04000324
SOLGT
kr 2 200 000,-
532
m2
39
m2
BERGEN

Lien 80

Flott og sentral 2-roms | Oppusset i nyere tid | Varmtvann inkl. i felleskost | Ingen dok. avgift eller forkjøpsrett!

Prisantydning
kr 2 200 000,-
Totalpris
kr 2 992 305,-
P-rom
39
m2
BRA
39
m2
Tomtareal
532
m2
SOVEROM
1
BOLIGtype
Andelsleilighet
eiertype
Andel
etasje
1
felleskostnader
kr 7 403,- pr. mnd.
fellesgjeld
kr 798 055,-
Byggeår
1947
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Lien 80, 5057 BERGEN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 158
Bnr. 601
Snr. 0
Knr. 4601

Eierform

Andel

Kort om eiendommen

Leiligheten

 • Nytt og delikat bad i 2023, oppusset i regi av borettslaget
 • Fornyet yttertak høst 2022
 • Rørfornying i 2023/2024 i regi av borettslaget
 • Nye vinduer og fornyet/oppgradert el.anlegg i 2016
 • Egen inngang med 24 kvm terrasse
 • Kjøkkeninnredning fra 2016 med integrerte hvitevarer
 • God takhøyde på ca. 2,6 m (3m på soverom) Området
 • Meget sentralt men likevel tilbaketrukket
 • Bussholdeplass like ved boligen
 • Gangavstand til dagligvare og apotek
 • Kort vei til Bergen sentrum med alle sine fasiliteter og servicetilbud
 • Flere turstier og fjellturer i nærheten, herunder Løvstien og Løvstakken Husk visningspåmelding. Velkommen!

  Innhold

  Areal og fordeling pr etasje 1.etg: 39 kvm BRA-i Følgende rom er inkludert i BRA-i: Entré (2,6 kvm) Stue/kjøkken (20,1 kvm) Bad (3,7 kvm) Soverom (10,9 kvm)

  Byggeår

  1947

  Modernisering og påkostninger

  Leiligheten ble ombygget fra forretningslokale til leilighet i 1993. Det er opplyst i tidligere tilstandsrapport at leiligheten innvendig ble modernisert i 2014-2016. 2016 - Kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer - Fornyet/oppgradert elektrisk anlegg - Skiftet vinduer 2017 - 24 kvm terrasse ved inngangspartiet 2022 - Fornying av yttertaket i regi av borettslaget 2023 - Rørfornying i regi av borettslaget - Oppusset bad i regi av borettslaget, utført av Sans Bygg AS - Etablering av felles varmtvannsanlegg i borettslaget.

  Beskrivelse av tomt

  Felles eiet tomt. Tomten er felles for borettslaget og er opparbeidet med asfaltert vei, diverse beplantninger, plenareal, støpte veier, trapper og diverse støttemurer. Aktuell leilighet har egen inngang med eget, skjermet uteområde.

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  532m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann Morten Johann Njåstad: - Fundamentert på faste masser av komprimert sprengstein/grov pukk på fjell - Gulv mot grunn av betong - Grunnmur og fundamenter av betongkonstruksjoner. - Tomteforhold er en del av fellesarealer og vedlikeholdes i regi av sameiet/borettslaget. Konstruksjonen er derfor kun beskrevet, ikke tilstandsvurdert. - Saltak av sperrekonstruksjon. - Yttervegger av pusset murkonstruksjon - Vinduer med isolerglass i trekarmer, utvendig beslått med aluminiumsbeslag. - Ferdigmalt ytterdør med glassfelt - Terrasse mot Nord/øst ved inngang på 24kvm. Oppført i trekonstruksjon, belagt med terrassebord Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Følgende har fått tilstandsgrad 2: - Det foreligger ikke dokumentasjon på utført radonmåling, og bygget er heller ikke oppført med radonsperre. Se tilstandsrapport side 9 for ytterligere info. - Det er påvist hakk i servant på badet samt skjevhet i innredning. Se tilstandsrapport side 11 for ytterligere info. Ingen bygningsdeler har fått tilstandsgrad 3. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie

  Med godkjennelse fra styret kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre for opptil tre år dersom andelseieren selv, eller personer nevnt i brl § 5-6 første ledd nr. 3, har hatt bosted i minst ett av de to siste årene. Godkjenning kan kun nektes dersom det foreligger saklig grunn eller dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.

  Oppvarming

  Varmekabler i gulv på bad. Ellers elektrisk oppvarming med panelovner.

  Energimerke

  Energimerking er utført av megler og er estimert fra www.energimerking.no. Avvik kan forekomme.

  Diverse

  Hvitevarer som ikke er integrert, medfølger ikke i handelen. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BRA-i/BRA-e/BRA-b/TBA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, felleskostnader, innboforsikring etc. Dyrehold er tillatt, men må søkes om til styret. Kodelåsen på ytterdøren er en del av selgers alarmsystem, Sector Alarm, og vil derfor bli fjernet før overtagelse. Det blir montert opp vanlig dørlås med nøkkel.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i andelen for opptil 2 x folketrygdens grunnbeløp (2G). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader og andre krav borettslaget kan knytte til andelseieren. På grunnboksbladet til borettslagets eiendom er det tinglyst pant for borettslagets fellesgjeld og andelseiernes borettsinnskudd. Grunnboksbladet er tilgjengelig for gjennomlesning på meglers kontor. Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn én andel. Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andelen.

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Megler har tilskrevet Bergen kommune og fått opplyst følgende: Det foreligger ferdigattest vedrørende "Oppført 2. etasjes murbygg" datert 17.02.1944. Det foreligger ferdigattest vedrørende "Anbringelse av dør for felles klosett" datert 09.02.1951. Det foreligger midlertidig brukstillatelse vedrørende "Bruksendring, butikk til bolig" datert 19.07.1994. Det foreligger midlertidig brukstillatelse vedrørende "Bruksendring, butikk til bolig" datert 06.08.1997.

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er regulert til "Rekkebebyggelse" ifølge Bergen kommune. Reguleringsplaner på grunnen: PlanID: 410000. Plannavn: Årstad/Laksevåg. Gyldenpris og Stranden. Ikrafttrådt: 31.03.1931. Saksnr: 199938321. Dekningsgrad: 100%. Hensynssoner Angitt hensyn - kulturmiljø i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpAngittHensynSone. Hensynssonenavn: H570_3. Beskrivelse: Solheim. Dekningsgrad: 100%. Hensynssoner Faresone i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpFareSone. Hensynssonenavn: H310_1. Beskrivelse: Aktsomhetsområder for steinsprang, jord- og flomskred og snøskred. Dekningsgrad: 100%. PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpFareSone. Hensynssonenavn: H390_2. Beskrivelse: Luftkvalitet - gul sone. Dekningsgrad: 100%. Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen: PlanID: 65270000. Hensynssonetype: KpStøySone. Hensynssonenavn: H220_3. Beskrivelse: Vei støy - gul sone. Dekningsgrad: 65,2%. Andre opplysninger: Eiendommen er berør av BKK´s konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av flystøy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløpsnett via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

  Borettslag

  Borettslag

  Lien Borettslag A/l

  Om borettslag

  Borettslaget består av 18 andeler.

  Org.nr.

  955330854

  Andelsnummer

  18

  Forretningsfører

  Bob Bbl

  Forkjøpsrett

  Det praktiseres ikke forkjøpsrett i borettslaget.

  Sikringsordning

  Borettslaget er ikke tilknyttet sikringsfond. Et borettslag er organisert som et selskap, dette innebærer at dersom noen av andelseierne ikke betaler sine fellesutgifter må borettslaget selv ta tapet og fordele det på de øvrige andelseierne.

  Styregodkjennelse

  Ny eier skal godkjennes av styret før overtagelse. Det gjøres oppmerksom på at kjøper selv bærer risikoen for å bli godkjent av styret og at boligen ikke kan ikke tas i bruk før godkjennelse foreligger. Godkjenning kan kun nektes på saklig grunnlag.

  Borettslagets forsikringsselskap

  If Skadeforsikring NUF

  Polisenummer felles forsikring

  SP0002128970

  Område

  Beliggenhet

  Lien 80 ligger sentralt til i Solheimslien med gangavstand til det meste. Området er sentrumsnært med tilbaketrukket fra støy og byliv og ligger i nærhet til fjell og natur. Fra leiligheten har du gangavstand til kollektivtransport, dagligvare, studieinstitusjoner, fjellturer og treningssenter, skoler og barnehager og ikke minst Bergen sentrum. Det er gangavstand til Danmarksplass hvor du finner bybanestopp, dagligvare, apotek, legevakt, restauranter m.m. Damsgårdssundet, som har vært under utvikling de siste årene, har virkelig begynt å forme seg og er blitt et flott område langs Puddefjorden med godt utvalg av spiseplasser og dagligvare. Løvstakken og Løvstien ligger i fjellsiden bak boligen og byr på flotte turer året rundt. Offentlig transport i nærheten: -Lien Nord (linje 10, 85) - 1 min gange -Gyldenpris - 10 min gange -Florida bybanestopp - 17 min gange -Danmarksplass (buss og bybane) - 18 min gange Dagligvare i nærheten: -Rema 1000 Gyldenpris - 4 min gange -Spar Karensfryd - 5 min gange

  Parkering

  Parkering i gate etter gjeldende bestemmelser.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 2 200 000,-

  Fellesgjeld

  kr 798 055,-

  Omkostninger

  2 200 000,- (Kjøpesum) 798 055,- (Fellesgjeld) ----------------------------------------------------- Omkostninger: 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 8 250,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ----------------------------------------------------- 9 250,- (Omkostninger totalt) ----------------------------------------------------- 2 209 250,- (Totalpris inkl. omkostninger) 3 007 305,- (Totalpris inkl. fellesgjeld og omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 2 992 305,-

  Formuesverdi primær

  kr 621 664,- pr. 2022

  Formuesverdi sekundær

  kr 2 362 324,- pr. 2022

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Andel fellesformue

  kr 40 039,-

  Felleskostnader

  kr 7 403,- pr. mnd.

  Felleskostnader inkluderer

  - Grunnpakke tv/bredbånd levert av Altibox/Bergen fiber - Renter og avdrag på andel fellesgjeld - Kommunale avgifter og eiendomsskatt - A-konto varmtvann - Felles byggforsikring - Forretningsførsel og driftskostnader - Avsetning til generelt vedlikehold - Gressklipping

  Lånebetingelser fellesgjeld

  Bank: Fana Sparebank Lånenr.: 34118616520 Lånebeskrivelse: Fana Sparebank, lån 4 Lånetype: Annuitetslån Rentesats: 5,52% Andel av saldo: 798 055,48 Innfrielsesdato: 15.12.2053

  Info om fellesgjeld

  Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av borettslaget kan medføre økning i fellesgjeld og fellesutgifter. Styreleder opplyser at det ikke foreligger noen konkrete planer om økning i fellesgjeld eller fellesutgifter. Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av fellesutgiften.

  Regnskap

  Regnskapet for 2021 ble oppgjort med et positivt resultat på kr. 283 566,-. Borettslaget har per 31.12.2021 disponible midler på kr. 611 373,-. Regnskapet for 2022 ble oppgjort med et negativt resultat på kr. - 1 646 820,-. Borettslaget har per 31.12.2022 disponible midler på kr. 847 894,-. Kopi av budsjett og siste årsregnskap følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Boligkjøperpakke Når du kjøper ny bolig, er det mye du må tenke på. Sammen med Tryg har vi skreddersydd en boligkjøperpakke slik at du kan være trygg på at du har alle forsikringene du trenger – enten du har kjøpt hus, leilighet eller hytte. Denne gunstige pakken fra Tryg inkluderer også juridisk hjelp hvis du oppdager feil og mangler ved boligen utover det som er opplyst om. Boligkjøperpakken inneholder innboforsikring, dobbel renteforsikring – for situasjoner der kjøper ikke får solgt nåværende bolig – samt en flytteforsikring for alle de tre boligtypene. For hus og hytte omfatter den i tillegg bygningsforsikring hvor kostnader for å reparere eller gjenoppbygge huset ditt er inkludert. Les mer om forsikringen i produktark for Boligkjøperpakke som ligger vedlagt i salgsoppgaven. Boligkjøperpakken må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøte. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken siden kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Nordic Eiendomsmegling AS mottar et honorar for denne formidlingen.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: 39 000 (gitt pris til prisantydning) Markedsføring: 16 900 Tilrettelegging: 12 900 Oppgjør: 5 900 Øvrige kostnader: 13 300 Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: intet salg, ingen regning.

  Oppdragsnummer

  04000324

  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Lien 80
  BERGEN

  Lien 80

  Flott og sentral 2-roms | Oppusset i nyere tid | Varmtvann inkl. i felleskost | Ingen dok. avgift eller forkjøpsrett!

  Link til kart
  60.380109
  5.318608

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Stian Bruaas
  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF