04000423
SOLGT
kr 1 990 000,-
1597
m2
46
m2
BERGEN

Eikeveien 1

Delikat 3-roms | 100m til Bybanen | God standard | Ingen forkjøpsrett eller dok.avg.| Mulighet for leie av parkering

Prisantydning
kr 1 990 000,-
Totalpris
kr 2 763 114,-
P-rom
46
m2
BRA
46
m2
Tomtareal
1597
m2
SOVEROM
2
BOLIGtype
Andelsleilighet
eiertype
Andel
etasje
1
felleskostnader
kr 7 122,- pr. mnd.
fellesgjeld
kr 765 304,-
Byggeår
1969
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Lisa Blankenburgh Nilsen
Lisa Blankenburgh Nilsen
Eiendomsmeglerfullmektig
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Eikeveien 1, 5063 BERGEN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 13
Bnr. 8
Snr. 3
Knr. 4601

Eierform

Andel

Kort om eiendommen

Leiligheten

 • Stilren og moderne med tilnærmet trappefri adkomst
 • Sentral, men usjenert beliggenhet
 • 2 soverom
 • Bad oppgradert i 2021
 • Kjøkken ble oppgradert i 2019
 • Balansert ventilasjon fra 2020
 • Nytt tak fra 2019
 • Vinduer byttet i regi av borettslaget i 2017
 • Oppgradert elektrisk anlegg i 2017
 • Felles vaskerom i samme etasje
 • Ingen forkjøpsrett eller dokumentavgift
 • Mulighet for leie av parkeringsplass for kr 1100,-/mnd. Området
 • Gangavstand til dagligvare, spisesteder, legesenter, apotek etc.
 • Gode kollektivmuligheter med bybane og buss
 • Flere gode tur- og aktivitetsmuligheter ved Ulriken, Løvstakken, Tveitevatnet og SATS
 • Kort vei til flere studieinstitusjoner og store arbeidsplasser

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje 1.etg: 46 kvm BRA / 46 kvm P-rom Leiligheten går over 1 plan og følgende rom er inkludert i P-rom: 1.etg: Stue, kjøkken, bad, 2 soverom og gang. I tillegg medfølger 1 stk. utvendig bod i felles gang oppmålt til ca. 1,9 m2, felles vaskeri og mulighet for leie av parkeringsplass for kr 1100,-/mnd.

  Byggeår

  1969

  Beskrivelse av tomt

  Felles tomt for borettslaget opparbeidet med asfalt og biloppstillingsplass.

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  1597m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anticimecx. Grunn og fundamenter: Grunnmur og bærende konstruksjoner i hovedsak av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger: Yttervegger av betong/trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med fasadeplater og murpuss. Takkonstruksjoner: Flatt tak (ikke besiktiget). Gulvsystemer: Etasjeskillere av betong. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: Bad: -Helhetsvurdering: TG2 er valgt på hele våtrommet på grunn av at bygningsdelen er vurdert til å være i slutten av sin forventede levetid. Tettesjikt, overflater, vann og avløpsrør med sluk er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. Sprekk i veggflis under servant. Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Fliser med bom kan løsne. Årsaken er ukjent. Overgang mellom sluk og membran er uoversiktlig. Det kan derfor ikke verifiseres at utførelsen er korrekt, eller at lekkasjesikkerheten er ivaretatt. Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking grunnet våtrommets plassering. Basert på våtrommets slitajsegrad og registrerte avvik er TG2 valgt for å belyse at konstruksjonen har fuktrisiko selv om tilstanden inne i konstruksjonen er ukjent. Det foreligger lite informasjon om våtrommet generelt og det opplyses at egeninnsats er benyttet, med den risiko dette innebærer. Basert på ovennevnte forhold er restlevetiden på våtrommet usikker. Tiltak må påregnes. Kjøkken: -Varmtvannsbereder: Se punkt "Varmtvannsbereder" under avsnitt om teknisk anlegg. -Vannrør: Se punkt "Vannrør" under avsnitt om teknisk anlegg. -Avløpsrør: Se punkt "Avløpsrør" under avsnitt om teknisk anlegg. -Annet: Utførelsen av flisene over benkeplaten bærer preg av egeninnsats. Tekniske anlegg, VVS anlegg: -Vannrør: Vannrør av kobber er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsaklig vurdert ut ifra alder. Restlevetiden er usikker. -Avløpsrør: Avløpsrør av støpejern er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsaklig vurdert ut ifra alder. Restlevetiden er usikker. Radon: -Radon: Det er ukjent om radonmåling er gjennomført i boligen. Ytterligere undersøkelser anbefales. Dører og vinduer: -Dører: Entrédørens branntekniske egenskaper kan ikke verifiseres. Ytterligere undersøkelser anbefales. Følgende har fått tilstandsgrad 3: Ingen forhold har fått tildelt tilstandsgrad 3. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Med godkjennelse fra styret kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre for opptil tre år dersom andelseieren selv, eller personer nevnt i brl § 5-6 første ledd nr. 3, har hatt bosted i minst ett av de to siste årene. Godkjenning kan kun nektes dersom det foreligger saklig grunn eller dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.

