører at egne saneringsfirmaer må benyttes. - Det er ukjent om det er musesperre bak trekledning. Ytterligere undersøkelser anbefales. - Lufte- og dreneringsspalte bak trekledning er stedvis blokkert. Forholdet kan redusere levetiden til kledningen og veggkonstruksjonen. Tiltak anbefales. Vinduer: - Enkelte vinduer bærer preg av slitasje og elde. Det er ikke observert synlige skader av større betydning, men basert på tilstanden er restlevetiden usikker. Utskiftning av eldre vinduer anbefales. - Belistning (vannbord) rundt enkelte vinduer utvendig bærer preg av slitasje og stedvis begynnende råteskader. Ytterligere undersøkelser og tiltak bør påregnes. - Takvinduer bærer preg av slitasje, elde og stedvis begynnende råteskader. Basert på tilstanden er restlevetiden usikker. Ytterligere undersøkelser og eventuelle tiltak bør påregnes innen rimelig tid. Til informasjon: Observasjonene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Yttertak: Det er valgt å vurdere yttertaket (og tilhørende bygningsdeler) med en samlet helhetsvurdering. Følgende hovedmomenter er lagt til grunn for vurderingen: Ingen tilkomst til taket, noe som gjør at yttertaket ikke ble inspisert. Vurderingen er derfor utelukkende basert på informasjon om yttertakets alder og eventuelle observasjoner gjort fra innsiden, med den begrensning dette innebærer. Vurderingene av yttertaket er gjort fra takvinduer med den begrensning dette innebærer. Symptomer på slitasje, elde og nedsatt funksjon i taktekkingen er registrert. TG2 er valgt for å belyse at bygningsdelen har en alder og tilstand som tyder på behov for tiltak i fremtiden. Restlevetiden er usikker. Det registreres moderate mosevekster stedvis på yttertaket, som kan påvirke levetiden til taksteinen negativt. Tiltak anbefales. Det gjøres oppmerksom på at en komplett undersøkelse av yttertaket krever stillas og/eller andre sikkerhetsmessige forutsetninger som ikke var til stede på befaringsdagen. Basert på alle ovennevnte forhold anbefales jevnlig ettersyn slik at tiltak kan iverksettes ved behov. Restlevetiden på de forskjellige bygningsdelene er ikke kjent. Balkong med tilkomst fra ett soverom: Balkong med tilhørende rekkverk har synlige symptomer på slitasje/elde. Forebyggende tiltak bør påregnes. Rekkverkshøyden er under 1,0 meter. Basert på ovennevnte forhold oppfyller ikke balkongen dagens krav til sikkerhet. Om balkongen vil oppfylle kravene som var gjeldene på oppføringstidspunktet eller ikke, er ikke videre undersøkt. Balkong med tilkomst fra gang: - Søyler til balkongen har liten avstand til terrenget. Forholdet kan føre til forkortet levetid. Tiltak anbefales. Stikkledninger: - Utvendige vann- og avløpsrør har ukjent alder/tilstand. Anbefalt brukstid kan være passert. TG2 er valgt for å belyse risiko, selv om tegn til skader ikke er registrert. Ytterligere undersøkelser anbefales. Garasje: - Det er gjort en forenklet vurdering av tilstanden på bygningsdelen. Avleiring av salt/kalkutslag på grunnmur/gulv mot grunn (dette er et resultat av fuktvandringer i konstruksjonen, og tyder på svakheter med dreneringen). Yttertaket er ikke sjekket grunnet overliggende altan. Ytterligere undersøkelser anbefales. Garasjeport har høy slitasjegrad. TG2 er valgt basert på ovennevnte forhold. Tiltak bør påregnes. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Seksjonseier kan som hovedregel fritt leie ut sin egen seksjon. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret kan kun nekte godkjenning dersom det foreligger en saklig grunn. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

  Oppvarming

  - Gulvvarme på bad og gang 2.etasje. - Peisovn i stue. - Øvrig elektrisk oppvarming.

  Energimerke

  Energimerking er utført av selger og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BRA-i/BRA-e/BRA-b/TBA er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, kabel-TV og bredbånd, kommunale avgifter, felleskostnader, innboforsikring, etc.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. I vedtektene kan det fastsettes en mer omfattende panterett for krav mot seksjonseierne enn legalpanteretten. Slik beslutning krever at de seksjonseierne det gjelder, har sluttet seg til. Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4601/159/718/3: 02.02.1934 - Dokumentnr: 906334 - Bestemmelse om vannledn. Rettighetshaver Bergen Kommune Overført fra: Knr:4601 Gnr:159 Bnr:718 Gjelder denne registerenheten med flere 10.09.2002 - Dokumentnr: 28062 - Erklæring/avtale Denne seksjon har tilleggsdel - bygning. Gjelder denne registerenheten med flere 10.09.2002 - Dokumentnr: 28062 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 3 Formål: Bolig Sameiebrøk: 795/1880 Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter. Gjelder seksjon nr. 1 - 3

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Bergen kommune har utstedt følgende attester: Type: Ferdigattest Tiltakets art: 2. etasjes trebygning Dato: 27.08.1935 Type: Ferdigattest Tiltakets art: Garasje Dato: 28.01.1992 Type: Ferdigattest Tiltakets art: Tilbygg/ vindusendring Dato: 15.01.1986 Viktig informasjon: - I opprinnelige bygningstegninger samt i seksjoneringsbegjæringen er deler av gang/entré avsatt til fellesareal samt at bruken av loftet er avsatt til bodareal bestående av boder til hver av de 3 seksjonene i sameiet. Deler av gang/entre i 2.etg samt loftet er i senere tid ombygget/innredet og innlemmet i aktuell leilighet. Dette er ikke søkt om og således ikke godkjent. Arealet er medtatt i tilstandsrapporten på grunn av dagens bruk. Sameiet har i sine vedtekter vedtatt at loftet tilhører leiligheten som nå selges. - Trappeoppgang til loft er flyttet i følge opprinnelige byggtegninger og er ikke omsøkt. - Garasjen er i seksjoneringsbegjæringen satt til fellesareal for de 3 seksjonene i sameiet. Sameiet har i sine vedtekter vedtatt at garasjen tilhører leiligheten som nå selges. - Altan med adkomst fra gang har i senere tid blitt utvidet i forhold til originale byggtegninger. Det er ikke funnet noe dokumentasjon på dette. Kjøper overtar ansvar og risiko forbundet med overnevnte. Kopi av ovennevnte attester, vedtekter og seksjonering følger som vedlegg til salgsoppgaven.

  Regulerings- og arealplaner

  Reguleringsplaner på grunnen: PlanID: 120000 Plannavn: Årstad. Vestre Årstad Og Uren - Kronviken - Solheimsviken Ikrafttredelsesdato: 04.08.1936 Dekningsgrad: 100,0 % Kommuneplan I henhold til kommuneplan er eiendommen avsatt til: 65270000 - Bebyggelse og anlegg Ytre fortettingssone Y1 (100,0 %) Hensynssoner i kommuneplanen: Kulturmiljø: 65270000 - Solheim (100,0 %) Faresoner: 65270000 - Luftkvalitet - gul sone (100,0 %) Planer i nærheten av eiendommen: PlanID / Plannavn / Saksnr 61930000 - Årstad. Gnr 159 Bnr 28 Mfl., Sykkelkryssing Av Fjøsangerveien - 202220439 10960000 - Årstad. Søndre Skogveien 48 A, Tomt For Offentlig Bebyggelse 10510000 - Årstad. Søndre Skogveien Og Blekenberg 20000 - Årstad. Bergensdalens Midtre Del - 202242722 Andre Opplysninger: Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/ forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger og vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

  Sameie

  Sameie

  Sameiet Rogagaten 49

  Om sameie

  Sameiet Rogagaten 49 består av 3 boligseksjoner.

  Org.nr.

  898 589 692

  Forkjøpsrett

  Det praktiseres ikke forkjøpsrett i sameiet.

  Styregodkjennelse

  Det praktiseres ikke styregodkjennelse i sameiet

  Område

  Beliggenhet

  Sentral og attraktiv beliggenhet i et etablert boligområde på Minde/ Solheim. Fantastisk utsikt over Fløyen og Ulriken. Leiligheten ligger i en rolig blindgate med svært lite trafikk. Flotte turmuligheter i umiddelbar nærhet, som blant annet Løvstakken og Løvstien med flott natursti som tar deg til toppen, og videre til Melkeplassen. Gode bussforbindelser tar deg til sentrum på noen minutter, like utenfor leiligheten (buss nr. 10). Få minutters gange til bybanestopp på Danmarksplass. Kort vei til flere dagligvarebutikker som Søndagsåpne Joker i Søndre Skogvei og Coop Extra Danmarksplass for hverdagshandel, men også Kiwi, Bunnpris og Spar i nærheten. Matkroken på Blekenberg som har lange åpningstider og passer perfekt, når du står midt i matlagingen og har glemt en ting. Delikatessebutikker som Solheim Kjøtt på Danmarksplass og Litlère Mat på Fløttmannsplassen ved Småpudden. Spesialbutikker som den Nye Oliven Eksotiske mat i Michael Krohns gate har et bredt utvalg av internasjonale matvarer, fersk asiatiske grønnsaker og mer. Butikken er også søndagsåpen. Nærområdet tilbyr et stort utvalg av Restauranter og spiseplasser. Sumo ved Fløttmannsplassen, Colonialen Kranen, Bien snackbar og Arti indisk resturant. Området tilbyr også enkle hverdagsalternativer til lunsj på Baker Brun Danmarksplass eller Bergen kaffebrenneri. For de som ønsker rask mat finnes det et hav av alternativer som China Moon, Pizzabakeren, Peppes Pizza, Royal Doner kebab (visstnok Bergens beste), Greek Gyros House og deilige plantebaserte burgere fra Greesy Reesy`s Burgers ved Cornerteatret og bystranden. Du kan også nyte andre alternativer som å slappe av med en cocktail og street food fra JAJA Danmarksplass eller et glass fra Cornerbaren med utsikt over bystranden og puddefjorden. Gangbroen over Damsgårssundet gjør avstanden til sentrum kortere og leiligheten sentral til ulike høyskoler. BI Bergen ligger blant annet rett over broen, ellers er det korte avstander til UiB og HVL. Flere store arbeidsplasser som Haukeland Universitetssykehus, Haraldsplass, Mindemyren, Odontologen, Kronstadparken næringsområde og Solheimsviken ligger i nærområdet. Løvstakken Frivillighetssentral arrangerer også et alternativ for sy-elskere, der det blir arrangert sy-kafeer for å reparere klær og ellers andre sosiale sammenkomster. Har man grønne fingre eller sans for gjenbruk tilbyr Bærekraftige Liv Løvstakken bruktbutikk og organiserer Solheim byhage, hvor du kan dyrke egne grønnsaker. For den treningsglade er det korte avstander til aktiviteter og treningssentre som Solheimsgaten ballplass, Stamina, Itrain og Sats. For den som liker å bade er ADO- arenaen rett i nærheten. Barnehager: Ny Krohnborg barnehage (1-5 år) - ca.7 min. gange Søre Skogvei barnehage (1-5 år) - ca. 9 min. gange Solheimslien barnehage(1-5 år) - ca. 10 min. gange Skoler: Ny Kronborg skole (1-10 kl.) - ca. 7 min. gange Kronstad skole (1-7 kl.) - ca. 15 min. gange Møllenbakken skole (1 - 10 kl.) - ca. 15 min. gange daVinci Montessoriskole (1-10 kl.) - ca. 24 min. gange Gimle Oppveksttun (8-10 kl.) - ca. 20 min gange Årstad vgs. - ca. 10 min. gange St. Paul gymnas - ca. 20 min gange Dagligvare: Joker Søndre Skogvei (søndagsåpent) - ca. 5 min. gange Matkroken Blekenberg - ca. 7 min. gange Se også vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

  Parkering

  Det medfølger garasje til leiligheten. I seksjoneringen er denne beskrevet som fellesareal, men det er i senere tid inntatt i sameiets vedtekter at aktuell leilighet har ekslusiv bruksrett til denne.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 3 990 000,-

  Omkostninger

  3 990 000,- (Kjøpesum) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 99 750,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 3 990 000,-)) 9 250,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 110 000,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 4 100 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 4 295 000,-

  Formuesverdi primær

  kr 1 110 279,- pr. 2022

  Formuesverdi sekundær

  kr 4 219 061,- pr. 2022

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Kommunale avgifter

  kr 8 379,- pr. år

  Info kommunale avgifter

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

  Felleskostnader

  kr 2 000,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Felles byggforsikring og varmtvann

  Regnskap

  Sameiet består kun av 3 enheter og er ikke videre organisert. Det foreligger ikke årsregnskap, husordensregler eller lignende. Megler kan derfor ikke gi ytterligere informasjon om dette. Det foreligger vedtekter som følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Eiendomsskatt

  kr 6 059,- pr. 2023

  Info eiendomsskatt

  Eiendomsskatt har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11. Faktureres sammen med de kommunale avgiftene.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning. Leiligheten er fraflyttet og vil ikke bli ytterligere rengjort før overtagelse.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Boligkjøperpakke Når du kjøper ny bolig, er det mye du må tenke på. Sammen med Tryg har vi skreddersydd en boligkjøperpakke slik at du kan være trygg på at du har alle forsikringene du trenger – enten du har kjøpt hus, leilighet eller hytte. Denne gunstige pakken fra Tryg inkluderer også juridisk hjelp hvis du oppdager feil og mangler ved boligen utover det som er opplyst om. Boligkjøperpakken inneholder innboforsikring, dobbel renteforsikring – for situasjoner der kjøper ikke får solgt nåværende bolig – samt en flytteforsikring for alle de tre boligtypene. For hus og hytte omfatter den i tillegg bygningsforsikring hvor kostnader for å reparere eller gjenoppbygge huset ditt er inkludert. Les mer om forsikringen i produktark for Boligkjøperpakke som ligger vedlagt i salgsoppgaven. Boligkjøperpakken må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøte. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken siden kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Nordic Eiendomsmegling AS mottar et honorar for denne formidlingen.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: 72 000 Markedsføring: 16 900 Tilrettelegging: 12 900 Oppgjør: 5 900 Øvrige kostnader: ca. 10 000 Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: intet salg, ingen regning

  Oppdragsnummer

  04000424

  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Rogagaten 49
  BERGEN

  Rogagaten 49

  3-roms toppleilighet over 2 plan m/garasje og 2 balkonger | Oppusset 2024 | Sentral beliggenhet | Gangavstand til bybane

  Link til kart
  60.370894
  5.336765

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Stian Bruaas
  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF