04000223
SOLGT
kr 2 200 000,-
80039
m2
99
m2
OSTEREIDET

Veland 101

Idyllisk fritidseiendom med mye potensiale - 80 måls privat tomt + felles tomt på over 266 mål - Sjøutsikt - Naust - Løe

Prisantydning
kr 2 200 000,-
Totalpris
kr 2 266 070,-
P-rom
81
m2
BRA
99
m2
Tomtareal
80039
m2
SOVEROM
4
BOLIGtype
Fritidseiendom
eiertype
Selveier
etasje
3
felleskostnader
fellesgjeld
Byggeår
1900
Stian Bruaas
Stian Bruaas
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Visning(er)
Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
Meld meg på visning
Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Objektbeskrivelse

Om eiendommen

Adresse

Veland 101, 5993 OSTEREIDET

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Alver
Gnr. 12
Bnr. 7
Snr. 0
Knr. 4631

Eierform

Selveier

Kort om eiendommen

Nordic bolig v/ Stian Bruaas har gleden av å presentere denne store og spektakulære fritidseiendommen på Veland! Idyllisk område som bringer følelsen av nasjonalromantikk i de fleste! Fantastisk utsiktsforhold fra både huset og eiendommen - Langstrakt over sjø og fjell. Sjønær beliggenhet med kort reisetid til Knarvik og Bergen. Innholdsrik eiendom med spektakulære turmuligheter på blant annet egen eiendom over totalt 4 teiger. Langstrakt sjølinje på felles-tomt.
Kort om eiendommen:

 • Rolig og barnevennlig område
 • Muligheter for personlig tilpasning
 • Eiendom med mye historie
 • Påbegynt oppgradering Bygningene er å regne som oppussingsobjekter og krever et lite stykke arbeid. Med litt arbeid kan dette bli en nydelig perle!
  Velkommen til visning!

  Innhold

  Hytten går over 3 plan og følgende rom er inkludert i P-rom: 1.etg: Stue, soverom, to ganger, kjøkken og bad. Loft-etg: 3 soverom og gang. I tillegg inneholder boligen en kjeller tilrettelagt for teknisk rom, vaskekjeller og mye oppbevaringsplass. Areal og fordeling pr etasje: 1.etg: 59 kvm BRA / 59 kvm P-rom Loft-etg: 22 kvm BRA / 22 kvm P-rom U-etg: 18 kvm BRA / 0 kvm P-rom Naust går over 1 plan og inneholder følgende rom: 1. etg: Naustrom Areal og fordeling pr etasje: 1.etg: 21 kvm BRA / 0 kvm P-rom Løen går over 2 plan og inneholder følgende etasjer: U-etg. og 1. etg. Areal og fordeling pr etasje: U-etg: 26 kvm BRA / 0 kvm P-rom 1.etg: 0 kvm BRA / 0 kvm P-rom Grunnet byggenes utforming og tilstand gir ikke oppmålt areal et objektivt inntrykk av eiendommens arealer av både rom og byggverk. Følgende etasjer er oppgitt med måleverdig areal grunnet takhøyde: Hyttens loft-etg har et oppmålt gulvareal på ca 45 kvm. Bare deler av kjellerens rom er oppmålt grunnet takhøyde. Følgende rom/etasjer er ikke oppmålt grunnet manglende/ustødig gulv: ett soverom i loft-etg på hytten, samt hovedrommet i løen (1. etg).

  Byggeår

  1900

  Standard

  Hytten og andre byggverk på eiendommen holder generelt sett eldre og slitt standard. Hytten har blitt delvis oppgradert i nyere tids, men en del arbeider gjenstår fortsatt. Blant nyere oppgraderinger kan det særlig nevnes; - Nyere stenderverk i første etasje på kjøkken-siden. - Påbegynt bytting av vinduer, kledning og etterisolering. - Innlagt fiber til hytten - Nyere peisovner og oppgradert pipeløp - Montert to varmepumper - Mindre elektriske oppgraderinger med stikkontakter - Montert automatsikringer På generelt grunnlag anbefales det forsiktighet ved befaring av eiendommen på visning. For mer informasjon om kvaliteter og standard, se vedlagt tilstandsrapport.

  Beskrivelse av tomt

  Tomten består av tre teiger på totalt rett over 80 mål. Teigenes størrelser er fordelt slik: 4,3 mål ved Nedre Veland, 14 mål ved Veland og 61,7 mål nord-øst for Øvre Veland. Fantastiske turmuligheter på egen eiendom med varierende terreng og underlag. Tomten består av bratte enger, marker, skoger og mer steinete terreng. Pga. eiendommens alder eller størrelse kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. at kjøper må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for avtalen av egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand. I tillegg har eiendommen tilgang til felles eiet tomt på ca 266,6 mål øst for hovedeiendommen. Denne tomten er felles mellom bnr. 1-10.

  Tomtetype

  Eiet

  Tomteareal

  80038.6m²

  Byggemåte

  Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann Atle Kallestad: Grunn og fundamenter: Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv, stein og jord mot grunn. Yttervegger: Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med liggende trekledning. Takkonstruksjoner: Saltak i trekonstruksjoner. Yttertak er utvendig tekket med skiferstein. Gulvsystemer: Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Tilstandsgraden definerer tilstanden på diverse ting og rom i boligen etter dagens standardkrav. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer TIlstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Flere punkter har fått tilstandsgrad 2 og 3. Generelt blir bygningsmassene ansett til å ha et vesentlig behov for rehabilitering. Noe varierende tilstandsgrader er gitt på hovedbygget, dog hovedsaklig TG3 og TG2. Låve og naust har fått en samlet vurdering til TG3. For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven. Grunnet bygningsmassenes vesentlige oppgraderingsbehov anbefales det en nøye gjennomgang av vedlagt tilstandsrapport.

  Adgang til utleie

  Boligen kan i sin helhet leies ut til boligformål/fritidsformål.

  Oppvarming

  Fast brensel: 2 vedovner i hovedetasjen, samt peis i kjeller. Elektrisk oppvarming: En varmepumpe montert i trappegang til loft og en varmepumpe i kjeller. Det opplyses for ordens skyld at det ikke er varmekilder i alle rom.

  Diverse

  Hvitevarer som står i boligen under visning medfølger i handelen. Inventar i naus og løe medfølger i salget. Dette inkluderer også to eldre båter. Annet som er ønskelig at skal medfølge som står i hytten under visning kan eventuelt avtales. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen. Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra vedlagt tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra tilstandsrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene. Faste løpende kostnader: For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, fiber, kommunale avgifter, byggforsikring og innboforsikring, brøyting etc.

  Radonmåling

  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

 • Offentlige forhold

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Dok.nr. 900001 av 28.10.1837. Utskiftning Dok.nr. 900063 av 05.10.1899. Bestemmelse om veg Dok.nr. 900048 av 01.06.1910. Erklæring/avtale og bestemmelse om gjerde Dok.nr. 900235 av 02.04.1919. Utskiftning Dok.nr. 900150 av 03.09.1919. Bestemmelse om veg Dok.nr. 900236 av 03.09.1919. Utskiftning Dok.nr. 900304 av 28.01.1935. Utskiftning Dok.nr. 1938 av 08.06.1949. Bestemmelse om veg Dok.nr. 4473 av 29.11.1950. Festekontrakt Dok.nr. 256 av 23.01.1952. Bestemmelse om vannrett Dok.nr. 4641 av 07.07.1983. Jordskifte Tinglyste heftleser og rettigheter er i hovedsak av eldre karakter hvilket gjør dem både vanskelig å finne, samt å tyde. Servitutter som er funnet kan fåes ved forespørsel til megler. Servitutter gjelder at noen nærliggende eiendommer har rett på vei, vann og å anlegge vannledning over eiendommen. Eiendommen har også eldre veirett fra før veien ble kommunal. Eiendommen har også gjerdeplikt. Festekontrakt er vederlagsfri. Selger har benyttet et naust som ligger ved Sjåneset. Grunnet eldre håndskrift er det vanskelig å forstå servitutter, men det gjenkjennes ord som tilsier tilgang på sjø og naust. Dette er det nærmeste dokumentasjon megler kan finne vedrørende rett på naustet.

  Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

  Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller bygningstegninger for huset på eiendommen. Det kan derfor ikke dokumenteres at den er godkjent. Kjøper påtar seg risikoen for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, for alle ovennevnte ulovlige forhold, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Det kan være krav i lov, forskrift og planverk som ikke er eller kan oppfylles, i så fall vil kommunen kunne kreve at evt. rom settes tilbake til opprinnelig godkjent stand.

  Regulerings- og arealplaner

  Eiendommen er i henhold til gjeldende kommuneplan avsatt til LNF/Bustad ifølge Alver kommune. I LNF-områder er det restriktiv praksis med henhold til bygging/endring/utskilling av eiendommer.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er tilknyttet kommunal vei. Privat løsning for vann og avløp. Brønn etablert på eiendommen og avløp ut i terreng via bekken på eiendommen.

  Konsesjon

  Ved overdragelse av bolig med tomt på over 2 mål kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet for overdragelsen (grønt skjema). Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand. Det er kjøper som bærer ansvar og risko for at søknad om egenerklæring blir godkjent av kommunen.

  Område

  Beliggenhet

  Eiendommen ligger nydelig, landlig og sjønært til på Veland. Eiendommen byr på flere tilkomster til sjøen med lang sjølinje på felles-tomt og naust på Sjåneset. Tomten byr på forskjellig underlag og terreng. Eiendommen er på hele 80 038,6 kvm (eller 346,6 mål om en regner med felles-tomt), hvilket åpner for mye ferdsel og turmuligheter i skog og mark på egen eiendom. For de som ønsker lengre turer er det oppmerkede stier i området. En særlig favoritt i området er opp Djupedalseggen for en nydelig utsikt på toppen, eller fortsette langs fjellryggen videre mot Ostereidet. Blant de lokale tilbringer mange mest tid på sjøen enn på land og skryter høyt over fiskeplasser uansett om en søker fisk, krabbe eller annet. HEr er opp til ny eier å finne de beste stedene. Eiendommen har kjørevei helt frem og dagens eier har brukt parkering ved gangveien ned til hytten. Naustet har også kjørevei nesten helt frem. Eiendommen har fantastiske solforhold! Fra hytten kan du nyte solen til sent på sommerskvelden. Oppe på fjellet kan en også nyte morgensolen før den ankommer hytten. Nesten uavhengig av hvor på eiendommen kan en nyte en nydelig utsikt enten det er over fjell, dal eller sjø. Området rundt hytten kan også by på nydelig sjøutsikt. Dagligvarebutikk finnes en kort kjøretur unna på Ostereidet eller litt lengre til Nordhordland Næringspark hvor en også kan kjøpe byggmaterialer m.m. Dersom en ønsker flere servicetilbud anbefales Knarvik Senter hvor de fleste behov kan dekkes med blant annet apotek, dagligvarebutikker, kafé og vinmonopol. Eiendommen ligger ca 35 minutter fra Knarvik Senter, 50 minutter fra Åsane Storsenter, og ca 1 time fra Bergen sentrum hvilket gir gode muligheter for å benytte hytten oftere enn bare under sommerferie

  Adkomst

  Ved å trykke på kartet i Finn-annonsen får du enkelt tilgang til en reiserute fra din startdestinasjon til eiendommen.

  Parkering

  Selger opplyser at han har parkert ved innhuket langs veien. Denne foreligger på annens eiendom, og megler kan ikke finne dokumentasjon på rettigheter tilknyttet dette. Det kan eventuelt tidvis avtales mulighet for parkering på naboens eiendom som er asfaltert på andre siden av veien.

  Bebyggelse

  Området er i hovedsak bebygget med frittliggende småhus til bolig-, landbruk-, og fritidsformål.

  Økonomi

  Prisantydning

  kr 2 200 000,-

  Omkostninger

  2 200 000,- (Kjøpesum) ------------------------------------------------------ Omkostninger: 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 55 000,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 2 200 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt)) ------------------------------------------------------ 66 070,- (Omkostninger totalt) ------------------------------------------------------ 2 266 070,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Totalpris inkl omk

  kr 2 266 070,-

  Formuesverdi primær

  kr 480 206,- pr. 2021

  Formuesverdi sekundær

  kr 1 728 741,- pr. 2021

  Info formuesverdi

  For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette av eier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Kommunale avgifter

  kr 682,- pr. år

  Info kommunale avgifter

  I tillegg til kommunale avgifter faktures det for renovasjon direkte fra NGIR. Årlig gebyr er kr 2 700,- og faktureres i 4 terminer. Gebyret dekker tømming av avfall fra hyttekonteinere og levering av grovavfall på NGIR sine gjenvinningsstasjoner.

  Info eiendomsskatt

  Det praktiseres ikke eiendomsskatt i Alver kommune per 18.05.2023.

  Øvrige kjøpsforhold

  Betalingsvilkår

  Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

  Overtagelse

  Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning. Mellom budaksept og tidspunkt for overtagelse vil det ikke være anledning til å besiktige boligen. Vi anbefaler derfor at interessenter tar nødvendige mål etc. på visning.

  Budgivning

  Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS. Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud. Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. I forbindelse med tegning av boligselgerforsikring har selger utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

  Boligkjøperforsikring

  Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler eller gå inn på www.buysure.no for ytterlig informasjon.

  Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag er avtalt til: 45 000,- Markedsføring: 15 900,- Tilrettelegging: 14 900,- Oppgjør: 5 900,- Øvrige kostnader: 16 077,- Dersom handelen ikke kommer i stand er følgende avtalt: Intet salg, ingen regning.

  Oppdragsnummer

  04000223

  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF
  Visning(er)
  Book privatvisning via kontaktskjemaet under.
  Meld meg på visning
  No items found.
  Takk for din påmelding. Velkommen på visning.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Kart

  Veland 101
  OSTEREIDET

  Veland 101

  Idyllisk fritidseiendom med mye potensiale - 80 måls privat tomt + felles tomt på over 266 mål - Sjøutsikt - Naust - Løe

  Link til kart
  60.675922
  5.407387

  Meld interesse

  Takk. Vi kontakter deg så snart vi kan.
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Stian Bruaas
  Stian Bruaas
  Partner | Eiendomsmegler MNEF