  Oppvarming

  Boligen har elektrisk oppvarming og varmekabler på bad.

  Energimerke

  Energimerking er utført av selger og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger normalt sett ikke i handelen. Kjøleskap med fryseboks medfølger. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, felleskostnader, innboforsikring etc. Dyrehold må søkes til styret. Leiligheten disponerer felles vaskerom.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i andelen for opptil 2 x folketrygdens grunnbeløp (2G). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader og andre krav borettslaget kan knytte til andelseieren. På grunnboksbladet til borettslagets eiendom er det tinglyst pant for borettslagets fellesgjeld og andelseiernes borettsinnskudd. Grunnboksbladet er tilgjengelig for gjennomlesning på meglers kontor. Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn én andel. Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andelen. På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Ingen tinglyste heftelser og rettigheter følger denne andelen.

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Megler har tilskrevet Bergen kommune og fått opplyst følgende: Det foreligger ferdigattest vedrørende "Forretningsbygg" datert 07.09.1982. Det foreligger ferdigattest vedrørende "Postkontor" datert 12.09.1994.

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er regulert til "Murbygg" ifølge Bergen kommune. Reguleringsplaner på grunnen: PlanID: 30010000. Plannavn: Årstad/Fana. Mindereguleringen. Ikrafttrådt: 13.02.1920. Dekningsgrad: 87,8%. PlanID: 61160000. Plannavn: Årstad. Gnr 13 Bnr 96, offentlig reguleringsplan for sentrale deler av Wergeland. Ikrafttrådt: 24.04.2013. Dekningsgrad: 12,2%. Reguleringsformål: PlanID: 61160000. Reguleringsformål: 2016 - Gangveg-gangareal-gågt. Dekningsgrad: 10,7%. PlanID: 61160000. Reguleringsformål: 2011 - Kjøreveg. Dekningsgrad 1,6%. Hensynssoner: PlanID: 61160000. Sonetype: 320 - Flomfare. Dekningsgrad: 1,5%. PlanID: 61160000. Sonetype: 570 - Bevaring kulturmiljø. Dekningsgrad: 0,7%. Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom: Ingen planendringer er markert innenfor - eller i umiddelbar nærhet til den aktuelle eiendommen. Reguleringsplaner under arbeid: PlanID: 65150000. Plannavn: Årstad. Gnr 13 Bnr 1132, Sykkelvei fra Hagerups vei til Mindemyren. Dekningsgrad: 51,3%. Hensynssoner Angitt hensyn - kulturmiljø i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpAngittHensynSone. Beskrivelse: Minde-Nymark. Dekningsgrad: 99,7%. Hensynssoner Faresone i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpFareSone. Beskrivelse: Luftkvalitet - rød sone. Dekningsgrad: 63,4%. PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpFareSone. Beskrivelse: Luftkvalitet - gul sone. Dekningsgrad: 36,3%. PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpFareSone. Beskrivelse: Flomsoner fra reguleringsplan. Dekningsgrad: 1,5%. Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpStøySone. Beskrivelse: Vei støy - gul sone. Dekningsgrad: 60,3%. Hensynssoner Rød støy i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpStøySone. Beskrivelse: Vei støy - rød sone. Dekningsgrad: 3,3%. Planer i nærheten av eiendommen: PlanID: 71200000. Plannavn: Årstad: Gnr 15 Bnr 163 Mfl., Wergeland sentrum S1, S3, S4 og S5. "Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for boliger og noe næringsvirksomhet i et sammenhengende sentrumsområde på vestsiden av bybanestoppet på Wergeland". Saksnummer: 202226290 PlanID: 66060000, Plannavn: Årstad, Gnr 15. Bnr 210, Delfeltene s8 og s10 Mindemyren. Eiendommen med gnr 15, bnr 210 skal bygge 600 nye boenheter, ca. 13.000 m2 BRA næringsformål, offentlige torg samt felles uteoppholdsarealer. Saksnummer: 202220531 PlanID: 64860000, Plannavn: Årstad, Bybanen Bergen sentrum. Fyllingsdalen, delstrekning 2- Mindemyren. Her ligger det også tilrette for utvidning av sykkelveg og fortau. Saksnummer: 201737864 PlanID: 63630000, Plannavn: Årstad, Gnr 15, Bnr 169, Eikeveien. Forslag til endring av reguleringsplanen for Wergeland sentrum. PlanID: 16990007, Plannavn: Årstad, Bybanen Bergen sentrum. Fyllingsdalen, strekningen Bjørnsons gate - Wergeland. Formål med reguleringsplanen er å regulere trasé for bybane i Bergen fra Wergeland, via Sletten og Slettebakken, Fantoft, Paradis til Hopsbroen. Saksnummer: 200715810 PlanID: 16980000 , Plannavn: Årstad, Bybanen Bergen sentrum. Delstrekning 3 - Edvard Griegs vei - Wergeland. Formål med reguleringsplanen er å regulere trasé for bybane i Bergen fra starten av Bjørnsonsgate gjennom Inndalsveien og fram til og med tunnelpåslaget på Wergeland. Saksnummer: 201014884 Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen: Eiendom: 15/211. Endring: Underbygg. Bygningstype: Kontor- og adm.bygning rådhus. Status: Igangsettingtillatelse. Dato: 19.11.2021. Eiendom: 15/211. Bygningstype: Verkstedbygning. Status: Bygning godkjent for riving/brenning. Dato: 22.12.2020. Eiendom: 15/611. Bygningstype: Parkeringshus. Status: Igangsettingstillatelse. Dato: 21.06.2021. Eiendom: 159/530. Bygningstype: Annen kontorbygning. Status: Meldingssak registrert tiltak. Dato: 11.04.2012. Eiendom: 159/530. Bygningstype: Annen restaurantbygning. Status: Rammetillatelse. Dato: 23.09.2022.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger og vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

  Borettslag

  Borettslag

  Eikeveien 1 Borettslag;

  Om borettslag

  Eikeveien 1 Borettslag er et frittstående borettslag i Bergen kommune hvor laget også har forretningskontor. Borettslaget består av totalt 15 andeler.

  Org.nr.

  990443246

  Andelsnummer

  2

  Forretningsfører

  Bob Bbl

  Forkjøpsrett

  Det praktiseres ikke forkjøpsrett i borettslaget.

  Sikringsordning

  Borettslaget er dekket av Klare Finans AS, www.klarefinans.no. Laget er sikret mot tap som følge av at en andelseier ikke betaler sine felleskostnader, etter gjeldende vilkår. Avtalen om sikring er gyldig til den sies opp av en av partene.

  Styregodkjennelse

  Ny eier skal godkjennes av styret før overtagelse. Det gjøres oppmerksom på at kjøper selv bærer risikoen for å bli godkjent av styret og at boligen ikke kan ikke tas i bruk før godkjennelse foreligger. Godkjenning kan kun nektes på saklig grunnlag.

  Borettslagets forsikringsselskap

  Gjensidige Forsikring ASA

  Polisenummer felles forsikring

  89814178

  Område

  Beliggenhet

  Eikeveien 1 ligger meget sentralt på Wergeland med kort avstand til alt en måtte trenger i hverdagen. Her er det umiddelbar nærhet til bybane kun 100 meter fra leiligheten, SATS treningssenter, Sletten senter og Wergeland Senter med flere servicetilbud. Videre er det også få minutters kjøretid til Bergen sentrum, Haukeland universitetssykehus, Haraldsplass diakonale sykehus og Odontologen. Et flott område som passer godt for personer i etableringsfasen, par, studenter mm. For barnefamilier kan det nevnes at det er gåavstand til Slettebakken og Fridalen skole, Minde og Leaparken barnehage. For de aktive er det mange muligheter i området. Her er det blant annet nærhet til Ulriken, Tveitavannet, Løvstakken, Kristianborgvannet, Lea parken, fotballbane, løpebane ved HiB mm. Kort vei er det også til Bergenshallen, Fysak, Rautjern kunstgressbane og Nymarksbanene. Ellers gode muligheter med byfjellene innen rekkevidde. For studenter er det kort avstand til flere utdanningsinstitusjoner som Høyskolen, BI, Haukeland universitetssykehus mm.

  Parkering

  Mulighet for leie av fast parkeringsplass for kr 1100,-/mnd. Ellers parkering i gate etter gjeldende bestemmelser. Borettslaget har avtale med Vestbrygg som disponerer tre kundeparkeringsplasser ved inngangspartiet. Der kan beboere stå uten avgifter.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 1 990 000,-

  Fellesgjeld

  kr 765 304,-

  Omkostninger

  1 990 000,- (Kjøpesum) 765 304,- (Fellesgjeld) ----------------------------------------------------- Omkostninger: 480,- (Tingl.gebyr pantedokument) 480,- (Tingl.gebyr skjøte) 6 850,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ----------------------------------------------------- 7 810,- (Omkostninger totalt) ----------------------------------------------------- 1 997 810,- (Totalpris inkl. omkostninger) 2 763 114,- (Totalpris inkl. fellesgjeld og omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 2 763 114,-

  Formuesverdi primær

  kr 656 917,- pr. 2021

  Formuesverdi sekundær

  kr 2 364 901,- pr. 2021

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Andel fellesformue

  kr 18 443,-

  Felleskostnader

  kr 7 122,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  Dugnad utgjør kr. 100,-. Finanskostnader, herunder avdrag og renter på lån utgjør kr. 4 704,-. Felleskostnader, herunder kommunale avgifter og eiendomsskatt, driftskostnader, felles byggforsikring, forretningsførsel, avsetning til generelt vedlikehold osv. utgjør kr. 2 318,-. Samtlige summer trekkes månedtlig. Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av borettslaget kan medføre økning i felleskostnadene. Styreleder opplyser at det ikke foreligger noen konkrete planer om økning i utgiften. Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av felleskostnadene.

  Lånebetingelser fellesgjeld

  Bank: Fana Sparebank Lånenr: 34117688072 Lånebeskrivelse: Fana Sparebank, Annuitet, flytende rente Lånetype: Annuitetslån Rentesats: 3,60% Andel av saldo: 765 303,06 Innfrielsesdato: 31.12.2043

  Info om fellesgjeld

  Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av borettslaget kan medføre økning i fellesgjeld. Styreleder opplyser at det ikke foreligger noen konkrete planer om økning i fellesgjeld. Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av fellesutgiften.

  Regnskap

  Regnskapet for 2021 ble oppgjort med et positivt resultat på kr. 461 125,-. Borettslaget har per 31.12.2021 disponible midler på kr. 276 547,-. Kopi av budsjett og siste årsregnskap følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift/rundskriv, og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Meglerforetaket har plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, avklaring pep, kontroll av reelle rettighetshavere og å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art). Kundetiltak skjer løpende av alle parter i handelen. Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil meglerforetaket ikke kunne etablere kundeforholdet, bistå med handelen eller foreta oppgjør. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Oppdragsnummer

  04000423

  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF
  Lisa Blankenburgh Nilsen
  Eiendomsmeglerfullmektig
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Eikeveien 1
  BERGEN

  Eikeveien 1

  Delikat 3-roms | 100m til Bybanen | God standard | Ingen forkjøpsrett eller dok.avg.| Mulighet for leie av parkering

  Link til kart
  60.361474
  5.350143

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Stian Bruaas
  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF